Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 6 til Visma Finale versjon 34 for 2021/2022

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎10-01-2022 24:44 av Hermod Gundersen VISMA )

IMG_5871.jpgHer er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Driftsmidler, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 34 for inntektsåret 2021 og perioderegnskaper for 2021/2022:

 

Oppdatering 6:

 • Skjermingsrente for 2021 er fastsatt. Skjermingsrente etter skatt for personlige aksjonærer og personlige deltakere i selskaper med deltakerfastsetting er 0,5 %, mens skjermingsrente før skatt for enkeltpersonforetak er 0,6 %.
 • Rettelse i utfylling av markedsverdi i RF-1098 Formuesverdi av næringseiendom.
 • Innsendelse til Altinn: Opprydding av innboks fjernet som mulighet, da funksjonen i de aller fleste tilfeller mislyktes på grunn av at funksjonen krevde rettigheter som ikke var mulig å delegere.
 • Overføring av bunt fra Finale Årsoppgjør til økonomisystem ga meldinger designet for overføringer fra avstemmingsfunksjonen, selv om overføringen var av sluttposteringer.
 • Endringer i skjema RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap. Støtteordninger i opplysninger om offentlig støtte var kun et tekst redigeringsfelt, men krevde angivelse av støtteordninger med 27 ulike ordninger. Det er derfor satt inn en egen side 8 i skjemaet, der det er mulig å krysse av for hvilke støtteordninger selskapet er omfattet av. 
 • Ny eksportmal for posteringsjournal i Visma Finale Driftsmidler. Eksport til Visma Business med bilagsart satt til bilagsart 2 "Diverse".

 

Oppdatering 5:

 • Kalkulasjonsfaktor for utleid næringseiendom er nå fastsatt av Skatteetaten, og er med i denne oppdateringen. Kalkulasjonsfaktor for 2021 er 0,064, se Skatteetaten.no.
 • Det er gjort en teknisk rettelse for innsendelse av årsregnskap til Regnskapsregisteret.

 

Oppdatering 4:

 • Innsendelse av grunnlagsdata til Altinn:
  • Boligselskap
  • Boligsameie
  • Betaling for pass og stell av barn
  • Gaver til visse organisasjoner
  • Betalinger til visse næringsdrivende
 • Innsendelse av årsregnskaper til Regnskapsregisteret
 • En teknisk rettelse i regnskapsintegrasjon med PowerOffice Go
 • Aksjebok, eksport til Excel, endret filtype fra XLS til XLSX

 

Oppdatering 3:

 • Rettet et problem med utland-ID på aksjonærer ved overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År.

 

Oppdatering 2:

 • Problemer med ÆØÅæøå i navn på aksjonærer og kontonavn ved overføring av data til Visma Periode & År.

 

Oppdatering 1:

 • Teknisk oppdatering av funksjon for overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Periode & År.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"