avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i Visma Finale Årsoppgjør versjon 29 - Automatisk oppdatering 5

Her er en oversikt over nyheter i automatisk oppdatering nr 5 til versjon 29.0.0.151.

Næringseiendommer, kalkulator, verdier pr. 31.12.16

Nye kalkulatorverdier er på plass i programmet nå etter at Skatteetaten har sluppet disse. Visma Finale Årsoppgjør har automatisk kalkulasjon av verdiene.

Boligkalkulator, store endringer

Det er foretatt store endringer i boligkalkulator fra og med 2016, og det er nå nødvendig å ha enten nøyaktig gateadresse eller oppslag etter gnr/bnr. Søk på gnr/bnr er kun tilgjengelig for eiendommer som mangler gateadresse.

Visma Finale Årsoppgjør anvender en direkte integrasjon og søk etter eiendommer mot Skatteetatens boligkalkulator for 2016 Visma Finale Årsoppgjør har tilnærmet samme funksjonalitet som Skatteetatens boligkalkulator for 2016. Alle boligeiendommer er markert med rød farge dersom Visma Finale Årsoppgjør ikke finner adressen eller dersom kalkulasjon av eiendommer ikke er foretatt.

Løsningen i Visma Finale Årsoppgjør 2016 krever følgende:

  • Du fyller inn adresse. 
  • Eiendommer uten adresse kan søkes på med gnr og bnr. I adressefeltet skrives gnr. og bnr. inn med følgende format: Skriv inn "69, 72" for gnr. 69 bnr. 72 og det aktiveres et søk etter eiendommen. 

Når du skriver inn adresse, så vil programmet starte å søke hvis du venter ca 1 sekund og har tastet inn minst 3 tegn.

Dersom du har feil adresse, så slett og skriv inn på nytt, og se søket du får. Et adressesøk viser maksimalt 50 eiendommer, så forsøk å skrive mer hvis eiendommen du søker, ikke finnes i listen som fremkommer i programmet. Ta en pause på ca 1 sekund for å oppfriske søket mens du skriver.

Vær også oppmerksom på at adresser må være identisk med det som er offisielt veinavn, f.eks. kan "Mellomveien" kanskje skrives "Mellomvegen" osv.

Eiendommer med gateadresse er ikke søkbare med gnr./bnr. Dette er en begrensning hos Skatteetaten, og ikke i Visma Finale Årsoppgjør.

Se også boligkalkulatoren på nett.

Mindre endringer

Brev til næringsdrivende i forbindelse med innrapportering av grunnlagsdata, rettet en trykkfeil i overskrift.

Ordlyden i standardmaler for årsberetning: Setningen "Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift." er endret til "Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift".