Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Viktig informasjon for deg som bruker Visma Periode & År

av Hege Alvestad Lorck

Visma Periode & År fristilles fra Visma Byrå

Visma Periode & År er i dag tett knyttet til tjenesten “Visma Byrå”. Innen nyttår fristiller vi Visma Periode & År som en selvstendig tjeneste, og fjerner koblingen mot Visma Byrå. 
 
Årsaken til denne endringen, er at vi ønsker å gjøre din kundereise enda bedre. Det skal være enklere å få tilgang til og administrere dine brukere og klienter i Visma Periode & År.

Hva innebærer denne endringen for deg som kunde?

Vi vil innen 31.12.2021 flytte dine data over i ny tjeneste. Du vil ikke måtte foreta deg noe med hensyn til dette. Du vil få nærmere beskjed før dataene dine flyttes.

 

 • Integrasjonen med Visma eAccounting vil være like funksjonsrik som før. 
 • For regnskapsbyrå, vil byråklienten som i dag ligger i Visma Online, ligge sammen med de andre klientene i klientregisteret.
 • Visma Software benytter samme Terms of Service (TOS) som eAccounting. TOS finner du her. 
 • Avtalevilkårene fra eAccounting termineres, og nye avtalevilkår fra Visma Software AS vil gjelde fra og med 1. mars 2022. Du finner nye avtalevilkår her.
 • Visma Software AS har andre pakker og priser for Periode & År. Du finner en oversikt over disse her. 
 • Periode & År pakkene du hadde i eAccounting vil erstattes med tilsvarende pakke hos Visma Software: 
  • Årsoppgjør = Årsoppgjør Pluss
  • Periodeavslutning = Periodeavslutning 
  • Periode & År = Komplett 
 • Den nye modellen innebærer at Periode faktureres månedlig etterskuddsvis (du mottar f.eks faktura i mars for forbruket i februar). Årsoppgjør faktureres etterskuddsvis én gang per år i september for perioden august -august, basert på antall klienter innsendt til Altinn.
 • Når gjeldende avtaleperiode fra eAccounting er utgått (enten du er på 3 eller 12 måneders fakturaintervall), vil du løftes over på ny prismodell. Dette betyr at introprisen som har vært gjeldende frem til nå utgår fra og med denne dato. 
 • Nye modeller og priser gjelder tidligst fra 1. mars 2022. 
 • Du vil ikke lenger motta én faktura pr. klient, men en samlefaktura for alle klientene dine. 
  • Grunnlag for viderefakturering får du ved å logge inn i Visma Partner Insights (VPI). 
  • Har du ikke tilgang til VPI, ta kontakt her. Pris pr bruker i VPI er 659,-/ mnd.  
  • Hvordan ta i bruk Visma Partner Insights, se webinar her. 
 • Gratis support er fortsatt inkludert. Visma Periode og År har mange flotte løsninger for at du som kunde skal få den beste hjelpen: hjelpefunksjoner 
 • Du kan også melde deg på gratis digitale kurs her: påmelding kurs. 

Hvordan fungerer den nye løsningen? 

Innholdet i løsningen er akkurat slik du kjenner det fra før. 
Du kan starte Visma Periode & År fra egen nettside: https://periodandyear.visma.com/ eller fra Visma Home. 
 
Startsiden din vil være et klientregister der du kan opprette og administrere klienter og brukere. 
Har du spørsmål om endringen?
 
Har du spørsmål til denne endringen er du velkommen til å sende epost til kundesenteret@visma.com eller chatte med oss her.