Mijn Communities
Help

Releases YouServe HRYou

Sorteren op:
Opgeloste meldingen Collectief verlof toegekend aan medewerker zonder verlofregeling (4773615) Medewerker > Verlof > Opgenomen verlof Instellingen > Verlof > Collectief verlof Melding  Bij het toekennen van collectief verlof, is er ook een verlofdag toegekend aan medewerkers die niet aan een verlofregeling zijn gekoppeld.      Oplossing Vanaf release 2023-12 is dit opgelost. Bij het invoeren van collectief verlof in HR Core Business, wordt aan medewerkers zonder verlofregeling geen verlof toegekend. Actie Als in jouw organisatie aan een medewerker zonder verlofregeling, toch een collectieve verlofdag is toegekend, dan kan je dit op 2 manieren herstellen:  Door de collectieve verlofdag via Instellingen > verlof > Collectief verlof te verwijderen en opnieuw in te voeren  OF Door bij de betreffende medewerkers via Medewerker > Verlof > Opgenomen verlof de betreffende verlofaanvraag te verwijderen  
Volledig artikel weergeven
28-11-2023 09:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 83 Weergaven
Solved message Collective leave assigned to employee without leave scheme (4773615) Employee > Leave > Taken leave Settings > Leave > Collective leave Message  When granting collective leave, a day of leave was also granted to employees who were not linked to a leave scheme. Solution This has been resolved from release 2023-12. When entering collective leave in HR Core Business, no leave will be granted to employees who are not linked to a leave scheme. Action If in your organization an employee without a leave scheme has been granted a collective leave day, this can be restored in two ways:  By deleting and re-entering the collective leave day via Settings > Leave > Collective leave  OR By removing the relevant leave request from the employees in question via Employee > Leave > Taken leave  
Volledig artikel weergeven
28-11-2023 09:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 21 Weergaven
1. Inleiding Zoals aangekondigd via onze berichtgeving op de community, verandert binnenkort de werking van de betalingen in Payroll Business. In deze release notes lees je wat er verbetert en verandert en welke actie van jou verwacht wordt. Belangrijk Op woensdag 1 november 2023 krijgen jij en je collega's toegang tot nieuwe menukeuzes waarmee je de betalingen voortaan regelt. Als je de betaalbestanden verwerkt via Salarisdossier, Zenden en Ontvangen of Gedeelde rapporten worden vanaf dat moment ook alle betalingen via de nieuwe interface verwerkt. Als je de betalingen verwerkt via Worldline CPS  (voorheen Equens), kun je pas overstappen naar de nieuwe manier van betalen nadat je dit met je bank hebt afgestemd. Vanaf 4  december 2023 kun je dan op de nieuwe manier gaan betalen. Let op: regel dit vóór 1 januari 2024 aanstaande! Kijk hieronder goed bij Jouw actie om te zien zie je wat je moet doen voordat je de nieuwe manier van betalen in gebruik kunt nemen. 2. Verbeteringen in de manier van werken Als je voor de betalingen tot nu toe de Betaalmanager (via tegel in Yourforce portal) gebruikte, zul je merken dat de volgende zaken zijn verbeterd:  Je hoeft niet meer via de Portal naar de Betaalmanager-tegel te navigeren. In plaats daarvan kies je een gebruikersgroep in Payroll Business zelf. De manier van werken is daardoor gelijk aan wat je verder in HR Core of Payroll Business gewend bent. Het zoeken naar betaalrekeningen is verbeterd. Voortaan zie je door welke bedrijven een bepaalde betaalrekening wordt gebruikt. Het overzicht met betaalposten krijg je voortaan standaard in Excel in plaats van CSV. Wijzigingen in de rekeninginstellingen zijn zichtbaar in het Mutatieverslag Uitgebreid. Hierdoor kun je gemakkelijk zien wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden, en door wie. Daarnaast zijn er verbeteringen voor alle gebruikers: Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd. Hierdoor zijn de betalingen sneller klaar en kunnen we je ook sneller helpen bij vragen of problemen. Je krijgt voortaan, zodra de betalingen definitief zijn, automatisch een opdrachtbrief en een overzicht met betaalposten.  Het vooraf vastleggen van betaaldatums voor de salarisberekening kan voortaan via een apart scherm Betaaldatums. Daardoor zijn ze gescheiden van de interface-instellingen, die normaal gesproken niet zo snel wijzigen. Als je Zenden en Ontvangen gebruikte, moest je tot nu toe navigeren naar een aparte tegel in de Youforce-portal om de bestanden te kunnen downloaden. Voortaan kan dit direct vanuit Payroll Business via Gedeelde rapporten. Met de nieuwe optie File API is het mogelijk om de betaalbestanden op een veilige manier over te halen naar een lokale omgeving, zodat je ze daar verder kunt verwerken. 3. Verbeteringen in de betaalbestanden Hieronder zie je de verbeteringen die we hebben doorgevoerd in de betaalbestanden, omdat we merken dat banken steeds vaker strengere eisen stellen aan bepaalde velden in de SEPA-XML: Naam begunstigde De naam van de begunstigde werd in de oude Betaalmanager weergegeven met een streepje (Jansen- J) als het een salarisbetaling betrof, en met een komma als het een tussentijdse betaling betrof (Jansen, J). Banken die naam-nummer controles uitvoeren gaven daardoor onnodig elke periode waarschuwingen. Vanaf nu is daarom de weergave in alle gevallen met een komma (Jansen, J). Korte en lange omschrijving van de betaling De korte omschrijving ("EndToEndIdentification", 35 posities) wordt door de meeste banken Kenmerk genoemd. Men eist steeds vaker dat hier een unieke code in staat, ter identificatie van de betaling.  Voortaan zie je daarom hier de medewerkercode, gevolgd door een uniek nummer van de betaalpost Voorbeeld: 30045-60708 Door deze aanpassing is het niet meer nodig om maandelijks nieuwe rekeningomschrijvingen met een uniek kenmerk te importeren bij de medewerkers. De lange omschrijving ("Unstructured", 140 posities) heet in de bankenwereld bijna overal Omschrijving en wordt voortaan als volgt gevuld: "Betaling over periode", gevolgd door de salarisperiode en de rekeningomschrijving (indien ingevuld) Voorbeeld "Salaris over periode 10-2023 Gezamenlijke rekening", OF "Tussentijdse betaling", gevolgd door de actuele datum en de rekeningomschrijving (indien ingevuld) Voorbeeld "Tussentijdse betaling 08-10-2023 Gezamenlijke rekening" Betaalopdracht identificatie De "PaymentInformationIdentification" in de SEPA-XML bevat voortaan niet alleen de Visma-klantcode, maar ook het unieke nummer van de betaalopdracht. Hiermee voldoen we aan strengere eisen van sommige banken, waardoor handmatig ingrijpen op dit punt niet meer nodig is. Voorbeeld: 4005067-30456 4. Nieuwe gebruikersgroep Betalingen Instellingen > Gebruikersgroep We zetten voor jouw organisatie een nieuwe gebruikersgroep klaar met de naam Betalingen: Alle collega's die tot dan toe toegang hadden tot de oude Betaalmanager, kunnen via deze gebruikersgroep de nieuwe menu-opties voor de betalingen in Payroll Business gebruiken. Als je de Betaalmanager tot nu toe niet gebruikte, zorgen we er voor dat iedereen toegang krijgt die tot nu toe toegang had tot de optie Salarisberekening. Jouw actie  Je hoeft in principe niets te doen: via de nieuwe gebruikersgroep heb je automatisch toegang tot alle nieuwe menukeuzes voor betalingen. Eventueel kunnen deze rechten voor specifieke gebruikers ingeperkt worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de Service desk. 5. Betaaldatums Betalingen - Instellingen > Betaaldatums In het scherm Betaaldatums kun je voor het hele jaar vooraf de betaaldatums voor de salarisbetalingen vastleggen.  Voorheen deed je dit via het scherm Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA Dit is niet verplicht: als je geen betaaldatums vooraf vastlegt, wordt op het moment dat je de salarisverwerking afsluit de eerstvolgende dag als betaaldatum in de betaalopdracht gezet. In het nieuwe scherm Verzenden betaalopdrachten kun je eventueel de betaaldatum nog wijzigen voordat je de betalingen definitief maakt (als je de betalingen niet automatisch verstuurt). Jouw actie Er is geen actie nodig. Als je eerder al betaaldatums had vastgelegd zie je die hier terug.  6. Instellingen voor de betaalrekening  Betalingen - Instellingen > Betaalrekening In het scherm Betaalrekening hebben we vastgelegd welke rekeningnummers binnen jouw organisatie in gebruik zijn en op welke manier de betalingen moeten worden aangemaakt en verzonden. Alle instellingen die je op 1-10-2023 in gebruik had bij de oude interface hebben we hier voor je klaargezet. Je ziet:  IBAN, BIC en tenaamstelling van de opdrachtgever (de rekening van afschrijving) De methode die gebruikt moet worden bij annuleringen, hiervoor zijn twee opties: Niet opnemen in het betaalbestand - dit is de standaard optie Het bedrag overmaken naar de rekening van afschrijving Bij Route betaalbestand heb je voortaan vier keuzes: Download vanuit Payroll Business Deze optie stuurt het betaalbestand naar de menukeuze Gedeelde rapporten, als je de betalingen daar wilt (laten) downloaden. Download vanuit Salarisdossier Deze optie stuurt het SEPA-betaalbestand naar de module Salarisdossier, bij menu Betalingen > Betaalbestand. File transfer door middel van File API Dit is een nieuwe optie om bestanden volledig automatisch en veilig over te zetten naar een specifieke file server in je eigen organisatie. Worldline CPS Verzenden naar Worldline Corporate Payment Services (voorheen Equens CPS) Route betaaloverzichten regelt het beschikbaar stellen van de opdrachtbrief en het overzicht betaalposten: deze komen beschikbaar in Salarisdossier of in Payroll Business bij Gedeelde rapporten. Betalingen automatisch verzenden: als dit veld op Ja staat, worden de betalingen direct verzonden na het afsluiten van de salarisverwerking of van het proces Tussentijds betalen. De opties Afschrijvingen en Valutacode vermelden bij IBAN opdrachtgever hebben een standaard waarde die je alleen in bijzondere situaties hoeft aan te passen. Betalingen - Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA (nieuw) In de lijst met interfaces zie je de oude en de nieuwe betaalinterface naast elkaar: Overboekingen SEPA (oud)  Overboekingen SEPA (nieuw)  Via het detailscherm van de nieuwe interface zie je bij elk bedrijf: Welke betaalrekening wordt gebruikt. Of de betalingen van dat bedrijf mogen worden samengevoegd met de betalingen van andere bedrijven die dezelfde rekening gebruiken én op dezelfde dag betaald moeten worden.  Jouw actie Uiteraard hebben we deze verandering goed voorbereid: alle gegevens staan voor je klaar en zijn in overeenstemming met de manier waarop je tot nu toe betaalde. BELANGRIJK: Heb je in de oude betaalmanager na 1-10-2023 nog instellingen gewijzigd? Heb je in Payroll Business nog betaalinstellingen gewijzigd met een ingangsdatum na 1-10-2023? We verwachten dat dit weinig voorkomt, maar als dit inderdaad van toepassing is, moet je de wijzigingen nog een keer vastleggen via de nieuwe schermen! Als je wilt controleren welke nieuwe gegevens we voor je hebben klaargezet, kun je daarvoor het beste het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken: Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid): Kies bij Gegevensverzamelingen het niveau Betaalrekening en selecteer vervolgens alle gegevenselementen van dat niveau. Kies ook het niveau Bedrijf en selecteer het gegevenselement Betaalrekening. Bij het bedrijf zie je een belangrijke nieuwe mutatie: de verwijzing naar de te gebruiken Betaalrekening: Betaalrekening (895) Bij de betaalrekening zelf zie je in het mutatieverslag: IBAN opdrachtgever (10528438) BIC opdrachtgever (10528440) Naam opdrachtgever (10528439) Methode voor annuleren (10528565) Afschrijvingen (10528444) Valutacode vermelden bij IBAN opdrachtgever (10528445) Route betaalbestand (10528446) Betalingen automatisch verzenden (10528447) 7. Activeren nieuwe manier van betalen  Jouw actie Als je de betalingen NIET verwerkt via Worldline CPS (voorheen Equens), maar via één van de andere routes (Salarisdossier, Zenden en Ontvangen of Gedeelde rapporten), dan hoef je niets te doen: Wij zetten op 1-11-2023 automatisch de oude interface voor je uit en de nieuwe interface aan. Als je gebruik maakt van Salarisdossier of Gedeelde rapporten blijven de betaalbestanden op dezelfde plek terecht komen.  Als je voorheen de bestanden ophaalde in de Youforce portal via de aparte tegel Zenden en Ontvangen, moet je dit voortaan doen bij Rapporten > Gedeelde rapporten in Payroll Business zelf. Als je de betalingen verwerkt via Worldline CPS, dan kunnen wij de overstap niet automatisch voor je uitvoeren! Dit heeft te maken met de overgang van Visma Raet naar Visma YouServe. We vragen in dat geval aan jou om het volgende te doen: Informeer de bank dat de betalingen voortaan niet meer door Visma Raet zullen worden aangeleverd aan Worldline, maar door Visma YouServe.  De bank wil dan weten welke Service agent-nummer Visma YouServe heeft en op welke datum je de overstap wilt maken. Onderaan dit bericht hebben we als bijlage een tekst toegevoegd die je daarvoor kunt gebruiken in een brief of e-mail. Vul de tekst aan met de gegevens van jouw organisatie. Pas als de nieuwe afspraken zijn bevestigd, weet je zeker vanaf welk moment jouw bank de betalingen vanuit de nieuwe interface zal accepteren. Zet vanaf die datum de nieuwe interface aan en de oude uit. Kies als ingangsdatum de eerste dag van de salarisperiode die op dat moment nog moet worden afgesloten. Let op: gebruik daarom als ingangsdatum 1-12-2023, zolang je nog verwerkingen voor periode 12 doet! Bij vierwekenverloning is deze datum 4-12-2023. Dit kan een normale verwerking zijn, maar je kunt de overstap ook doen op het moment dat je een aanvullende salarisberekening afsluit. Let op: regel dit uiterlijk vóór 1 januari aanstaande. Vanaf dat moment zal de oude Betaalmanager route niet meer actief zijn. Wil je voor de zekerheid controleren langs welke route de betaalbestanden tot nu toe werden verwerkt? Dit kun je als volgt controleren:  Via het menu van Payroll Business bij Instellingen > Interfaces > Overboekingen SEPA (oud) > Betaalroute Is daar aangegeven dat je de Betaalmanager gebruikt, dan zijn ook de instellingen relevant in het menu van de oude Betaalmanager: Beheer > Instellingen 8. Werken met de nieuwe oplossing Betalingen Algemeen Via de nieuwe gebruikersgroep kun je de betaalopdrachten met daarin betaalposten controleren. Deze worden automatisch klaargezet zodra je salarisberekening of tussentijdse betalingen definitief maakt. Afhankelijk van de manier waarop het betaalproces in jouw organisatie is ingericht, zul je deze controles wenselijk vinden, bijvoorbeeld: als je de resultaten van meerdere bedrijven samenvoegt, vóórdat je tot betalen overgaat als je betaaldatums meegeeft die in de toekomst liggen en nog wacht met verzenden In dat geval kunnen er in de tussentijd situaties optreden (bijvoorbeeld een arbeidsconflict), waardoor je bepaalde betalingen wilt annuleren. als een bedrijf voor de eerste keer betaalt  Het kan ook zijn dat in jouw organisatie deze controles niet gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld: als je tot nu toe de oude betaalmanager gebruikte en je had de optie Automatisch verzenden aan staan als je tot nu doe de oude betaalmanager niet gebruikte In dat geval is onderstaande uitleg over het controleren minder relevant voor jou. Bij Betaalrekening staat dan de optie Automatisch verzenden betalingen op Ja, en worden de betalingen direct verstuurd, zodra je een salarisberekening met afsluiting draait, of het proces Tussentijds betalen uitvoert met de optie Betalen. Controles Betalingen - Beheer > Controleren betaalopdrachten In het scherm Controleren betaalopdrachten zie je per betaalrekening alle betaalopdrachten die zijn klaargezet om te verzenden. Deze kunnen het resultaat zijn van de Salarisberekening of van het proces Tussentijds betalen. Werkwijze Als je een specifieke betaalrekening wilt selecteren kan dat via de zoekfunctie: je ziet dan een lijst met alle bedrijven en de betaalrekening die ze gebruiken. Standaard zie je alleen de openstaande opdrachten met een betaaldatum die niet verder terug ligt dan twee maanden. Je kunt deze filters aanpassen, zodat je bijvoorbeeld ook oudere reeds verzonden opdrachten ziet.  Dubbelklik op een opdracht als je de onderliggende betaalposten wilt controleren. Ook deze kun je filteren, op bedrijf, medewerker, tenaamstelling en IBAN. Betalingen - Beheer > Annuleren betaalposten In het scherm Betalingen kun je specifieke betalingen annuleren vóórdat de betaalopdracht definitief wordt gemaakt. Afhankelijk van de methode voor het annuleren, hebben annuleringen wel of geen invloed op het totaal aantal posten en het totaal over te maken bedrag in het betaalbestand. De methode is vastgelegd in het scherm Betaalrekening bij het veld Methode voor annuleren: Betalingen niet verwerken in het betaalbestand Het aantal posten en het totaalbedrag in het betaalbestand worden verminderd Betalingen overmaken naar IBAN opdrachtgever Het aantal posten en het totaalbedrag in het betaalbestand blijven gelijk Werkwijze Selecteer eerst de betaalopdracht. Gebruik eventueel de zoekfunctie om deze te vinden. Vink vervolgens de betaalposten aan die je wilt annuleren. Zoek eventueel ook andere medewerkers op en annuleer ook die betalingen. Klik tenslotte op Wijzigingen opslaan. De aangepaste totaaltellingen zie je vervolgens terug in de header van het scherm.  Eventueel kun je via de zoekfunctie alle geannuleerde betaalposten bekijken, vul dan in Geannuleerd = Ja en klik op Zoeken. Betalingen - Beheer > Verzenden betaalopdrachten In het scherm Verzenden betaalopdrachten kun je de nog openstaande betaalopdrachten verzenden. Dit is nodig als je de betaalopdracht niet automatisch laat verzenden. Werkwijze Vink de opdrachten aan die je wilt gaan verzenden. Dit kan eventueel collectief door het bovenste aanvinkvakje te gebruiken. Pas eventueel ook de gewenste betaaldatum aan. Let op: deze mag niet in het verleden liggen. Het bestand met betalingen wordt vervolgens verstuurd volgens de route die is vastgelegd bij de Betaalrekening. Onder het tabblad Verzending en verwerking kun je de verdere details van de verzending zien: Wie de betaalopdracht heeft er verzonden en wanneer. De hashtotalen die zijn vastgesteld. Als je Worldline gebruikt, kun je zien of er betalingen door Worldline of de achterliggende bank zijn geweigerd. 9. Opdrachtbrief betalingen Opdrachtbrieven worden gebruikt voor interne controle-doeleinden. Bijvoorbeeld de zogenaamde hash-totalen kun je gebruiken om de integriteit van het te verwerken bestand te controleren. Werkwijze Tegelijk met het verzenden van een betaalopdracht wordt de Opdrachtbrief betalingen automatisch aangemaakt. De inhoud sluit daardoor volledig aan bij het Overzicht betaalposten en de betalingen zelf. Afhankelijk van de instellingen bij de Betaalrekening in het veld Route betaaloverzichten, wordt de Opdrachtbrief betalingen naar het Salarisdossier gestuurd of naar Gedeelde rapporten in Payroll Business. De Opdrachtbrief betalingen vermeldt onder andere: Gegevens van de betaalrekening Totaal aantal posten Totaal te betalen bedrag  Het bedrag en aantal van alle geannuleerde posten en de manier waarop ze geannuleerd zijn  SHA1 en SHA256 hashtotalen  Omdat opdrachtbrieven tegenwoordig niet meer nodig zijn voor het fiatteren richting de bank, worden de volgende zaken niet meer vermeld: Gegevens van de Bank (naam bank, plaats bank, enz.) Gegevens van contactpersonen (naam, telefoonnummer, enz.) Gebruikte informatiedrager 10. Overzicht betaalposten Het rapport Overzicht betaalposten bevat de details van alle betaalposten en vervangt daarmee de bestaande optie Betaalopdrachten downloaden van de Betaalmanager. Werkwijze Het rapport wordt automatisch aangemaakt zodra je de betaalopdracht verstuurt. De inhoud zal daardoor per definitie 100% aansluiten op de opdrachtbrief en het aangemaakte SEPA-XML bestand. Afhankelijk van de instellingen bij de Betaalrekening in het veld Route betaaloverzichten, wordt het Overzicht betaalposten naar het Salarisdossier gestuurd of naar Gedeelde rapporten in Payroll Business. Het rapport is in Excel-formaat. Met een spreadsheet programma (bijvoorbeeld Excel of Google sheets), kun je de gegevens eventueel in een ander formaat opslaan, zoals csv.  
Volledig artikel weergeven
17-10-2023 14:57 (Bijgewerkt op 23-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1396 Weergaven
Op zaterdag ochtend 2 september brengen wij de september release naar productie en vindt er onderhoud plaats aan HRCore en Payroll busines. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, September 2, we will bring the September release to production and maintenance will take place on HRCore and Payroll businesses. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
01-09-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 89 Weergaven
  Opgeloste meldingen Ziektepercentage blijft 100%, terwijl hersteldatum is ingevuld (change 4511831) Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim Melding  Het was mogelijk om het ziektepercentage van een herstelde medewerker aan te passen. Dit is niet juist en was er de oorzaak van dat in rapportages en aan andere systemen/partijen verkeerde informatie werd doorgegeven.  Oplossing Vanaf release 2023-09 is dit opgelost. Als in HR Core Business de hersteldatum is ingevuld, is het niet meer mogelijk om het ziektepercentage te verwijderen of aan te passen. Dit geldt voor alle mutaties die je invoert in HR Core Business, HR Self Service of via een import. Als je het ziektepercentage moet herstellen nadat de hersteldatum is ingevuld, moet je eerst de hersteldatum leegmaken. Hierna kun je het ziektepercentage aanpassen en de medewerker weer hersteld melden. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
24-08-2023 15:30 (Bijgewerkt op 24-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 182 Weergaven
  Solved message Employee > Illness > Illness Percentage sick remains 100%, while recovery date has been entered Message It was possible to adjust the Percentage sick of a recovered employee. This is incorrect and was the cause of passing incorrect information in the reports and to other systems/parties. Solution As of release 2023-09 this has been fixed. If the recovery date has been entered in HR Core Business, it is no longer possible to delete or adjust the sickness percentage. This applies to all changes you enter in HR Core Business, HR Self Service or via an import. If you need to restore the Percentage sick after the recovery date has been entered, you must first clear the recovery date. You can then adjust the sickness percentage and report the employee recovered. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
24-08-2023 15:30
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 77 Weergaven
Toegang nieuwe pensioenaangifte Vanaf dinsdag 15-08-2023 heb je toegang tot de nieuwe pensioenaangifte.  In deze release notes lees je hoe de nieuwe aangifte werkt en wat je moet doen om deze in gebruik te nemen. 1. Uniforme pensioenaangifte wordt onderdeel van Payroll Business Zoals vermeld in de Release notes Payroll Business 2023-08, gaat de werking van de Uniforme pensioenaangifte (UPA-aangifte) veranderen.  Dit zijn de belangrijkste veranderingen en verbeteringen:  De pensioenaangifte is onderdeel van Payroll Business. Voortaan ga je voor het versturen van de pensioenaangifte niet meer naar de aparte tegel in het Youforce portaal, maar kies je een gebruikersgroep in Payroll Business zelf. Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd: daardoor is de aangifte sneller klaar en kunnen we je sneller helpen bij vragen of problemen. De rapportagemogelijkheden zijn verbeterd, zo krijg je de Aangifte details voortaan standaard in Excel en is er een overzicht Aangifte totalen en afdrachten, net zoals bij de nieuwe Loonaangifte. Je kunt voortaan zien welke collega de aangifte heeft ingestuurd. Je kunt exact zien welke salarisverwerkingen in welke aangifte zijn verwerkt. Alle wijzigingen in de instellingen zijn zichtbaar in het Mutatieverslag Uitgebreid. Hierdoor kun je gemakkelijk zien wanneer instellingen zijn gewijzigd en wie de wijzigiging heeft doorgevoerd.  De schermen en manier van werken zijn gelijkgetrokken met die van de nieuwe loonaangifte. Binnenkort volgt ook de APG-aangifte, zodat je indien van toepassing, vanaf dat moment voor alle aangiftes dezelfde werkwijze kunt aanhouden.  Actie  Het is de bedoeling dat je de UPA-aangifte van tijdvak 2023-07 controleert en instuurt via de nieuwe module in Payroll Business. Je hoeft dit in principe niet meer te doen in de oude oplossing via de tegel in het Youforce portaal. Heb je de UPA-aangifte voor het tijdvak 2023-07 toch al via de oude oplossing ingestuurd, dan is dat niet erg: stuur echter wel de UPA-aangifte 2023-07 ook in via de nieuwe Uniforme pensioenaangifte in Payroll Business zelf. Let op de uiterste aangifedatum voor het insturen van de UPA-aangifte 2023-07: voor vierwekenverloners is dit 16 augustus 2023, voor maandverloners is dit 31 augustus 2023. 2. Autorisatie Gebruikersgroep Uniforme pensioenaangifte Instellingen > Gebruikersgroepen Er is een nieuw gebruikersprofiel beschikbaar: Uniforme pensioenaangifte. Dit bevat alle menu-opties die je nodig hebt voor het aanmaken, controleren en verzenden van de aangifte. Gebruikt jouw organisatie de bestaande UPA-aangifte via de tegel in het Youforce portaal, dan zorgen wij ervoor dat de gebruikersgroep Uniforme pensioenaangifte voor jouw organisatie klaarstaat. De gebruikers die toegang hebben tot de gebruikersgroep Loonaangifte in Payroll Business, zien dan ook de gebruikersgroep Uniforme pensioenaangifte en hebben toegang tot de menu-opties voor de nieuwe UPA-aangifte. We gaan dezelfde mensen toegang geven. Actie Is er in jouw organisatie een duidelijke scheiding van taken tussen Loonaangifte en Pensioenaangifte, dan kun je de autorisaties voor deze nieuwe gebruikersgroep zo nodig (laten) aanpassen. Als niet iedereen toegang mag hebben tot dezelfde loonheffingennummers, kun je via de normale procedure extra gebruikersgroepen (laten) aanmaken. 3. Inrichten aangifteproces Onderneming Instellingen > Onderneming In dit scherm zijn eerder dit jaar voor de nieuwe Loonaangifte alle loonheffingenummers klaargezet die jouw organisatie gebruikt. Daarbij is ook de bijbehorende Aangiftefrequentie ingevuld. Deze instellingen worden ook gebruikt voor de UPA-aangifte. Actie Er is geen verdere actie nodig voor dit scherm.https://confluence.visma.com/pages/editpage.action?pageId=612358977# Aangifte stuurgegevens Instellingen > Aangifte stuurgegevens Hier zie je per onderneming welke aangiftes er gemaakt worden, voor welke pensioenuitvoerder (instantie) en wie de contactpersoon is. Voor elke pensioenuitvoerder kun je hier afzonderlijk vastleggen: Contactgegevens Of de aangifte automatisch moet worden verzonden, zodra alle bedrijven definitief de salarisverwerking hebben afgesloten. Of je een e-mail van ons wilt ontvangen als de aangiftetermijn dreigt te verstrijken. Of je een e-mail van ons wilt ontvangen als de pensioenuitvoerder een aangifte heeft afgekeurd. Actie  We zetten deze aangiftestuurgegevens voor je klaar, zodat je ze kunt controleren.  De pensioenuitvoerders zetten we klaar op basis van de inrichting van de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen in Payroll business. Payroll Business schrijft mutaties weg op het gegevenselement UPA regelingkenmerk. Dat bepaalt naar welke pensioenuitvoerder een aangifte moet worden verstuurd.  De gegevens van de contactpersoon en de ingevulde waarden voor de signaleringen worden overgenomen van de bestaande stuurgegevens voor de loonaangifte.  Voor het controleren van de gegevens kun je eventueel het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken. Kies dan het niveau Onderneming/Aangifte stuurgegevens.  Let op Bij Automatisch verzenden aangiftes vullen we niet de waarde Ja in, ook al is die voor de loonaangifte wel ingevuld. We gaan er namelijk van uit dat je de nieuwe UPA-aangiftes  eerst wilt controleren, voordat ze worden verzonden.  Als het proces naar tevredenheid loopt, kun je hier voor het volgende aangiftetijdvak eventueel zelf voor Ja kiezen.  