Mijn Communities
Help

Releases YouServe HRYou

Sorteren op:
Actuele release informatie Donderdag 2 februari 2023 - In de avond van donderdag 2 februari voeren we tussen 18:00 en 18:30 onderhoud uit aan Self Service. Lees de release notes.   Let op: vergeet niet je werk vóór dit tijdstip op te slaan; de update kan invloed hebben op openstaande sessies.   Via dit doorlopende bericht melden wij onderhoud en releasemomenten van Self Service Business. Tijdens het onderhoud is Self Service Business niet beschikbaar. Wat we in de releasemomenten hebben gewijzigd en verbeterd, vind je in de bijbehorende Release notes. Historie releases 2023 26 januari 2023 - In de avond van donderdag 26 januari voeren we tussen 18:30 en 19:00 onderhoud uit aan Self Service. Lees de release notes. 19 januari 2023 - In de avond van donderdag 19 januari voeren we tussen 18:00 en 18:30 onderhoud uit aan Self Service. Lees de release notes. 16 januari 2023 - In de avond van maandag 16 januari voeren we tussen 18:00 en 18:30 onderhoud uit aan Self Service. Er zijn geen release notes. 12 januari 2023 - In de avond van donderdag 12 januari voeren we tussen 18:00 en 18:30 onderhoud uit aan Self Service. Er zijn geen release notes. 10 januari 2023 - In de avond van dinsdag 10 januari voeren we tussen 18:00 en 18:30 onderhoud uit aan Self Service. Er zijn geen release notes. 5 januari 2023 - In de avond van woensdag 4 januari hebben we tussen 18:00 en 18:30 onderhoud uitgevoerd aan Self Service. Lees de release notes.  
Volledig artikel weergeven
05-01-2023 15:12 (Bijgewerkt op 02-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 235 Weergaven
2 februari 2023 Afdelingscode niet ingevuld bij ingetrokken verlof waardoor verzenden e-mail niet mogelijk was (change 3783209) De afdelingscode (rubriek 96DV) vind je op de formulieren Verlof intrekken en Verlofperiode. Deze afdelingscode verschijnt bij het aanvragen van verlof, maar verscheen niet bij het intrekken van het verlof. Hierdoor was het niet mogelijk een e-mail te verzenden. Voortaan is de afdelingscode ook ingevuld bij het intrekken van verlof, waardoor je zo nodig een aanvullende e-mail met conditie kunt koppelen en verzenden. Afdelingslijst gaf niet alle actieve managers weer (change 3460367) Als er een back-upmanager en een manager voor dezelfde afdeling aanwezig zijn, zag je slechts één manager in de afdelingslijst, terwijl beide zichtbaar moeten zijn. Dit is opgelost. Je ziet nu alle gekoppelde managers in de afdelingslijst. Declaratie indienen zonder toevoegen informatie niet meer mogelijk (change 2426469) Het is niet meer mogelijk om het declaratieformulier te verzenden zonder een mutatie. Als er geen mutatie is toegevoegd, krijg je nu deze melding: Er is geen mutatieregel in deze declaratie. Je dient eerst een mutatie toe te voegen voordat je op verzenden kunt klikken.  
Volledig artikel weergeven
02-02-2023 13:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 34 Weergaven
26 januari 2023 Knop Opslaan werkt niet bij het opslaan van het pop up-scherm Vertalingen (change3640035) Bij bepaalde vrije velden (rubrieken) werkte de knop Opslaan niet als je het pop up scherm Vertalingen wilde opslaan. Je kon deze knop niet selecteren. Dit is nu verbeterd. Je kunt de knop Opslaan nu aanklikken.  Infloblok type veld wordt niet gekopieerd (change 2848788) Als beheerder wil je een formulier kopiëren met alle kolommen en waarden, inclusief de kolom Infoblok. De kolom Infoblok werd niet gekopieerd. Dit is nu gerepareerd, zodat deze kolom nu ook wordt gekopieerd. Een single quote sign (') veroorzaakt een 500-error in het activiteitenprofiel bij aanpassen autorisatie (change 3037816) Als je via het activiteitenprofiel een workflow activiteit wilde toevoegen, kreeg je een 500-error als in de naam van de workflow een single quote (') stond. Dit is opgelost. Als de naam van een workflow een single quote (') bevat, wordt de naam geaccepteerd en opgeslagen. Verlofdag boeken werkt niet met komma als decimaal scheidingsteken (change 67620) Bij het aanvragen van verlof voor het boeken van uren op een verlofdag mocht slechts één punt tussen de decimalen in het uur verlofvoorstelvak. Het is nu toegestaan om een komma te gebruiken bij het schrijven van decimalen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld 8,00 ook kan opgeven als 8,00. Let op: zodra je urennotatievak verlaat, wordt de komma vervangen door een punt. Opeenvolgende komma's worden getoond als onderdeel van de  werknemernaam (change 2999056) In de Te doen lijst bij de Werknemer kolom kwam het soms voor dat er meerdere opeenvolgende komma's werden getoond, bijvoorbeld bij ontbrekende tussenvoegsels van een naam. Dit is aangepast. Er wordt altijd maar één komma getoond. Optimalisatie gekoppeld aan importeren Workflow-definitie - unieke ID's (change 2784904) Je kon een workflow in de workflowdefinitie niet wijzigen. Dit vond plaats als je de functionaliteit: Definities importeren proces had gebruikt. Werd er bijvoorbeeld  een activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie werd geïmporteerd, terwijl er al een andere activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie (zonder spatie) bestond, dan kon je deze workflows niet wijzigen omdat ze dezelfde ID hadden. Dit ID moet uniek zijn. Vanaf nu maakt Self Service voor elke workflow een unieke ID aan. Verbetering voor het proces inrichtingsrapport (change 2663795) Als je een inrichtingsrapport wilde genereren en downloaden, kreeg je de melding: Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de mutatie. Probeer het opnieuw of neem contact op met uw beheerder. Dit gebeurde als er geen inrichting aanwezig was in een van de tabbladen. Voortaan zie dan in het tabblad of bestand de tekst: Geen inrichting aanwezig.   19 januari 2023 Door HRCore aangeboden nieuwe rubrieken worden niet goed geïmporteerd in Self Service (change 4101591) Bij het in gebruik nemen van een nieuwe rubriek in Self Service, die was aangemaakt in HRCore, werd deze niet altijd in Self Service bijgewerkt. In Self Service ontbrak dan de nieuwe rubriek. Dit is nu opgelost. Self Service werkt voortaan de rubriekentabel bij met de informatie vanuit HRCore, zodat de rubrieken in Self Service altijd gelijk zijn met die in HRCore. Nieuwe medewerker aangemaakt. Naam is gewijzigd in formulier, maar niet in lijsten (change 577034) Dit is geen fout. Als je een werknemer aanmaakt met een verkeerde naam en de werknemer wordt geëxporteerd naar HR Core en geïmporteerd in Self Service, dan wordt  overal de verkeerde naam weergegeven. Deze verkeerde naam zie je ook in de Te doen-lijst, totdat de naam van de werknemer is vastgesteld in Self Service of in HRCore en beide applicaties synchroon lopen. De informatie is afgestemd tussen HRCore en Self Service, dit geldt dus ook voor de naam. Als je bijvoorbeeld een nieuwe medewerker met een verkeerde naam aanmaakt en de mutatie opslaat, blijft deze bij dezelfde activiteit (Indienen). Je opent de mutatie opnieuw, werkt de naam bij, maar vergeet op Verder te klikken. In dit geval wordt de verkeerde naam weergegeven in de Te doen-lijst. Zodra je op de knop Verder klikt, zie je de juiste naam in de Te doen-lijst staan. 4 januari 2023 Configuratie workflow - verbeteringen Extra e-mails De pop-up knoppen zijn altijd zichtbaar, het maakt hierbij niet uit hoeveel rijen er zijn. Voor het toevoegen van een nieuwe rij is er nu de knop Nieuwe Distributie Regel. Het e-mailveld is groter, zodat je meer kunt bekijken. Het laden gaat nu als volgt: bij het openen, wordt de informatie in de pop-up voor het eerst geladen als een gebruiker klikt op de knop Nieuwe Distributie Regel, vindt het laden opnieuw plaats alle andere validaties vinden plaats als de gebruiker op de knop Opslaan klikt, het scherm wordt dus niet meer ververst bij elke klik door de velden van een rij Na   Voor   Verlofoverzicht - Verlofsaldo  vervallen verlof Als de waarde voor vervallen verlofrechten nul is, staat er in het Verlofoverzicht geen vervaldatum meer in de kolom Vervaldatum, maar zie je een liggend streepje: - .  
Volledig artikel weergeven
05-01-2023 15:12 (Bijgewerkt op 02-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 210 Weergaven
Mededelingen 1. Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023  In de januari release is al aangegeven dat we vanaf 2023 het verzenden van de loonaangiftebestanden onderdeel gaan maken van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan. Dit betekent dat we met alle teams druk bezig zijn om dit te realiseren en dat we naast deze nieuwe loonaangifte geen andere zaken oppakken, behalve belangrijke changes.   Updates nieuwe loonaangifte Via het bericht Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business houden we je op de hoogte van de gang van zaken over de nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit bericht, zodat je geen update mist. Release sessies In de release sessie van 10 januari hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe loonaangifte. In de Release sessie van februari, die plaatsvindt op 31 januari geven we een update van de laatste stand van zaken. Je kunt je hiervoor aanmelden via de onderstaande link. Aanmelden Release sessie Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor de Release sessie van februari. Opgeloste meldingen 2. Variabel pensioen niet in grondslag berekening 30%-regeling Excl extraterritoriale kosten (4111535) Melding Bij medewerkers met de arbeidsvoorwaardevariant 30%-regeling Excl extrateritoriale kosten die zijn gekoppeld aan een variabel pensioen - berekend over het SV-loon - werd de bruto vermindering niet meegenomen in de berekening van de pensioenpremie. Hierdoor was de berekende premie te hoog.  Oplossing Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast. Bij het berekenen van de variabele pensioenpremies wordt vanaf 1 januari 2023 over de bruto inhouding geen pensioenpremie meer berekend. Actie Als je in 2022 een correctie bij een medewerker hebt vastgelegd, omdat de pensioenpremie verkeerd werd berekend, bijvoorbeeld door het opgeven van de premie, dan kan je die correctie per 1 januari 2023 beëindigen. 3. Bijtellingspercentage elektrische auto na 60 maanden (4186969) Melding De bijtelling voor elektrische auto's 60 maanden na de datum eerste toelating, was onjuist. Het bijtellingspercentage van 16% geldt alleen voor de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde in 2023. Daarboven moet het normale bijtellingspercentage van 22% worden toegepast. In plaats daarvan werd echter over de gehele cataloguswaarde een bijtelling van 16% toegepast. Oplossing We hebben de referentietabel Fiscale bijtelling auto vd zaak hierop aangepast per 1-1-2023. Actie Er is geen actie nodig. Let op: het kan zijn dat na de de salarisverwerking een correctie over de eerdere periodes van 2023 is uitgevoerd. 4. Waarschuwing signaal 2337 ten onrechte in signaleringsverslag (4216370 ) Melding Bij medewerkers die gedurende de periode in dienst komen, werd ten onrechte signaal 2337 - Premieloon Aof laag, hoog, uitk moet 0 zijn  gegeven, terwijl voor die medewerker nog wel Aof-premie berekend moet worden. Oplossing We hebben het signaal aangepast zodat het voor deze medewerkers niet meer wordt gegeven. Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
19-01-2023 15:32
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 185 Weergaven
Mededelingen Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023  In de januari release is al aangegeven dat we vanaf 2023 het verzenden van de loonaangiftebestanden onderdeel gaan maken van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan. Dit betekent dat we met alle teams druk bezig zijn om dit te realiseren en dat we naast deze nieuwe loonaangifte geen andere zaken oppakken, behalve belangrijke changes.   Updates nieuwe loonaangifte Via het bericht Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business houden we je op de hoogte van de gang van zaken over de nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit bericht, zodat je geen update mist. Release sessies In de release sessie van 10 januari hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe loonaangifte. In de Release sessie van februari, die plaatsvindt op 31 januari geven we een update van de laatste stand van zaken. Je kunt je hiervoor aanmelden via de onderstaande link. Aanmelden Release sessie Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor de Release sessie van februari. Gewijzigd en verbeterd  Verlofsaldo Waarom Aan het scherm Verlofsaldo is het gegevenselement Uren per periode toegevoegd. Hierdoor kun je snel zien hoeveel uur per periode een medewerker werkt en controleren of het verlofsaldo klopt. Hoe Medewerker >  Verlof > Verlofsaldo  In het scherm Verlofsaldo zie je nu bovenin bij de medewerkergegevens het gegevenselement Uren per periode. Het aantal uren dat je ziet, is overgenomen uit het scherm Arbeidscontract.   Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Dubbele kindgegevens in systeem (change 4130490) Melding Als vanuit HR Self Service wijzigingen in kindgegevens werden aangeboden of er was sprake van nieuwe kindgegevens of contactpersonen, dan werden de gegevens van reeds bestaande kinderen en contactpersonen nogmaals opgeslagen. Hierdoor kwamen deze gegevens dubbel in het systeem te staan. Oplossing Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt. Actie Als er in HR Core Business kinderen of contactpersonen dubbel in het systeem staan, raden we aan om deze handmatig te verwijderen.
