avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Endringer i oppdatering 36 til Finale versjon 32

(updated by Hermod Gundersen VISMA ‎02-09-2020 14:28 )

VismaHQ-7.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 32 for inntektsåret 2019 og perioderegnskaper for 2019/2020:

Oppdatering 36:

 • Visma Finale Konsolidering:
  • Rettet et problem med elimineringsrapporter, som gir feilmelding i enkelte tilfeller, og krever omstart av programmet.
 • Visma Finale Årsoppgjør:
  • Rettet et problem med innsendelse av landkoder i RF-1509 Unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern
 • Visma Finale Rapportering og Konsolidering:
  • Rettet et problem med import av budsjett fra PowerOffice Go.

Oppdatering 35:

 • Visma Finale Rapportering / Avstemming / Årsoppgjør/Konsolidering:
  • Ny STD-konto 3410 Tilskudd kompensasjonsordning til bruk for tilskudd i 2020 for tiltak gitt under tiltakspakkene etter korona-utbruddet.
  • Rettet et problem der korona-refusjon i avstemmingsregnearket ble beregnet av linje 27, men skulle vært beregnet av linje 24 +  linje 26 (grunnlag uten reduksjon for refusjon fra NAV).
 • Visma Finale Driftsmidler:
  • Avskrivningstid kan nå registreres med måned og år, eller med år som desimaltall. Registreringen konverteres automatisk til hele år og måneder. Typisk kan f.eks. 7 år og 6 mnd registreres slik som heltall, desimaltall eller måned og år der bokstavene å  og y angir år og m angir måned, med samme resultat:
   • 7,5 
   • 7 år 6 mnd 
   • 7å 6m 
   • 7y6
   • 90m
   • 90 mnd
   • 6 år 18 mnd
  • Ved registrering av månedlig avskrivningsbeløp direkte blir levetid nå automatisk justert til antall hele måneder beregnet slik:
   (kostpris - sluttverdi) / månedlig avskrivningsbeløp.
 • Visma Finale Rapportering / Avstemming:
  • Import av budsjett fra PowerOffice Go til Visma Finale Rapportering og Visma Finale Avstemming er nå tilgjengelig.
  • Validering av sti til malsamling for KS Komplett.
   • User story: Det angis at malsamling skal følge regnskapsåret, men det er ikke angitt plassering av KS Komplett 2020 ved avstemming av en måned i 2020. Da faller programmet tilbake til å bruke malsamlingen for 2019. Brukeren merker ikke at feil regnearkmal er brukt uten å inspisere navnet på regnearket som opprettes.
   • Nytt nå er at det gis en valideringsmelding i nedre del av programvinduet med beskjed om at det ikke er angitt plassering av malsamlingen for KS Komplett 2020.
 • Visma Finale Årsoppgjør:
  • Rettet et problem med utfylling av RF-1167/RF-1175/RF-1368 næringsoppgave og RF-1224 Personinntekt der det i sjeldne tilfeller kunne bli ulik nærings-ID for samme næring.
 • Visma Finale Rapportering / Avstemming / Årsoppgjør: 
  • Endret håndtering av innlogging og autentisering for integrasjon mot Uni Economy.

Oppdatering 34:

 • Avstemming:
  • Ny versjon av avstemmingsark for lønn og arbeidsgiveravgift som hensyntar 4 % redusert arbeidsgiveravgift for termin 3 i 2020 fra tiltakspakken etter korona-utbruddet. Det blir automatisk opprettet en ny versjon av Excel-regnearket, slik at eventuelle manuelt registrerte data i foregående termin må registreres på nytt. Det nye versjonen av regnearket er vedlagt programmet, slik at oppdatering av KS Komplett ikke er påkrevd.
 • Konsolidering:
  • Rettet et teknisk problem som kunne hindre visning av elimineringsrapport.
  • Rettet et teknisk problem som kunne gjører elimineringsrapporter vanskelig lesbare.
  • Fjernet null-linjer for elimineringer som ikke er aktive i rapportperioden.
  • Rettet et problem der heading kunne bli borte i offentlig regnskap dersom kun resultatregnskap ble vist.
  • Rettet et problem der formatering av offentlig regnskap kunne svikte etter visning av andre rapporter.

Oppdatering 33:

 • Tekniske forbedringer i integrasjon med Visma.net Financials.

Oppdatering 32:

 • Vedlegg til skatteskjemaer ved produksjon av avstemmingsmappe blir ikke med.
 • Manglende produksjon av avstemmingsoversikt og innholdsfortegnelse kommer av at sti til KS Komplett avstemmingsmaler ikke er angitt. Ved produksjon av avstemmingsmappe gis det nå advarsel hvis innholdsfortegnelse eller avstemmingsoversikt ikke kan produsertes fordi plassering av malfiler ikke er angitt. Feilen inntreffer ofte i Visma Finale Årsoppgjør ved produksjon av mappe dersom selve avstemmingen er utført i Visma Finale Avstemming.

Oppdatering 31:

 • Rettet et problem som gir en feilmelding med RangeCheckError i henting av avstemmingsdata A07 fra Altinn.

Oppdatering 30 og tidligere versjoner:

Les om endringer i tidligere oppdateringer her.