Interfaces Instellingen > Interfaces > Uniforme pensioenaangifte (nieuw) Hier bepaal je per bedrijf of het resultaat van de salarisverwerkingen in de UPA-aangifte moet worden opgenomen.  Actie We zorgen ervoor dat voor al jouw bedrijven waarvoor de oude UPA-interface aan staat, automatisch worden gekoppeld aan de nieuwe interface Uniforme pensioenaangifte (nieuw).  De oude interface zetten we uit en deze is niet meer zichtbaar in het scherm Interfaces. Voor het controleren van deze gegevens kunt je eventueel het Mutatieverslag uitgebreid gebruiken. Kies dan het niveau Bedrijf. 4. Periodieke controle en verzending Aangifteverwerking Beheer > Aangifteverwerking In het scherm Aangifteverwerking vind je de bedrijven terug waarvoor een salarisverwerking met afsluiting is heeft plaatsgevonden en zie je in welke aangifte en welk aangiftetijdvak de resultaten terecht zijn gekomen. Daarnaast zie je voor welke Instanties (pensioenuitvoerders) de aangiftes zijn aangemaakt. Problemen/fouten in de aangifte Voor de UPA-aangiftes geldt net als voor de loonaangiftes: als er problemen zijn geconstateerd in de salarisverwerking worden de aangiftes niet aangemaakt of bijgewerkt. Je moet dan eerst een aanvullende verwerkingscyclus uitvoeren waarin je de fouten oplost. Dit gedeelte van het proces is niet gewijzigd: Als er fouten zijn, vind je deze terug in het Interface Log rapport Loonaangifte bij Gedeelde rapporten. Via Instellingen > Interfaces > Loonaangifte (nieuw) kun je opgeven dat dit rapport automatisch verzonden moet worden naar een specifiek e-mailadres.  Aangifte Beheer > Aangifte In het scherm Aangifte vind je de aangiftes terug die zijn klaargezet om te verzenden. Kies een instelling (pensioenuitvoerder) als je de aangiftes van één specifieke pensioenuitvoerder wilt zien. Dubbelklik op een aangifte om meer details te zien. De aangiftedetails vind je in de volgende tabbladen: Tabblad Aangifteverwerkingen Hier zie je de salarisberekeningen met afsluiting die verwerkt zijn in de aangifte. Dit zijn alle normale verwerkingen van de betreffende bedrijven en alle aanvullende verwerkingen die zijn uitgevoerd zolang de aangifte nog niet was verzonden.  Aanvullende verwerkingen die na het verzenden van een aangifte worden uitgevoerd hebben effect op de volgende aangifte in de vorm van een correctie-aangifte. Tabblad Onderneming tijdvakken Hier zie je alle aangiftetijdvakken die voor deze onderneming worden aangegeven. Dit is altijd het actuele tijdvak, maar als er in het lopende jaar herrekeningen hebben plaatsgevonden, zie je ook tijdvakken die al eerder zijn aangegeven en die nu opnieuw worden doorgegeven. Dubbelklik op een tijdvak om de details van de aangifte voor dat tijdvak te zien. Op dit niveau worden de volgende gegevens aan de pensioenuitvoerder doorgegeven: Per regeling het totaal premieloon, totaal premiegrondslag, totaal premie, verloonde uren en aantal IKV's In het actuele tijdvak zie je ook per regeling de saldo's van de verschillende correctieaangiftes (deze zijn een verplicht onderdeel van de UPA-aangifte). Verder zie je in het actuele tijdvak ook het totaal te betalen bedrag van het tijdvak, het totale saldo van de TWK correcties, en een totaal generaal. Dit zijn geen verplichte onderdelen van de UPA-aangifte,maar we berekenen ze wel, anoloog aan de loonaangifte, zodat er een duidelijk beeld van de betalingsverplichtingen ontstaat.  Tabblad IKV tijdvakken Hier zie je alle inkomstenverhoudingen die in de aangifte zijn opgenomen en per inkomstenverhouding alle aangiftetijdvakken.   Je kunt zoeken op bedrijf, aangiftetijdvak en medewerker. Klik op een IKV-tijdvak voor meer details: op dit niveau zie je alle rubrieken die volgens de UPA-gegevensspecificatie in de aangifte zijn opgenomen. Hierin is ook de opgaaf van verlofuren opgenomen zoals de UPA die voorschrijft. Tot slot zie je per regelingkenmerk en  regelingvariant hier het premieloon, de premiegrondslag, de premie totaal, de premie werknemer en het aantal verloonde uren. Tabblad Verzending en verwerking Via dit tabblad kun je de aangifte verzenden. Je ziet vervolgens de informatie die de pensioenuitvoerder terugkoppelt en wat dat doet met de status van de aangifte: verzonden, verwerkt of afgekeurd. Door bij Aangiftebericht te klikken op xml kun je het letterlijke XML bericht bekijken zoals dat is verzonden. Als de aangifte is afgekeurd of is verwerkt met waarschuwingen, kun je in de terugkoppeling bij Meldingen klikken op xlsx, om de lijst met fouten of waarschuwingen op te roepen. Collectief verzenden aangiftes Beheer > Collectief verzenden aangiftes Via dit scherm kun je meerdere aangiftes tegelijk versturen. Dit is vooral handig als jeorganisatie veel loonheffingennummers heeft of voor administratiekantoren die veel bedrijven binnen één klantomgeving hebben ingericht. Selecteer een pensioenuitvoerder en een aangiftetijdvak en controleer de betreffende ondernemingen die nog aangifte moeten doen voor dat tijdvak. Als de aangifte nog niet is verzonden, kun je door de optie rechts bovenin de titelbalk aan te vinken, alle nog niet verzonden aangiftes markeren.  Let op: alleen bij aangiftes met de status Klaar voor verzenden, staat rechts in het scherm een aanvinkvakje. Klik op Verzenden, om alle aangevinkte aangiftes te versturen.  
Volledig artikel weergeven
16-08-2023 08:41 (Bijgewerkt op 16-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 187 Weergaven
Op zaterdag ochtend 29 juli brengen wij de augustus release naar productie en vindt er onderhoud plaats aan HRCore en Payroll busines. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, July 29th, we will bring the August release to production and maintenance will take place on HRCore and Payroll businesses. As a result, our application is temporarily unavailable.  
Volledig artikel weergeven
26-07-2023 17:29
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 128 Weergaven
Opgeloste meldingen Wissen persoonsgegevens AVG (change 4662244) Melding  In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) kwam een bepaalde medewerker niet in de lijst voor, terwijl deze medewerker al 7 jaar uitdienst is. Oplossing Het systeem werkt correct. In het scherm  Wissen persoonsgegevens (AVG)  zie je namelijk de medewerkers die op basis van de huidige datum 7 jaar uitdienst zijn EN waarvoor ook geldt dat het 7 kalenderjaren geleden is dat de medewerker een salarisspecicatie heeft ontvangen. Een medewerker die op 01 januari 2016 uitdienst is gegaan en waarvoor in januari 2016 nog een salarisverwerking is geweest, kan je dus pas in januari 2024 verwijderen.    We hebben dit in de helptekst verduidelijkt:   In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) zie je de medewerkers die op basis van de huidige datum in de laatste 7 jaar niet meer in dienst zijn EN na deze tijd geen loonstrook meer hebben ontvangen. Medewerkers die de afgelopen 7 jaar nog wel een loonstrook hebben ontvangen, staan niet in dit scherm.     Veld Toelichting Peildatum De medewerkers die je in het scherm ziet, zijn op basis van de peildatum 7 jaar of langer uit dienst en hebben gedurende 7 jaar geen salarisverwerking meer gehad. Het aanpassen van de peildatum heeft geen invloed op de te verwijderen medewerkers omdat het systeem altijd kijkt naar de datum van vandaag. Actie Er is geen actie nodig. Diverse elementen niet beschikbaar in HR Self Service (change 4632228) Melding  Diverse elementen waren niet beschikbaar in HR Self Service. Oplossing  Omdat sommige elementen in HR Core Business niet waren doorgekomen naar HR Self Service, hebben wij de ontbrekende elementen toegevoegd, zodat ze beschikbaar komen in HR Self Service.  Actie In HR Core Business moet er voor de betreffende elemenenten een mutatie bij een medewerker zijn ingevoerd. Na de nachtverwerking zijn deze elementen dan de volgende dag zichtbaar in HR Self Service. 
