Mine områder
Hjelp

Versjonsnytt for versjon 36

av Hermod Gundersen (Oppdatert ‎06-12-2023 11:59 av Hermod Gundersen VISMA )

small.jpgHer er en oversikt over versjonsnytt for programversjon 36. Nyheter i automatiske oppdateringer fremkommer i senere artikler som distribueres sammen med oppdateringene.

 

Skattepapirer og årsregnskaper utarbeides nå i Periode & År

Visma Finale Årsoppgjør, Rapportering og Skatt er nå erstattet av Periode & År.

 

Visma Finale Driftsmidler og skattepapirer for inntektsåret 2023:

Visma Finale Driftsmidler har fått to nyheter med tanke på utfylling av skattepapirer:

  1. Rapport som viser beløp relevant for utfylling av driftsmiddelopplysninger i skattepapirer for 2023.
  2. Eksport av data til Periode & År, slik at driftsmidler kan importeres i Periode & År, på samme måte som det tidligere var eksport til Visma Finale Årsoppgjør.

Visma Finale Konsolidering og datautveksling med Periode & År

Det er kommet endringer i Periode & År med ny eksport av saldotall til Visma Finale Konsolidering. Denne finnes i menyen Saldobalanse. I Visma Finale Konsolidering er det kommet en ny importfunksjon med ikonet til Periode & År, med tilsvarende funksjon som ved import av data fra økonomisystem eller tidligere import av saldofil.

 

Årsregnskaper og skattepapirer fra og med 2023  løses i Periode & År

Fra og med inntektsåret 2023 skal alle skattytere rapportere skattemelding i nytt rapporteringsformat. Dette rapporteringsformatet støttes i produktet Periode & År, som er et nettbasert årsavslutningssystem. Vær oppmerksom på at Visma Finale Årsoppgjør versjon 35 har funksjon for eksport av klienter til Periode & År, slik at data enkelt kan importeres i Periode & År for å lage skattepapirer og årsregnskaper for 2023 og senere inntektsår.

 

Endringer fra oppdateringer i versjon 35

Visma Finale-produktene har kontinuerlig oppdatering gjennom hele året med automatiske programoppdateringer. Dette gjør at det ikke er spesielt mange endringer fra siste oppdatering for versjon 35 til første versjon av versjon 36. Det er likevel nødvendig av tekniske årsaker å komme med en ny programversjon en gang årlig i forbindelse med årsoppdateringer av øvrige Visma Finale-programmer.

 

Automatiske programoppdateringer

Som i tidligere år vil Visma Finale-programmene bli gjenstand for automatiske programoppdateringer som sikrer at det kun er behov å foreta installasjon av programvaren en gang årlig.

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"