Mine områder
Hjelp

Visma Global versjon 16.00 er nå lansert

av Merete Guttulsrød Andersen1

I denne versjonen vil du finne mange gode nyheter og forbedringer. Noen av nyhetene som er verdt å merke seg, er blant annet, at det nå er mulig å kjøre en høyere skjermoppløsning/skalering, og hvis du har egendefinerte skjermbilder, så kan du kjøre et verktøy for å få tilpasset skjermbildene. Samt at det nå er mulig å sette opp en automatisk oppdatering av buntjournal. Under kan du lese mer om noen av nyhetene og forbedringene. Husk å lese versjonsbrevet for utdypende informasjon om denne versjonen. Versjonen er foreløpig tilgjengelig for våre partnere, men vil legges ut her på kunde-Community i august.

 

Skjermoppløsning/skalering
Vi har gjort det mulig å kjøre en høyere skjermoppløsning/skalering i Windows, når du kjører Visma Global.


Egendefinerte skjermbilder
For de som benytter egne tilpassede skjermbilder så kan du nå kjøre gjennom et verktøy for at disse endringene også skal gjelde for egendefinerte skjermbilder.
NB. Les mer i versjonsbrevet om dette verktøyet.

 

Autoreport
For de som benytter integrasjon med AutoReport har vi laget en funksjonalitet som gjør det mulig å se og behandle rapporter som er sendt til Skattemyndighetene/AltInn. Skjermbildet åpner du fra Forespørsel>AutoReport.

Autoreport.png

 

 


Tidsstyrt oppdatering av bunt journal
Det er nå mulig å sette opp automatisk oppdatering av bunter.
Den tidsstyrte jobben settes opp under:
Verktøy>Administrator rutiner>System>Satsvis rutiner tidsstyrt. Som standard så vil den oppdatere kun klargjorte bunter.

Oppdaterbunt.png
Bilagstregistering og SAF-T mva kode
Det er ikke lenger mulig å overstyre SAF-T kode fordi mva oppgaven fra 2022 er basert på SAF-T mva kode, og eventuell overstyring vil kunne føre til forskjeller mellom mva oppgjør og mva oppgave.
I bilagsregistrering kan du se SAF-T mva koder nederst i bilagsregistreringsbildet.


Forbedringer på Bankavstemming
Vi har gjort forbedringer ved innhenting av bankavstemmingstransaksjoner fra Autpay og visning av hele kjeden.

 

Autocollect forbedringer
Purringer eller inkassooppdrag på gamle rentenota transaksjoner blir nå IKKE sendt til AutoCollect. Dette gjelder transaksjonene fra regnskapsbunt eller rentenotaordre laget av inkassorutinen.
AutoCollect ønsker ikke disse tilsendt da de må spesialbehandles hos dem. Har du slike gamle rentenota beløp utestående som du ønsker de skal håndtere så kontakt AutoCollect.

 

Landkode før Mva-nummer (Visma UBL 3.0)
Generering av elektronisk faktura til AutoInvoice (Visma UBL 3.0 formatet) la automatisk til landkode (NO) før MVA-nummeret da Peppol formatet krever dette. Dersom du i MVA-nummerfeltet i Visma Global la til NO selv før MVA-nummeret, ble dette til NONO i den elektroniske fakturaen. Landkode (NO) legges nå kun ut i den elektroniske fakturaen dersom de første tegnene i MVA-nummeret ikke er lik landkoden på selskapet.


Øreavrunding (Visma Autoinvoice)
Vi har rettet et problem med øresavrunding som kunne oppstå ved elektronisk fakturering når det ble benyttet valuta og priser/antall med mange desimaler.


Aktiv EDI sentral
Det har vært ønsker om å se dato/klokkeslett for når dokumenter er sendt og mottatt og dette er nå mulig.


Kopier til salgsordre og kostnadsbærere
Ved kopiering av innkjøpsordre til salgsordre så er det lagt inn mulighet for at salgsordren skal opprettes med kostnadsbærere fra kunden som registreres. Et nytt valg er tilgjengelig når du velger å Kopiere til Salgsordre; «Bruk kundens kostnadsbærere».

kostnadsbærer.png

 

Diverse SAF-T forbedringer

 

 • SAF-T informasjon om avsenderfirma/kunde/leverandør
  Mer informasjon om avsenderselskapet, kunder og leverandører legges nå ut i SAF-T formatet, slik som alle adresselinjer, bankkonto/IBAN, telefon, e- post, betalingsbetingelser, med mer.
 • SAF-T filenavn
  Navn på SAF-T filen er endret til foreslått navn fra Skatteetaten.
 • SAF-T mva kode
  Nå kommer definisjonen av SAF-T mva-kode 14 og 15 med i eksportfilen (de du får ved bruk av mva kode 26 på mva transaksjonen for innførsels- merverdiavgift som er betalt ved innførsel). For noen kombinasjoner av mva kode uten mva, sammen med annen avgiftsklasse enn nummer 1, manglet tidligere noen av SAF-T mva-kodene i eksportfilen. Nå kommer de med for alle avgiftsklassene.
 • SAF-T gruppekoder
  SAF-T gruppekoder er oppdatert med siste endringer fra Skatteetaten.
 • SAF-T eksport og mvakode
  Ved import av salgsbunter i Global hvor du har salg ført med nettobeløp og mva på en separat linje, vil du få korrekt mva-kjede-kobling, momsrapportkode og SAF-T mva kode ved oppdatering av bunten.
1 Kommentar
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"