Mine områder
Hjelp

Nyheter mars 2021

av Cecilie Sofie Fjellholt (Oppdatert ‎16-04-2021 09:47 av Cecilie Sofie Fjellholt )

Nyheter Visma Periode & år mars 2021

 
Skatteskjemaer 
RF-1030 Skattemelding - klart for nedlasting av preutfylte data
 • Altinn har åpnet for nedlasting av preutfylt informasjon for RF-1030 Skattemelding. Gå til Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Skattemelding og klikk på Altinn-symbolet Hent data fra Altinn, som du finner oppe i høyre i bildet, for å starte nedlasting.
RF-1086 Aksjonærregisteroppgave - klart for innsendelse av Aksjonærregisteroppgaven for 2021
 • Altinn har åpnet for nedlasting av preutfylt informasjon for RF-1030 Skattemelding. Gå til Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Skattemelding og klikk på Altinn-symbolet Hent data fra Altinn, som du finner oppe i høyre i bildet, for å starte nedlasting.
RF-1159/RF-1359 - Gevinst, tap, utbytte og (formue) på aksjer og andre finansielle produkter for enkeltpersonforetak og aksjeselskap
 • Du kan nå opprette Finansielle produkter under Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Opplysninger - Tilleggsopplysninger - Finansielle produkter.
 • Registrerte verdier for finansielle produkter blir overført til skatteskjemaet RF-1159 eller RF-1359, Gevinst, tap, utbytte og (formue) på aksjer og andre finansielle produkter som genereres automatisk under Årsoppgjør - Skatteskjemaer.
Støtte for komplett forsendelse av skatteskjemaer og årsregnskap
 • Når du leverer skatteskjemaer og årsregnskap RR-0002 til Altinn, er det nå mulig å velge komplett forsendelse. Med dette alternativet kan ingen endringer utføres i Altinn etter innsendelse, kun signering. Hvis du mottar valideringsmeldinger ved innsendelse, vil disse meldingene vises under Årsoppgjør - Altinn. Nødvendige endringer må gjennomføres før komplett forsendelse godkjennes av Altinn.

 

ERP-Import 
Forbedret import fra Tripletex - Støtte for regnskapskontorets API brukernøkkel
 • Ved import av regnskapsdata fra Tripletex er det nå mulig å benytte regnskapskontorets nøkkel, som kan brukes for flere klienter. 
 • På samme måte som for klientnøkkel angis nøkkelen under Vedlikehold - Importere opplysninger - Importinnstillinger i Visma Periode & År.
Støtte for import fra Visma Business
 • Det er nå mulig å importere regnskapsdata fra Visma Business. Ved import fra Visma Business installeres en «agent» for å kommunisere med Visma Periode & År og Visma Business (lokal installasjon).
 
Forbedringer
Ny funksjonalitet for disponering av tilleggs-/ekstraordinært utbytte - Nå støtte for utvidet utbyttehåndtering
 • Ny funksjonalitet for disponering av Tilleggs-/ekstraordinært utbytte er nå tilgjengelig under Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Disponeringer - Utbytte. Klikk på fanen Tilleggs-/ekstraordinært for å disponere denne formen av utbytte.
Støtte for fordeling av inntekt mellom ektefeller
 • Ny funksjonalitet for fordeling av næringsinntekt og personinntekt mellom ektefeller er nå tilgjengelig for enkeltpersonforetak med næringstype ‘Annen næring’. Fordeling kan aktiveres ved å krysse av for Ektefellefordeling under Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Opplysninger - Foretaksopplysninger. Andel i prosent kan deretter endres under Ektefelle fordeling i menyen til venstre i Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Næringsinntekt. Verdiene overføres automatisk til RF-1175 Næringsinntekt og RF-1224 Personinntekt.
Automatisk kopiering av årsoppgjørsdata fra forrige år
 • Når du nå starter en ny periode for årsoppgjør første gang, blir data fra forrige år automatisk kopiert med over. Tidligere måtte du starte denne funksjonaliteten manuelt fra Vedlikehold - Importer data - Kopiere årsoppgørdata fra forrige år.
Automatisk import av opplysninger fra Brønnøysundregistrene
 • Når du starter en ny årsoppgjørsperiode for første gang, hentes opplysninger fra Brønnøysundregistrene automatisk. Opplysningene kan om nødvendig fortsatt oppdateres fra Årsoppgjør - Opplysninger og skatt - Opplysninger/Årsregnskap etter at perioden er startet.
 
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"