Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 6 for Visma Finale Skatt 2018

av Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i denne oppdateringen til Visma Finale Skatt versjon 31.0.0.120 for inntektsåret 2018:

 • Problemer med boligkalkulator med kommunenummer med innledende null.
 • Pensjonsfradrag viste satser og beløpsgrenser for 2019 og ikke 2018.
 • Feil i forhåndsutfylt data for skattytere med D-nummer, der D-nummer er utstedt i 2018, feilen er i dataene fra Altinn, der D-nummeret mangler i et felt. Feilen medførte at det i Visma Finale Skatt kom feilmelding om feil format i forhåndsutfylt data. Vi har endret programmet, slik at forhåndsutfylt data lar seg lese inn.
 • RF-1159 side 2 viste en kode %AAR% i topptekst, som er fjernet.

Tidligere oppdateringer:

Oppdatering 5:

 • Innsendelse av RF-1159 Verdipapirer, feilmelding vedrørende verdipapirtype og land

Oppdatering 4:

 • Problemer med innsendelse av endringsårsak for endring av boligverdi.
 • Endring av måten tekst formateres for endringsårsak i skattemeldingsrapport.
 • Knapp for oppdatering av boligverdi fra boligkalkulator var ikke tilgjengelig.

Oppdatering 3:

 • Detaljert skatteberegningsrapport: Forbedret visning av formue i tilfeller med skattefri formue i utland som begrenser gjeldsfradrag.
 • Feilmelding når man tar frem detaljert skatteberegningsrapport i tilfeller med der samboere er koblet sammen i Visma Finale Skatt der den ene av samboerne har negativ inntekt.

Oppdatering 2:

 • Rettet et problem med utskrift til PDF

Oppdatering 1:

 • Forhåndsutfylt data til RF-1030 Skattemelding for personlige skattytere kan nå hentes. 
 • Forhåndsutfylt data er kun tilgjengelig for henting fra datasystem, og kan ikke vises i Altinn. Data vil først bli tilgjengelig i Altinn fra 4. april.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"