Volledig artikel weergeven
19-01-2023 15:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 89 Weergaven
Announcements New Tax Declaration from 2023  It was already indicated in the January release that from 2023 we will make the sending of tax declaration files part of Payroll Business. For you as a customer, this means an entirely new way of handling and sending tax declaration data. This means that all teams are working hard to make this happen and that besides this new tax declaration we are not taking on any other issues, except for important changes. Updates new Tax Declaration We will keep you informed of the progress of the new tax declaration through the message Status nieuwe Loonaangifte Payroll Business (Status of new Payroll Business tax declaration). Subscribe to this post so you don't miss any updates. Release sessions In the release session of January 10, we informed you in detail about the new tax declaration. In the February Release session, which takes place on January 31, we will provide an update on the latest state of affairs. You can register for this via the link below. Release sessions are in Dutch. Sign up for the Release session You can register for February's Release session via the Visma YouServe community under Events: Release sessie van februari. Modified and improved Leave balance Why The Hours per period data element has been added to the Leave balance screen. This allows you to quickly see how many hours an employee works per period and check whether the leave balance is correct. How Employee > Leave > Leave balance  In the Leave balance screen, you will now see the data element Hours per period at the top of the screen with the employee data. The number of hours you see is taken from the Employment contract screen. Action No action is required. Solved messages Duplicate child data in system (change 4130490) Message If changes to child data were offered from HR Self Service or new child data or contact persons were added, the data of existing children and contact persons were saved again. As a result, this data was duplicated in the system. Solution As of release 2023-02, we have updated the software so that this error no longer occurs. Action If there are duplicate children or contacts in HR Core Business, we recommend removing them manually.
Volledig artikel weergeven
19-01-2023 15:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 19 Weergaven
Gewijzigd in versie 2 In versie 2 zijn in de hoofdstukken 3. Autorisatie en 4. Inrichten aangifteproces alle acties gewijzigd.  1. Functionaliteit Loonaangifte nu onderdeel van Payroll Business Zoals je in de release notes Payroll Business 2023-01 kunt lezen, verandert de werking van de loonaangifte. Vanaf januari 2023 verstuur je de loonaangiftebestanden niet meer via de aparte module Loonaangifte die je start via de tegel in het Youforce portaal, maar vanuit Payroll Business (YouPay) zelf. Let op: dit betekent ook dat je in de oude module GEEN nieuwe aangiftes meer zult zien. De verwachting is dat wij eind januari deze nieuwe manier van loonaangifte voor elke klant vrij kunnen geven.  Meld je aan voor de kennissessie In deze extra release notes vind je de nodige uitleg over de werking van de nieuwe Loonaangifte. In onze maandelijkse kennissessie waarin wij uitleg geven over de inhoud van de laatste release, gaan wij deze maand uitgebreid in op de werking van de nieuwe loonaangifte. We laten de nieuwe functionaliteiten zien en je hebt de gelegendheid om vragen te stellen. Je kunt je hiervoor aanmelden via de Eventkalender op de algemene YouServe-community.  Updates via community Zodra als we verder zijn in het opleverproces en wij de nieuwe Loonaangifte volledig vrij gaan geven, zullen we regelmatig updates over de nieuwe Loonaangifte op de community publiceren via het nieuwsbericht Status nieuwe loonaangifte. Abonneer je op dit nieuwsbericht, zodat je geen update mist. 2. Verbeteringen nieuwe Loonaangifte De belangrijkste verbeteringen in de geheel vernieuwde Loonaangifte van Payroll Business (Youpay) zijn: Voortaan ga je niet meer via de Youforce portal naar de Loonaangifte-tegel, maar je kiest een gebruikersgroep in YouPay (Payroll Business) zelf Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd: daardoor is de aangifte sneller klaar en kunnen we je - als het goed is - ook sneller helpen bij vragen of problemen. De rapportagemogelijkheden zijn verbeterd, zo krijg je onder meer de aangifte-details voortaan standaard in Excel. Je kunt voortaan zien welke collega de aangifte heeft ingestuurd. Je kunt exact zien welke salarisverwerkingen in welke aangifte zijn verwerkt. Alle wijzigingen in de instellingen zijn zichtbaar in het Mutatieverslag Uitgebreid. Zodoende kun je gemakkelijk zien wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden, en door wie. Het te gebruiken betalingskenmerk wordt bepaald en getoond in het scherm en in het overzicht met afdrachten. De UPA- en APG-aangiftes gaan we het komende jaar toevoegen aan deze nieuwe gebruikersinterface, zodat je vanaf dat moment voor alle aangiftes dezelfde werkwijze kunt aanhouden. Hieronder is beschreven hoe de nieuwe loonaangifte werkt en wat je moet doen om deze voor een van je klanten in gebruik te nemen. 3. Autorisatie Gebruikersgroep Loonaangifte Instellingen > Gebruikersgroepen Er is een nieuw gebruikersprofiel beschikbaar: Loonaangifte. Dit bevat alle menu-opties die je nodig hebt voor het aanmaken, controleren en verzenden van de aangifte. Actie Eind januari zorgen we ervoor dat voor jouw organisatie een Gebruikersgroep klaar staat met de naam Loonaangifte. Alle collega's die tot dan toegang hadden tot de oude oplossing via de tegel op het Youforce Portaal, kunnen dan via deze Gebruikersgroep de nieuwe menu-opties voor de Loonaangifte in Payroll Business benaderen. 4. Inrichten aangifteproces Onderneming Instellingen > Onderneming In dit scherm leg je vast welke loonheffingenummers binnen jouw organisatie in gebruik zijn en welke aangiftefrequentie van toepassing is.  Actie Eind januari zorgen wij ervoor dat voor al jouw loonheffingennummers een onderneming wordt klaargezet. Op dat moment kun je controleren of de getoonde gegevens correct zijn: het loonheffingennummer en de aangiftefrequentie. Als je veel loonheffingennummers in gebruik hebt, kun je daarvoor eventueel het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken. Kies in dat geval bij de beschikbare niveaus, het niveau Onderneming. Aangifte stuurgegevens Instellingen > Aangifte stuurgegevens Hier leg je per onderneming vast welke aangiftes er aangemaakt moeten worden, voor welke instantie, en wie de contactpersoon is. Voorlopig is dit alleen de loonaangifte en is de instantie per definitie de Belastingdienst, later komen hier de pensioenuitvoerders bij. Actie Eind januari zetten we deze gegevens automatisch voor je klaar, op basis van de contactgegevens  in de oude aangiftemodule. Op dat moment kun je controleren of de getoonde gegevens correct zijn: de contactpersoon en het telefoonnummer. Hiervoor kun je eventueel ook het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken. Kies dan het niveau Onderneming/Aangifte stuurgegevens.  Interfaces Instellingen > Interfaces > Loon- en pensioenaangifte (nieuw) In het interfacescherm Loon- en pensioenaangifte (nieuw) bepaal je per bedrijf onder welke onderneming (Loonheffingennummer) het bedrijf valt en vanaf wanneer de gegevens van het bedrijf in de aangifte moeten worden opgenomen. Actie Eind januari zorgen we ervoor dat jouw bedrijven automatisch worden gekoppeld aan de onderneming met het juiste loonheffingennummer. Gebruik eventueel het Mutatieverslag uitgebreid om de bedrijfsgegevens te controleren, met name de Onderneming waar een bedrijf aan is gekoppeld is voortaan belangrijk. Kies hiervoor het niveau Bedrijf. 5. Periodieke controle en verzending Eindheffingen en afdrachtverminderingen Beheer > Eindheffingen en afdrachtverminderingen Het controleren en vastleggen van eindheffingen en afdrachtverminderingen deed je voorheen in het scherm Interfaces, per bedrijf afzonderlijk en je kon in Payroll Business alleen Eindheffing doorlopend afwisselend gebr bestelauto en     Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk vastleggen. De overige bedragen moest je elke maand opnieuw aan de loonaangifte toevoegen, nadat die was klaargezet. Dit proces hebben we als volgt verbeterd: Voortaan leg je de eindheffingen en afdrachtverminderingen vast dit bij Onderneming, dus op het niveau van het Loonheffingennummer. Je kunt alle eindheffingen en afdrachtverminderingen vastleggen die zijn toegestaan. De aangifteverwerking zal in elk aangiftetijdvak het opgegeven bedrag verwerken. Als een bedrag vanaf enig moment wijzigt, kies dan de juiste Peildatum, wijzig het bedrag en kies Opslaan .  