Mine områder
Hjelp

Versjonsnytt for versjon 30

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎18-12-2017 12:52 av Hermod Gundersen VISMA )

Integrasjon mellom Visma Finale Avstemming og Visma DI-Office Byrå
For våre kunder med DI-Office Byrå er det kommet en ny funksjon som gjør at avstemmingsdokumenter fra Visma Finale Avstemming automatisk vises i DI-Office Byrå. Slå på denne funksjonen i oppsettet for Visma Finale Avstemming.

15.12.2017 10.38.png

 

Avstemming på dimensjonsnivå

Det er nå muligheter for å avstemme på dimensjonsnivå. 

 

Avstemming kan nå gjøre på dimensjonsnivå ved å velge hvilken dimensjon som skal avstemmes i avstemmingsbildet.

 

For å få tilgang til denne funksjonaliteten må variabelen Dimensjoner under avsnittet Avstemming i fila byraoppl.ini (konfigurasjonsinnstillinger) settes til verdien 1 (dette vil bli tilgjengeliggjort for alle, uten endring i byraoppl.ini, i en kommende oppdatering). Ta kontakt med vår supporttjeneste om det skulle være behov for hjelp til å aktivisere tjenesten.

 

Avstemming av reskontrokontoer

Det er nå åpnet for avstemming av enkeltkontoer i kundereskontro og leverandørreskontro. Dette er tilgjengelig som menypunkter i avstemmingsmenyen. 

Reskontroformater:

 1. Visma Business standard reskontroformat støttes.
 2. Fritt valgt format, der man kan velge hvilke kolonner som inneholder hvilke data. Her er samme bilde som for Visma Business, men systemet vil kjenne igjen formatet til Visma Business.
 3. I tillegg til dette støttes følgende standardformat for tabulatordelt tekstfil eller semikolondelt tekstfil:
 • Første linje inneholde inngående balanse
 • Deretter transaksjonslinjer, med følgende kolonner:
 1. Dato
 2. Forfallsdato
 3. Bilagsnr
 4. Bilagsart
 5. Fakturanr
 6. Beløp (med eller uten tusenskilletegn, punktum eller komma som desimalseparator)
 7. Kommentar

Eksempel:15.12.2017 10.46.png

 

Andre endringer

Tap på kundefordringer avstemmes nå ved a t transaksjoner hentes inn i skjemaet, og data fra foregående periode blir tatt vare på i denne periodes avstemming.

 

Avstemmingsrapporter på påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter viser nå alltid motkontonummer og bilagstekst. Noen kontoer har manglet bilagstekst, og andre har manglet informasjon om motkonto.

 

Forbedret transaksjonshåndtering i bankavstemming som sikrer ytterligere forbedret treffprosent.

 

Forbedringer i håndtering av endrede transaksjoner ved gjentakende bankavstemming der det er tidligere er angitt manuell kryssing av transaksjoner.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"