Mijn Communities
Help

Flex Benefits 2022-05

22-04-2022 15:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 472 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Optie Geen vervaldatum in verlofmutaties voor HR Core Business

Voor organisaties die gebruik maken van HR Core Business / Payroll Business

Waarom

In release 2020-11 hebben we de vervaldatum van gekochte verlofuren toegevoegd aan de verlofrechtmutaties, die de exportfunctie van Flex Benefits maakt als een medewerker een keuze heeft ingediend voor het kopen van verlofuren. Met behulp van de flexpakket parameter PARR_ExtraTijd_Vervaltermijn kan de beheerder instellen na hoeveel maanden de gekochte verlofuren moeten vervallen.

Enkele organisaties hebben gevraagd om het toevoegen van de vervaldatum uit te kunnen zetten. Bij die organisaties is er geen vervaldatum van de gekochte uren.

Hoe

Exportfunctie

De functie voor het exporteren van keuzegegevens naar HR Core Business / Payroll Business is aangepast. Als de parameter PARR_ExtraTijd_Vervaltermijn de waarde "9999" heeft, dan voegt de exportfunctie geen vervaldatum toe aan de verlofrechtmutatie.

Actie

Je kunt de flexpakket parameter als volgt aanpassen:

 • Login als beheerder.
 • Open het menu Beheer > Flexpakket > Onderhouden > Flexpakket.
 • Selecteer het flexpakket.
 • Klik op de knop Parameters.
 • Selecteer de parameter PARR_ExtraTijd_Vervaltermijn.
 • Klik op de knop Wijzigen.
 • Vul de waarde "9999" in bij het kenmerk Waarde.
 • Klik op de knop Opslaan.

Opgeloste meldingen

Foute overeenkomsten voor het doel Uitruilen zakelijke kilometers (change 3374755)

Voor organisaties die gebruik maken van HR Core Business / Payroll Business

Melding

Het doel Uitruilen zakelijke kilometers is aan afwijkend doel. Voor dit doel moet de medewerker declaraties van gemaakte reizen opgeven in Flex Benefits. De reisgegevens worden ook opgenomen in de overeenkomst.

Een organisatie meldt dat de overeenkomsten voor het doel Uitruilen zakelijke kilometers bij sommige medewerkers niet correct zijn. In de tabel met reisgegevens staan 3 kolommen dubbel vermeld en de kolom Bedrag ontbreekt. 

Oplossing

Er zat een fout in de functie voor het aanmaken van de overeenkomsten voor het doel Uitruilen zakelijke kilometers.  Deze fout is opgelost.

Overeenkomst wordt niet geopend op tabblad Uw aanvragen (change 3284623)

Melding

Een medewerker opent het tabblad Uw aanvragen. De lijst met alle aanvragen van de medewerker wordt getoond op het scherm. De medewerker selecteert een aanvraag uit het jaar 2021. Hij klikt op het icoon Overeenkomst, om de overeenkomst, die bij de aanvraag hoort, te openen. Er gebeurt echter niets. Het programma opent de overeenkomst niet.

De beheerder controleert deze fout in de beheermodule. Hij opent het menu Beheer > Verwerken keuzes >Overzicht alle keuzes.  Hij selecteert dezelfde overeenkomst van de betreffende medewerker en klikt op de knop Overeenkomst. Het programma opent de overeenkomst niet, maar toont de melding: "Er is geen historische keuze gevonden voor het opgegeven product en daardoor is er geen contract aanwezig."

Oplossing

Er zat een fout in de functie voor het openen van overeenkomsten (pdf-bestanden) uit voorgaande jaren. Deze fout is opgelost in zowel de medewerkermodule als de beheermodule.

Medewerker heeft de bron Vakantiegeld gebruikt na de maand mei (change 3233273)

Melding

Een beheerder controleert de keuzes van het jaar 2021.  Ze vindt enkele keuzes voor het doel Bedrijfsfitness, waarbij de medewerker de bron Vakantiegeld heeft ingezet, en welke keuzes zijn ingediend voor de maanden juni t/m december.  Het vakantiegeld wordt uitbetaald in mei en daarom kan de bron Vakantiegeld in de maanden na mei niet gebruikt worden.

Oplossing

De medewerker had de keuze met de bron Vakantiegeld al opgeslagen vòòr de maand mei, dus toen het Vakantiegeld nog een geldige bron was. De keuze is correct opgeslagen, maar nog niet ingediend.

Enige maanden later, ná de maand mei, heeft de medewerker de opgeslagen keuze opnieuw geopend en bewaard met een nieuwe ingangsdatum. Deze foute keuze is ingediend.

We hebben de controles op het gebruik van de bron Vakantiegeld uitgebreid. De controle vindt nu plaats op het keuzevenster en nog eens in de functie Indienen keuzes. De gemelde fout is nu niet meer mogelijk. Als een medewerker toch een al opgeslagen keuze met de bron Vakantiegeld indient, dan komt er een foutmelding in beeld.

Exportfunctie maakt geen exportbestand aan (change 3426286)

Voor organisaties die gebruik maken van HR Core Beaufort / Payroll Gemal

Melding

Een beheerder start de functie "Nieuwe export", om een exportbestand aan te maken voor de maand April. Na enige tijd toont Flex Benefits de volgende melding op het scherm: "Er zijn geen exportmutaties voor de geselecteerde periode. Het exportbestand is leeg. Werkgevergegevens kunnen niet bijgewerkt worden.".  Er is geen exportbestand aangemaakt. 

Deze bevinding is door meerdere organisaties gemeld.

Oplossing

Er zat een programmafout in de functie voor het aanmaken van het exportbestand. Deze fout is geïntroduceerd in release 2022-04. De fout is opgelost en de oplossing is al gereleaset op 12-04-2022.

 

 

 

 

Medewerkers