Mine områder
Hjelp

Versjon 13 av Visma Global er nå tilgjengelig

av Anonymous (Oppdatert ‎03-07-2018 11:02 ( )

Visma Global versjon 13 er nå lansert.

Versjonen er tilgjengelig under nedlastninger.

Her finner du en oversikt over de viktigste endringene i årets hovedversjon. 

 

Kontraster

 

Man kan fra versjon 13 selv velge hvilke kontraster man ønsker å ha i Visma Global. Dere finner dette valget under Mine innstillinger og fargeinnstillinger.

farger Global.PNG

 

 

GDPR

I Visma Global så har vi i forbindelse med innføring av GDPR (nye regler for personvern) laget funksjonalitet som gjør det mulig å anonymisere personlige opplysninger, dersom plikten til å slette data foreligger og det ikke lenger er formålstjenlig å beholde dataene. I menyen Verktøy>GDRP>Søk så kan du søke etter den aktuelle kontaktpersoner/kunder/leverandører/medarbeider og skrive ut en rapport til Epost/Pdf eller skriver for å oppfylle retten for den registrerte til å motta en rapport om personopplysningene. Søk opp og marker vedkommende, velg utskriftsmåte i nedtrekksmenyen og Skriv ut. Dersom E-post er valgt så vil Outlook åpnes med vedlagt Pdf rapport som kan sendes til vedkommende som har forespurt sine personopplysninger Når betingelsene for sletting er oppfylt kan du markere personen/personene du vil slette personlig informasjon fra og velg deretter «Slett personlig data». Rutinen vil da fjerne personlig informasjon fra den forekomsten og erstatte informasjon med «GDPR» delete». Du kan velge å sende en kvittering til mottakeren på E-post eller skrive den ut. Velg E-post i nedtrekksmenyen, legg inn E-post addressen til mottaker og deretter «Slett personlige data». I menyen Verktøy>GDPR>Logg vil det loggføres bruker/dato for hvem som slettet informasjonen, samt navnet på den forekomsten som ble erstattet med GDPR delete. Utfyllende informasjon om Visma Global og GDPR finner dere også under Hjelp.

gdpr Global.PNG

 

Inkasso til AutoCollect

 

Registrere avtale med AutoCollect Registrer ny avtale på Verktøy, Visma.net innstillinger, AutoCollect, Ny kreditor. Her hentes informasjon fra firmainnstillingene slik at du raskt kan lage en ny avtale.

 

Du kommer raskt i gang og Visma Collectors vil kontakte deg for å avtale detaljer.

Fra Global kan du sende meldinger direkte til AutoCollect og du vil få statuser fra AutoCollect overført automatisk.

I versjonsbrevet finner du utfyllende informasjon, samt ved å søke i hjelpen F1.

 

autocollect global.PNG
Faste vedlegg

Det er nå mulig å legge til vedlegg på artikkelen som fast skal være med på tilbud, innkjøp, salgsordre og faktura. I «Notat» skjermbildet på artikkelen så er det en ny fane 4 «Vedleggsalternativ». Der vil de vedleggene som er tilgjengelige i fane 3 være mulig å definere om de skal knyttes til de forskjellige ordre typene.

 

Kontoforespørsel

Det er nå mulig å se samtlige fakturaer (Pdf) i kontoforespørsel. Tidligere så var det kun pdf fra fakturaer som ble sendt via EDI/Autoinvoice. Nå gjelder det også fakturaer som blir sendt på E-post/Print

 

Endre remitteringstransaksjon fra status “oppdatering feilet” til “sendt”

Det er nå mulig å flytte en remitteringstransaksjon fra status «Oppdatering feilet" tilbake til status "sendt" mappa. Dersom det er problemer med å leses inn remitteringsreturen til en bunt, så vil transaksjonen bli markert som "Oppdatering feilet". Dette skjer f.eks i de tilfeller hvor en har glemt å opprette nytt år på bilagsnummerserien.

Gå inn i remittering, velg fanen "Oppdatering feilet". Finn leverandøren. Utvid transaksjonene. Høyreklikk på den aktuelle transaksjonen. Velg "Tilbakefør denne transaksjonen til sendt"

 

Dekning på ordrelinje og dekning på linje i %

Det er nå mulig å legge inn feltene "Dekning på ordrelinje" (objectid 20447) og "Dekning per linje i %" (objectid 20248) på ordrelinjene for å kunne vise linjeverdiene i gridden.

 

Kontraktsnummer på ordre

Det er laget ett nytt skjermbilde for å registrere kontrakter. Dette finner du på Grunndata>Vedlikehold registre>KontrakterI ordre registrerings skjermbildets hode kan du med Design studio, dra inn Kontraktnr. og Kontraktsnavn (for visning). Deretter kan du registrerer inn kontrakts nr. på en ordre. Du kan skrive nr. eller bruke F12 for å velge riktig kontrakt. Du kan også velge F7 i feltet og registrere nye kontrakter fra fra ordrebildet. Det er som tidligere Kontaktsnavnet tilhørende Kontrakt nr. som sendes til AutoInvoice og som konverteres til EHF/PeppolBIS

 

AutoInvoice

Tidligere ble ikke kunder som hadde en EDI-profil oppdatert til «Visma AutoInvoice B2C» EDI-profil. Dette er nå endret, slik at alle kunder som har valgt å aktivere B2C faktura fil få dette automatisk når man kjører rutinen «Oppdater privatkunder med E-faktura avtaler. Dette gjelder også når man kjører den satsvise rutinen.

 

Visma.net AutoPay

Vi har samlet de nødvendige innstillingene for å sette opp Visma.net AutoPay i ett skjermbilde. Dette finner du under Visma.net innstillinger og AutoPay.

Med Visma.net AutoPay får du automatisk håndtering av utbetalinger og innbetalinger der Visma.net AutoPay er en sikker motor mellom Global og banken. Det er ingen manuelle håndteringer og betalingsprosessene er automatisert.

 

Visma Global og ERP POS

Siden Global kasse legges ned fra 01.01.2019 har vi hatt fokus på å legge til ny funksjonalitet i ERP POS og Global-integrasjonen. De viktigste forbedringene er:

  • Farger på artikler
  • Endring på hvilket notatfelt på kunde som overføres ERP POS
  • Produktinformasjon i ERP POS
  • Overføring av kundeordre med status pakket
  • Kampanjepriser fra Global
  • Utestående fakturaer i ERP POS
  • Forbedring av meldinger til bruker dersom feilsituasjoner oppstår

I tillegg til disse endringene er det gjort mange forbedringer av eksisterende funksjonalitet.

 

Ønsker du å få en enda bedre oversikt over nyhetene kan du melde deg på gratis webinar onsdag 22.Aug...

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"