Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 23 til Visma Finale versjon 34 for 2021/2022

av Hermod Gundersen

_DSC6048.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 34 for inntektsåret 2021 og perioderegnskaper for 2021/2022:

 

Oppdatering 23:

 • Konto med STD-konto 6571 Arbeidsklær, innberetningspliktig ble ikke med i RF-1022 Lønn og pensjonskostnader. 
 • Ved eksport fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År er filnavnet endret, slik at det også inneholder navnet på klienten.

 

Oppdatering 22:

 • Rettet et problem med integrasjon mot Trippletex i tilfeller det er det er mer enn 1 000 klienter i Tripletex,
 • Rettet et problem med valideringsmelding for RF-1223 Drosje- og lastebilskjema i tilfeller med 6 sifre i løyvenummeret.
 • Rettet et problem med overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År for driftsmidler anskaffet i 2020 der akkumulerte avskrivninger kunne bli feil beregnet pr. 01.01.2021 i Visma Periode & År.

 

Oppdatering 21:

 • Rettet et problem der aksjonærens navn i noen tilfeller ikke fremkommer på pantebekreftelser fra aksjebok.
 • Rettelse i notemaler om endring i egenkapital mht. innbetalt, ikke registrert aksjekapital.

 

Oppdatering 20:

 • Rettet et problem i enkelte tilfeller ved eksport av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År.
   
 • Rettet et problem i enkelte situasjoner ved at overkurs ikke kunne anvendes til dekning av årets underskudd samtidig med at overkurs anvendes til utbetaling av utbytte.
   
 • Rettet et problem med import av eiere i ANS, der eierandel ikke ble importert.
   
 • Rettet et problem med import av eiere i ANS, der arbeidsgodtgjørelse ikke lot seg importere. 
   

 

Oppdatering 19:

 • Rettet et problem med at fødselsnummer i RF-1215 Selskapsoppgave ikke ble maskert når det ble valgt å maskere fødselsnummer i skjema ved utskrift.

 • Rettet et problem i avstemming av arbeidsgiveravgift, for 2022  der KS Komplett 2022 standardvalg fra Regnskap Norge ved en feil er satt til jordbruk mv, mens standardvalget bør være generelle næringer.

  Dette er gjort ved at regnearkmalen er korrigert og lagt ved Finale-installasjonen, slik at malen i Regnskap Norge ikke anvendes. 

Oppdatering 18 og tidligere oppdateringer:

Opplysninger om oppdatering 18 og tidligere oppdateringer finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"