Mine områder
Hjelp

Visma Global 14.10 er nå lansert

av Anonymous (Oppdatert ‎20-12-2019 12:40 ( )

De viktigste endringene i denne versjonen er støtte for SAF-T eksport til myndighetene. 

I tillegg har vi flere nye forbedringer som vi håper kan være nyttig for deg som bruker av systemet. Her får du en oversikt over de viktigeste forbedringene. Husk å lese versjonsbrevet for utdypende informasjon om denne versjonen. Versjonen er foreløpig tilgjengelig for våre partnere, men vil legges ut her på kunde-community i januar. 

 

Meldinger/ varsel til brukere på hendelser i applikasjonen

Det er nå lagt inn muligheter for att brukerne kan få meldinger på de samme hendelsene som man i dag kan sette opp til å sende e-post.
Meldingene vil vises med et symbol («flagg») på statuslinjen, så når brukerne har fått en melding de abonnerer på, vil det vises med antallmeldinger i «flagg» symbolet på statuslinjen. Dette er første del av denne funksjonaliteten og vi ønsker tilbakemeldinger på hvilken ny funksjonalitet dere ønsker her. Vi håper dere kan legge ut forslag på Community:) 

Global meldinger innstillinger.PNG

Meldinger Global.PNG

Nullstilling av mva grunnlagskonto

Funksjonaliteten aktiveres per klient ved at man setter et kryss for «Nullstill
grunnlagskonti ved avslutning av mva-termin» på
«Verktøy>Firmainnstillinger>Økonomi». Se versjonsbrev for mer informasjon.

Global grunnlagskonto.PNG

 

Godtgjøring til opphaver til åndsverk
Fra Altinn sine sider: «Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og
institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler
godtgjøring eller honorar til opphaver til åndsverk for bruk av selve
opphavsretten, skal rapportere på ordningen. Leveringsfristen er 15.
februar året etter inntektsåret.» Mer informasjon om rapporten finner du i versjonsbrevet, viktig at de som har behov for rapporten leser dette i versjonsbrevet. 

 

Dynamisk rapportering- enkel saldobalanse
Den blir med på nye klienter om du krysser av for 1-Global standard
rapporter ved opprettelse av klienten. For eksisterende klienter kan du
importere den fra «Administrator rutiner>Import>Import av systemdata»:
Enkel saldobalanse (NS4102_99) og Enkel saldobalanseLinjer
(NS4102_99). (Rapportene blir lagret på rapportnr. 990 og 991)
I Dynamisk rapportering kan du deretter lagre rapportlinjene og
rapportkolonnene med kryss for «Felles for alle klienter» om du ønsker
denne rapporten på alle klienter.

 

Eksport av SAF-T
Rutinen for eksport av bokførte elektroniske opplysninger til SAF-T
formatet er forbedret.
XML-filen inneholder flere opplysninger, inklusive mva-koder og mvainformasjon.
Det er nå mulig å koble hovedbokskonti mot SAF-T gruppekategori
og gruppekode.

Les dette brukertipset for å klargjøre bedriften for SAF-T

 

ERP POS

Det er gjort flere forbedringer i integrasjonen med ERP POS. Les versjonsbrevet for mer informasjon. Det er i tillegg flere forbedringer i ERP POS 14.10. 

I versjon 14.10 av Visma Global er det blant annet bedre støtte for følgende: 
Opprette prosjekt i Erp Pos

Vår ref på ordre fra Erp Pos

Vise «Deres ref» i oversikten over åpne ordre

Betaling med tilgodelapp/gavekort/kreditnota

 

Utskrift av rapporter til Pdf
Det er nå mulig å sette opp at tidsstyrt utskrift av en rapport skal skrive pdf
rapporten til C:\ProgramData\Visma\Global\CompanyData\»Firmanavn».
Visma Global Nyheter og forbedringer - versjon 14.10
Filen som genereres vil være navnet på rapporten og dato\klokkeslett.
Skriveren må settes opp med PDF fil

 

Forhåndsvisning av rapporter/blanketter
Ved forhåndsvisning av rapporter/blanketter, er det nå mulig å velge
«Hurtigvisning». Når man har valgt Forhåndsvisning, så ligger det en ny
avkrysningsboks «Hurtigvisning». Denne er standard slått av, så dersom
man ønsker «Hurtigvisning» av rapporter/blanketter, må man krysse av for
dette.

 

SIE4

Avgiftsklasse og mva kode på import av SIE4 (Norsk versjon)
Sie4 er primært for svensk versjon. Men vi har nå en mulighet i norsk
versjon til å få avgiftsklasse og mva kode hentet fra hovedbokskontoen til
bunten.
Denne funksjonen kan ikke brukes hvis filen inneholder separate mva
transaksjoner, men kun om hele bunten inneholder bruttotall, dvs
beløp inklusive mva. Denne funksjonen kan brukes for filer fra Payroll.
Valget er ikke for svensk versjon.
Rutinen startes fra Administrator rutiner>Import>Import av SIE-4. Sett
et kryss for «Avgiftsklasse og mvakode fra konto i Global(Payroll)»

 

Betalingsbunt til myndighetene

Det er nå mulig å lage en betalingsbunt for det som skal betales til myndighetene slik at denne kan utbetales i AutoPay.

betalingsbunt.PNG

 

Generelt

 • I versjon 14.10 har vi forbedret sikkerheten ved å benytte sterk
  kryptering av passord som er lagret for databasebruker i Globl.ssc eller
  VUD. Les versjonsbrev for utfyllende informasjon om dette. NB! For de som kjører oppgradering av databaser med ServerManager, er det viktig at konverteringsrutinen kjøres FØR man setter igang
  oppdatering av databaser. NB! Det blir ikke automatisk tatt sikkerhetskopi av Global.ssc filen eller
  VUD databasen. Det er derfor viktig att det tas eksplisitt sikkerhetskopi av
  dette FØR man oppgraderer. 
1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"