Mine områder
Hjelp

Endringer i oppdatering 6 til versjon 31.0.0.43

av Hermod Gundersen

Her er en oversikt over endringer i Visma Finale Årsoppgjør, Avstemming, Rapportering og Konsolidering i denne oppdateringen til versjon 31.0.0.43 for inntektsåret 2018:

 • Avstemmingsrelaterte endringer:
  • Rettet et problem med norske tegn i tekster for integrasjon med Visma Net Financials.
  • Rettet et problem med "System error, Code 1400 Invalid Window Handle" i redigering av avstemmingsplan.
  • Rettet et problem med at knapp for opprettelse og sletting av egendefinerte kontolinjer i redigering av avstemmingsmal var skjult.
  • Rettet et problem med konvertering av kontonummer i kontoplanen.
  • Rettet en feil i utskriftsjobb med feilmelding "Feil [...] [Skjema.DLL] (unit BizPrintJob [...] line 3511)"
 • Andre endringer:
  • Overføring til Visma Boardroom fra Visma Finale Årsoppgjør fjerner et problem under overføringen i tilfeller med utenlandske aksjonærer, som nå filtreres bort ved overføring til Visma Boardroom.
  • Rettet et problem med at kommunenavn ikke vises i firmaopplysninger.
  • Oppdaterte skattesatser for kraftforetak er distribuert fra Finansdept. og er med i denne oppdateringen.
  • Rettet et problem med at det fylt ut verdi i RF-1098 Formue av næringseiendom post 286 20% rabatt også for selskaper med deltakerfastsetting.

Endringer i tidligere oppdateringer:

Oppdatering 5:

Oppdatering 4:

 • Ingen avstemmingsrelaterte funksjoner inneholder endringer.
 • Åpne for innsendelse av grunnlagsdata til Altinn. Altinn åpner for mottak av grunnlagsdata fra og med 02.01.2019.

Oppdatering 3:

 • Ingen avstemmingsrelaterte funksjoner inneholder endringer.
 • Error loading Midas.DLL kan komme ved redigering av grunnlagsdata for boligsameie og boligselskap, og hindrer registrering av data.

Oppdatering 2:

 • Ingen avstemmingsrelaterte funksjoner inneholder endringer.
 • Fjorårets verdi på aksjer ble ikke hentet inn i aksjonærdatabasen. Dette er korrigert, og hentes inn ved overføring til nytt år, samt for selskaper som allerede er overført til nytt år.
 • Rettet et problem i kontoplanen med registrering av data i kolonne formuesverdi.

Oppdatering 1:

 • Ingen avstemmingsrelaterte funksjoner inneholder endringer.
 • Det er gjort en feilretting i utfylling av RF-1086 Aksjonærregisteroppgave post 15 og post 18 for feltet hendelsestype.
 • Det er gjort en feilretting i utfylling av RF-1086-U Aksjonærregisteroppgave underskjema pr. aksjonær post 30 for feltet hendelsestype.
 • Det er nå mulig å hente klientoversikt fra Altinn i klientoversiktbildet. Funksjonen var midlertidig ute avdrift men er nå aktivert.
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"