Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 5 til Finale versjon 32

av Hermod Gundersen

visma_1222.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 32 for inntektsåret 2019 og perioderegnskaper for 2019/2020:

Oppdatering 5:

 • Regnskapsintegrasjon med det skybaserte økonomisystemet Uni Economy med henting av kontoplan/saldotall til regnskap og saldotall og transaksjoner for avstemmingsformål. Les mer om bruk her.

Endringer i oppdatering 4:

 • Rettet et problem med "Out of memory" feilmelding i avstemming.
 • Bankavstemming, valg av flere åpne poster, mulighet til å opprette en enkelt transaksjon for hver av posteringene, og ikke kun en samlepostering for nettobeløpet.
 • Øvrige endringer, ikke relatert til avstemmingsfunksjoner, for Visma Finale Årsoppgjør:
  • Rettet et problem med innsending av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave der det kom feilmelding vedrørende post 12 og post 26.
  • Rettet et problem med registrering av e-postadresse og telefonnummer på andelseiere i boligselskaper og boligsameie.
  • Årsoppgave til aksjonærer, vise verdi pr. 01.01. for aksjonærer som er AS på oppgaven i tilfeller der verdi pr. 31.12 ikke er tilgjengelig.
  • Årsoppgave til aksjonærer, mulighet til å velge verdi pr. 01.01. som skjønnsmessig fastsatt verdi for aksjonærer som er AS på oppgaven i tilfeller der verdi pr. 31.12 ikke er tilgjengelig/beregnet.
  • Mulighet til å sende skjema RR-0011 Årsregnskap for begrenset regnskapsplikt til Altinn.

Endringer i oppdatering 3:

 • Oppdatert skjermingsrente for 2019 kunngjort i januar 2020, 1,7 % for enkeltpersonforetak, 1,3 % for personlige aksjonærer og deltakere i ANS mv.
 • Oppdatert kalkulasjonsfaktor for formuesverdi for næringseiendom, kunngjort i januar 2020. Kalkulasjonsfaktor for 2019 er 0,065.
 • Rettet en feilaktig kobling på fordring og gjeld ved utfylling av årsoppgave til aksjonærer.
 • Rettet en feil ved kopiering av data fra byråopplysninger til klientopplysninger for oppsett av regnskapsintegrasjonsmoduler. Feil inntraff ved overstyring av byråopplysninger, der data måtte registreres på nytt på klienten i mange situasjoner.
 • Lagring av sist brukte kontonummer ved bilagsoverføring fra bankavstemming kunne også lagre en reskontrokonto. Nå vil ikke en reskontrokonto lagres som sist brukte kontonummer.
 • Integrasjonen mellom Poweroffice Go og Visma Finale Avstemming er endret ved at "Tekst + beskrivelse" fra Poweroffice Go kommer i beskrivelsesfeltet i Visma Finale Avstemming.
 • Teknisk endring i pålogging til regnskapsintegrasjonen med Poweroffice Go.

Endringer i oppdatering 2:

 • Formue fra fjorår i aksjonærdatabase hentes ikke fra RF-1028 post 480 i fjor. Rettet slik at det ved åpning av klient første gang etter denne oppdateringen blir foretatt en ny henting av data fra fjorårets RF-1028 Skattemelding for AS.

   

 •  
    Årsoppgave til aksjonær, oppdatering av noen faste tekster.
 • Rettet et potensielt problem med overføring av årsoppgaver til aksjonærer og årsoppgaver til eiere i boligsameie/boligselskap til Visma Boardroom.
 • Rapport offentlig regnskap, mulighet til å velge utkast, kommer med "Utkast til ..." i toppteksten.
 • Noen mindre feilrettinger forøvrig.

Endringer i oppdatering 1:

 • Det er nå tid for innsendelse av grunnlagsdata til Altinn, og denne oppdateringen åpner for dette. Det er nå mulig å sende inn grunnlagsdata for
  • boligselskaper
  • boligsameie
  • utbetalinger til næringsdrivende
  • betaling for pass og stell av barn
  • gaver til visse organisasjoner mv.
 • Rettet en feil i lagring av e-postadresser og mobilnummer for eiere i boligselskaper og boligsameie.
 • Endringer i funksjon for opprydding av innboks ved innsendelse til Altinn. Nå vil programmet huske siste valg. Som standard er oppryddingsfunksjon ikke valgt. Når en bruker velger opprydding, vil dette bli husket til neste innsendelse.
 • Endring i årsoppgave til aksjonær etter vedtatt endring i regler for formuesfastsettelse av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper. Oppgaven har nå angivelse av hvilken verdsettelse som er valgt.
 • Endring i utfylling av aksjeverdi i RF-1086 Aksjonærregisteroppgave, der oppgaven er synkronisert med stortingsvedtak av 19. desember om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer.
 • Endring i brukergrensesnitt for verdsettelse av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper. Nytt skillekort aksjeverdi der det vises aktuelle alternativer for verdsettelse. Dersom selskapet har aksjonærer som er aksjeselskaper, vil det fremkomme valg som er aktuelle for disse selskapene.
 • Årsoppgave til aksjonærer i aksjeselskaper vil fylles ut ulikt for selskaper som er aksjeselskaper og for andre aksjonærer, og årsoppgaven er endret slik at det er ulike verdier ut fra hvorvidt aksjonæren er et aksjeselskap eller ikke. Aksjeselskaper identifiseres som aksjeselskap ved hjelp av selskapsnavnet.
 • Innsendelse av årsoppgaver til boligsameie og boligselskaper til Visma Boardroom for distribusjon til eierne via funksjonalitet i Visma Boardroom.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"