Mine områder
Hjelp

Versjonsnytt for versjon 34

av Hermod Gundersen

nedlastinger_blue.jpgHer er en oversikt over versjonsnytt for programversjon 34. Nyheter i automatiske oppdateringer fremkommer i senere artikler som distribueres sammen med oppdateringene.

 

Automatiske oppdateringer i versjon 33

Visma Finale Avstemming er oppdatert løpende i 2021 gjennom automatiske oppdateringer av programmet. Denne nye versjonen inneholder alle programendringer gjort i løpet av 2021.

 

Avstemming av MVA med korona-redusert sats

Lav sats for MVA har nedsatt sats fra 12 % til 6 % frem til og med 30.09.2021. Dette er implementert i MVA-avstemmingen.

 

Endringer i SAF-T import

Det er gjort forbedringer av import i de tilfeller bilagsdato og angitt periode avviker. Perioden angitt på bilaget overstyrer bilagsdato ved plassering av bilaget i periode.

 

Bilagstekster

I sjeldne tilfeller ble bilagstekst gjengitt flere ganger ved avstemming der delutligning av bilag mot åpne poster i tidligere perioder ble gjort.

 

Tekniske oppdateringer

Det er gjort tekniske oppdatering av integrasjoner mot flere regnskapssystemer.

 

Automatiske oppdateringer

Visma Finale Avstemming har automatiske oppdateringer som blir lastet ned og installert automatisk ved oppstart av programmet. De automatiske oppdateringene blir deretter automatisk tilgjengelig ved første gangs programoppstart etter at de er lastet ned og installert. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"