Als het aangeven van een bedrag vanaf enig moment niet meer nodig is, vul dan de juiste Peildatum in, maak het bedragveld leeg en kies Opslaan. Let op: De Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard wordt bepaald via de arbeidsvoorwaarde Eindheffingen (dit is ongewijzigd) en staat niet in dit scherm. Als je deze bedragen wijzigt voor een tijdvak waarvoor de aangifte al is gemaakt, worden de bedragen bij de volgende tijdvakaangifte met terugwerkende kracht doorgegeven in de vorm van een correctie aangifte. Draai eventueel een aanvullende salarisverwerking voor de actuele periode om de bedragen van de actuele periode alsnog in het actuele aangiftetijdvak op te nemen. Actie  Geef in dit scherm vanaf tijdvak 01-2023 de juiste bedragen op zoals die voor het loonheffingennummer periodiek moeten worden toegepast. Doe dit bij voorkeur vóórdat je de salarisverwerking van januari afsluit, hierdoor komen de gegevens meteen in de aangifte 01-2023 terecht. Aangifteverwerking Beheer > Aangifteverwerking In het scherm Aangifteverwerking vind je de bedrijven terug waarvoor er een salarisverwerking met afsluiting is uitgevoerd en zie je in welk aangiftetijdvak de gegevens terecht zijn gekomen. Ook zie je een signalering als er problemen zijn geconstateerd in de salarisverwerking. Let op: de aangifte is in dat geval niet aangemaakt of bijgewerkt, je moet dan eerst een aanvullende verwerkingscyclus uitvoeren waarin je de fouten oplost. Dit gedeelte van het proces is niet gewijzigd: Als er fouten zijn, vind je deze terug in het Interface Log rapport Loonaangifte bij Gedeelde rapporten. Via Inrichting > Interfaces > Loonaangifte (nieuw) kun je opgeven dat dit rapport automatisch verzonden moet worden naar een specifiek e-mailadres. Aangifte Beheer > Aangifte In het scherm Aangifte vind je de aangiftes terug die zijn klaargezet om te verzenden. Kies een aangifte om meer details te zien. De informatie vind je in de volgende tabbladen: Tabblad Aangifteverwerkingen Hier zie je de salarisberekeningen met afsluiting die verwerkt zijn in de aangifte. Dit zijn alle normale verwerkingen van de betreffende bedrijven en alle aanvullende verwerkingen die zijn uitgevoerd zolang de aangifte nog niet was verzonden.  Aanvullende verwerkingen die na het verzenden van een aangifte worden uitgevoerd hebben effect op de volgende aangifte in de vorm van een correctie-aangifte. Tabblad Onderneming tijdvakken Hier zie je alle aangiftetijdvakken die voor deze onderneming worden aangegeven. Dit is altijd het actuele tijdvak, maar als er in het lopende jaar herrekeningen hebben plaatsgevonden, zie je ook tijdvakken die al eerder zijn aangegeven en die nu opnieuw worden doorgegeven. Dubbelklik op een tijdvak om de details van de aangifte voor dat tijdvak te zien. Op dit niveau worden de volgende gegevens aan de Belastingdienst doorgegeven: De totalen van diverse aangifterubrieken - loon, aanwas, loonheffing, premies Eindheffingen en afdrachtverminderingen Totaal te betalen voor deze aangifte, met vermelding van de saldo's van correctieaangiftes Tabblad IKV tijdvakken Hier zie je alle inkomstenverhoudingen die in de aangifte zijn opgenomen en per inkomstenverhouding alle aangiftetijdvakken.   Je kunt zoeken op bedrijf, aangiftetijdvak en medewerker. Klik op een IKV-tijdvak voor meer details: op dit niveau zie je alle rubrieken die volgens de Gegevensspecificatie van de Belastingdienst in de aangifte zijn opgenomen. Tabblad Verzending en verwerking Via dit tabblad kun je de aangifte verzenden. Je ziet vervolgens de informatie die de Belastingdienst terugkoppelt en wat dat doet met de status van de aangifte: verzonden, verwerkt, afgekeurd. Door bij Aangiftebericht te klikken op zip kun je het letterlijke XML bericht bekijken zoals dat is verzonden. Als de aangifte is afgekeurd of is verwerkt met waarschuwingen, kun je in de terugkoppeling bij Meldingen klikken op xlsx, om de lijst met fouten of waarschuwingen op te roepen. 6. Rapporten Met onderstaande twee nieuwe rapporten kun je de inhoud van de aangifte bekijken en controleren. Aangifte totalen en afdrachten Rapporten > Aangifte totalen en afdrachten Het rapport Aangifte totalen en afdrachten laat alle bedragen zien die op het niveau Onderneming (loonheffingennummer) in de aangifte zijn opgenomen. Het rapport is een samenvoeging van de bestaande rapporten Inhoud periodecollectieven en Te betalen per periode(n), in de oude oplossing moest je deze twee rapporten afzonderlijk opvragen. Pagina 1 toont de bedragen die aan de Belastingdienst betaald moeten worden: Totaal af te dragen voor het actuele aangifte tijdvak Totaal af te dragen voor eerdere tijdvakken Totaal generaal Vanaf pagina 2 zie je de achterliggende details per aangiftetijdvak: Als er geen herrekening heeft plaatsgevonden, is dit alleen één pagina met daarop het actuele aangifte tijdvak. Als er wel is herrekend, zie je meerdere pagina's met op elke pagina de nieuwe stand van de aangifte en de verschillen die dat oplevert ten opzichte van eerdere aangiftes. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef eventueel aan dat je alleen pagina 1 met daarop de te betalen bedragen wilt ontvangen. Klik op Rapport uitvoeren. Het resultaat wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je terug bij Mijn rapporten. Als je alleen de te betalen bedragen in het rapport wilt opnemen, zet dan een vinkje bij Alleen overzicht afdrachten; je krijgt dan alleen de eerste pagina. Aangifte detalis Rapporten > Aangifte details Het rapport Aangifte details laat alle gegevens zien die op het niveau Inkomstenverhouding in de aangifte zijn opgenomen. Standaard krijg je dit in Excel-formaat (xlsx), eventueel kun je vanuit Excel of Google sheets de gegevens ook in een ander formaat opslaan, bijvoorbeeld csv of oudere  Excel-versies. De gegevens zijn gegroepeerd in zes tabbladen: Inkomstenverhouding: Alle gegevens die één-op-éen met de inkomstenverhouding kunnen worden weergegeven, zoals BSN, IKV, naam van de medewerker en alle berekende bedragen. Inkomstenperiode: Alle rubrieken uit de gegevensgroep Inkomstenperiode. Deze groep kan binnen een aangiftetijdvak bij hetzelfde IKV meerdere keren voorkomen. Sector Dit gegeven word apart vermeld, omdat er in de aangifte in principe meerdere waarden binnen een aangiftetijdvak kunnen voorkomen. Intrekkingen Hier zie je de inkomstenverhoudingen die komen te vervallen ten opzichte van eerder ingediende aangiftes.  Legenda Dit tabblad helpt je om de juiste aangifterubriek te vinden. De namen stemmen overeen met de Gegevensspecificatie aangifte loonheffingen. Rapport-parameters: Hier zie je de parameters die je hebt ingevuld toen je het rapport opvroeg. Werkwijze Kies het actuele aangiftetijdvak waarover je het rapport wilt opvragen. Geef aan welke tijdvakken je wilt zien: alleen de tijdvakkken die je met deze aangifte aangeeft alle tijdvakken die in het lopende jaar tot en met deze aangifte bij de Belastingdienst kenbaar zijn gemaakt.  Klik op Rapport uitvoeren. Het rapport wordt in de achtergrond aangemaakt en vind je bij Mijn rapporten Optionele velden Bedrijf, Medewerker, Tijdvak vanaf en t/m Het rapport Aangifte details toont standaard de complete inhoud van de aangifte, met daarin alle bedrijven en alle medewerkers. In de Excel-file kun je vervolgens zoeken of filters aanbrengen. Als je echter op zoek bent naar een bepaald bedrijf, een bepaalde medewerker of een specifiek eerder aangegeven aangiftetijdvak, vul deze gegevens dan in voordat je het rapport aanmaakt. Hierdoor krijg je een veel beknopter rapport, dat sneller klaar is en waarin je gemakkelijker kunt zoeken naar specifieke aangifterubrieken. Automatische rappportage Salarisdossier Zodra de Belastingdienst een aangifte heeft verwerkt, wordt automatisch het rapport Aangifte totalen en afdrachten aangemaakt. De gebeurt alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De interface Loonstroken en jaaropgaven naar Digitaal dossier staat aan. De interface Automatische rapportage staat aan, waarbij in het detailscherm:  de indicatie Aangifte totalen en afdrachten aan staat  de bestemming voor het rapport is ingevuld: Salarisdossier of Zelf downloaden via gedeelde rapporten Plaatsing in salarisdossier: Het rapport wordt gepubliceerd onder de menukeuze Aangifteoverzicht afdrachten. Dit geldt zowel voor pagina 1 (de afdrachten), als de overige pagina's (de totalen per tijdvak). De menukeuze Aangifteoverzicht specificaties wordt voor aangiftes vanaf 2023 niet meer gebruikt. Deloitte Het rapport wordt eveneens automatisch aangemaakt als de interface Gegevensuitwisseling Deloitte actief is. In de interface wordt het rapport Aangifte totalen en afdrachten doorgegeven in plaats van het oude rapport Te betalen per periode. 7. Nul- en Nihilaangiftes Er zijn twee speciale soorten aangiftes: Nihilaangifte Deze is nodig als je geen personeel in dienst hebt en geen loon meer betaalt, maar nog geen schriftelijke melding hebt ontvangen van de Belastingdienst dat je niet meer inhoudingsplichtig bent. Nulaangifte Deze moet je versturen als je wel werknemers in dienst hebt in het loontijdvak, maar geen loon hebt betaald. Dit geldt met name twee keer per kwartaal voor kwartaalverloners. Op dit moment is het nog niet mogelijk om dit soort aangiftes te genereren. Deze komen binnenkort wel beschikbaar. Bedrijven die in januari een kwartaalverloning voor het eerste kwartaal willen uitvoeren, kunnen dit wel gewoon doen en de salarisberekening gewoon afsluiten. De aangifte voor tijdvak 01-2023 zal in eerste instantie nog niet aangemaakt worden, maar volgt wel zo spoedig mogelijk. 8. Signaleren aangiftetermijn, automatisch verzenden en collectief inzenden nog niet mogelijk Drie zaken die je wellicht gewend was te gebruiken, zijn op dit moment in deze nieuwe Loonaangifte nog niet mogelijk: Je kunt nog niet inrichten dat de aangifte automatisch wordt verstuurd. We kunnen je nog geen signaal sturen dat de aangiftetermijn gaat verstrijken. Je kunt nog niet een groep loonheffingennummers in één keer collectief inzenden - dit is vooral van belang voor administratiekantoren. Deze opties gaan we uiteraard zo spoedig mogelijk in een van de volgende releases toevoegen.  
