Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 5 for Visma Finale Skatt 2018

av Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i denne oppdateringen til Visma Finale Skatt versjon 31.0.0.120 for inntektsåret 2018:

  • Innsendelse av RF-1159 Verdipapirer, feilmelding vedrørende verdipapirtype og land

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 4:

  • Problemer med innsendelse av endringsårsak for endring av boligverdi.
  • Endring av måten tekst formateres for endringsårsak i skattemeldingsrapport.
  • Knapp for oppdatering av boligverdi fra boligkalkulator var ikke tilgjengelig.

Oppdatering 3:

  • Detaljert skatteberegningsrapport: Forbedret visning av formue i tilfeller med skattefri formue i utland som begrenser gjeldsfradrag.
  • Feilmelding når man tar frem detaljert skatteberegningsrapport i tilfeller med der samboere er koblet sammen i Visma Finale Skatt der den ene av samboerne har negativ inntekt.

Oppdatering 2:

  • Rettet et problem med utskrift til PDF

Oppdatering 1:

  • Forhåndsutfylt data til RF-1030 Skattemelding for personlige skattytere kan nå hentes. 
  • Forhåndsutfylt data er kun tilgjengelig for henting fra datasystem, og kan ikke vises i Altinn. Data vil først bli tilgjengelig i Altinn fra 4. april.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"