avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Nyheter i Visma Finale Skatt versjon 29 for 2016

Visma Finale Skatt versjon 29.0.0.166 for inntektsåret 2016 er nå tilgjengelig for nedlasting. Her er informasjon om nyheter i denne programversjonen.

Visma Finale Skatt versjon 29 for inntektsåret 2016 er nå tilgjengelig for nedlasting.

Denne programversjonen har skattesatser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016. Programversjonen har oppdatert skattemelding (selvangivelse) og oppdatert versjon av andre skattepapirer for inntektsåret 2016.

Det er grunn til å nevne følgende regelendringer mv. som er innarbeidet i denne nye årsversjonen av programmet:

  • Skattemelding er det nye begrepet som erstatter selvangivelse. Begrepsendringen er en konsekvens av ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft fra 1. jan. 2017.
  • Trinnskatt har nå erstattet toppskatt.
  • Skattesats for alminnelig inntekt er redusert t il 25 %.
  • Det er innført oppgrossing av inntekter fra aksjer mv. med 1,15. Dette betyr at inntektsbeløpet økes med 15 % for å sikre at skattesatsen for disse inntektene blir ca 28 % selv om skattesatsen er 25 % for 2016. 
  • Visma Finale Skatt har innarbeidet en oversikt over hvilke poster som skal oppgrosses, og det vises en oversikt i detaljert skatteberegning over de oppgrossede inntekts- og fradragspostene. Oppgrosset alminnelig inntekt og selve oppgrossingsbeløpet vises også i skatteberegningen, og ikke kun i detaljert rapport.
  • Det er på grunn av endringer i skatteregler for aksjeinntekter mv. foretatt endringer i en inntekts- og fradragsposter for verdipapirfond splittet registrering av inntekt og formue, og i tillegg er inntektsposter splittet i aksjedel og rentedel av avkastning for verdipapirfond mv.
  • Formuesverdi av næringsbygg er tilgjengelig i denne programversjonen.
  • Formue av boliger må i denne versjonen registreres, Normalt vil disse verdiene hentes som en del av forhåndsutfylt selvangivelsen, sli kat dette ikke har spesiell betydning. Det vil komme mer automatisk utfylling av verdi av boligeiendom i en senere oppdatrering.