Volledig artikel weergeven
10-01-2023 11:38 (Bijgewerkt op 10-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 341 Weergaven
Nieuw 1. Extra blok Gekorte verlofuren toegevoegd aan scherm Verlofsaldo Waarom Een medewerker die onbetaald verlof opneemt, bouwt tijdens dit onbetaalde verlof meestal geen verlofrecht op. Dit houdt in dat door het opnemen van onbetaald verlof, zoals onbetaald ouderschapsverlof of sabatical verlof, het basisrecht van Wettelijk en Bovenwettelijk verlof wordt verlaagd.  In HR Core Business kun je onbetaald verlof zo inrichten dat bij het aanvragen ervan het basisrecht van bepaalde andere verlofsoorten automatisch wordt verlaagd. Om deze gekorte uren zichtbaar te maken, hebben we aan het medewerkerscherm Verlofsaldo het blok Gekorte verlofuren toegevoegd. Hoe Medewerker > Verlof > Verlofsaldo Als je het scherm Verlofsaldo opvraagt van een medewerker die onbetaald verlof heeft aangevraagd en in de verlofregeling is vastgelegd dat dit onbetaalde verlof het verlofrecht van een of meer andere verlofsoorten verlaagt, zie je in het blok Gekorte verlofuren: van welke verlofsoorten het basisrecht is verlaagd hoeveel uren onbetaald verlof uren de medewerker heeft opgenomen Let op: de informatie van het blok Gekorte verlof uren wordt niet doorgestuurd naar Management Informatie. Alleen het berekende eindsaldo leveren we aan bij Management Informatie.  Het blok Gekorte verlofuren bevat de volgende gegevens. Verlofsoort De verlofsoort die wordt gekort. Basisrecht verlofsoort Het oorspronkelijke basisrecht van de verlofsoort voordat de korting van toepassing was. Verlaging basisrecht De verlaging van het basisrecht op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt.  Restant basisrecht Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht overblijft. Basisrecht leeftijd Eventueel oorspronkelijk basisrecht leeftijdsuren. Verlaging leeftijd De verlaging van het basisrecht leeftijdsuren op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt. Restant leeftijd Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht leeftijdsuren overblijft. Basisrecht dienstjaren Eventueel oorspronkelijk basisrecht dienstjarenuren. Verlaging dienstjaren De verlaging van het basisrecht dienstjarenuren op basis van het aantal opgenomen uren onbetaald verlof dat de medewerker opneemt. Restant dienstjaren Het verlofsaldo dat na het korten van het basisrecht dienstjarenuren overblijft.  Actie  Als een medewerker al onbetaald verlof heeft opgenomen en het blok Gekorte verlofuren is bij het openen van het scherm leeg, klik dan eenmalig op de knop Herberekenen. 2. Nieuwe functionaliteit voor korten verlof inrichten Waarom Sinds augustus 2022 is wettelijk bepaald dat een medewerker ouderschapsverlof deels betaald en deels onbetaald kan opnemen. Om dit goed te ondersteunen, hebben we ervoor gezorgd dat bij het opnemen van onbetaald verlof het korten van het basisrecht van bepaalde verlofsoorten automatisch plaatsvindt, als dit goed is ingericht.  Hoe Instellingen > Verlof > Verlofregeling Je kunt binnen een verlofregeling het verlof zo inrichten dat bij het opnemen van onbetaalde verlofsoorten (bron), het basisrecht van gekoppelde reguliere verlofsoorten (doel) automatisch wordt gekort als een medewerker onbetaald verlof aanvraagt. Bron en doel: de onbetaalde verlofsoort, zoals onbetaald ouderschapsverlof, sabbatical of onbetaald langdurig verlof, die het basisrecht verlaagt is het bronverlof; de hieraan gekoppelde verlofsoort waarvan het basisrecht wordt verlaagd is het doelverlof. Voorbeeld Je wilt dat een bepaalde onbetaalde verlofsoort de bron is die het basisrecht Wettelijk en Bovenwettelijk verlof verlaagt. Bron: onbetaalde verlofsoort Doel: verlagen verlofsoort basisrecht Wettelijk verlof Doel: verlagen verlofsoort basisrecht Bovenwettelijk verlof Dit leg je als volgt vast: Ga naar de Verlofregeling en zet bij de onbetaalde verlofsoort (bron) in het tabblad Basisrechten de optie Gevolgen voor opbouw verlof aan. Zodra je op Opslaan klikt, zie je het tabblad Verlofkorting. In dit tabblad zie je alle verlofsoorten die in de verlofregeling zitten en die niet zijn gekoppeld aan ouderschapsverlof doordat er een waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht op basis van kind. Ook de onbetaalde verlofsoort die je als bron gebruikt, staat niet in het tabblad Verlofkorting. Plaats in het tabblad Verlofkorting bij op elke verlofsoort (doel) waarvan je het basisrecht wilt verlagen een vinkje in de kolom Korten . Hierdoor wordt het basisrecht van deze doelverlofsoort automatisch gekort, bij het opnemen van de onbetaalde bronverlofsoort. Berekeningswijze  voorbeeld Contracturen per week medewerker 40 (Bedrijfsuren ook 40). Totaal Wettelijk verlof per jaar (4 * 40 ) 160 uur Opgenomen onbetaald verlof  296 uur. uitwerking Totaal uren per jaar : 40 * 52 = 2080 Totaal opgenomen afbouw recht percentage: 160 wettelijk verlof / 2080 = 0,07692307692 Werkelijk opgenomen onbetaald verlof: 296 * 0,07692307692 = 22,77 (afgerond) Trek van het basisverlof recht (160 wettelijk verlof ) de afbouw uren af (22,77) is het Saldoverlof (137,23 uur) In formule: Jaarrecht verlof / Totaal uren per jaar * opgenomen onbetaalde verlofuren In dit voorbeeld: 160 - * (160 / 2080 ) * 296) =  160 - 22,77 = 137,23 Actie Als het opnemen van een onbetaalde verlofsoort, het basisrecht van een bepaalde doelverlofsoort moet verlagen, richt dit dan per verlofsoort in zoals hierboven beschreven.  Nieuwe rapporten 3. Rapport Overzicht HR inrichting Vanaf deze release is het nieuwe rapport Overzicht HR inrichting beschikbaar met informatie over de inrichting van de verlofregelingen in HR Core Business. Het overzicht is altijd een excelbestand dat wordt aangemaakt per klant. Je ziet dus de inrichting op bedrijfsniveau van alle bedrijven binnen een klant.  Hoe Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting Via het scherm Overzicht HR inrichting kun je de volgende rapporten opvragen, bij het openen van het scherm zijn standaard alle rapporten aangevinkt. Actief verlofjaar Bijzonder verlof Korten verlofrecht Verlof koppeling payroll Verlofregeling  Werkpatroon In het excelbestand is per overzicht een tabblad opgenomen waarin je ziet wat de inrichting is. De namen en volgorde van de overzichten in het scherm kunnen anders zijn dan die in het excelbestand. Het rapport bevat geen lijst van de vastlegging per medewerker. Meer informatie vind je vanaf release 2023-01 in de online help, onderwerp Overzicht HR inrichting. en in het hoofdstuk Rapport - Overzicht HR inrichting van de Handleiding ouderschapsverlof die je kunt downloaden via de community. Actie Vraag dit rapport op als je wilt weten hoe in HR Core Business het verlof is ingericht, inclusief intervallen uit het verleden. 4. Rapport Overzicht verlofsaldo Vanaf deze release is het nieuwe rapport Overzicht verlofsaldo beschikbaar. Dit rapport toont van alle bedrijven binnen een klant per medewerker de opbouw van het verlof. Je ziet onder meer van elke medewerker in welk bedrijf deze wordt verloond, het basisrecht, het opgenomen verlof en het verlofsaldo. Hoe Rapporten > Personeelsmanagement > Overzicht verlofsaldo Open het scherm Overzicht verlofsaldo. Vul de gewenste peildatum in en klik op Maak rapport. Bekijk het rapport via Mijn rapporten. In het scherm Overzicht verlofsaldo kies je een peildatum. Afhankelijk van de inrichting van de verlofregeling, wordt bij het uitvoeren van het rapport gekeken in welk verlofjaar de peildatum valt. Geef je bijvoorbeeld de peildatum 15-7-xxxx op en het verlofjaar loopt van 1 januari xxxx t/m 31 december xxxx, dan zie je voor het jaar xxxx het verlofsaldo van alle medewerkers. Als er spake is van een gebroken verlofjaar en dit loopt van 1 juli xxxx (vorig jaar) t/m 30 juni xxxx (huidig jaar), dan wordt dus het verlofjaar vanaf 1 juli getoond. Meer informatie vind je vanaf release 2023-01 in de online help, onderwerp Overzicht verlofsaldo. Actie Houd er rekening mee dat we de berekende eindsaldo's doorgeven aan Management informatie (MI). Dit rapport toont hoe het berekende verlofsaldo tot stand is gekomen.   
Volledig artikel weergeven
03-01-2023 13:11 (Bijgewerkt op 03-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 255 Weergaven
New 1.  Added extra block Reduced leave hours to the Leave balance screen Why Employees who take unpaid leave do not usually accrue leave entitlements during their unpaid leave. This means that taking unpaid leave, such as unpaid parental leave or a sabbatical, reduces the basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave.  In HR Core Business, you can configure unpaid leave in such a way that when it is requested, the basic entitlement to specific other leave types is reduced automatically. To visualize these deducted hours, we have added the Reduced leave hours block to the Leave banlance employee screen. How Employee > Leave > Leave balance When accessing the Leave balance screen for an employee who has requested unpaid leave, and the leave scheme states that such unpaid leave means a reduction of leave entitlements for one or more other leave types, the Reduced leave hours block shows the following: For which leave types the basic entitlement has been reduced How many unpaid leave hours the employee has taken Please note: The information in the Reduced leave hours block is not forwarded to Management Information. We only forward the calculated final balance to Management Information. The Reduced leave hours block contains the following data. Leave type Leave type that is reduced. Basic entitlement The original basic entitlement for the leave type prior to the deduction. Basic entitlement reduction The reduction of the basic entitlement based on the number of unpaid leave hours taken by the employee.  Basic entitlement remaining The remaining leave after the basic entitlement is reduced. Basic entitlement age If applicable, original basic entitlement to age-related hours. Reduction of age The reduction of the basic entitlement to age-related hours based on the number of unpaid leave hours taken by the employee. Remaining age hours The remaining leave after the basic entitlement to age-related hours is reduced. Basic entitlement years of service hours If applicable, original basic entitlement to years of service hours. Reduction of years of service hours The reduction of basic entitlement years of service hours based on the number of unpaid leave hours taken by the employee. Remaining years of service hours The remaining leave after the basic entitlement to years of service hours is reduced. Action If an employee has already taken unpaid leave and the Reduced leave hours block is blank on opening the screen, click the Recalculate button once. 2.  Set up new feature for leave reduction Why Since August 2022, the law states that employees can take parental leave in the form of part paid and part unpaid leave. To support this correctly, we have ensured that when unpaid leave is taken, the basic right for specific leave types is reduced automatically, if configured correctly. How Settings > Leave > Leave scheme In a leave scheme, you can configure leave in such a way that when unpaid leave types (source) are taken, the basic entitlement to associated regular leave types (target) is reduced automatically when an employee applies for unpaid leave. Source and target: the unpaid leave type, such as unpaid parental leave, a sabbatical or unpaid long-term leave, that reduces the basic entitlement is called the source leave. The associated leave type for which the basic entitlement is reduced, is the target leave. Example You want a specific unpaid leave type to be the source that causes the basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave to be reduced. Source: unpaid leave type Target: reduce leave type basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave Target: reduce leave type basic entitlement to Statutory and Extra-statutory Leave You do this as follows: Go to the Leave Scheme and activate the option Consequences for accrual leave on the Basic rights tab under the unpaid leave type (source). When you click Save, you will see the Leave reduction tab. This tab shows all of the leave types in the leave scheme that are not linked to parental leave because a value has been entered in Parental leave right based on child. The unpaid leave type you are using as the source is also not shown on the Leave reduction tab. On the Leave reduction tab, tick every leave type (target) for which you want to reduce the basic entitlement in the Reduce column. This automatically reduces the basic entitlement for this target leave type when the unpaid source leave type is taken. Calculation method  example Employee’s contract hours per week 40 (work hours 40 as well) Total Statutory Leave per year (4 * 40) 160 hours Unpaid leave taken 296 hours calculation Total hours per year: 40 * 52 = 2080 Total taken deductible entitlement rate: 160 statutory leave / 2080 = 0.07692307692 Actual unpaid leave taken: 296 * 0.07692307692 = 22.77 (rounded off) Deduct the deductible hours (22.77) from the basic leave entitlement (160 hours of statutory leave) to obtain the remaining leave (137.23 hours) In this formula: Annual leave entitlement / Total hours per year * unpaid leave hours taken In this example: 160 - * (160 / 2080) * 296) = 160 - 22.77 = 137.23 Action If taking an unpaid leave type should result in reduced basic entitlement to a specific target leave type, set this up for each leave type as described above. New reports 3.  Report HR configuration overview From this release onwards, the new report HR configuration overview is available. It contains information on how leave schemes are set up in HR Core Business. The overview is always an Excel file that is generated for each customer. So you will see the set-up at the corporate level for all companies that are part of a customer.  How Reports > Settings > HR configuration overview The HR configuration overview screen allows you to request the following reports. All reports are ticked by default when you open the screen. Active leave year Special leave Reduce leave entitlement Leave link payroll Leave scheme  Work pattern The Excel file contains a tab showing the set-up for each overview. The names and order of the overviews on the screen may differ from those in the Excel file. The report does not contain a list of the registration per employee. More information can be found from release 2023-01 in the online help, topic Overzicht HR inrichting, and in the chapter Rapport - Overzicht HR inrichting of the Handleiding ouderschapsverlof (Parental Leave Manual) which you can download from the community. Action Request this report if you want to know how leave is set up in HR Core Business, including intervals from the past. 4.  Report Overview leave entitlement From this release onwards, the new report Overview leave entitlement is available. This report shows leave composition per employee for all companies that are part of a customer. Among other things, you can see for each employee by which company their salary is paid, their basic entitlement, leave taken, and remaining leave. How Reports > Personnel management > Overview leave entitlement Open the Overview leave entitlement screen. Enter the required Reference date and click Create report. View the report in My reports. Select a Reference date in the Overview leave entitlement screen. Depending on the leave scheme set up, the system checks the leave year in which the reference date falls when generating the report. If you enter the reference date 15-7-xxxx, for instance, and the leave year runs from 1 January xxxx through 31 December xxxx, you will see the leave balance for all employees for the year xxxx. If it is a broken leave year that runs from 1 July xxxx (previous year) through 30 June xxxx (current year), the leave year is shown from 1 July. More information can be found from release 2023-01 in the online help, topic Verlofsaldo. Action Keep in mind that we pass on the calculated final balance to Management Information (MI). This report shows how the calculated leave balance is established.   
Volledig artikel weergeven
03-01-2023 16:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 32 Weergaven
Mededelingen  1. Nieuwe Loonaangifte vanaf 2023 - meld je aan voor de  speciale release sessie Vanaf 2023 vindt het verzenden van de loonaangiftebestanden niet meer plaats via de aparte module Loonaangifte die je start via een tegel in het Youforce portaal, maar is het een onderdeel van Payroll Business. Voor jou als klant betekent dit een geheel nieuwe manier van omgaan met loonaangiftegegevens en het verzenden ervan. Om jullie hier meer over te vertellen, organiseren we dinsdag 10 januari 2023 van 14.00 tot 15.30 uur een release sessie die volledig in het teken zal staan van de nieuwe manier van Loonaangifte. Aanmelden Je kunt je via de community van Visma YouServe onder Events aanmelden voor deze speciale release sessie via, klik hiervoor op de volgende link: https://community.visma.com/t5/Events/eb-p/EventsVYS 2. Informatie jaarovergang 2022-2023 Lees ook de informatie over de jaarovergang die je kunt vinden in de kennisbank van YousServe HRYou: Vooraankondiging Jaarovergang 2022-2023 - over de aanpassingen die we in Payroll Business voor de jaarovergang van 2022 naar 2023 hebben doorgevoerd Uitleg journaliseren  AWF-uitkering vanaf 2023 Veelgestelde vragen Jaarovergang 2022-2023 Gewijzigd en verbeterd 3. Rapportages aangepast met nieuwe grondslag en premie voor AWF-uitkering Waarom Als je als werkgever een uitkering betaalt aan de werknemer, dan moet je vanaf 2023 in de loonaangifte de AWf-premie apart aanleveren. Hoe Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat / Controleoverzicht loonaangifte Met ingang van 2023 hebben we de Verzamelloonstaat en het Controleoverzicht loonaangifte hierop aangepast. Actie Er is geen actie nodig. 4. Aanpassingen APG Architecten (PFAB) - Code meetelling / aanleveren pensioenproduct Waarom Uit een controle is gebleken dat bij medewerkers die in de loop van de periode uitdienst gingen, de Code meetelling niet met de waarde Ja naar de loonaangifte werd gestuurd. Ook werd het pensioenproduct niet meer aangeleverd. Hoe We hebben dit hersteld met ingang van 1-1-2022 zodat deze gegevens nu correct worden doorgestuurd. Actie Er is geen actie nodig. Als dit in jouw organisatie voorkwam, worden de betreffende gegevens in een eerstvolgende salarisverwerking aangepast. Na de het definitief verwerken van de betreffende periode wordt de APG-aangifte verzonden inclusief deze correcties.   Opgeloste meldingen 5. DUWO APG wonen signaal 112 en 170 (3995552) Melding Als een medewerker deelneemt aan een generatiepactregeling, werden in de APG-aangifte niet alle uren correct ingevuld. Oplossing Wij hebben de programmatuur aangepast met ingang van 1-1-2022, zodat de uren van de pensioenproducten gelijk zijn aan de uren in het blok werknemergegevens en correct worden aangeleverd in de APG-aangifte. Actie Instellingen > Berekening > Grondslag Maak je in jouw bedrijf gebruik van het Generatiepact, zorg er dan voor dat voor het correct aanleveren in de APG-aangifte: in de grondslag Uren loonaangifte het gegevenselement Generatiepact Correctie uren Loonaangifte is opgenomen. in de grondslag Uitzonderen aantal uren periode - interface de volgende gegevenselementen zijn opgenomen: Generatiepact Correctie uren Loonaangifte Generatiepact Correctie uren pensioenaangifte 
Volledig artikel weergeven
03-01-2023 11:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 311 Weergaven
Actuele release informatie Woensdag 28 december 2022  - Vanavond vindt tussen 20:00 en 20:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes.   Let op: vergeet niet je werk vóór dit tijdstip op te slaan; de update kan invloed hebben op openstaande sessies.   Via dit doorlopende bericht melden wij onderhoud en releasemomenten van Self Service Business. Tijdens het onderhoud is Self Service Business niet beschikbaar. Wat we in de releasemomenten hebben gewijzigd en verbeterd, vind je in de bijbehorende Release notes.   Historie releases 2022 Woensdag 20 december 2022  - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 16 december 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 21:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er worden enkele updates in Self Service geïmplementeerd die van invloed zijn op de e-Signing-service, waardoor deze niet beschikbaar is in de opgegeven tijdsperiode. We raden elke gebruiker in Self Service aan om het gebruik van e-Signing te vermijden, omdat dit tot fouten zal leiden. Er zijn geen release notes.   14 december 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. Update - Onderhoud is verplaatst naar 9 december 2022 - 8 december 2022 16:20 - Het onderhoud aan Self Service vindt niet plaats op 8 december zoals we eerder hadden gemeld, maar is verplaatst naar vrijdagvond 9 december tussen 18:00 en 18:30. Lees de release notes. 22 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:15 en 18:45 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 16 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:15 en 18:45 onderhoud plaats aan Self Service. Lees de release notes.  10 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:30 en 19:00 onderhoud plaats aan Self Service. Lees de release notes. 7 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:30 en 19:00 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 19 oktober 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 17 oktober 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 20:00 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 6 oktober 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 23 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 19 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 15 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 14 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 9 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 8 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 7 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.   31 augustus 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 24 augustus 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 18 augustus 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   28 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 21 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 20 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 14 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 6 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.   22 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 20 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 15 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 10 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 9 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 8 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 1 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   23 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 19 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 16 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 4 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   29 april 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 13 april 2022 - Vanavond vindt tussen 21:00 en 21:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 7 april 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 4 april 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business.  Lees de release notes. 1 april 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.   22 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 18:30 en 19:00 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 18 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 17 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 1 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   28 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 10 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 9 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 8 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 20:00 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 2 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 20:00 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 1 februari 2022 - Onderhoud van vanavond gaat niet door.   20 januari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.    
Volledig artikel weergeven
15-09-2022 16:37 (Bijgewerkt op 28-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 517 Weergaven
9 december 2022 Verbetering Infoblok rubriek Het rubriektype Infoblok wordt voortaan altijd weergegeven, ongeacht of de in de activiteit de optie Gegevens wijzigbaar aan staat.     Evenals bij andere rubrieken is het nog steeds mogelijk om de inhoud te verbergen voor verschillende rollen met de optie die hieronder is weergegeven.     Via de Community hebben veel klanten laten weten dat zij deze optie graag gesplitst zien. Omdat dit een ingrijpende verandering is voor alle rubrieken, hebben wij dit nu nog niet kunnen meenemen.  
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 12:34 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 116 Weergaven
Solved message End button in Organizational unit screen not displayed correctly (3922507) Notification In the Organizational Unit screen, the End button (Beëindigen) was not displayed correctly. Solution We've adjusted the End button so that it will display properly again from release 2022-12. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 15:43 (Bijgewerkt op 17-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 57 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Signaal Bij Herleidingsregel hoort Verzekeringssituatie Zvw K, L, M of N soms niet gegeven Waarom  Als een medewerker premieplichtig is voor de WLZ, dan moet bij Verzekeringssituatie Zvw voor die medewerker de waarde K, L, M of N zijn ingevuld. Of een medewerker premieplichtig is voor de WLZ is af te leiden uit de waarde die in het scherm Loonheffingen (medewerker) is ingevuld bij Herleidingsregel. Als hier geen waarde of de een van de volgende waarden is ingevuld, dan is de medewerker premieplichtig voor de WLZ. A Uitsluitend premieplichtig, niet AOW gerechtigd D Belastingplichtig en premieplichtig voor de WLZ, niet AOW gerechtigd F Niet belastingplichtig en WEL premieplichtig voor de WLZ, niet AOW gerechtigd G Uitsluitend premieplichtig, AOW gerechtigd J Belastingplichtig en premieplichtig voor de WLZ, AOW gerechtigd L Niet belastingplichtig en WEL premieplichtig voor de WLZ, AOW gerechtigd Als deze controle niet voldoet, verschijnt in het Signaleringsverslag het signaal: Bij Herleidingsregel hoort Verzekeringssituatie Zvw K, L, M of N.  Dit signaal werd echter niet altijd gegeven.  Met ingang van deze release is dit hersteld.  Hoe  Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag Het signaal is aangepast en wordt nu wel correct gegeven.  Actie Ei is geen actie nodig.  Corrigeren vaste pensioenen bij Betaald ouderschapsverlof Waarom Het was niet mogelijk de nieuwe verlofsoorten Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2 voor het het onbetaalde deel uit te sluiten in de vaste pensioenregelingen, zoals dit wel mogelijk is voor de andere verlofsoorten van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof. Daarom hebben we dit nu ook mogelijk gemaakt voor de verlofsoorten betaald ouderschapsverlof 1 en 2. Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabel beheer Met ingang van 1-8-2022 hebben wij de volgende referentietabellen aangepast: Pensioenen/fondsen benoemd (vast) - Corr. Verlof Pensioenen/fondsen eigen (vast) - Corr. Verlof Hierin kan je nu voor de verlofsoorten Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2 aangeven voor welke pensioenregeling deze gekort moeten worden door het veld op 1 Ja te zetten. Standaard staat deze waarde op 0 Nee. Actie Als je wilt dat betaald ouderschapsverlof invloed heeft op de berekende pensioengrondslag, dan kan je dit vanaf 1-8-2022 inrichten in de referentietabel Pensioenen/fondsen benoemd (vast) - Corr. Verlof of Pensioenen/fondsen eigen (vast) - Corr. Verlof. Eenmalige uitkering die wordt verwerkt in de pensioenpremie Waarom Voor CAO 487 (Metalektro) wordt vanaf 1 december 2022 een uitkering aan medewerkers uitgekeerd als korting op de pensioenpremie voor de medewerkers. Het bedrag dat wordt verminderd bij de pensioenpremie voor de medewerkers, wordt toegevoegd aan de pensioenpremie voor de werkgever zodat de totale afdracht aan het pensioenfonds gelijk blijft. Als de premie voor de medewerker lager is dan de uitkering, wordt deze niet verwerkt in de pensioempremie maar wordt deze uitgekeerd. Deze functionaliteit is alleen toegevoegd aan de pensioenregelingen Pensioen (vaste grondslag), zowel aan de benoemde variant als aan de eigen regeling. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen Aan de pensioenschermen voor de Eigen regeling en Benoemde variant zie je het bedrag van de uitkering in het veld Eenmalige uitkering via pens premie (FT) getoond en kan je de medewerker voor de uitkering blokkeren via het veld Blokkeren uitkering via pensioenpremie. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen In de schermen voor de Eigen regeling en Benoemde variant zie je het bedrag van de uitkering in het veld Eenmalige uitkering via pens premie (FT). Actie Deze regeling wordt geactiveerd door CAO-services. Bij de medewerker kun je deze uitkering blokkeren. Als er sprake is van 4-weekse verloning moet je het bedrag van de uitkering aanpassen in het bedrijfs-CAO scherm. Opgeloste meldingen Aof-grondslagbepaling achteraf - foutmelding Teveel iteraties! (3348669) Melding  Bij het gebruik van meerdere elementen in de grondslag Looncomponenten AWF laag / Aof uitkering kreeg je soms de foutmelding:  Teveel iteraties! We hebben toen geadviseerd om de grondslag tijdelijk niet te gebruiken. Hierdoor is aan de Belastingdienst de verkeerde premie doorgegeven. Oplossing  Vanaf release 2022-12 hebben we de code zo aangepast dat de berekening juist gaat en deze foutmelding bij het gebruik van  de grondslag niet meer verschijnt. Hierdoor kun je de grondslag weer gewoon gebruiken.  Actie Om de berekening juist te laten werken en de juiste premies af te dragen, kun je vanaf deze release met ingang van 1-1-2022 de grondslag Looncomponenten AWF laag / Aof uitkering weer vullen. Muteren arbeidsvoorwaarden ten onrechte mogelijk bij alleen-lezen autorisatie (3841798) Melding  Gebruikers die ingelogd waren met een gebruikersgroep die was gemarkeerd als alleen-lezen, waren ten onrechte in staat om de arbeidsvoorwaardegegevens van medewerkers te wijzigen. Oplossing  De volgende schermen bleken ten onrechte mutaties toe te staan in combinatie met een alleen-lezen autorisatie, en zijn daarom aangepast: Arbeidsvoorwaardenpakket Verwijderen doorstroomIndicatie Snelinvoer Verlofsaldo Wijzigen datum Indienst Wissen persoonsgegevens (AVG) Opmerking De alleen-lezen optie is bedoeld om de medewerkergegevens in de menu's Workflows en Medewerker af te schermen. De schermen onder Beheer of Inrichting zullen in het algemeen niet op deze indicatie reageren.  Actie Er is geen actie nodig. SV-loon stagiair die medewerker wordt (26557010)  Melding Als een stagiair later medewerker wordt, moet het loon dat is verdiend als stagiair worden opgeteld bij het loon van de medewerker om over dat loon ook SV-premies te kunnen berekenen. Deze functionaliteit is al beschikbaar. De payrollelementen Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) laten als je zelf de stagiair als nieuwe medewerker invoert, het bedrag zien inclusief de Stagevergoeding. De Belastingdienst schrijft voor dat in dat geval de payrollelementen voor de Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) het loon laten zien, exclusief het loon dat is verdiend als stagiair.  Oplossing Vanaf nu voldoen we aan de voorwaarde van de Belastingdienst die  voorschrijft dat in dat geval de payrollelementen voor de Loonstaat 3 - (Loon in geld) en Loonstaat 8 - (SV loon periode) het loon laten zien, exclusief het loon dat is verdiend als stagiair. Het cumulatieve payrollelement SV loon toont wel de waarde inclusief de opgegeven Stagevergoeding. Actie De betreffende medewerkers moeten worden herrekend vanaf 01-01-2022 zodat voor bovenstaande payrollelementen de juiste bedragen worden berekend.  
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 327 Weergaven
Opgeloste melding Knop Beëindigen in scherm Organisatorische eenheid niet goed weergegeven (3922507) Melding  In het scherm Organisatorische eenheid werd de knop Beëindigen niet goed weergegeven.  Oplossing We hebben de knop Beëindigen aangepast, zodat deze vanaf release 2022-12 weer goed wordt weergegeven.   Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
17-11-2022 15:43
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 197 Weergaven
16 november 2022 Medewerker selecteren voor Vervanging niet mogelijk (change 3929648) Een paar weken geleden hebben we het selecteren van Vervanging gewijzigd. Hierbij hebben we de inactieve managers verwijderd uit de selectielijst, omdat deze niet relevant waren om te worden geselecteerd.  Na deze wijziging was het echter niet meer mogelijk om een medewerker te selecteren om iemand te vervangen. Dit is inmiddels opgelost. Als je de mogelijkheid hebt geactiveerd om een medewerker als vervanger te selecteren, kun je de medewerkers weer zien en selecteren. Naam verloftype nu volledig zichtbaar Als je de verloftype tabel opende en een verloftype wilde selecteren was de omschrijving niet volledig zichtbaar. Dit hebben we aangepast, zodat voortaan de volledige omschrijving van het verloftype dat je wilt selecteren zichtbaar is. 10 november 2022 Autorisaties eenmalig opnieuw samengesteld bij inloggen in Self Service In het kader van het verbeteren van de performance van Self Service gaan we vanavond voor alle klanten de volgende aanpassing op de autorisatie berekening doorvoeren. Bij het inloggen in Self Service kan het zijn dat je autorisaties op dat moment opnieuw moeten worden samengesteld, d.w.z. dat de autorisaties opnieuw worden berekend. Dit kan nodig zijn omdat er een wijziging in de autorisatie heeft plaatsgevonden. Melding berekenen autorisaties kan even duren Als je als HR-professional veel autorisaties hebt, zie je voortaan een melding, dat het berekenen van de autorisaties nog even kan duren. Je moet dan wachten totdat dit berekeningsproces is afgerond. Self Service stuurt je dan door naar je Te doen lijst of Startmenu.     Nieuwe autorisaties nu direct zichtbaar Het voordeel van deze nieuwe methode is dat je bij aanpassingen in de autorisaties moet uitloggen, de browser moet afsluiten en vervolgens weer moet inloggen, waarbij de autorisaties opnieuw worden berekend en de nieuwe autorisaties direct zichtbaar zijn.  
