avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i Visma Finale Årsoppgjør versjon 29 - Automatisk oppdatering 1

av Hermod Gundersen
Her er en oversikt over nyheter i automatisk oppdatering nr 1 til Visma Finale Årsoppgjør versjon 29.0.0.151. (Vær oppmerksom på at du må oppdatere programvaren til versjon 29.0.0.151 dersom du fortsatt har programversjon 29.0.0.132.)

Skjermingsrente

Skjermingsrenten for 2016 er fastsatt til 0,5 % før skatt (enkeltpersonforetak) og 0,4 % etter skatt (personlige aksjonærer og deltakere i ANS, KS mv.). Skjermingsrenten er oppdatert. Skjermingsrenten finner du her på Skatteetatens nettsider. 

Kalkulasjonsfaktor for verdsettelse av næringseiendom

Kalkulasjonsfaktoren er fastsatt til 0,063 for verdsettelse av formue pr 31.12.2016. Kalkulasjonsfaktoren finner du her på Skatteetatens nettsider.

Skattesatser for kraftforetak

Skattesatser for kraftforetak for inntektsåret 2016 er oppdatert etter siste forskrift om rentesatser i kraftforetak vedtatt 18.01.2017 og konsumprisindeks gjennomsnitt for 2016 offentliggjort 10.01.2017.

Endring i verdsettelse av formuesverdi for ikke-børtsnoterte selskaper

Det er vedtatt en endret verdsettelse av aksjer og enkelte driftsmidler pr. 31.12.2017. Dette har fått konsekvenser for verdsettelse av næringseiendom pr 31.12.2016 for verdsettelse av ikke-børsnoterte selskaper. 

Det gis pr. 31.12.2017 en rabatt i verdsettelse av aksjer med 10 % og i verdsettelse av næringseiendom med 20 %. Reglene er utformet slik at næringseiendom eid av et ikke-børsnotert foretak ikke skal gis rabatt på både 20 % pr. 31.12.2016 og ytterligere 10 % ved verdsettelse av aksjer pr 31.12.2017 (ett års forsinkelse).

Ved overføring av verdi fra RF-1098 Næringseiendom til RF-1028 Skattemelding for AS mv. skal overføring av verdi der det er gitt rabatt med 20 % verdsettes som om rabatten ble gitt med 11 %. Verdien som overføres til RF-1028 Skattemelding for AS mv vil derfor enten være 89 % av verdien i post 176/276 justert for ferdigstillelsesgrad og eierandel eller 96 % av markedsverdien i post 290 justert for eierandel. 

Boligselskaper og boligsameie

Rettet et problem i boligselskaper ved endring av feilregistrert andelsnummer på en boenhet som allerede har registrert eierforhold. Ved opprettelse av boligselskap vil man automatisk få neste leilighetsnummer ved opprettelse av ny leilighet. Ved endring av andelsnummer er det lagt inn en hindring i å registrere samme andelsnummer på flere leiligheter.