avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 32 til versjon 31.0.0.43

(updated by Hermod Gundersen VISMA ‎11-07-2019 10:45 )

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018 og perioderegnskaper for 2018/2019:

Oppdatering 32:

 • Årsoppgjør:
  • Ved overføring til nytt år blir nå verdier på forskjellsskjema låst (markert med grå verdi i skjema). Det samme gjelder fjorårets skattemessige verdier på RF-1167 Næringsoppgave 2 side 1. Dette medfører at et problem med at verdier på RF-1217 Forskjeller endres på grunn av endret kontooppsett eller av andre årsaker ikke skjer, og verdiene på endres direkte i skjema dersom de ønskes endret.
  • Det er nå lagt inn en knapp i skjemaer der det er mulig å slå på og av logging av endringer direkte i skjemaer. Dette er nyttig f.eks. for å kunne se hvilken effekt en endring vil ha. Denne funksjonen var tidligere kun tilgjengelig i menypunktet for "Merke klient som ferdig".
  • Ny standard egenkapitalnote som inneholder kolonne med endring i annen innskutt egenkapital er nå lagt til. Notene har nummer 20-4 E og 20-5 F.
  • Rettet et problem der felt noen felt ikke var mulig å redigere for manuelle saldoskjemaer sammen med RF-1167 Næringsoppgave 2.
 • Avstemmingsfunksjoner:
  • Avstemming av finansskatt er nå aktivert for 2019, og skjer samtidig med avstemming av arbeidsgiveravgift.
 • Visma Finale Driftsmidler:
  • Søkeknapp for søk etter driftsmiddel var skjult i noen tilfeller der ikonet skulle vært vist.
 • Visma Finale Rapportering:
  • Funksjon for å kopiere avsluttede perioder fra Årsoppgjøret til Rapportering hadde en svakhet, ved at riktig kolonne måtte aktiveres (klikke i kolonne for perioden) før kopiering kunne skje. Dette er nå korrigert.
 • Visma Finale Konsolidering:
  • Merket for morselskap ble vist på feil selskap dersom et eller flere utgåtte selskaper ble skjult i listen over selskaper i konsernoversikten.
  • Korrigerte en feil ved overføring av horisontal konsernrapport til Excel.
 • Konsolidering, Rapportering og Årsoppgjør:
  • Tilleggsvariabler: Det er nå mulig å bytte type tilleggsvariabel mellom formel/registrering uten først å slette variabelen og opprette den på nytt.
  • Rapporter basert på offentlig regnskap, som f.eks. Andre offentlig regnskapsrapporter og horisontal konsernrapport, inneholdt signaturseksjonen uten at den var aktuell å vise på disse rapportene.
 • Generelt:
  • Sikkerhetskopi kan nå også tas av en klient som er åpen. Sikkerhetskopien vil bli tatt av klienten sist den ble lagret.
  • Forbedret funksjon for å hente selskapsinformasjon fra Brønnøysundregistrene.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 31:

 • Avstemmingsfunksjoner:
  • Rettet et problem i Visma Finale Avstemming og avstemming i Visma Finale Rapportering og Årsoppgjør ved opprettelse av nytt selskap, der variabler for regnskapsintegrasjon fra foregående åpne selskap kunne komme inn på ny klient.
 • Annet:
  • Saldobalanse m/posteringer og kontospesifisert næringsoppgave tar i visse tilfeller ikke med seg nullkontoer som har posteringer i inneværende periode. Dette er ordnet i denne oppdateringen.
  • Feil i oppdatering av nøkkeltall for standardnote mellomværende med konsernselskap er rettet.
 • Årsoppgjør:
  • Hvem har fylt ut næringsoppgaven, firmaopplysninger: Rettet et problem med valg av hvem som har fylt ut næringsoppgave. Ved åpning av firmaopplysninger er det ikke mulig å sette at regnskapsfører kun har forestått utfylling av næringsoppgave og ikke daglig regnskapsføring.

Oppdatering 30 og tidligere:

Endringer i tidligere oppdateringer finner du her.