Volledig artikel weergeven
10-11-2022 13:19 (Bijgewerkt op 16-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 199 Weergaven
Nieuw WENS - Nieuwe elementen arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Waarom Omdat bij veel klanten de wens bestond een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen), hebben we dit deze release gerealiseerd. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Medewerker > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, dagen/uren hebben we het volgende element toegevoegd: Uren verkopen 2 Aan Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) hebben we de volgende elementen toegevoegd: Uren verkopen (dag) Uren verkopen 2 (dag) Uren verrekenen (dag) Uren Doneren (dag) Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dam kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren, zodat medewerkers bovenstaande zaken per dag kunnen aanvragen en dit niet hoeven op te sparen per periode. WENS - Nieuwe elementen Salary split Bij veel klanten bestond de wens om een aantal nieuwe elementen toe te voegen voor het vastleggen van diverse zaken voor de Salary split. Daarom hebben we hiervoor elementen toegevoegd aan de vrije looncomponenten. Hoe Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen vast/periode Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen dagvergoedingen Aan de vrije looncomponenten zijn daarom een aantal nieuwe elementen toegevoegd voor zowel vaste en periode elementen als dagelementen. Deze beginnen allemaal met de tekst Sal. split.  Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dan  kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren. WENS - Arbeidsvoorwaardenclusters op niveau klant- en bedrijfscao Als binnen dezelfde klant meerdere bedrijven en CAO's zijn ingericht, was het tot nu alleen mogelijk om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op klant- en/of bedrijfsniveau . De wens is om deze ook, net als de grondslagen, op klant- en/of bedrijfscao te kunnen inrichten. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters Als je bovenin het scherm teruggaat naar klantniveau, zie je nu ook de tabbladen Klant CAO en Bedrijf CAO, zodat je de arbeidsvoorwaardenclusters kunt  inrichten op klant- en bedrijfscaoniveau. Actie Als het helpt om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op een CAO-niveau, is dat vanaf nu mogelijk. Feedback op onze applicatie - Proforma berekening Waarom Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en ook opgepakt. In de afgelopen release hebben we de nieuwe Proforma berekening beschikbaar gesteld en we zouden hierover graag direct feedback willen ontvangen. Hoe Daarom vragen we vanaf deze release jouw feedback hierover: Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening Actie Als je gebruik maakt van de Proforma berekening, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen. Gewijzigd en verbeterd  Risicogroep niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers Waarom  In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn hier indertijd op aangepast. Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Vanaf deze release hebben we deze overgangsmaatregel beëindigd. Hoe  Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract) Met ingang van deze release wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep. Daarom is het voortaan nodig dat hiervoor óf een correcte defaultwaarde is ingericht óf dat bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie wordt vastgelegd. Mutaties op de risicogroep zullen niet worden afgekeurd, maar ze hebben heeft geen betekenis meer. Actie  Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service. Let op: loonaangiftes zullen worden afgekeurd als de sector geen juiste waarde bevat.   Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector bij het vastleggen: Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier, en vervang dit door Sector. Als er bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel wordt gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector. Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels. Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in: Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf deze release ook op het niveau Klant-CAO of Bedrijf-CAO. Dit heeft als voordeel dat je bij nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk. Alleen voor consultants en administratiekantoren Instellingen > Bedrijf - Risicogroep  Deze menukeuze is uit het menu verwijderd, het is dus niet meer mogelijk om Bedrijven te koppelen aan risicogroepen. Instellingen > Klant-CAO en Instellingen > Bedrijf-CAO - alleen voor consultants en administratiekantoren Het is voortaan mogelijk om ook op deze twee niveaus een default waarde voor de sector vast te leggen. Als er meerdere CAO's van toepassing zijn, kun je zodoende ook meerdere default waarden voor de Sector vastleggen.   IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid) De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID: 10524588 Sector 10204689 Incidentele inkomstenvermindering 10205315 Verzekeringssiutatie ZVW 10300022 Compensatie ink. afh. premie 10300057 Reden geen bijtelling auto 10305522 Auto categorie De laatste twee velden zijn standaard beschikbaar bij de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak.  Sommige gebruikers hebben ze ook toegevoegd aan een ander medewerkerscherm, maar vervolgens blijken ze daar niet gebruikt te worden. Om verwarring te voorkomen, hebben we ze daarom verwijderd van deze schermen. Je kunt ze vanaf nu eventueel wel toevoegen aan andere contractschermen. Actie Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract. Banknummer uit Andorra toegevoegd aan SEPA-betalingen Waarom  Vanaf 2019 is ook Andorra toegevoegd bij de SEPA-betalingen. Wij hadden dit echter nog niet aan de codelijst toegevoegd, waardoor je geen banknummer uit Andorra kon toevoegen in de schermen van SEPA-betalingen. Hoe  Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Vanaf release 2022-11 staat Andorra in de codelijst, zodat je banknummers uit Andorra kunt invullen. Actie Er is geen actie nodig. Invullen en opslaan Alternatieve omschrijvingen van meer dan 50 posities niet meer mogelijk Waarom  De omschrijving die je kan vastleggen bij de Alternatieve omschrijvingen heeft een maximaal aantal posities van 50. Je kon wel langere omschrijvingen invullen en opslaan, maar na het opslaan kapte het systeem de alternatieve omschrijving af op 50 posities. Hierdoor werd de nieuwe omschrijving niet exact opgeslagen zoals je zou willen. Hoe  Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Bij het invoeren van een alternatieve omschrijving is het niet meer mogelijk om meer dan 50 posities in te vullen. Hierdoor zie je direct dat je aan het maximaal aantal posities zit en kun je zelf kiezen hoe je de omschrijving wilt afkorten. Actie Controleer eventueel of er alternatieve omschrijvingen zijn die zijn afgekapt en pas deze zo nodig aan. Code meetelling APG Architecten DGA soms niet correct bepaald Waarom Soms kwam het specifieke situaties voor dat de code meetelling niet correct werd bepaald bij een medewerker voor wie in de Periodieke interface APG PFAB bij APG Verbijzondering inkomstenverhouding (PFAB) de waarde DGA of WIA was ingevuld. Hoe Met ingang van 1-1-2022 is er een aanpassing gedaan waardoor de Code meetelling altijd de waarde Ja heeft als er sprake is van Verbijzondering inkomstenverhouding DGA of WIA. Actie Er is geen nodig. Opgeloste meldingen PME pensioenfonds beschikbaar maken voor eigen regeling (3808787) Melding  Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van het ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en medewerker een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte. In de release van september 2022 hebben we deze mogelijkheid al beschikbaar gesteld voor de benoemde regeling van PME Pensioenfonds. Nu hebben we dit ook voor de eigen regeling beschikbaar gesteld. Oplossing Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens >Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (eigen) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen (ouderschapsverlof - PME) kiezen voor  Ja.  Actie Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022.  Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen. Loondoorbetaling bij ziekte in combinatie met Transitievergoeding en Verwerkingseenheid (3592685) Melding Als jouw organisatie gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte, dan werd het bedrag aan ziekengeld soms niet juist berekend als: de medewerker uit dienst ging met een transitievergoeding én er was sprake van een verwerkingseenheid bij de medewerker Oplossing Dit is in deze release opgelost met ingang van 01-01-2022. Actie Er is geen actie nodig. Afrekenmatrix per periode toonde geen gegevens (change 3770429) Melding Als een element een alternatieve omschrijving heeft van 50 posities en is vastgelegd als TWK-mutatie, dan toonde de afrekenmatrix per periode geen gegevens. Oplossing Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker/werkgever/per periode Het probleem kwam voor als een omschrijving van 50 posities voor een looncomponent was vastgelegd als TWK-mutatie. Door het *2 achter het element werd deze omschrijving echter langer dan 50 posities, waardoor het rapport niet meer werd aangemaakt. De procedure van alle afrekenmatrices is nu zo aangepast dat de omschrijving 50 posities kan zijn zonder de *2 aanduiding voor een TWK-mutatie. Actie Er is geen actie nodig. Na het herrekenen van de betreffende medewerker, wordt de correcte berekening toegepast. Loonaangifte - Awf herzien werd niet berekend (change 3692901)  Melding Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage AWf-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de herziene (hoge) AWf-premie betalen. U Je kunt aangeven dat deze herziening automatisch plaats moet vinden binnen het systeem door het gegevenselement WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja te geven. Het kon echter voorkomen dat deze herziening niet plaatsvond. Met ingang van deze release is dit hersteld.    Oplossing Instellingen > Berekening > Gegevens UWV Als op het scherm Gegevens UWV het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja heeft en het systeem constateert dat een werknemer binnen 2 maanden uit dienst is gegaan, dan muteert de de payroll het gegevenselement WW herzien bij deze medewerker en vult deze dan met de waarde Ja. De ingangsdatum van deze mutatie is de datum in dienst. De AWf wordt in de salarisverwerking waarin dit gebeurt echter nog niet herzien. Bij de daarop volgende salarisverwerking heeft het gegevenselement WW herzien de waarde Ja en wordt de AWf voor de desbetreffende medewerker herzien, waardoor alsnog de hoge AWf premie wordt toegepast.  Actie Er is geen actie nodig.  Als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in. Jaaropgaaf 2022 - onjuiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen (3785445)  Melding Als de jaaropgaaf voor 2022 wordt opgevraagd toonde de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen een verkeerde waarde.     Oplossing Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Met ingang van deze release toont de jaaropgaaf voor 2022 wel de juiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen.   Actie Er is geen actie nodig.  Fout in berekening Jaarloon bijzondere beloningen bij opnieuw in dienst melden (3841954)  Melding Een medewerker opnieuw in dienst melden is binnen Payroll Business mogelijk via de volgende twee wizards. Stagiair wordt medewerker Herindienst In dat geval moet het Jaarloon bijzondere beloningen opnieuw berekend worden. Dit gebeurde echter niet. Als de berekening vervolgens werd afgedwongen door het Jaarloon bijzondere beloningen op nul te stellen, werd er een te hoog Jaarloon berekend. Het eerdere verdiende fiscale loon in dat jaar werd ten onrechte ook meegenomen bij de berekening.        Oplossing Workflows > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker Workflows > Instroom > Herindienst Als u gebruik maakt van bovenstaande wizards om een medewerker opnieuw in dienst te melden, wordt het Jaarloon bijzondere beloningen nu wel automatisch opnieuw berekend. Tevens vindt de berekening dan plaats op het nieuwe fiscale loon van de medewerker. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 21:09 (Bijgewerkt op 01-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 416 Weergaven
Nieuw Ouderschapsverlof overhevelen uren Waarom Ouders hebben tot de 8e verjaardag van hun kind recht op ouderschapsverlof. Sinds augustus 2022 mag een medewerker voor zijn/haar kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tot één jaar na de geboorte van het kind. Als een medewerker niet alle betaalde uren opneemt, blijven deze uren als onderdeel van het ouderschapsverlof wel bestaan. Ouders hebben namelijk recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent in HR Core Business dat de uren overgeheveld moeten worden van betaald naar onbetaald ouderschapsverlof.  Hoe Vanaf release 2022-11 berekent HR Core Business bij een verlofaanvraag automatisch of er vervallen betaalde uren zijn en/of deze overgeheveld moeten worden naar onbetaald ouderschapsverlof. Op deze manier hoeft niemand dit zelf te berekenen. In het verlofoverzicht zie je hoeveel uren betaald en onbetaald zijn en welke vervaldatum hieraan is gekoppeld. Hierdoor kun je altijd nagaan hoeveel ouderschapsverlof de medewerker nog kan aanvragen voor het kind.  Als de vervaldatum van het betaalde en onbetaalde ouderschapsverlof is verstreken en de medewerker probeert alsnog een aanvraag voor ouderschapsverlof in te dienen voor hetzelfde kind, zal het systeem deze aanvraag niet verwerken.  Actie  Er is geen actie nodig. HR Core Business berekent automatisch of de vervallen betaalde uren overgeheveld moeten worden naar onbetaald ouderschapsverlof.  Let op: als bij de ouderschapsverlofsoorten geen waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind, vindt het overhevelen niet automatisch plaats. Ouderschapsverlof automatisch afboeken Vanaf release 2022-11 is het mogelijk om ouderschapsverlof, evenals wettelijk en bovenwettelijk verlof, automatisch te laten afboeken. Hierdoor hoef je als organisatie niet meer zelf te berekenen hoeveel ouderschapsverlof er opgenomen moet worden en van welke ouderschapsverlofsoort. Dit gaat volledig geautomatiseerd als je dit in HR Core Business vastlegt via Ouderschapsverlof recht op basis van het kind.  