Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2019-03 (V2)

22-02-2019 21:09 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 586 Weergaven

 

Nieuw

Roltoewijzing persoon per organisatorische eenheid

Waarom

Rollen konden tot nu al worden toegewezen aan een organisatorische eenheid via :

Organisatie > Organisatiestructuur > Gegevens organisatorische eenheid (dubbelklikken) en dan onderin bij 'Geleid door' een Persoon en Rol toevoegen.

Voordeel van de nieuwe functionaliteit is dat een rol nu direct aan een persoon binnen een organisatorische eenheid kan worden toegewezen. Bovendien kan de rol ook direct met één handeling worden toegewezen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid.

Hoe

Organisatie > Roltoewijzing persoon

Het toewijzen van rollen aan een organisatorische eenheid kan nu ook plaatsvinden vanuit een gekozen persoon. Hierbij wordt eerst een persoon geselecteerd en vervolgens een rol en een organisatorische eenheid. Voorwaarde is dat zowel de rollen als de organisatorische eenheden al zijn opgevoerd en bekend zijn in Beaufort.

Naast het toewijzen van een rol aan één organisatorische eenheid, kunt u een rol ook direct (via een checkbox) toewijzen aan alle onderliggende organisatorische eenheden van de gekozen organisatorische eenheid.

Naast de rollen standaard rollen zoals Manager (MGR) kunt u op deze manier nog eenvoudiger andere rollen vastleggen in uw organisatiestructuur. U kunt uw eigen organisatiespecifieke rollen definiëren in 'Rollen org. Eenheid (170010)'. Daarna legt u deze vast in de organisatiestructuur en kunt u vervolgens deze rollen gebruiken in Youforce applicaties zoals Personeelsdossier, Actieve Signalering of voor 'eindgebruikers' in Self Service. 

Let op: In Self Service kunt u echter bij de optie 'Vervanging' nog geen andere rol selecteren dan de rol manager ('MGR'). In een volgende release van Self Service zal dit wel mogelijk gemaakt worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de helptekst bij de functie Roltoewijzing persoon.

Autorisatie

De functie 160012 Roltoewijzing persoon en de procedure 700010 Roltoewijzing persoon zijn standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB (Applicatiebeheer).

Andere gebruikersgroepen kunt u eventueel zelf voor deze functionaliteit autoriseren.

Gewijzigd en verbeterd

Verbetering zoekmogelijkheid organisatiestructuur

Naar aanleiding van enkele opmerkingen omtrent de nieuwe zoekmogelijkheden in de organisatiestructuur, zijn er nog enkele verbeteringen in aangebracht:

  1. De vormgeving van de zoekfunctie is duidelijker gemaakt. 
  2. Als een organisatorische eenheid wordt gevonden door de zoekfunctie, wordt nu ook het informatiescherm bijgewerkt met de juiste informatie van de organisatorische eenheid.
  3. In het gegevensscherm voor organisatorische eenheden is de technische sleutel toegevoegd, ten behoeve van invoer bij indirecte mutaties.

Inrichtingswijzigingen

Lengte bestaande PI-rubrieken met betrekking tot uren gewijzigd

De definitie en de waarden van enkele PI-rubrieken zijn gewijzigd van maximaal 2 posities voor de komma (zonder decimalen) naar maximaal 2 posities met 2 decimalen.

Het is nu dus ook mogelijk om decimalen vast te leggen. Hiermee zijn de rubrieken gelijkgesteld aan die van rubriek P01109 (Uren per week)Het gaat om de onderstaande rubrieken:  

Rubriek

Omschrijving

PI0006

Ouderschapsverlofuren per week

PI0008

Totaal aantal uren aanvraag ouderschapsverlof

PI0013

Betaald of onbetaald verlofuren per week

PI0015

Totaal aantal uren aanvraag betaald/onbetaald verl

PI0019

Totaal aantal uren aanvraag kortdurend zorgverlof

PI0023

Langdurend zorgverlofuren per week

PI0025

Totaal aantal uren aanvraag langdurend zorgverlof

PI0030

Adoptie- en pleegzorgverlofuren per week

PI0032

Totaal aantal uren aanvraag adoptie-en pleegzorgverlof

PI0119

2 Ouderschapsverlofuren per week

PI0125

3 Ouderschapsverlofuren per week

PI0131

4 Ouderschapsverlofuren per week

IZZ CZ Zorgverzekering

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-03 (publicatie op 27 februari).