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 10:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 170 Weergaven
Solved messages Erase person data (GDPR) (change 4662244) Message In the Erase person data (GDPR) screen, a certain employee wasn't included in the list, even though this employee has been out of service for 7 years. Solution The system is working correctly. In the Erase person data (GDPR) screen, you see the employees who, based on the current date, have been out of service for 7 years AND for which it also applies that it has been 7 calendar years since the employee received a salary specification. An employee who left employment on January 1, 2016 and for whom there was still a payroll processing in January 2016, can therefore only be removed in January 2024. We have clarified this in the help text:   In the Erase person data (GDPR) screen, you see the employees who, based on the current date, have not been employed in the last 7 years AND have not received a pay slip after this time. Employees who have received a pay slip in the past 7 years are not shown in this screen.   In het scherm Wissen persoonsgegevens (AVG) zie je de medewerkers die op basis van de huidige datum in de laatste 7 jaar niet meer in dienst zijn EN na deze tijd geen loonstrook meer hebben ontvangen. Medewerkers die de afgelopen 7 jaar nog wel een loonstrook hebben ontvangen, staan niet in dit scherm.     Veld Toelichting Reference date Peildatum Based on the reference date, the employees you see in the screen have been out of service for 7 years or more and have not received any salary processing for 7 years. Adjusting the reference date does not affect the employees to be removed because the system always looks at today's date. De medewerkers die je in het scherm ziet, zijn op basis van de peildatum 7 jaar of langer uit dienst en hebben gedurende 7 jaar geen salarisverwerking meer gehad. Het aanpassen van de peildatum heeft geen invloed op de te verwijderen medewerkers omdat het systeem altijd kijkt naar de datum van vandaag. Action No action is required. Various elements not available in HR Self Service (change 4632228) Message  Various elements were not available in HR Self Service. Solution Because some elements in HR Core Business did not make it through to HR Self Service, we added the missing elements so that they become available in HR Self Service. Action In HR Core Business, a mutation must have been entered for an employee for the relevant elements. After night processing, these elements will be visible in HR Self Service the next day.  
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 10:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 62 Weergaven
Nieuw  1. Actieve signalering starten met  pre en/of postbewerkingen Waarom  Actieve signaleringen in HR Core Business worden vaak gebruikt om een workflow in HR Self Service (HRSS) aan te sturen. Soms moet de medewerker een actie uitvoeren, maar het kan ook zijn dat er ter kennisgeving een document wordt geüpload naar het personeelsdossier van de medewerker. In deze workflow kun je voor het ophalen van bepaalde waarden gebruik maken van Pre en/of Postbewerkingen.   Helaas werkte dit niet goed als de workflow was aangemaakt door een actieve signalering. Dit zorgde voor extra handmatig werk in HR Self Service. Daarom hebben we in HR Core Business functionaliteit toegevoegd, die ervoor zorgt dat de pre en/of post bewerkingen wel werken, mits je het signaal in HR Core Business op de juiste manier inricht.  Hoe Instellingen > Actieve signaleringen > Definiëren signaal > tabblad Ontvangers Bij het tabblad Ontvangers hebben we aan de lijst bij Soort de optie HRSS workflow met actie voor/na toegevoegd. Als je nu een signaal aanmaakt en je kiest deze optie, dan zorgt dit ervoor dat de Pre en/of Post bewerkingen in HR Self Service goed werken. Actie  Wil je de functionaliteit voor pre en/of postbewerkingen gebruiken, zorg er dan voor dat het signaal op de juiste manier is ingericht.   Gewijzigd en verbeterd  2. Collectief verlof blokkeren via HR Self Service Waarom In HR Core Business kun je collectief verlof toekennen. Hierdoor krijgen alle medewerkers op dezelfde dag verlof dat wordt afgeboekt van het wettelijke verlofsaldo. Soms kan een medewerker geen gebruik maken van het collectieve verlof, bijvoorbeeld vanwege urgente werkzaamheden. Je kon dan dit collectieve verlof via speciale functionaliteit in HR Core Business blokkeren. In HR Self Service was dit nog niet mogelijk. We hebben er daarom voor gezorgd dat je vanaf release 2023-06 ook via HR Self Service collectief verlof voor een medewerker kunt blokkeren. Dit proces werkte echter niet helemaal correct als je het geblokkeerde collectief verlof weer wilde deblokkeren. Daarom hebben we er met ingang van 2023-07 voor gezorgd dat ook dit proces goed werkt.  Hoe HR Self Service > Verlof > Verlof intrekken > Autorisatie HR Core Business > Verlofaanvraag Voor het blokkeren van collectief verlof, kan de medewerker in HR Self Service de workflow Verlof intrekken gebruiken. Nadat je op de tegel Verlof intrekken hebt geklikt, zie je de verwerkte verlofaanvragen. Klik op het icoon   aan het eind van de regel met het collectieve verlof en klik op indienen. Dit zal het collectieve verlof niet verwijderen, maar blokkeren zodat het verlofsaldo van de medewerker niet wordt verlaagd met het aantal uren van het collectieve verlof. In HR Core Business zie je na het verwerken van de mutatie dat de verlofaanvraag nog wel bestaat maar is geblokkeerd. In HR Self Service zal het collectieve verlof bij die medewerker niet meer zichtbaar zijn.    In uitzonderlijke gevallen wordt het eenmaal geblokkeerde collectieve verlof weer geblokkeerd, omdat blijkt dat de medewerker toch niet hoeft te werken op de collectieve vrije dag. Het is dan niet meer mogelijk om dit via HR Self Service te deblokkeren. Het deblokkeren doe je dan in HR Core Business, waarna wij het collectieve verlof weer doorsturen naar HR Self Service met het juiste aantal uren. Op deze manier kan HR Self Service het collectieve verlof weer tonen in het verlof/bezettingsoverzicht en verschijnt het verlof weer in het proces Verlof Intrekken.  Actie Er is geen actie nodig.  3. Raadplegen en wijzigen medewerkergegevens vóór 1-1-2017  Waarom  Bij een aantal schermen in het menu Medewerker is vorig jaar de lay-out verbeterd. Als ingangsdatum voor de nieuwe versie van die schermen was gekozen voor 1-1-2017.  Omdat het in specifieke gevallen toch nodig is om bepaalde medewerkergegevens van voor 2017 te kunnen raadplegen of wijzigen, hebben wij dit vanaf deze release mogelijk gemaakt. Hoe  In de volgende schermen in het menu Medewerker kun je voortaan door het wijzigen van de peildatum terug in de tijd tot 1 januari 2010 in plaats van 1 januari 2017: Medewerker > Medewerkers Medewerker > Identiteit Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie Contract > Arbeidscontract Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen 4. Nieuwe medewerkers niet zichtbaar in Performance management (4524414) Melding Als een medewerker werd aangenomen met een datum indienst in de toekomst, kwam deze niet altijd beschikbaar in Performance management.  Oplossing Op de datum dat de medewerker indienst komt, wordt de medewerker voortaan nogmaals naar het Portaal verstuurd en worden de gegevens van daar uit nogmaals aan Performance management aangeboden. Actie Beheer > Gegevensuitwisseling > Heraanleveren overig (Medewerker) Als er nog medewerkers in Performance management ontbreken waarvan de datum indienst al is verstreken, kun je deze handmatig versturen via Heraanleveren overig (Medewerker).  5. Zoekactie gaf geen resultaten bij handmatig aanpassen peildatum (4647246) Melding Medewerker > Curriculum Vitae > Aanvullende CV- Gegevens / Ervaring / Kennis / Opleidingen Als je in de schermen van het menu Curriculum Vitae de peildatum handmatig aanpaste, werkte het zoeken niet goed. De groene balk met de filtergegevens met onder andere Medewerker en Medewerkercode verdween, het scherm bleef leeg en er verschenen geen zoekresultaten. Als voor het aanpassen van de Peildatum de kalender  gebruikte, verschenen wel de juiste zoekresultaten. Oplossing Met ingang van de juli release is dit opgelost en krijg je ook als je de peildatum handmatig aanpast, de juiste zoekresultaten. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
22-06-2023 16:10 (Bijgewerkt op 26-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 208 Weergaven
New 1. Start active signaling for preprocessing and/or post-processing Why Active signaling in HR Core Business is often used to manage a workflow in HR Self Service (HRSS). In some cases, the employee is required to perform an action, or a document may be uploaded to the employee’s personnel file for notification purposes.    In this workflow, you can use preprocessing and/or post-processing to retrieve certain values. Unfortunately, this did not function correctly if the workflow was initiated by active signaling. This resulted in the need for additional manual work in HR Self Service. We have therefore added a feature in HR Core Business to ensure that the preprocessing and/or post-processing functions do work, provided that you set up the signal in HR Core Business correctly. How Settings > Active Signalling > Define Alert > Recipients tab Under the tab Recipients, we have added the option HRSS workflow with action before/after to the list for Type. Now when you create a signal by selecting this option, it will ensure that preprocessing and/or post-processing in HR Self Service functions correctly. Action If you want to use the preprocessing and/or post-processing feature, make sure the signal is set up correctly. Modified and improved 2. Block collective leave in HR Self Service Why In HR Core Business it is possible to grant collective leave. All employees are then granted leave on the same day, which is deducted from their statutory leave entitlement. There are occasions when an employee cannot take advantage of collective leave, due to urgent work that must be performed, for example. This collective leave could be blocked using the special feature in HR Core Business. This was not yet possible in HR Self Service. We have therefore included a feature enabling you to block collective leave for an employee in HR Self Service also from release 2023-06.    However, this process did not work quite correctly if you wanted to unblock the blocked collective leave again. As of 2023-07, we have ensured that this process also works properly.  How HR Self Service > Leave > Cancel leave > Authorization HR Core Business > Leave Request In HR Self Service, the employee can use the workflow Cancel leave  to block collective leave. Once you have clicked the Cancel leave tile, the processed leave requests are shown. Click the icon  at the end of the collective leave line, then click submit. This will not delete the collective leave, but only block it so that the collective leave hours are not deducted from the employee’s remaining leave. In HR Core Business, once the change has been processed you will see that the leave request still exists but is blocked. In HR Self Service, the collective leave will no longer be displayed for that employee.   In exceptional cases, collective leave that was previously blocked may be blocked again if it turns out that the employee does not need to work on the collective day off after all. It is then no longer possible to unblock this in HR Self Service. You can unblock it in HR Core Business, after which we forward the collective leave to HR Self Service with the correct number of hours. This way, HR Self Service can show the collective leave again in the leave / occupation overview and the leave appears again in the Leave Withdrawal process. Action No action is required. 3. Consulting and changing employee data from before 1-1-2017 Why? The layout of some screens in the Employee menu was improved last year. The start date for the new version of those screens was set at 1-1-2017. However, in specific cases it may sometimes be necessary to access or modify certain employee data from before 2017. We have therefore incorporated this option as of this release. How In the screens listed below, accessed from the Employee menu, you can now change the reference date to go back as far as January 1, 2010 as opposed to January 1, 2017: Employee > Employees Employee > Identity Employment Relationship > Employment Relationship Contract > Employment contract Action No action is required. Solved Messages 4. New employees not visible in Raet Performance (4524414) Message If an employee was hired with a start date in the future, this information was not always available in Raet Performance.  Solution From now on, the employee’s details will be resent to the Portal on their start date and from there this data will be presented to Raet Performance again. Action Management > Data exchange > Redeliver other (Employee) If employees whose start date has already passed are still missing in Raet Performance, you can send this data manually using Resend other (Employee).  5. Search returned no results when reference date was manually modified (4647246) Message Employee > Curriculum Vitae > Additional CV Data / Experience / Knowledge / Education When you manually modified the reference date in the screens of the Curriculum Vitae menu, the search function did not work correctly. The green bar with the filter data including Employee and Employee code disappeared, the screen remained blank and no search results appeared. If the calendar  was used to modify the reference date, the correct search results did appear. Solution As of the July release, this issue has been resolved: you will see the correct search results even if you manually modify the reference date. Action No action is required.  
