cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Informasjon om prisendring på Visma.net payslip

by Stian Estil
 
Etter en vellykket pilotperiode hvor bruk har vært kostnadsfri vil vi nå ta oss betalt for tjenesten. Det er en vesentlig kostnad med å tilby tjenesten, spesielt knyttet til sikkerhet i aksess, drift og lagring, siden informasjonen kategoriseres som sensitiv og derfor stiller spesielt strenge krav. 
 
I Visma.net Payroll, vår nye skybaserte løsning for lønn, reise, utlegg, fravær, ferie og timer, er dette allerede priset inn abonnementsprisen, men ikke i våre Windows baserte lønnssystemer, som H&L og Visma Lønn. 
 
Det er ingen bindingstid på tjenesten, og kunder som ikke ønsker å betale for tjenesten kan deaktivere den.