cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Versjon 12.11 av Visma Global er tilgjengelig for nedlastning

by Tonje

De viktigste forbedringene er: 

 

 

  • Ny aktivering av Visma.net AutoInvoice
  • Visma Expense egen avgiftsklasse for fratrekk avgift
  • Gruppering for satsvise rutiner fra AutoPay tidsstyrt. Oppdatere bunt direkte.
  • Genering av pdf ved sending av store mengder fakturaer til AutoInvoice og e-post er blitt forbedret
  • ERP POS

For detaljert informasjon om forbedringene er det tilgjengelig i versjonsbrevet. Du finner versjonen og versjonsbrev under nedlastning. 

 

 

Slik får du tilgang til versjonen: 

  1.     Vær innlogget i Community
  2.     Klikk på "Nedlastinger" på høyre side på produktområdet ditt i Community
  3.     Klikk "Logg inn" på siden du kommer til (er under utbedring så du slipper å gjøre dette)