avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Endringer i oppdatering 10 til versjon 31.0.0.43

(updated by Hermod Gundersen VISMA ‎05-02-2019 09:09 )
Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018:

 • Kalkulator for formue av næringseiendom er nå gitt ut fra Skatteetaten, og er med i denne release. Kalkulator for boligeiendom kommer om kun kort tid i Visma Finale Årsoppgjør.
 • Sortering av utskriftsjobber.
 • Rettet et problem med blanke tegn i organisasjonsnummer ved integrasjon med Tripletex.
 • RF-1173 Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsvirksomhet er oppdatert til versjon for 2018
 • Visma Finale Driftsmidler, rettet et problem med opprettelse av posteringsjournal, som kunne gi feilmelding
 • Forenklet standardkontoplan for klienter med næringsoppgave 1 (NO1) og næringsoppgave 5 (NO5), der en rekke kontokoder er enten fjernet eller forenklet for tilpasning til en næringsoppgave med skattemessige verdier:
  • Kontokoder for finansinntekt og finanskostnad er betydelig redusert og tilpasset NO1 og NO5
  • Kontokoder for konsernfordringer og konserngjeld er fjernet
  • Kontokoder for skattegjeld og skattekostnad er fjernet
  • Kontokoder for aksjer og verdipapirer er betydelig redusert og tilpasset NO1 og NO5
  • Kontokoder for ekstraordinære poster er fjernet
  • Standardkontokode 1595 Langsiktig valutafordring er utgått og erstattet med STD 1395 Langsiktig fordring i valuta
  • Ny standardkontokode 2035 og 8935 Prinsippendring ny næringsoppgave. Dette betyr at fjorårstall ikke omarbeides, og midlertidige forskjeller fjernes ved at balanseført verdi endres til skattemessig verdi og differansen føres mot konto 2035 Endring av næringsoppgave.
  • Ved åpning av klient vil automatisk standardkontokoder bli tilpasset den næringsoppgaven som er i bruk.
  • Ved endring i næringsoppgave vil standardkontokoder automatisk konverteres til standardkontokoder for enten NO1/NO5 eller Næringsoppgave 2 (NO2).
  • Tidligere standardkontokoder blir husket, slik at dersom man først endrer fra NO2 til NO1 vil standardkontokoder som ikke eksisterer i NO1 bli erstattet av en standardkontokode for NO1. Hvis man deretter endrer tilbake til NO2, så vil standardkontokodene som var anvendt for NO2 bli anvendt for kontoer som ble endret ved overgang til NO1.
  • Redigering av mal for avstemmingsplan krever at man har åpnet en klient med næringsoppgave 2 for å sikre at malen omfatter alle kontoer og ikke kun en forkortet kontoplan for en klient med NO1 eller NO5.

Tidligere feilrettinger:

Oppdatering 9:

 • Post 18 nedsettelse av pålydende ved oppsplitting i flere overtakende selskap, Feilmelding "" violates length constrains of '9'. The element 'EnhetOvertakendeOrganisasjonsnummer-datadef-17730' with value "" failed to parse.

Oppdatering 8:

 • Feil i utfylling av RF-1086-U Aksjonærregisteroppgave  post 30 der transaksjoner flere feilaktig kan bli sammenslått.

Oppdatering 7:

 • Rettet et problem med formatering av tekst i rapporter.
 • Rettet et problem med eksport av horisontal konsernrapport i Konsolidering i visse situasjoner

Endringer i oppdatering 6 og tidligere oppdateringer finner du her.