Mine områder
Hjelp

Visma Global versjon 15.00

av Merete Guttulsrød Andersen

 

Forhåndsgodkjenning og betaling av faktura i Approval. 

Dette gir deg nå mulighet for å  forhåndsgodkjenne betalingen i samme steg som du godkjenner fakturaen i Visma.net Approval. Det vil si at når betalingen sendes fra Visma Global til Visma.net Autopay, så er den allerede ferdig godkjent og vil sendes direkte fra Visma.net Autopay til banken.

 

Støtte for Visma UBL 3.0 format for faktura/kreditnota

Ved å benytte det nye formatet vil du løse flere komplekse problemstillinger som har vært utfordrende med Visma XML 6.0 formatet, eksempelvis:

- Rabatter på fakturanivå med flere MVA-satser

- Faktura (og kreditnota) med både positive og negative fakturalinjer i kombinasjon med rabatter

- Forbedringer rundt øreavrunding

- Bedre generell avvikshåndtering

For å komme i gang må man endre format på alle relevante Edi-profiler til «Visma UBL format 3.0».

 

v15_VismaUBL.PNG

 


Fordringsoversikt - Inkluder forfalte i saldo

Ved å sette hake her så vil åpne transaksjoner med forfall før «Start dato» bli inkludert i Inng. saldo og Utg. saldo. Uten hake vil saldoene fra og med kolonne 2 ikke ta med åpne transaksjoner med forfall før «Start dato»

Når du dobbeltklikker på et tall for leverandørgjeld og kundefordringer vises ikke lenger de transaksjonene som har restbeløp 0. Kun de transaksjonene som er grunnlag for summene vises.


v15_Fordringsoversikt.PNG

 

Automatisk opprette bilagsnummerserie

I Firmainnstillinger, Økonomi har du nå et nytt valg, «Automatisk oppretting av bilagsnummerserie» som kan settes når «Bilagsnummerserier pr år», er merket. Med disse valgene vil Global lage ny bilagsnummerserie basert på foregående år. Dette skjer når en bilagsart brukes på et nytt år, for eksempel i bilagsregistrering, hvis bilagsnummerserien for de nye året ikke finnes fra før.  Rutinen kunne feile ved import når ikke bilagsnummerserie ble satt opp på forhånd og det er nå løst med denne rutinen.


v15_Bilagsnummerserie.PNG

Remittering fra kundereskontro (Autopay)

Det er nå mulig å remittere en faktura som skal trekkes fra en større kreditnota/utbetaling til kunde, uten å kjede de mot hverandre først.

Ved remittering av betaling fra kundereskontro til Autopay kom beløpet riktig over til bank, men ReferredDocumentType var feil. Det er nå korrigert og den får nå verdien CINV.

 

Tilbakefør hele dette oppdraget til remitteringsforslag (Autopay)

Dersom dette valget ble brukt på en transaksjon som var sendt til Autopay, ble alle transaksjonene tilbakeført til forslaget. Nå tilbakeføres kun de transaksjonene som tilhører det aktuelle oppdraget.

 

Ordrer med flere vedlegg ved samlefakturering (Autoinvoice, Visma.xml)

Ved samlefakturering hvor man legger til flere vedlegg på ordrene så ble kun vedleggene på den første ordren lagret/sendt til mottaker. Dette er nå korrigert slik at vedlegg opprett på alle ordrene sendes til mottaker. De vises også nå som vedlegg i Aktiv EDI sentral.


Melding/notifikasjon når faktura blir avvist ved sending til AI

Det er mulig å sette at brukere skal få melding dersom en faktura havner i Aktiv-Edi sentral og mappen avvist. Det settes opp i under Administrator>Adgang>Tilgang meldinger. Ved å krysse av for «Dokumentfeil» så vil det være tilgjengelig for brukere å abonnere på meldinger. For brukere som ønsker meldinger kan definere det under <Mine innstillinger> Meldingsabonnement. (Se hjelp/release notes for versjon 14.10 for mer info om meldinger).


Slette innkjøp fra innkjøpsrutinen

Når man søkte opp innkjøp ved F12 i innkjøps-registreringen for deretter å markere et innkjøp for å slette dette så fikk man feilaktig beskjed om at innkjøpet var opptatt av en annen bruker. Dette er nå korrigert.

 

 

Visma Global versjon 15 er tilgjengelig under nedlastninger. Husk å kontakte din Visma-partner for å avtale oppgradering. 

 

Husk å les gjennom versjonsbrevet som er tilgjengelig fra nedlastning for detaljert beskrivelse av rettelser og forbedringer, samt tekniske krav.

 

 

 

Mvh

Dagfinn Løver

Produktsjef, Visma Global

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"