Inrichting Wil je de functionaliteit van voor het automatisch afboeken van ouderschapsverlof gaan gebruiken, dan moet je de instellingen hiervoor op verschillende plaatsen in HR Core Business vastleggen. Dit doe je als volgt. Instellingen > Verlof > Verlofregeling Bij de verlofsoorten die gebruikt worden voor Ouderschapsverlof (betaald 1 en 2) en Ouderschapsverlof (onbetaald) moet je de Prioriteit vastleggen. Bij een verlofaanvraag wordt er als eerste afgeboekt van de verlofsoort met de hoogste prioriteit. Voor het automatisch laten afboeken van ouderschapsverlof moet je in de verlofregeling ook de verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch) aanmaken. Deze richt je als volgt in:  Verlofrecht = 0 uur Prioriteit = 99 - is voor deze verlofsoort niet van belang Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind = Automatisch OSV Maximum negatief = 0 Door het vastleggen van de waarde Automatisch OSV, gebruikt het systeem deze verlofsoort voor het afboeken van de verlofsoorten waarvoor een waarde aanwezig is bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind.  Let op: als bij de ouderschapsverlofsoorten geen waarde is ingevuld bij Ouderschapsverlof recht o.b.v. kind, kan het automatisch afboeken niet worden uitgevoerd. Deze functionaliteit zoekt alleen naar die verlofsoorten waarbij in dit veld een waarde aanwezig is.  Gebruik Via HR Self Service of direct in HR Core business kun je een verlofaanvraag doen met de verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch). Het systeem bepaalt dan via de prioriteit en vervaldatum van welke verlofsoort er als eerste moet worden afgeboekt; is er geen verlofsaldo meer voor het verlof met de hoogste prioriteit, dan wordt er automatisch verder afgeboekt de volgende verlofsoort met een lagere prioriteit.  Actie Inrichten verlofregeling HR Core Business op basis van de beschrijving hierboven.  Inrichten verlofsoort Ouderschapsverlof (automatisch) in de betrokken processen in Self Service.  Gewijzigd en verbeterd Verwijderen WAO/WIA registratie niet mogelijk Waarom In het scherm WAO/WIA registratie stonden de volgende gegevenselementen als verplichte velden: 7606 WAO/WIA klasse 7607 Reden instroom Hierdoor was het niet mogelijk een onterecht ingevuld WAO/WIA-scherm te verwijderen. Daarom zijn deze velden voortaan optioneel. Hoe Medewerker > Ziekte > WAO/WIA registratie  Met ingang release 2022-11 zijn in het scherm WAO/WIA registratie alle verplichte velden optioneel gemaakt, zodat het nu mogelijk is de waarden uit de velden te verwijderen. Functioneel is er verder niets gewijzigd. Actie Als er onterecht medewerkers zijn vastgelegd met een WAO/WIA registratie, kun je nu de velden in het scherm leegmaken. Dit doe je door de afzonderlijke velden leeg te maken of door op de knop Wissen te klikken. RVM heraanlevering - hernoemd naar Heraanlevering RVM Vanaf deze release zijn de menu-optie RVM heraanlevering en het bijbehorende scherm hernoemd naar Heraanlevering RVM.  Hoe  Beheer > Gegevensuitwisseling > Heraanlevering RVM Alleen de naam van de menu-optie en de schermnaam zijn gewijzigd, De functionaliteit is hetzelfde gebleven. Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Gewenste Brondatumsoort niet te vinden in lijst (change 3733800) Melding Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal Het was niet mogelijk om de in de lijst van het veld Brondatumsoort het gewenste gegevenselement te selecteren.  Oplossing In de lijst van het veld Brondatumsoort werd de officiële benaming van het gegevenselement getoond in plaats van de alternatieve omschrijving die was ingericht. Vanaf deze release toont de lijst ook de alternatieve omschrijving, als deze is ingericht. Alternatieve omschrijvingen leg je vast via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Actie  Er is geen actie nodig. Self Service - Mutaties vanuit Self Service niet geëxporteerd naar HR Core Business (3786931) Melding Enkele weken geleden was er door een fout in onze programmatuur een probleem ontstaan met het verwerken van Self Service-mutaties. De mutaties vanuit Self Service werden niet meer naar HR Core Business geëxporteerd. Als tussenoplossing hebben we toen snel de IKV-aanpassing teruggedraaid die deze fout veroorzaakte, zodat de mutaties vanuit Self Service wel verwerkt konden worden. Oplossing Met ingang van de november release hebben wij de programmatuur zo aangepast dat deze fout niet meer kan voorkomen.  Actie  Er is geen actie nodig. Verwijderen kindgegevens vanuit Self Service (3842585) Melding Via Self Service is het mogelijk om kindgegevens te verwijderen uit HR Core Business. Als er voor het kind echter al aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof is geregistreerd, kunnen de kindgegevens niet zomaar uit ons systeem worden verwijderd. Als gebruiker kreeg je onterecht geen melding terug dat het niet mogelijk was deze actie te verwerken.  Oplossing Wij hebben er voor gezorgd dat de mutatie in HR Core Business uitvalt met de melding dat het kind niet verwijderd kan worden, omdat er voor dat kind aanvullend geboorteverlof en/of ouderschapsverlof is vastgelegd. Op die manier ben je wel op de hoogte van de niet verwerkte mutatie.  Actie  Als deze mutatie voor jouw organisatie uitvalt, moet je eerst het aanvullende geboorteverlof en/of ouderschapsverlof verwijderen, daarna is het mogelijk om gegevens van het kind te verwijderen.  Blokkade collectief verlof niet meer zichtbaar bij openen van verlofaanvraag (3901430) Melding Als een verlofaanvraag werd geopend van een reeds geblokkeerde collectieve verlofdag, was in de aanvraag niet meer zichtbaar dat deze dag was geblokkeerd. Oplossing Vanaf deze release is bij het openen van collectief verlof dat reeds is geblokkeerd, het vinkje achter het veld Collectief verlof geblokkeerd zichtbaar. Ook zie je nu de knop Deblokkeer verlof rechts onderin het scherm om de blokkade op te heffen. Als je hierop klikt, zal het collectief verlof volgens werkpatroon opnieuw worden toegekend aan de betreffende medewerker.   Actie  Er is geen actie nodig  
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 16:44
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 274 Weergaven
New 1. Transferring parental leave Why Parents are entitled to parental leave until their child’s 8th birthday. As of August 2022, an employee may take 9 weeks of paid parental leave up to one year after their child’s birth. If an employee does not use all their paid parental leave, they will still be entitled to their unused hours in the form of unpaid parental leave. This is because parents are entitled to a maximum of 26 weeks of parental leave: 9 weeks of partially paid parental leave and 17 weeks of unpaid parental leave. This means that unused paid parental leave must be converted into unpaid leave in HR Core Business.  How As of release 2022-11, HR Core Business will automatically determine whether an employee who requests parental leave has expired paid parental leave and/or whether this should be converted into unpaid parental leave. This ensures that users no longer have to make their own calculations. The leave overview shows you how many hours of paid and unpaid parental leave an employee has left and when these hours expire. This makes it easy to check how much parental leave an employee can request.  If an employee’s paid and unpaid parental leave have both expired and they try to request parental leave for the same child, the system will not process their application.  Action  No action is required. HR Core Business will automatically determine whether an employee who requests parental leave has expired paid parental leave and/or whether this should be converted into unpaid parental leave.  Please note: if no value has been entered for the parental leave type Parental leave entitlement based on child, paid leave will not automatically be converted into unpaid leave. 2.  Having parental leave automatically deducted As of release 2022-11, it is possible to have parental leave automatically deducted. Statutory and non-statutory leave can also be deducted automatically. This means organizations no longer have to make their own parental leave calculations or determine which type of parental leave employees are entitled to. The system will do this automatically if you enter the right value under Parental leave entitlement based on child in HR Core Business.  How to Set It Up If you want to use automatic parental leave deduction, you need to adjust a number of settings in HR Core Business. Please follow the instructions below. Settings > Leave > Leave policy You must assign different levels of priority to the parental leave types Parental leave (paid 1 and 2) and Parental leave (unpaid). When an employee submits a leave request, the leave type with the highest priority will be deducted first. For parental leave to be automatically deducted, you must also add the leave type Parental leave (automatic) to the leave policy. Please use the following settings for this leave type:  Leave entitlement = 0 hours Priority = 99 (not relevant for this leave type) Parental leave entitlement based on child = Automatisch OSV OSV = OuderSchapsVerlof: Automatisch OSV = Automatic parental leave Maximum negative = 0 If the value Automatisch OSV is entered, the system will use this leave type to deduct the leave types for which a value is defined under Parental leave entitlement based on child.  Please note: if no value has been entered for the parental leave type Parental leave entitlement based on child, parental leave will not automatically be deducted. This functionality is only applied to leave types for which a value has been entered in this field.  In Practice An employee can submit a leave request using the leave type Parental leave (automatic) in HR Self Service or directly in HR Core Business. The system will then use the priority values and expiration dates to determine which leave type to deduct first. If the highest-priority leave balance is zero, the system will automatically deduct leave with a lower priority level.  Action Use the instructions above to set up automatic parental leave deduction in HR Core Business.  Set up the leave type Parental leave (automatic) for the relevant processes in Self Service.  Modified and Improved 3.  WAO/WIA registration cannot be removed Why The WAO/WIA registration screen had the following mandatory fields: 7606 WAO/WIA class 7607 Reason for claiming benefit This made it impossible to remove an incorrectly filled out WAO/WIA screen. The problem has been resolved by making these fields optional. How Employee > Illness > WAO/WIA registration  As of release 2022-11, every field in the WAO/WIA registration screen is optional, making it possible to remove values from the fields. Everything else still works the same way. Action If employees have been incorrectly recorded with a WAO/WIA registration, you can now clear these fields in the WAO/WIA screen. You can do this by clearing the individual fields or by clicking the Clear button. 4.  RVM redelivery renamed to Redelivery RVM As of this release, the menu option RVM redelivery and the RVM redelivery screen have been renamed to Redelivery RVM.  How  Management > Data exchange > Redelivery RVM The menu option and the screen itself have been renamed, but everything else still works the same way. Action No action is required.  Solved Messages 5.  Desired source date type not included in list (change 3733800) Notification Settings > Active signaling > Define signal Alternative names for data elements were not included in the list for the Source date type field.  Solution The list for the Source date type field showed the official name of the data elements instead of the alternative names that had been assigned to these elements. As of this release, the list also shows the alternative name (if an alternative name has been assigned). Alternative names can be assigned under Settings > Recording > Alternative names. Action  No action is required. 6.  Self Service – Changes in Self Service not being exported to HR Core Business (3786931) Notification A few weeks ago, an error in our program caused an issue with processing Self Service changes. Changes in Self Service were no longer exported to HR Core Business. As a short-term solution, we quickly reversed the IKV modification that caused the error so that the changes in Self Service could be processed. Solution We have modified the November release to eliminate this error.  Action  No action is required. 7.  Deleting a child’s data from Self Service (3842585) Notification A child’s data can be removed from HR Core Business using Self Service. However, if additional parental leave has already been registered for the child, the child’s data cannot be removed. Users should receive a notification to let them know their request could not be processed.  Solution We have added a notification informing the user that the child’s data cannot be removed because additional parental leave has been registered for the child. This ensures that users are aware that their change has not been processed.  Action  If you are unable to remove a child’s data at your organization, you must first remove any additional parental leave. Once this has been removed, the child’s data can be removed as well.  8.  Unable to see blocked collective holiday when opening leave request (3901430) Notification Users who opened a leave request for a blocked collective holiday were not able to see that this day was blocked. Solution As of this release, users who open a leave request for a blocked collective holiday will see a check mark next to the Collective leave blocked field. User will also be able to use the new Unblock leave button at the bottom right of the screen to unblock these days. Clicking on this will reallocate collective leave according to the employee’s work schedule.   Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 16:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 98 Weergaven
Ouderschapsverlof - overhevelen uren Ouders hebben tot de 8e verjaardag van hun kind recht op ouderschapsverlof. Sinds augustus 2022 mag een medewerker voor zijn/haar kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tot één jaar na de geboorte van het kind.   Als een medewerker niet alle betaalde uren opneemt, dan blijven deze uren als onderdeel van het ouderschapsverlof wel bestaan. Ouders hebben namelijk recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof: 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit betekent in HR Core dat de uren overgeheveld moeten worden van betaald naar onbetaald ouderschapsverlof.    Met ingang van release 2022-11 komt de functionaliteit hiervoor beschikbaar. De aankomende periode zullen wij meer verbeteringen voor het ouderschapsverlofproces beschikbaar stellen.   Houd onze release notes in de gaten om deze verbeteringen te volgen. 
Volledig artikel weergeven
17-10-2022 09:36 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 195 Weergaven