Mine områder
Hjelp

Visma Global versjon 16.10 er lansert

av Merete Guttulsrød Andersen1

Vi har til versjon 16.10 av Visma Global gjort mange gode forbedringer. Under har vi plukket ut noen godbiter. For mer informasjon, vennligst les Release Notes.


SAF-T spesifikasjonskode Uttak , Rå fisk. Mvamelding (SAF-T )
Det er nå ikke lov med SAF-T spesifikasjonskode 3 Uttak for Rå fisk, dvs på SAF-T mva kode 32, på Mva meldingen (SAF-T). Derfor har du ikke lenger mulighet til å sette dette i Bilagsregistrering eller Kontoforespørsel, Tilleggsinformasjon. I Global er dette fjernet for salgskonti med mva kode 1, avgiftsklasse middels med mva prosent 11,11.

 

SAF-T spesifikasjonskode Justering, Import. Mvamelding (SAF-T )
Det er nå lov å bruke SAF-T Spesifikasjonskode 1 Justering også for innførsel, SAF-T mva kode 81. Du kan sette SAF-T Spesifikasjonskode 1 på konti for innførsel som har høy mva klasse i bilagsregistrering eller Konto forespørsel,Tilleggsinformasjon. I Global gjelder dette for innførsel grunnlagskonti med mva kode 52(53,54), høy avgiftsklasse. Husk for innførsel må du sette SAF-T spesifikasjonskoden for både debet og kredit.

 

Erstatningsmelding. Mvamelding (SAF-T )
Tidligere når du valgte Endring for å kunne se hva som var endret siden siste godkjente mva oppgave, kunne du få et spørsmål om du ville slette tidligere Endringsforslag. Det skjedde dersom du hadde lagt inn tekst eller vedlegg. Det spørsmålet får du ikke lenger fordi det som vises når du velger Endring ikke lenger påvirker det du har på Erstatningsforslaget.

 

Standard tekster til MVA meldingen. Mvamelding (SAF-T )
Oppdatert standard merknader/tekster til den nye MVA meldingen (SAF-T) for 2022. Skatteetaten gjorde noen endringer i kodelisten etter at versjon 16.01 ble lansert.

Mva melding (SAF-T) og innsending via AutoReport til Altinn
For «Innførsel varer ikke beregnet mva», SAF-T mva kode 85, kom ikke beløpet med på det som be sendt via AutoReport til Altinn. Det er rettet.


Import av salg, og innenlands kjøp med mva på egen linje.
Dersom du importerer bunter der alle grunnlags transaksjonene ligger først, så alle mva transaksjonene (som for GBAT10 importfiler fra eAccounting) er mva kjedingen forbedret. Nå vil du kun få mva kjeding innenfor samme avgiftsklasse.

 

Registrere mva på separate linjer
I versjon 16.0x var det ikke mulig å registrere mva på separate linjer for Import, Tjenester kjøpt i utlandet og Kjøp med omvendt avgiftsplikt dersom det ikke var fratrekk. Gjelder SAF-T kode 82, 84, 87, 89 og 92 på mva meldingen. Det er innført nye mva koder som må brukes. Se hjelp for detaljer og eksempler hvor du kan føre. Søk i hjelp på «Spesifisert føring»
OBS! Denne måten å føre på gjelder fortsatt bare for import av bunter og bruk av api fra andre systemer der mva allerede er utregnet. I bilagsregistrering bruker du som før mva kode 50, 60 og 70.
Ved registrering av innførsel, Tjenester kjøpt i utlandet samt Kjøp med omvendt skatteplikt på separate linjer for grunnlag for mva, var det i versjon 16.01vanskelig å endre på linjene dersom bilaget ikke var ført riktig med en gang. Dette er forbedret. (Dette problemet gjaldt altså ikke for bilagsregistrering på den anbefalte måten på en linje med mva kode 50, 52, 60, 62 ,70 og 72)

 

Transaksjoner med negative beløp (Bankavstemming).
Oversikten over transaksjoner fra banken viser nå negative beløp på samme måte som transaksjoner fra hovedboken.

