Mine områder
Hjelp

Ny brukeradministrasjon er nå tilgjengelig

av Anonymous

Du kan legge til nye brukere, deaktivere eksisterende brukere og sjekke antall brukerlisenser i brukerstyring. Start med å navigere til Innstillinger> Brukeradministrasjon. Endringer du gjør i kolonnene blir lagret, så når du går tilbake til brukerstyring, vil visningen vises på samme måte. Filter tilbakestilles alltid til standard.

 

Masseoppdatering

Du har muligheten til å oppdatere leder, avdeling og standard jobbtype til flere brukere på en gang. Du velger aktuelle brukere og deretter velger du hva du ønsker å gjøre. 

 

 

Brukerlisenser og abonnement

Fra toppen til høyre ser du hvor mange tilgjengelige lisenser dere har i deres bedrift.

 

Du kan også ha betalte brukerlisenser som ikke vises som tilgjengelige lisenser. Dette skjer når du inaktiverer brukere og samtidig fjerner den brukerlisensen fra abonnementet. I disse tilfellene når du legger til en bruker, vil du få beskjed om at du allerede har en betalt lisens du kan bruke.

 

Masseoppdatering

Du har muligheten til å oppdatere leder, avdeling og standard jobbtype til flere brukere på en gang. Du velger aktuelle brukere og deretter velger du hva du ønsker å gjøre.

 

Brukerlisenser og abonnement

Fra toppen til høyre ser du hvor mange tilgjengelige lisenser dere har i deres bedrift. 

Dersom du har behov for flere lisenser, kontakt din partner slik at nye brukere kan bestilles. Du kan også ta kontakt med oss i Visma på følgende e-post: kundesenteret@visma.com

 

Du kan også ha betalte brukerlisenser som ikke vises som tilgjengelige lisenser. Dette skjer når du deaktiverer brukere og samtidig fjerner den brukerlisensen fra abonnementet. I disse tilfellene når du legger til en bruker, vil du få beskjed om at du allerede har en betalt lisens du kan bruke.

 

Når du deaktiverer brukere, kan du bestemme om du vil beholde lisensen eller fjerne den fra abonnementet. Hvis du planlegger å legge til nye brukere med en gang eller i nærmeste fremtid kan du beholde lisensene, men hvis du ikke er sikker, kan du fjerne lisensene slik at du ikke betaler ekstra for neste betalingsperiode for ubrukte lisenser. Dersom du aktiverer brukerne fra Visma.net Admin må du gi beskjed til din partner dersom du ønsker å deaktivere lisenser.

Dersom du er logget inn med begrensede rettigheter:

Du kan legge til aktive brukere når det er tilgjengelige brukerlisenser.

Du kan legge til brukere som inaktive når det ikke er noen brukerlisenser tilgjengelig.

 

Du kan ikke aktivere brukere når det ikke er noen brukerlisenser tilgjengelig.

Legg til ny bruker

For å legge til nye brukere kan du gå til Innstillinger- Brukeradministrasjon og velge legg til bruker knappen. 

Dersom du benytter Visma.net Admin for brukerhåndtering må brukerne legges til der. 

 

Basis informasjon

 • Epost: Dette er e-postadressen som blir benyttet for innlogging.
 • Fornavn og etternavn
 • Språk
 • Leder
 • Adgangsrettigheter: Merk! Du kan ikke sette høyere rettigheter enn du har. 
 • Arbeidskontrakt
 • Jobb tittel
 • Startdato: Dette er datoen som brukeren skal starte med å registrere timer. 
 • Kost per time
 • Daglige timer: Her setter du opp hvor mange daglige timer som er forventet per dag. (Når man benytter flexitid er dette et viktig parameter for å beregne flexitiden. 
 • Overtid tillatt: Sett hake her dersom brukeren kan registrere overtid. 
 • Bruker daglige flexitid-grense: Bruk denne dersom du ønsker å begrense den ansattes daglige timer. 
 • Avdeling
 • Standard jobbtype: Denne jobbtypen er benyttet som standard jobbtype for prosjekter der det ikke er noen unntak for prosjekt/fase. 

Etter at du fyller inn alle felt som må fylles inn kan du velge om du ønsker å sende brukeren velkomst e-post med instruksjoner for å logge inn og lagre. 

Fjern en bruker

Du kan deaktivere brukere, men ikke slette de. På denne måten blir historie lagret, men den ansatte kan ikke logge inn.

Gå på innstillinger-brukeradministrasjon og søk etter bruker. Klikk på raden for å åpne brukerprofilen. Når du velger deaktiver bruker knappen vil et bekreftelsesvindu åpnes og du kan velge hva du ønsker å gjøre med lisensen: Beholde den eller fjerne den fra ditt abonnement. Du må også avslutte den ansattes arbeidskontrakt. Dersom dere administrerer brukere fra Visma.net Admin må dere gi beskjed til Visma på kundesenteret@visma.com eller til deres partner dersom dere ønsker å nedgradere antall lisenser.

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"