Mine områder
Hjelp

Release notes for Visma Finale Investor versjon 35 for 2022

av Hermod Gundersen

small.jpgHer er informasjon for å installere og ta i bruk den nye versjonen av Visma Finale Investor.

 

Lisensnøkler sendes på mail til oppgitt kontaktperson. Lisensnøkkelen legges inn i bildet som fremkommer ved første gangs oppstart av programmet.

 

Programmet kan installeres på samme plassering som Visma Finale Investor versjon 34, og erstatte den tidligere programversjonen.

 

Klientkatalogen angis med samme klientkatalog som for tidligere programversjoner. Normalt vil denne bli husket når du installerer versjon 35 for 2022 på samme område som versjon 34 for 2021.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"