Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 24 til versjon 31.0.0.43

av Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018 og perioderegnskaper for 2018/2019:

 • Avstemmingsrelevante endringer:
  • Teknisk oppdatering av flere av regnskapsintegrasjonsmodulene.
 • Andre endringer, som gjelder for Visma Finale Årsoppgjør:
  • Problemer med at postering av avskrivninger ble foretatt for klienter som anvendt næringsoppgave 1 eller næringsoppgave 5 fra et deaktivert driftsmiddelregister som tidligere har vært anvendt mens næringsoppgave 2 har vært anvendt på klienten. Posteringene ble ikke vist dersom validering av saldoavskrivninger ble slått av.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 23:

 • Avstemmingsrelevante endringer:
  • Rettet et problem i avstemming av arbeidsgiveravgift for 2019 der refusjon av sykepenger i årssum hadde negativt fortegn, mens terminbeløpene hadde positivt beløp, mens summering var identisk, noe som medførte differanse i avstemming av årssum til det dobbelte av refusjonsbeløpet.
 • Andre endringer, som gjelder for Visma Finale Årsoppgjør:
  • Rettet et problem der IB fra fjorår på tømmerkonto for noen klienter kunne falle bort. Dette er nå korrigert, og IB for tømmerkonto blir automatisk korrigert til fjorårets UB.
  • Gjennomsnittinntekt for skogbruk i aksjeselskap, årets beløp i snittberegningen tok ikke hensyn til årets skattefrie inntekt.
  • Import fra Altinn: Standard for "nullstill ved import" er endret til å være avkrysset.
  • Automatisk genererte filvedlegg ved innsendelse til Regnskapsregisteret er endret ved av vedleggene nå sendes inn som PDF og ikke i Word-format.
  • Rettet et problem med RF-1368 Næringsoppgave 5 og skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostander som feilaktig kunne bli medtatt i skattepliktig inntekt på side 2 og ikke i egenkapitalavstemmingen på skjemaets side 4.
  • Nye standardkontokoder 3930 Inntektsført MVA-justering og 7740 Kostnadsført MVA-justering sammen med ny valideringsmelding dersom det er differanse mellom regnskasført justeringsbeløp og beløp på RF-1084 Avskrivninger post 104e MVA-justering. Valideringen tar hensyn til MVA-justering ved salg, som blir korrigert mot realisasjonsvederlag.

Oppdatering 22:

 • Ingen endringer i avstemmingsfunksjoner.
 • Andre endringer (gjelder Visma Finale Årsoppgjør):
  • RF-1028 Skattemelding for AS mv. side 1, utbytte besluttet utdelt i regnskapsåret, nå utfyllingskode for å sikre korrekt beløp i posten. Beløp hentes nå fra konto for utbytte i balansen og i disponering.
  • Rettet et oppdateringsproblem med tømmerkonto, ved at ikke alltid oppdatering ble utført for skjema ble fylt ut.
  • Rettet et problem med valideringsmelding for tømmerkonto på standardkonto 3920.
  • Problem med skjermoppdatering i registrering/overstyring av beregnede verdier i registreringsbilde for personinntekt er korrigert.

Oppdatering 21:

 • Avstemming:
  • Rettet er formelfeil i regneark for avstemming av arbeidsgiveravgift. Automatisk utfylling av riktig formel i regnearket sammen med øvrig utfylling av data når regnearket blir fylt ut av programmet.
 • Tømmerkonto i Visma Finale Årsoppgjør:
  • Tømmerkonto, rettet feilaktig validering av post 3920 årets inntektsføring/fradragsføring.
  • Tømmerkonto, støtte for mer enn en kommune for tømmerkonto.
  • RF-1177 Landbruk, ny side 8 med flere kommuner for tømmerkonto for å unngå å få flere eksemplarer av skjema RF-1177 dersom det er tømmerkonto i mer enn en kommune for en klient.
  • Det opprettes alltid en kommune i kommunelisten for tømmerkonto, med kommunenummer lik kontorkommunen i firmaopplysninger.
  • Årets tilførte beløp for tømmerkonto vil alltid bli plassert på linje 1 i kommunetabellen, og dersom det er registrert beløp i tilført-kolonnen på flere kommuner, så vil dette bli trukket fra tilført-beløpet i linje 1 automatisk.

Oppdatering 20:

 • Rettet en feil i skatteberegnings- og disponeringsrapport og autonoter for skatt, linje utsatt skatt viste i mange tilfeller grunnlag utsatt skatt.

Oppdatering 19:

 • Endringer relevant for avstemming:
  • Avstemming av AGA, rettelse av formler i regnearket, der regnearket har en feil i formler for summering av refusjon av sykepenger.
 • Andre endringer kan du lese om her.

Oppdatering 18 og tidligere oppdateringer:

Oversikt over endringer i tidligere oppdateringer finner du her.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"