Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 23 til Visma Finale 2022/2023 versjon 35

av Hermod Gundersen

IllustrasjonsbildeIllustrasjonsbildeHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 35 for inntektsåret 2022 og perioderegnskaper for 2022/2023:

 

Oppdatering 23 (Alle)

 • Endringer i Tripletex API.

Oppdatering 22 (Finale Årsoppgjør)

 • Rettet et problem med eksport av boligselskaper der boligens andelsnummer og aksjeboenhetsnummer er forvekslet i eksportfilen til Periode & År.
 • Rettet et problem med ledende 0 i kommune- og postnummer for eksport av boligselskaper til Periode & År.

Oppdatering 21 (Finale Årsoppgjør)

 • Rettet en feil som kan gi melding f.eks. "0,5 is not a valid integer value"
 • Eksport av boligselskaper og boligsameie til Periode & År, feilretting vedrørende eksport av mobiltelefonnummer for eiere (kun for fremtidig bruk).

 

Oppdatering 20 (Finale Årsoppgjør)

Eksport av boligselskaper og boligsameie til Periode & År.

 

Denne justeringen sørger for å eksportere data for boligselskaper til den nye funksjonen for boligselskaper og boligsameie i Periode & År, en funksjon som åpner om kort tid. Import i Periode & År vil være tilgjengelig om få dager, og denne justeringen av eksportfunksjonen sørger for at data fra Finale på leiligheter og leiligheteseiere blir overført til Periode & År.

 

Oppdatering 19 (Finale Årsoppgjør)

Eksport til Periode & År: Fjernet spesialtegn fra tekst som kunne skape problemer med import i Periode & År.

 

Oppdatering 18 (Finale Årsoppgjør)

 • Feilretting: Tilordning av referansekontoer basert på standardkonto i Finale Årsoppgjør ved eksport til Periode & År på selskaper med deltakerfastsetting.

Oppdatering 17 (Finale Årsoppgjør)

 • Eksport til Periode & År: Hindre eksport av enkeltpersonforetak fra Finale fra år 2022 til 2023 og selskaper med deltakerfastsetting fra Finale år 2021 til 2022. Det kommer melding ved eksport om klienten ikke kan eksporteres for det angitte året. Dersom det er markert flere klienter for eksport, vil øvrige klienter bli eksportert som vanlig.

Oppdatering 16 (Finale Årsoppgjør, Avstemming og Rapportering)

 • Eksport av klientdata fra Finale Årsoppgjør 2022 til bruk i Periode & År 2023.
 • Feilretting i import av A07 for avstemming av arbeidsgiveravgift:
  • Import feilet på grunnlag for arbeidsgiveravgift fra lønn for andre næringer enn generelle næringer
  • Import feilet på grunnlag for 5 % ekstra arbeidsgiveravgift

 

Oppdatering 15 (Finale Årsoppgjør)

Feilretting i eksport av oppskrivninger på varige driftsmidler, der avskrivninger pr 01.01. kunne bli feil i eksport til Periode & År.

 

Oppdatering 14 (Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering)

Teknisk oppdatering av regnskapsintegrasjon mot Uni Economy/SoftRig.

 

Oppdatering 13 (Kun Finale Årsoppgjør, Avstemming og Rapportering

Forbedret funksjon for å hente AGA fra Altinn. Inneholder rettelse på utfylling av nedlastet terminoppgaven AGA og Skattetrekk

 

Oppdatering 12 (Kun Finale Årsoppgjør):

Tekniske feilrettinger ved eksport fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År.

 

Oppdatering 11 (Kun Finale Årsoppgjør):

Lagt til tre ekstra støtteordninger i RF-1028 Skattemelding for AS mv seksjon for offentlig støtte som vises som side 8 på skjema.

 

Oppdatering 10 (Kun Finale Årsoppgjør):

Rettet rentesatser for kraftforetak.

 

Oppdatering 9:

 • KS Komplett 2023 er klargjort for bruk
 • En visuell endring/skrivefeil i funksjon for utfylling av RF-1315. Tekst e. Rentekostnader var angitt med f. Rentekostnader og teksten f. Renteinntekter var angitt med e. Renteinntekter". Betydningen var korrekt.

