cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Visma Global versjon 12 er nå lansert

by Tonje (Updated ‎09-08-2017 13:40 by Tonje VISMA )

2016 ble et hektisk år, både for dere, våre partnere og for oss med store lovmessige endringer knyttet til ny mva-håndtering.

Dette førte til at alle som var mva-registrert måtte oppgradere sin versjon. Mange benyttet gamle versjoner og det var en relativt stor jobb å oppgradere for enkelte av dere.

Dette viser hvor viktig det er for dere å legge inn fast oppgradering iallefall en gang i året slik at dere holder dere oppdatert. Teknologi endrer seg raskt og det er viktigere enn noen gang å holde seg “oppgradert” med tanke på lovmessige endringer, automasjon og spennende nye tjenester som vil gjøre hverdagen mer effektiv.

I versjon 12 har vi heldigvis ikke en slik lovpålagt deadline for oppgradering og det blir nok en litt mindre hektisk høst for dere og for våre partnere.

 

Jeg vil her komme med noen høydepunkter for hva du kan forvente av nyheter i versjon 12.

 

For fullstendig informasjon om nyheter, forbedringer og teknisk informasjon er det viktig at du leser versjonsbrevet som er tilgjengelig under Hjelp og nyheter og forbedringer.

 

Start planleggingen av oppgradering allerede nå slik at dere får glede av både nytt utseende og mer automasjon.

 

Nytt grensesnitt.

 

Vi er veldig stolte av å levere Visma Global versjon 12 med nye fonter og farger.

Vi har oppgradert grensesnittet slik at det har fått et mer moderne utseende og dere vil nok kjenne deg mer igjen i forhold til våre andre Visma-tjenester.

 

Vi har ikke gjort noen endringer på menypunkter eller flyttet noen menyer, så dere bør fortsatt kjenne dere igjen når dere nå oppgraderer.

Vi håper dere liker de nye fargene.

 

Integrasjon med Visma.net Expense

Det er i denne versjonen mulig å viderefakturere utlegg fra Visma.net Expense fra Visma Global.

 Integrasjon setter man opp på Visma.net innstillinger og fane 7- Expense.

Community i Visma Global

Ved overgangen til nytt community opplevde dere at det kom en feilmelding i Global. Feilmeldingen var knyttet til det nye Community som vi gikk over til i Juni.

Denne feilmeldingen er nå borte i versjon 12 så nå kan dere legge tilbake Community på forsiden av Visma Global.

 

AutoInvoice direkte i Global

Fra versjon 11.10 fikk dere muligheten til å se AutoInvoice-fakturaene direkte i Global. Vi har fått et eget menypunkt som du finner under forespørsel.

Visma og Vipps

Det er nå mulig å sende Vipps-fakturaer via Visma.net AutoInvoice. Dere har fått en ny operatør på EDI-profilen som heter Vipps Faktura.

 

Visma.net AutoPay

 

Visma.net AutoPay er nå tilgjengelig direkte fra Global slik at du ikke behøver å benytte en ekstern nettside for å godkjenne transaksjonene. Velger du start AutoPay fra remitteringsbildet vil Global ta deg direkte inn i Visma.net AutoPay slik at du kan godkjenne transaksjonene om du har rettigheter til det. Du må fortsatt benytte ditt brukernavn og passord av sikkerhet hensyn.

 

Satsvis rutine for inn/utbetalinger er nå forbedret slik at den automatiske jobben er mer stabil.

 

Fra Visma.net innstillinger og fanen for AutoPay kan dere nå komme direkte inn på AutoPay-innstillinger slik at dere kan legge inn bankavtaler etc.

 

Vi har laget muligheten for gruppering ved innlesning av returdata fra AutoPay:

 

  • Ingen gruppering
  • Dato
  • Dato og leverandør

 

Visma.net AutoPay og Vipps

 

Innbetalingsfiler fra Vipps kan nå mottas automatisk fra Visma.net AutoPay. Det eneste du behøver å gjøre er å informere banken om at du ønsker vipps-filene via Visma.net AutoPay.

 

SAF-T koder.

 

Vi har nå laget en eksportrutine for SAF-T.

SAF-T rapporter inneholder

- Grunnlagsdata

-Inngående og utgående balanse for kunder, leverandører og kontoplan

-Bevegelser i perioden som er angitt.

Har du behov for SAF-T rapport er det viktig at du leser hjelpen (F1) nøye slik at du følger rutinen for å sette opp dette.

