avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Endringer i oppdatering 22 til versjon 31.0.0.43

Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018 og perioderegnskaper for 2018/2019:

 • Ingen endringer i avstemmingsfunksjoner.
 • Andre endringer (gjelder Visma Finale Årsoppgjør):
  • RF-1028 Skattemelding for AS mv. side 1, utbytte besluttet utdelt i regnskapsåret, nå utfyllingskode for å sikre korrekt beløp i posten. Beløp hentes nå fra konto for utbytte i balansen og i disponering.
  • Rettet et oppdateringsproblem med tømmerkonto, ved at ikke alltid oppdatering ble utført for skjema ble fylt ut.
  • Rettet et problem med valideringsmelding for tømmerkonto på standardkonto 3920.
  • Problem med skjermoppdatering i registrering/overstyring av beregnede verdier i registreringsbilde for personinntekt er korrigert.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 21:

 • Avstemming:
  • Rettet er formelfeil i regneark for avstemming av arbeidsgiveravgift. Automatisk utfylling av riktig formel i regnearket sammen med øvrig utfylling av data når regnearket blir fylt ut av programmet.
 • Tømmerkonto i Visma Finale Årsoppgjør:
  • Tømmerkonto, rettet feilaktig validering av post 3920 årets inntektsføring/fradragsføring.
  • Tømmerkonto, støtte for mer enn en kommune for tømmerkonto.
  • RF-1177 Landbruk, ny side 8 med flere kommuner for tømmerkonto for å unngå å få flere eksemplarer av skjema RF-1177 dersom det er tømmerkonto i mer enn en kommune for en klient.
  • Det opprettes alltid en kommune i kommunelisten for tømmerkonto, med kommunenummer lik kontorkommunen i firmaopplysninger.
  • Årets tilførte beløp for tømmerkonto vil alltid bli plassert på linje 1 i kommunetabellen, og dersom det er registrert beløp i tilført-kolonnen på flere kommuner, så vil dette bli trukket fra tilført-beløpet i linje 1 automatisk.

Oppdatering 20:

 • Rettet en feil i skatteberegnings- og disponeringsrapport og autonoter for skatt, linje utsatt skatt viste i mange tilfeller grunnlag utsatt skatt.

Oppdatering 19:

 • Endringer relevant for avstemming:
  • Avstemming av AGA, rettelse av formler i regnearket, der regnearket har en feil i formler for summering av refusjon av sykepenger.
 • Andre endringer kan du lese om her.

Oppdatering 18 og tidligere oppdateringer:

Oversikt over endringer i tidligere oppdateringer finner du her.