avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 28 til Finale versjon 32

15_06_11-vsm-0735.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 32 for inntektsåret 2019 og perioderegnskaper for 2019/2020:

Oppdatering 28:

 • Rettet et problem med henting av A-melding fra Altinn (Range check error).
 • Mer effektiv import av data fra Visma net Financials.

Oppdatering 27:

 • Rettet et problem med utfylling av RF-1368 Næringsoppgave 5, hvor post 0440 skattemessig verdi av andre fordringer fjoråret kunne vise årets verdi.
 • Skjule felt for kommunenummer i Firmaopplysninger i Visma Finale Avstemming, Visma Finale Rapportering og Visma Finale Driftsmidler. Dette er skattekommune, og er ikke behov for i disse applikasjonene.
 • Import av MVA-oppgaver fra Altinn: Resultat av import med teksten "Ingen data" er endret til "Ingen nye data siden sist" for å vise at programmet er oppdatert, og ikke at det ikke finnes data i Altinn.

Oppdatering 26b:

 • Enkelte kontoer kunne falle ut av horisontal konsernrapport ved mer enn 18 selskaper i konsernet der kontoene inntreff kun på elimineringer eller kun på selskap i kolonne 19 eller høyere. (Oppdatering 26b er kun tilgjengelig for Visma Finale Konsolidering.)

Oppdatering 26:

 • Rettet et problem med feilmeldinger ved henting av MVA og A-meldinger fra Altinn, der det kom en feilmelding som måtte bekreftes med OK for hver enkelt klient og termin dersom det var problemer med rettigheter ved henting av data.
 • Det gis noe mer presise feilmeldinger hvis henting av data for MVA og A-meldinger ikke lykkes.
 • Det er gjort forbedringer generelt i Altinn-funksjonene med noe mer presise feilmeldinger i tilfeller der kommunikasjon mot Altinn feiler med forhold som gjelder brukerrettigheter og datasystemrettigheter.
 • Rettet et problem med utfylling av data direkte i RF-1145.
 • Rettet et problem relatert til oppdatering 25, med klipp og lim i kommentarfeltet i avstemmingsbildet.
 • Rettet et problem med feilmelding som kunne komme i firmaopplysninger forårsaket av konvertering av kommunenummer.
 • Rettet et problem med utfylling av RF-1368 Næringsoppgave 5, hvor post 0440 skattemessig verdi av andre fordringer fjoråret kunne vise årets verdi.

Oppdatering 25:

 • Kopiering og innliming i kommentarfelt i avstemmingsbildet er nå mulig med standard Windows hurtigtaster Ctrl + C for kopiering, Ctrl + V for å lime inn, Ctrl + X for klipp ut og CTRL + A for merk alt.
 • Avstemmingsoversikt og Excel: Funksjonalitet for Excel-knappen er nå endret, slik at det er valgmeny ved klikk på Excel-knappen, med valgene Eksportere avstemmingsoversikten til Excel og Åpne sist produserte regneark.
 • Rettet et problem i masseregistrering av aksjonærtransaksjoner med kostpris eller salgssum pr. aksje lavere enn kr 0,01.
 • Rettet et problem med utfylling av data på sluttseddel i aksjeboken.
 • Rettet et problem med enkelte fylte sorte felter i noen menyer.

Oppdatering 24 og tidligere versjoner:

Les om endringer i tidligere oppdateringer her.