 

Kontoutskrift med IBAN/Kontonummer (Bankavstemming).
Noen banker sender kontoutskriften basert på IBAN nummer i stedet for bankkontonummer. Bankavstemmingen støtter nå begge deler.

 

Slette transaksjoner fra banken (Bankavstemming).
I noen situasjoner kan man få transaksjoner inn dobbelt fra banken under bankavstemmingen (nedlastet status på kontoutskriften i AutoPay er eksempelvis opphevet). Det er nå mulig å slette valgte transaksjoner i oversikten over transaksjoner fra banken i bankavstemmingen. Administrator kan via adgangskontroll bestemme hvem som har rettighet til å slette banktransaksjoner.


Remittering av kreditnotaer (Telepay)
Det er nå igjen mulig å remittere kreditnotaer uten at disse ikke må kjedes mot en faktura først, bare fakturaen er større og har samme belastningsdato som kreditnota.


Inkasso - Oppdater oppgjorte kjeder
Når man kjører utskrift/oppdatering av inkassovarsler så er det lagt inn et nytt valg for «Oppdater oppgjorte kjeder» som er standard avkrysset. De som kun har generert forslag og slettet de uten oppdatering vil etterhvert få mange oppgjorte kjeder som ikke er ryddet vekk, noe som kan føre til at inkassorutinen/kjeding tar lang tid. Dersom man velger kun utskrift av blanketter så fjernes krysset som standard på, men med mulighet til å krysse av for å oppdatere oppgjorte kjeder dersom man ønsker det.
Merk!Vi anbefaler at du kjører valget "Oppdater oppgjorte kjeder" med jevne mellomrom hvis du normalt ikke kjører valget for "Oppdater antall varsler".


Nordea Finance (nytt factoringformat)
Dette skal erstatte SG Finans AS og Nordea Finans Norge AS formatene. Ta kontakt med Nordea Finance om du ønsker å bytte til dette. Formatet har en fil for kunder og en for fakturaer på samme måte som i SG Finans AS formatet. Se hjelp for detaljer.


Forespørsel - Fakturakopi - Søk etter ordre/faktura
Vi har optimalisert hastighet ved søk på ordre/faktura fra fakturakopi, samt når fakturakopi åpnes fra Ordre-Ticker.
NB! Det er introdusert to nye metoder i IBisComNavigate COM- Interface. Det kan være nødvendig for enkelte tredjeparter å kompilere sine integrasjoner.

 

Adgang (Tilgang meldinger)
Det er nå støtte for å få meldinger for rapporter til Altinn/Skattetaten via AutoReport. Dette settes opp som andre meldingen på Administrator rutiner, Adgang, Tilgang meldinger, samt på Mine innstillinger, Meldingsabonnement.
Anbefaler at dette settes opp dersom du sender Mvamelding (SAF-T) elektronisk. Det kan muligens være situasjoner som ikke dekkes av de andre meldingene, så sett alltid opp melding for «AutoReport - Rapport akseptert av Skatteetaten». Da ser du lett når Altinn har mottatt og akseptert din mvamelding.

 

Mine innstillinger - Generelle innstillinger
Det er lagt til et nytt valg for «Standardskriver på klienten» for å kunne velge foretrukket skriver på klienten. Når dette valget er satt så vil den foreslå den skriveren som er satt som standard på klient maskinen. Dette valget vil ikke ha noen effekt/betydning for batch/tidsstyrte utskrifter, der server printer benyttes.

 

Eksporter data (SAF-T eksport) - Land uten Alfa 2-kode
Eksport av SAF-T fil feilet etter validering dersom nye land ble opprettet hvor Alfa 2-kode ikke var fylt ut. Er koden blank vil ikke landet bli lagt ut SAF-T filen.

 

Bilagsregistrering. Kontoforespørsel
Det er gjort forbedring av SAF-T eksport vedr. mva
SAF-T mva kode ved Innførsel, Tjenester kjøpt i utlandet samt Kjøp med omvendt skatteplikt blir nå satt på både grunnlagstransaksjoner for fratrekk av mva og beregnet mva dersom du har fratrekk for mva. Uten fratrekk

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"