Volledig artikel weergeven
22-06-2023 15:50 (Bijgewerkt op 22-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 50 Weergaven
Nieuw 1. Overzicht Selectie eigenschappen HR toegevoegd aan rapport Overzicht HR inrichting Waarom In HR Core Business leg je de gegevenselementen vast die nodig zijn voor de dienst Data as a service. Deze API geeft alleen die gegevenselementen per entiteit en bestandsnaam door die in HR Core Business zijn ingericht. Als je wilt zien hoe deze inrichting eruit ziet, kun je via het rapport Overzicht HR inrichting het overzicht Selectie eigenschappen HR aanmaken. Aan het Overzicht HR inrichting wordt dan het tabblad Selectie eigenschappen HR toegevoegd, met een overzicht van de HR-selectie eigenschap Datafeed. Hierin zie je per entiteit de geselecteerde gegevenselementen en eventueel de bestandsnaam waarin deze gegevenselementen moeten komen. De bestandsnaam in HR Core Business heet groepeerkenmerk.   Hoe Rapporten > Instellingen >  Overzicht HR inricting Het overzicht Selectie eigenschappen HR kun je als volgt opvragen. Open het scherm Overzicht HR inrichting. Zorg ervoor dat er een vinkje staat bij de optie Selectie eigenschappen HR en klik op Maak Rapport. Het excelbestand waarin het overzicht is opgenomen, vind je in Mijn rapporten. In het overzicht staan alle entiteiten en gegevenselementen die via Instellingen > Vastlegging > Selectie Eigenschap HR zijn vastgelegd.  Actie Instellingen > Vastlegging > Selectie Eigenschap HR Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting Als je de functionaliteit voor het vastleggen van HR selectie-eigenschappen wilt gebruiken, leg deze dan vast via het scherm Selectie Eigenschap HR. Vervolgens kun je deze inrichting bekijken via in het rapport Overzicht HR inrichting, tabblad Selectie eigenschappen HR. 2. Nieuw scherm Opgenomen verlof - in kalendervorm Waarom In HR Core Business houd je de administratie bij van elke medewerker met een verlofregeling en die verlof kan opnemen. Naast het scherm Verlofsaldo waarin je de status van het verlof kunt zien, is er nu het nieuwe scherm Opgenomen verlof. Hierin zie je in kalendervorm wanneer de medewerker verlof heeft opgenomen en voor hoeveel uur (of eenheden).  Daarnaast zie je per verlofsoort het aantal opgenomen uren en een overzicht van de verlofaanvragen. Hoe Medewerker >  Verlof > Opgenomen verlof In het scherm Opgenomen verlof zie je voor het gekozen verlofjaar het goedgekeurde opgenomen verlof van een medewerker. Het scherm bestaat uit de onderdelen Kalender Per maand en dag zie je hoeveel uren er per verlofsoort zijn opgenomen. Kleuren in de kalender:  Blauw = feestdag. Zijn er op die dag uren geboekt, dan is de kleur gewoon wit. Lichtgrijs = weekend Donkergrijs = dagen die buiten de maand vallen, bijvoorbeeld februari vanaf de 28e of 29e. Opgenomen uren Je ziet het totaal aantal opgenomen uren per verlofsoort. Verlofaanvraag Overzicht van de verlofaanvragen waarin je voor een verlofaanvraag kunt zien of de opgenomen uren zijn uitgesplitst over verschillende verlofsoorten. Per verlofsoort waarvan uren zijn afgeboekt zie je: De datum van de verlofaanvraag, de status, of de verlofsoort automatisch is afgeboekt, of het om collectief verlof gaat Begin- en einddatum: de eerste dag en laatste dag van een verlofsoort waarop binnen de verlofaanvraag verlof wordt opgenomen. Let op: in het scherm Verlofsaldo zie je bij de verlofaanvraag ook een begin- en einddatum; dit zijn echter de begin- en einddatum van de verlofaanvraag. Uren: totaal aantal verlofuren per dag van de verlofsoort. Als er sprake is van automatisch afboeken, kan dit een breuk zijn. Reden verlof: als er bij de verlofaanvraag een reden is opgegeven, zie je die hier.   Actie  Er is geen actie nodig.  3. Collectief verlof blokkeren via HR Self Service Waarom In HR Core Business kun je collectief verlof toekennen. Hierdoor krijgen alle medewerkers op dezelfde dag verlof dat wordt afgeboekt van het wettelijke verlofsaldo. Soms kan een medewerker geen gebruik maken van het collectieve verlof, bijvoorbeeld vanwege urgente werkzaamheden. Je kon dan dit collectieve verlof via speciale functionaliteit in HR Core Business blokkeren. In HR Self Service was dit nog niet mogelijk. We hebben er daarom voor gezorgd dat je van release 2023-06 ook via HR Self Service collectief verlof voor een medewerker kunt blokkeren.  Hoe HR Self Service > Verlof > Verlof intrekken > Autorisatie HR Core Business > Verlofaanvraag Voor het blokkeren van collectief verlof, kan de medewerker in HR Self Service de workflow Verlof intrekken gebruiken. Nadat je op de tegel Verlof intrekken hebt geklikt, zie je de verwerkte verlofaanvragen. Klik op het icoon  aan het eind van de regel met het collectieve verlof en klik op indienen. Dit zal het collectieve verlof niet verwijderen, maar blokkeren zodat het verlofsaldo van de medewerker niet wordt verlaagd met het aantal uren van het collectieve verlof. In HR Core Business zie je na het verwerken van de mutatie dat de verlofaanvraag nog wel bestaat maar is geblokkeerd. In HR Self Service zal het collectieve verlof bij die medewerker niet meer zichtbaar zijn.  Let op! In uitzonderlijke gevallen wordt het eenmaal geblokkeerde collectieve verlof weer geblokkeerd, omdat blijkt dat de medewerker toch niet hoeft te werken op de collectieve vrije dag. Het is dan niet meer mogelijk om dit via HR Self Service te deblokkeren. In HR Core Business kan het collectieve verlof wel weer gedeblokkeerd worden, maar dit werkt niet goed door in HR Self Service. Wij adviseren je daarom deze actie niet uit te voeren. In een volgende release zullen wij ervoor zorgen dat ook het deblokkeren van collectief verlof goed wordt doorgegeven aan HR Self Service.  Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd 4. Selectie eigenschap HR Waarom  Via het scherm Selectie eigenschap HR leg je vast welke gegevenselementen met groepskenmerk nodig zijn voor de dienst Data as a Service. We hebben er nu voor gezorgd dat een gegevenselement binnen een entiteit meerdere keren kan voorkomen, maar dan met een ander groepskenmerk. Hierdoor kan je bijvoorbeeld in het eindresultaat (de csv-bestanden) het gegevenselement 24 Achternaam, bij meerdere uitvoerbestanden toepassen. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie eigenschap HR Open het scherm Selectie eigenschap HR. Toevoegen Wil je bijvoorbeeld het gegevenselement 24 Achternaam (nogmaals) toevoegen, klik dan op Zoek element. Kies voor de gewenste entiteit, bijvoorbeeld Medewerker.  Selecteer het gegevenselement 24 Achternaam, selecteer het gewenste Groepskenmerk en klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten. Wijzigen Wil je het groepskenmerk van het gegevenselement 24 Achternaam wijzigen, klik dan op het icoon    Wijzigen. Selecteer in het zoekscherm het gewenste Groepskenmerk uit de lijst en klik op Opslaan en vervolgens op Sluiten. Actie Controleer zo nodig de inrichting. 
