avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i Visma Finale Årsoppgjør versjon 29 - Automatisk oppdatering 8

Her er en oversikt over nyheter i denne automatisk oppdateringen til versjon 29.0.0.151.

Feilmelding kunne oppstå ved opprettelse av bilag fra bankavstemming i tilfeller der klientnummer i Visma Finale var forskjellig fra klientnummer i Visma Business.

Det er gjort en rettelse i validering av antall sifre i transportløyvenummer i skjema RF-1223 Drosje- og godstransportnæring, der det nå kan være både 5 og 8 sifre i løyvenummeret.

Det er gjort en endring i en validering av grunnlag MVA utland STD-konto 2708 og 2709, som ga feilmelding selv om både grunnlagskonto og motkonto hadde eksakt samme saldo.

Feilmelding ved innsendelse av RF-1359 (feil format på felt verdipapirtype) er korrigert.

Det er nå mulig i funksjonen for utfylling av RF-1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre verdipapirer å inportere data fra Escali Financials.

  • Data eksporeteres i Escali, og importfilen kan enkelt importeres i funksjonen "Avslutning - Realisasjon og utbytte på aksjer o.a. verdipapirer". 
  • Programmet kjenner igjen eksportfilen fra Escali, og markerer derfor at data er importert fra Escali. 
  • Det er enkelt å oppdatere import med ny import der data tidligere importert fra Escali blir erstattet av en ny import av data.

Endring i utfylling av RF-1086 og RF-1086-U Aksjonæroppgave post 10, 12, 24 og 26 for hendelsestypen"SD - Endring aksjeklasse" (sammenslåing/deling av aksjeklasse, tilgangs- og avgangstransaksjon). Det kreves nå at selskapets eget organisasjonsnummer oppgis i post 10 / 24 i feltet "Overdragende selskaps organisasjonsnummer" og i 12 / 26 "overtakende selskaps organisasjonsnummer". Dette fylles nå ut automatisk for disse transaksjonstypene.