Mine områder
Hjelp

Viktig informasjon om Visma Reporting - varsel om vedlikeholdsstopp og erstatningsprodukt

av Sofie Gjemmestad

Visma Reporting (VR) har de siste 10 årene vært Visma Software sin løsning for web-basert
rapportering, i kombinasjon med andre Visma-produkter som blant annet Visma Global. I forbindelse
med at Visma har fått OneStop Reporting (OSR) i sin produktportefølje ønsker vi nå å erstatte Visma
Reporting med en skybasert rapporteringsløsning som fungerer mot Visma sine løsninger.
OneStop Reporting tilbyr en komplett løsning for rapportering og budsjettering. Med OneStop
Reporting har du et bredt utvalg av rapporter, og ikke minst er det mulig å skreddersy rapport- og
budsjettmaler. I tillegg har du mulighet for distribusjon og deling av innhold basert på
rettigheter. Ønsker du en demo eller mer info om systemet kan du gå til denne siden så kontakter vi
deg.

 


Hva betyr dette for deg som kunde som bruker Visma Reporting?
Dette betyr at Visma Reporting får en vedlikeholdsstopp fra 01.01.2021. Det vil si at Visma ikke lenger
vedlikeholder, oppdaterer eller fakturerer for Visma Reporting fra 2021. Din tilgang til Visma Reporting
vil opphøre juni 2021.


For øvrige produkter du måtte ha fra Visma Software AS vil ditt kundeforhold være uendret.

 

 

Hvordan bytte fra Visma Reporting til Onestop Reporting:
Visma vil legge til rette for en smidig overgang fra Visma Reporting til OneStop Reporting. Ta kontakt
med din Visma Partner for å komme i gang med OneStop Reporting. Veiledende pris finner du på vår
priskalkulator her

 


Har du noen spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss:
Simen Tønsberg , Team Manager - OneStop Reporting Sales |Tlf: 48607040 | E-post:
simen.tonsberg@visma.com
Visma Software AS | Kundesenter tlf: 09101 | E-post: kundesenteret@visma.com | Chat

 

 

Visma Software vil takke for samarbeidet så langt og håper du ønsker å benytte deg av det nye
rapporteringsverktøy - OneStop Reporting.

 

 

Med vennlig hilsen
Visma Software AS

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"