Volledig artikel weergeven
17-05-2023 16:35
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 175 Weergaven
New 1.  Overview Selection properties HR added to report Overview HR Configuration Why In HR Core Business, you can enter the data elements needed for Data as a service. This API only passes on those data elements by entity and file name that are configured in HR Core Business. If you want to see how this configuration looks, you can create the overview Selection properties HR using the report Overview HR Configuration. The tab Selection properties HR is then added to the Overview HR Configuration, with an overview of the HR selection property Data feed. There, you can see the selected data elements for each entity and possibly also the file name to which these data elements should be assigned. The file name in HR Core Business is ‘group attribute’. How Reports > Settings > Overview HR Configuration You can request the Overview Selection properties HR as follows: Open the Overview HR Configuration screen. Make sure a check is placed next to the option Selection properties HR and click Create Report. The Excel file containing the overview can be found in My Reports. The overview lists all the entities and data elements entered using Settings > Data entry > Selection property HR. Action Settings > Data entry > Selection property HR Reports > Settings > Overview HR configuration The screen Selection Property HR can be used if you want to use the feature for entering HR selection properties. You can then view this configuration in the report Overview HR configuration, tab Selection properties HR. 2.  New screen Taken leave in calendar form Why In HR Core Business, you keep records of every employee with a leave scheme and who can take leave. A new screen Taken leave has now been added next to the screen Remaining leave, where you can see the leave status. This shows in calendar form when the employee took leave, and for how many hours (or units). It also displays the number of hours taken according to leave type as well as an overview of leave requests. How Employee > Leave > Taken leave The screen Taken leave shows an employee’s approved taken leave for the selected leave year. The screen consists of the following sections: Calendar This shows the number of hours taken according to leave type by month and day. Colors in the calendar: Blue = public holiday. If hours are booked on that day, this section is simply colored white. Light gray = weekend Dark gray = days not in the month, e.g. February from the 28th or 29th. Taken hours This shows the total number of hours taken according to leave type. Leave request An overview of all leave requests, showing for each leave request whether the hours taken are broken down according to different leave types. The following information is shown for each leave type for which hours have been deducted: The date of the leave request, the status, whether the leave type was automatically deducted, whether it is collective leave Start and end dates: the first and last days of a leave type for which leave is taken in the leave request. Note: the screen Remaining leave shows also a start date and end date for the leave request; these are the start and end dates of the leave request. Hours: total number of leave hours per day of the leave type. Where leave hours are booked automatically, this may be a fraction. Reason for leave: if a reason was given in the leave request, it is shown here. Action No action is required. 3.  Block collective leave in HR Self Service Why In HR Core Business it is possible to grant collective leave. All employees are then granted leave on the same day, which is deducted from their statutory leave entitlement. There are occasions when an employee cannot take advantage of collective leave, due to urgent work that must be performed, for example. This collective leave could be blocked using the special feature in HR Core Business. This was not yet possible in HR Self Service. We have therefore included a feature enabling you to block collective leave for an employee in HR Self Service also from release 2023-06.  How HR Self Service > Leave > Cancel leave > Authorization HR Core Business > Leave Request In HR Self Service, the employee can use the workflow Cancel leave to block collective leave. Once you have clicked the Cancel leave tile, the processed leave requests are shown. Click the  icon at the end of the collective leave line, then click submit. This will not delete the collective leave, but only block it so that the collective leave hours are not deducted from the employee’s remaining leave. In HR Core Business, once the change has been processed you will see that the leave request still exists but is blocked. In HR Self Service, the collective leave will no longer be displayed for that employee. Note! In exceptional cases, collective leave that was previously blocked may be blocked again if it turns out that the employee does not need to work on the collective day off after all. It is then no longer possible to unblock this in HR Self Service. In HR Core Business, it is possible to unblock the collective leave again, although this may not be passed on correctly in HR Self Service. We therefore advise you not to perform this action. In a future release, we will ensure that unblocking collective leave also is properly passed on to HR Self Service. Action No action is required. Modified and Improved 4.  Selection property HR Why In the screen Selection property HR, you can enter which data elements with group attributes are required for the ‘Data as a Service’ service. We have now ensured that a data element can appear multiple times within an entity, but with a different group attribute. This allows you to include in the end result (the CSV files) the data element 24 Last name in multiple output files, for example. How Settings > Data entry > Selection property HR Open the screen Selection property HR. Add If you want to add the data element 24 Last name (again), for example, click Find element. Then select the desired entity, for example Employee. Select the data element 24 Last name, select the desired Group attribute, and click Save, followed by Close. Modify If you want to modify the group attribute of the data element 24 Last name, click the   Modify icon. In the search screen, select the desired Group attribute from the list and click Save, followed by Close. Action If necessary, check the configuration.  
Volledig artikel weergeven
17-05-2023 16:33
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 65 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Selectie eigenschap HR - Nieuwe manier selecteren elementen Waarom Omdat Management Information (MI) wordt vervangen door Your Data Service, hebben wij als voorbereiding hierop het selecteren van elementen in het scherm Selectie eigenschap HR gewijzigd.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie eigenschap HR In het scherm Selectie eigenschap HR kies je bij Selectie-eigenschap voor Datafeed; dit is de enige waarde. Vervolgens selecteer je in het veld Entiteit de gewenste entiteit uit de lijst.  Zodra je een entiteit hebt gekozen, kun je alle gegevenselementen die bij die entiteit kunnen worden gemuteerd, selecteren om aan de Data Service toe te voegen. Via het nieuwe zoekscherm heb je uitgebreide mogelijkheden om gegevenselementen te zoeken.     Let op het veld Groepskenmerk Alleen het veld groepskenmerk is geen zoekveld, hiermee geef je aan welk groepskenmerk je aan een groep elementen wilt koppelen. Als een groepskenmerk aan een groep gegevenselementen is gekoppeld, worden deze gegevenselementen bij de export van de dataservice, gebundeld in een mapje opgeleverd binnen de entiteit per groepskenmerk. Meer informatie vind je in de online help: Schermen en velden > Instellingen > Vastlegging >  Selectie eigenschap HR.  
Volledig artikel weergeven
20-04-2023 15:59
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 623 Weergaven
Modified and improved New way to select elements in the Selection property HR screen Why Because Management Information (MI) is being replaced by Your Data Service, we have modified the selection of elements in the Selection property HR screen as a preparation for this. How Settings > Data entry > Selection property HR In the Selection property HR screen, choose Datafeed in het Selection property field; this is the only value. Then select the desired entity from the list in the Entity field. Once you've chosen an entity, you can select all data elements that can be maintained with that entity to add to the Data Service. The new search screen offers extensive options for searching data elements.     Group characteristic field Only the Group characteristic field is not a search field, with this you indicate which group characteristic you want to link to a group of elements. If a group characteristic is linked to a group of data elements, these data elements will be bundled in a folder within the entity per group characteristic when the data service is exported. More information can be found in the online help: Schermen en velden > Instellingen > Vastlegging >  Selectie eigenschap HR (Screens and fields > Settings > Data entry > Selection property HR).  