 

Oppdatering 8:

 • Feilretting, feilmelding "Feil i kontoplan" ved engelsk standardkontoplan.
 • Endring i eksport til Visma Periode & År, der konto 5380 Lott i aktivt fiske i Finale Årsoppgjør eksporteres med referanse til en ny referansekonto 5380 Lott i aktivt fiske, oppgavepliktig, ikke AGA i Visma Periode & År. Tidligere eksport var med referansekonto 5390 Andre godtgjørelser, oppgavepliktig, ikke AGA. Ut over endring i referanse til konto 5380 medfører ikke dette en endret behandling av konto 5380 i Periode & År.

Oppdatering 7 (Alle unntatt Finale Driftsmidler):

 • Altinn åpner for mottak av skattemeldinger på RF-skjemaer for de som anvender RF-1028 Skattemelding for AS mv., RF-1215 Selskapsmelding for SDF og RF-1245 Selskapsmelding NOKUS den 16. mai. Finale Årsoppgjør er åpnet for innsendelse av disse.
 • Det er gjort en endring av tekstkode LANG_RFSEL der tidligere tekst Autorisert regnskapførerselskap er endret til Godkjent regnskapsselskap i tråd med ny regnskapsførerlov.

 

Oppdatering 6 (Kun Finale Årsoppgjør):

 • Rettet eksport av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År for oppskrivninger av anleggsmidler.
 • Rettet et problem ved eksport til Periode & År for tekstfelt i skjema som inneholdt en apostrof.
 • Rentesatser for beskatning av kraftforetak for 2022 er nå tilgjengelig i programmet etter at de ble fastsatt i forskrift nå i år.

 

Oppdatering 5 (Kun Finale Årsoppgjør):

 • Aktivere Skatteetatens kalkulator for formue av boligeiendom.
 • Aktivere Skatteetatens kalkulator for formue av ikke utleid næringseiendom.
 • Aktivere funksjoner for validering/melding om manglende informasjon for å kunne beregne formuesverdi av fast eiendom.

 

Oppdatering 4 (Kun Finale Årsoppgjør):

 • Oppdatert kalkulasjonsfaktor for formuesverdsettelse av næringseiendom. Se skatteetaten.no for informasjon om kalkulasjonsfaktor.
 • Oppdatert skjermingsrente for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlig selskap mv. Se skatteetaten.no for informasjon om skjermingsrente.
 • Oppdatert maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak. Se skatteetaten.no for informasjon om skjermingsrente.

 

Oppdatering 3 (Kun Finale Årsoppgjør):

 • Åpnet for innsendelse av grunnlagsdata til Altinn, slik at funksjonen er tilgjengelig når Altinn åpner for mottak av data mandag 02.01.2023 kl. 08:00.
  • Pass og stell av barn
  • Betalinger til visse selvstendig næringsdrivende
  • Gaver til visse organisasjoner
  • Boligsameie
  • Boligselskaper (borettslag og boligaksjeselskaper)
 • Rettet et problem med feilmelding ved eksport av data til Visma Periode & År. Feilen oppstår  kun ved eksport av klienter med data tilbake til 1991 eller tidligere år.

 

Oppdatering 2 (Kun Finale Driftsmidler):

 • Rettet et problem med feilmelding ved produksjon av driftsmiddelrapport.

 

Oppdatering 1:

 • Rettet et problem med feilmelding ved eksport av data til Visma Periode & År.
   
 • Det er behov for i noen tilfeller å kunne ignorere kontoer som er lest inn fra regnskapssystemet. Her kan man anvende standard konto 0000 Ingen standardkonto.
    
  Ved bruk av standard konto 0000 vil det nå ikke komme valideringsmelding på at det finnes konto med standardkonto 0000.
   
  Det kan være behov å redigere konto og bruke funksjonen Sett standard egenskaper på konto for å sikre at alle egenskaper på kontoen blir nullstilt og fjernet.

Generelt:

Oppdateringer som er markert for enkelte Finale-applikasjoner kan også vises i andre Finale-applikasjoner dersom applikasjonene er installert i en felles installasjonskatalog.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"