avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Endringer i oppdatering 12 til versjon 31.0.0.43

(updated by Hermod Gundersen VISMA ‎14-03-2019 12:56 )
Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018:

 • Opprettelse av klient, felt VARIABELx anvendt for avstemming lagres ikke ved opprettelse av klient, og måtte registreres på nytt etter opprettelse. Anvendes for noen oppsett av regnskapsintegrasjon til spesielle behov for oppsett.
 • RF-1359 Aksjer og andre verdipapirer for selskaper, valg for Bitcoin og andre virtuelle valutaer var ved en feil utelatt fra felt for verdipapirtype i dataregistrering og skjema.
 • Rettet et problem i aksjonæroversikt ved å ble mellom transaksjoner som feilaktig bladde mellom aksjonærer.
 • Rettet et problem med opprettelse av første driftsmiddel på ny klient i Visma Finale Driftsmidler.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 11:

 • Boligkalkulator for 2018 er nå tilgjengelig og aktivisert i Visma Finale Årsoppgjør. I årsoppgjøret 2017 var boligkalkulatoren ikke tilgjengelig men er nå tilbake med funksjonalitet som tidligere har vært tilgjengelig.
 • Boligkalkulator har også lenke til boligkalkulatoren på nettsiden til Skatteetaten.
 • Ved eksport av rapport med driftsmiddeldetaljer fra Visma Finale Driftsmidler til Excel blir det nå også foretatt eksport av notatfeltet, kjennemerke og EAN-feltet.
 • Det er gjort en feilretting i Visma Finale Årsoppgjør ved overføring av gjeld fra RF-1368 Næringsoppgave 5 til RF-1215 Selskapsoppgave for selskaper med deltakerfastsetting.

Oppdatering 10:

 • Kalkulator for formue av næringseiendom er nå gitt ut fra Skatteetaten, og er med i denne release. Kalkulator for boligeiendom kommer om kun kort tid i Visma Finale Årsoppgjør.
 • Sortering av utskriftsjobber.
 • Rettet et problem med blanke tegn i organisasjonsnummer ved integrasjon med Tripletex.
 • RF-1173 Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsvirksomhet er oppdatert til versjon for 2018
 • Visma Finale Driftsmidler, rettet et problem med opprettelse av posteringsjournal, som kunne gi feilmelding
 • Forenklet standardkontoplan for klienter med næringsoppgave 1 (NO1) og næringsoppgave 5 (NO5), der en rekke kontokoder er enten fjernet eller forenklet for tilpasning til en næringsoppgave med skattemessige verdier:
  • Kontokoder for finansinntekt og finanskostnad er betydelig redusert og tilpasset NO1 og NO5
  • Kontokoder for konsernfordringer og konserngjeld er fjernet
  • Kontokoder for skattegjeld og skattekostnad er fjernet
  • Kontokoder for aksjer og verdipapirer er betydelig redusert og tilpasset NO1 og NO5
  • Kontokoder for ekstraordinære poster er fjernet
  • Standardkontokode 1595 Langsiktig valutafordring er utgått og erstattet med STD 1395 Langsiktig fordring i valuta
  • Ny standardkontokode 2035 og 8935 Prinsippendring ny næringsoppgave. Dette betyr at fjorårstall ikke omarbeides, og midlertidige forskjeller fjernes ved at balanseført verdi endres til skattemessig verdi og differansen føres mot konto 2035 Endring av næringsoppgave.
  • Ved åpning av klient vil automatisk standardkontokoder bli tilpasset den næringsoppgaven som er i bruk.
  • Ved endring i næringsoppgave vil standardkontokoder automatisk konverteres til standardkontokoder for enten NO1/NO5 eller Næringsoppgave 2 (NO2).
  • Tidligere standardkontokoder blir husket, slik at dersom man først endrer fra NO2 til NO1 vil standardkontokoder som ikke eksisterer i NO1 bli erstattet av en standardkontokode for NO1. Hvis man deretter endrer tilbake til NO2, så vil standardkontokodene som var anvendt for NO2 bli anvendt for kontoer som ble endret ved overgang til NO1.
  • Redigering av mal for avstemmingsplan krever at man har åpnet en klient med næringsoppgave 2 for å sikre at malen omfatter alle kontoer og ikke kun en forkortet kontoplan for en klient med NO1 eller NO5.

Oppdatering 9:

 • Post 18 nedsettelse av pålydende ved oppsplitting i flere overtakende selskap, Feilmelding "" violates length constrains of '9'. The element 'EnhetOvertakendeOrganisasjonsnummer-datadef-17730' with value "" failed to parse.

Oppdatering 8:

 • Feil i utfylling av RF-1086-U Aksjonærregisteroppgave  post 30 der transaksjoner flere feilaktig kan bli sammenslått.

Oppdatering 7:

 • Rettet et problem med formatering av tekst i rapporter.
 • Rettet et problem med eksport av horisontal konsernrapport i Konsolidering i visse situasjoner

Endringer i oppdatering 6 og tidligere oppdateringer finner du her.