Volledig artikel weergeven
20-04-2023 15:58
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 76 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  1. Leeftijdsverlof zonder basisrecht gaf geen vervaldatum (change 4257594) Waarom  Als je binnen een verlofregeling een verlofsoort inricht met basisrechten en bijzondere rechten zoals Leeftijdsuren en/of Dienstjaren uren, dan wordt bij alle uren in het scherm Verlofsaldo een vervaldatum gezet, mits dit zo is ingericht. Als je in de basisrechten het veld Verlofrecht per jaar op 0 hebt staan en er zijn bijzondere rechten ingericht, dan werd er voor de bijzondere verlofrechten geen vervaldatum meegegeven. Er werd alleen een vervaldatum getoond, als je het veld Maximum negatief leeg had gelaten. Omdat dit niet de manier is waarop het zou moeten werken, hebben we de programmatuur aangepast.   Hoe  Instellingen > Verlof > Verlofregeling Vanaf release 2023-04 is de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt. Voortaan wordt er ook bij bijzondere verlofrechten zonder een basisrecht, een vervaldatum toegekend. Actie Als in jouw organisatie de vervaldatum bij de bijzondere rechten ontbreekt, kun je het verlofjaar corrigeren. Na het herberekenen van het verlofjaar, zie je dan dat ook bij de bijzondere verlofrechten de vervaldatum is toegekend.  Opgeloste meldingen 2. Import UPI zonder waarde Melding Als in een importbestand de Unieke Persoonlijke ID (UPI) werd leeggehaald en een ander veld iets wijzigde, werd de UPI op persoonsniveau ook leeggehaald maar bleef de koppeling van medewerker en persoon bestaan. Probeerde je vervolgens via het scherm Wijzig UPI de UPI weer in te vullen, dan kreeg je de foutmelding dat de persoonscode al bestaat, wat klopt omdat de persoon niet is beëindigd. Het ging niet goed doordat de UPI bij de persoon en alle onderliggende medewerkers werd leeggehaald. Daarom hebben we de programmatuur aangepast, zodat het niet meer mogelijk is dat een UPI wordt leeggehaald bij een persoon en alle onderliggende medewerkers, terwijl de koppeling tussen de persoon en medewerkers blijft bestaan. Oplossing In HR Core Business kan je dit oplossen door zelf de UPI met de hand te vullen bij de Persoon. In het scherm Persoon is dit echter niet mogelijk, omdat het veld Persoonscode waar je de UPI moet invullen, een alleen lezen veld is. Dit kun je oplossen door het aanmaken van een vrij scherm waarin je de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Persoonscode plaatst, zoals hieronder beschreven. Actie Instellingen > Vastlegging > Definiëren vrije schermen Open het scherm Definiëren vrije schermen en klik rechtsboven op Toevoegen .  Kies via Soort doelgroep en Doelgroep het niveau, bij voorkeur Klant en klik op Bevestigen. Geef een naam op in het veld Nederland, bijvoorbeeld: Vrij scherm - Persoon Kies in het veld Gegevenssoort voor Persoon en klik op Opslaan. Instellingen >  Vastlegging >  Scherm uitbreiden Open het scherm Scherm uitbreiden en vul de Soort doelgroep bij voorkeur Klant, en de Doelgroep in.  Selecteer in het veld Scherm het vrije scherm dat je zojuist hebt aangemaakt, in dit voorbeeld dus Vrij scherm - Persoon. en klik op Verversen. Zoek via het veld Schermelement achtereenvolgens de elementen Persoonscode en  Uniek persoonlijk Id (UPI) en voeg deze toe aan het scherm. Nieuwe vrije scherm gebruiken voor vullen UPI Medewerker > Medewerker > Vrije schermen Ga naar Medewerker > Medewerker > Vrije schermen en kies je bedrijf.  Dit scherm start standaard op het niveau medewerker, waardoor je niet meteen een persoon kunt kiezen, dit is een onhandigheid in de applicatie. Selecteer het scherm Vrij scherm - Persoon en klik op Bevestigen. Klik rechtsboven op Toevoegen . Zoek de juiste persoon. Je kunt zoeken op Persoon (= standaard) of op Persoonscode. Selecteer de persoon door erop te dubbelklikken. Je ziet nu de velden Uniek Persoonlijk Id (UPI) en Persoonscode in het scherm. Hierin kan je zelf de UPI weer vullen op het niveau Persoon (persoonslaag).  
Volledig artikel weergeven
23-03-2023 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 279 Weergaven
Modified and Improved 1.  Age-related leave without basic entitlement did not provide expiration date (change 4257594) Why If you configure a leave type  with basic entitlements and special rights such as Age-related Hours and/or Seniority-related Hours in a leave scheme, an expiration date will be set for all the hours in the Leave balance screen, provided this has been configured. In basic entitlements, if you have the Leave entitlement per year field set at 0 and special entitlements are configured, then no expiration date was provided for the special leave entitlements. An expiration date was shown only if you left the field Maximum negative empty. Since this is not the way it should function, we modified the software. How Settings > Leave > Leave scheme As of the 2023-04 release, the software has been modified to ensure that this error no longer occurs. In future, special leave rights without a basic entitlement will also be assigned an expiration date. Action If the expiration date is missing from special rights in your organization, you can adjust the leave year. After recalculation of the leave year, you will then be able to see that special leave rights have also been assigned expiration dates.  Solved Messages 2.  Import UPI without value Message If in an import file the Unique Personal ID (UPI) was emptied and another field modified slightly, the UPI at the person level was also emptied but the links of the employee and person remained. If you then tried to enter the UPI again using the Change UPI screen, the system would display the error message that the person code already exists, which is correct because the person has not been terminated. This issue was due to the UPI being emptied for the person and all the underlying employees. We have therefore modified the software so that it is no longer possible for a person’s UPI and the UPI of all the underlying employees to be emptied, while maintaining the link between the person and employees. Solution In HR Core Business, you can solve this manually by entering the UPI yourself for the Person. This is not possible in the Person screen however, because the Person code field – where you have to enter the UPI – is a read-only field. This can be resolved by creating a free screen where you insert the fields Unique Personal ID (UPI) and Person code, as described below. Action Settings > Data entry > Define custom screens Open the screen Define custom screens and click Add  at the top right. Choose the level, preferably Client, via Type of target group and Target group and click Confirm. Enter a name in the field The Netherlands, for example: Free screen - Person In the Data type field, select Person and click Save. Settings > Data entry > Expand screen Open the Expand Screen screen and fill in the Type of target group, preferably Client, and the Target Group. In the Screen field, select the free screen you just created, which would be Free screen - Person in this example, and click Refresh. Successively search for the elements Person code and Unique personal ID (UPI) using the field Screen element and add them to the screen. Using a new custom screen for entering UPI Employee > Employee > Custom screens Select Employee > Employee > Custom screens and choose your company. This screen starts at the employee level by default, so you cannot select a person right away. This is an inconvenient feature in the application. Select the Free screen - Person screen and click Confirm. Click Add  at the top right. Find the correct person. You can search by Person (= default) or by Person code. Select the person by double-clicking on them. You will now see the Unique Personal ID (UPI) field and Person code fields on the screen. You can enter the UPI again in these fields yourself at the Person level.
Volledig artikel weergeven
23-03-2023 15:15
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 92 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  1. Nieuwe einddatum verlofaanvraag Waarom Soms is het nodig bij een verlofaanvraag voor langere tijd de einddatum te vervroegen, bijvoorbeeld als: de contracturen van de medewerker vanaf een bepaalde peildatum zijn gewijzigd de medewerker uit dienst gaat een persoonlijke situatie, waardoor de verlofaanvraag wijzigt Daarom is het vanaf deze release mogelijk de oorspronkelijke einddatum te wijzigen in een eerdere einddatum. Met deze functionaliteit kun je een bestaande verlofaanvraag inkorten. Dat wil zeggen dat een nieuwe einddatum nooit vóór de begindatum en nooit ná de oorspronkelijke einddatum van de verlofaanvraag mag liggen.  Hoe Medewerker > Verlof > Verlofaanvraag Ins het scherm van een bestaande verlofaanvraag zie je voortaan rechtsonder de knop Nieuwe einddatum, waarmee je een pop-up scherm oproept waarin je een nieuwe eerdere einddatum kunt opgeven.  Na het opgeven van een nieuwe einddatum, zie je dat het systeem onder Details de Einddatum en de Verlof(eenheden) heeft aangepast. Klik je vervolgens in het scherm Verlofaanvraag op Opslaan dan maak je de nieuwe einddatum definitief en zie je dat het systeem onder Verlofsaldo uren het verlofsaldo heeft aangepast. Zolang je nog niet op Opslaan hebt geklikt, kun je een via de knop Nieuwe einddatum een nog eerdere einddatum opgeven of via Annuleren de datumwijzigingen ongedaan maken. Let op: deze functionaliteit is vooralsnog niet aan te sturen via Self Service.  Actie Er is geen actie nodig. Meer informatie vind je vanaf release 2023-03 in de online help onderwerp Verlofaanvraag, paragraaf 6. Nieuwe einddatum verlofaanvraag.    Opgeloste melding 2. Verwijderen persoongegevens AVG (change 4130177) Melding  Uitstroom > Wissen persoonsgegevens (AVG) Na het doorlopen van de stappen in het online help onderwerp Wissen persoonsgegevens, zagen wij in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) toch nog gegevens terug van medewerkers die verwijderd zouden worden. Oplossing  Vanaf release 2023-02 hebben we de programmatuur aangepast, zodat deze fout niet meer voorkomt en de medewerkers worden verwijderd. Actie Er is geen actie nodig. Na het uitleveren van release 2023-03, worden alle medewerkers die nog verwijderd moesten worden, alsnog verwijderd.  
Volledig artikel weergeven
16-02-2023 15:31
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 224 Weergaven
Modified and improved  1. New leave request end date Why Sometimes it is necessary in the case of a leave application that has been requested for a longer period to bring forward the end date, for example if: the employee's contract hours have changed as of a certain reference date the employee leaves employment a personal situation changes the leave request Therefore, as of this release, it is possible to change the original end date to an earlier end date. This functionality allows you to shorten an existing leave request:  this means that the new end date cannot be before the start date of the leave request and never after the original end date.  How Employee > Leave > Leave request On the screen of an existing leave request, you will now see the New End Date button at the bottom right, which will call up a pop-up screen where you can specify a new earlier end date.  After entering a new end date, you will see that the system has adjusted the End Date and the Leave (units) under Details. If you then click the Save button in the Leave request screen, you finalise the new end date and see that the system has adjusted the leave balance under Leave balance hours. As long as you haven't clicked Save, you can enter an even earlier end date via the New end date button or undo the date changes via Cancel. Please note: this functionality is not yet controllable via Self Service.  Action No action is required. More information can be found from release 2023-03 in the online help topic Leave request, chapter 6. Nieuwe einddatum verlofaanvraag.    Solved messages 2. Deleting person data GDPR (change 4130177) Message Outflow > Erase person data (GDPR) After going through the steps in the online help topic GDPR Erase person data (AVG wissen persoonsgegevens), we still saw data in the Ad-hoc report (extended) of employees that were to be deleted. Solution As of release 2023-02, we have updated the software so that this error no longer occurs and the employees are removed. Action No action is required. After the delivery of release 2023-03, all employees that still had to be removed will yet be removed.   
Volledig artikel weergeven
16-02-2023 15:30 (Bijgewerkt op 16-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 82 Weergaven