 

 

Revisorlister og skattemelding

 

Vi har nå lagt inn muligheten for “periode fra” og “periode til”, samt lagt inn termin i rapporteringsperiode.

 

Ny rapport for mva spesifikasjon

 

Rapporten viser mva grunnlag transaksjon med tilhørende mva

transaksjon. Rapporten er sortert per mva prosent, deretter per

momsrapportkode på grunnlag og deretter per konto på grunnlag.

Sorteringen er fast.

Rapporten kan startes fra Rapportering, Utskrifter, Rapporter, Hovedbok.

Eller fra Mva skattemelding.

 

Logistikk

Automatisk lagersted fra medarbeider

Ved bruk av «Medarbeider lik pålogget bruker hvis ikke satt på Kunde/Leverandør» i Firmainnstillinger. Dersom det er satt lagersted på medarbeider, og medarbeider settes automatisk fra pålogget bruker, så blir nå lagersted satt ut fra medarbeider, og i forhold til prioritet ved registrering av ordre.

           

Utelate standard/venteordre fra kredittgrense kontroll

Det er nå mulig å utelate vente\standard ordre fra kredittgrense kontrollen. Det er et nytt parameter i Verktøy>Firmainstillinger>Logistikk hvor man kan velge hvilke ordrestatuser som skal utelates.Det innebærer at fremtidige ordre med denne statusen kan overføres til andre ordrestatus uten at man får sperre på kredittgrense kontrollen.

 

Stopp i artikkelnavn feltet i tilbud/ordre og innkjøpsregis

Det er laget et nytt parameter på artikkelen «Stopp i Artikkelnavn» der man kan velge å krysse av for om markøren skal stoppe i feltet artikkelnavn ved registrering av artikkelen i tilbud/ordre og innkjøp.

 

Endring av kostnadsbærere i ordrehode

Når man endrer kostnadsbærere i ordrehodet så får man en dialog om oppdatering av ordrelinjer. I det skjermbildet så er det nå en ny knapp for «Avbryt». Dersom man nå benytter «Enter» så vil den fungere på samme måte som knappen «Oppdater» eller Alt+O

 

       

Fritekst på ordre/innkjøp

I avslutningsdialogen for ordre (1130055) og innkjøp (1130410) kan man legge inn fritekst feltet (ObjectId 19000582). Tekst som registreres overføres når journalene blir oppdatert man vil da se det i kontoforespørsel og feltet «Fritekst». Dersom tekst ikke registrerer vil standard tekst                           registreres; Faktura for kunder og Inngående faktura for leverandører.

 

 

Driftsmidler og avskrivninger

 

Det er nå mulighet for regenering av driftsmiddelsaldo ( Servicerutine).

Det er laget en saldogruppe med saldokode X i de tilfellene der driftsmiddel ikke skal avskrives.

Inkasso

Det er nå mulig å sende betalingsvarsel/ inkassovarsel per e-post.

Du kan nå på inkassoprofilen skille på de tre typene rentenota, betalingsvarsel og inkassovarsel

 

Flytte vedlegg i ordreregistrering

 

Det er nå mulig å flytte filer når man legger til et vedlegg fra ordrebildet. Les mer i versjonsbrevet eller i hjelpen (F1) dersom dette er funksjonalitet du ønsker å benytte. 

Administrasjon

 

  • Adgangskontroll for å endre kunders kredittgrense
  • Lagring av administrators e-post adresse i Visma.net
  • Oppdatere firmainformasjon i Visma.net
  • Funksjonalitet for å avregistrere et firma i Visma.net
  • Nytt område for skjema for mva

 

I tillegg til dette er det gjort en rekke forbedringer av eksisterende funksjonalitet og forbedringer på ytelse og hastighet i flere rutiner.

3 Comments
CONTRIBUTOR *
by David Knudsen
Finner bare versjon 11.4 under Nedlastinger. Når blir versjon 12 tilgjengelig på https://vucustomer.visma.com/Download?areaId=53 ?
CONTRIBUTOR *
by Erik Tuv

Hei, de ville visstnok gi forhandlerne et lite forsprang før de legger den ut:)

 

Blir uansett spennende

VISMA
by Tonje

Hei,

 

Versjon 12 av Visma Global blir lagt ut her på kunde-Community en av de nærmeste dagene:)

 

Mvh

Tonje Fineide