Nieuwe invoercodes
Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving

P03696

IZZ CZ basis

00696

IZZ CZ basis

P03697

IZZ CZ aanv

00697

IZZ CZ aanv

P03698

IZZ CZ wgbijdr

00698

IZZ CZ wgbijdr

P03280

aant CZ Bewust regeling 1

03280

aant CZ Bewu r1

P03281

aant CZ Bewust regeling 2

03281

aant CZ Bewu r2

P03282

aant CZ Natura regeling 1

03282

aant CZ Nat r1

P03283

aant CZ Natura regeling 2

03283

aant CZ Nat r2

P03284

aant CZ Natura regeling 3

03284

aant CZ Nat r3

P03285

aant CZ Natura regeling 4

03285

aant CZ Nat r4

P03286

aant CZ Natura regeling 5

03286

aant CZ Nat r5

P03287

aant CZ Natura regeling 6

03287

aant CZ Nat r6

P03288

aant CZ Restitutie regeling 1

03288

aant CZ Res r1

P03289

aant CZ Restitutie regeling 2

03289

aant CZ Res r2

P03290

aant CZ Restitutie regeling 3

03290

aant CZ Res r3

P03291

aant CZ Restitutie regeling 4

03291

aant CZ Res r4

P03292

aant CZ Restitutie regeling 5

03292

aant CZ Res r5

P03293

aant CZ Restitutie regeling 6

03293

aant CZ Res r6

P03294

aant CZ Goed                

03294

aant CZ Goed

P03295

aant CZ Zorg voor de Zorg -

03295

aant CZ ZvdZ

P03296

aant CZ Compl               

03296

aant CZ Compl

P03297

aant CZ wgbijdr             

03297

aant CZ wgbijdr

Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving

P91696

IZZ CZ basis           

00696

IZZ CZ basis

P91697

IZZ CZ aanvullend      

00697

IZZ CZ aanv

P93698

IZZ CZ werkgeverbijdrage

00698

IZZ CZ wgbijdr

De volgende invoercodes hebben een gewijzigde omschrijving
Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving

P02275

Aantal verzekerden VGZ restitutie R1

02275

Aant VGZ Res r1

P02276​

Aantal verzekerden VGZ restitutie R2

02276

Aant VGZ Res r2

P02277​

Aantal verzekerden VGZ restitutie R3

02277

Aant VGZ Res r3

P02278​

Aantal verzekerden VGZ restitutie R4

02278

Aant VGZ Res r4

P02279​

Aantal verzekerden VGZ restitutie R5

02279

Aant VGZ Res r5

P02280​

Aantal verzekerden VGZ restitutie R6

02280

Aant VGZ Res r6

P02281​

Aantal verzekerden VGZ natura R1    

02281

Aant VGZ Nat r1

P02282​​

Aantal verzekerden VGZ natura R2    

02282

Aant VGZ Nat r2

P02283​​

Aantal verzekerden VGZ natura R3    

02283

Aant VGZ Nat r3

P02284​​

Aantal verzekerden VGZ natura R4    

02284

Aant VGZ Nat r4

P02285​​

Aantal verzekerden VGZ natura R5    

02285

Aant VGZ Nat r5

P02286​​

Aantal verzekerden VGZ natura R6    

02286

Aant VGZ Nat r6

P03260

Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 1

03260

Aant VGZ Bewu r1

P03261

Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 2

03261

Aant VGZ Bewu r2

P03262

Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 3

03262

Aant VGZ Bewu r3

P03263

Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 4

03263

Aant VGZ Bewu r4

P03264

Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 5

03264

Aant VGZ Bewu r5

P03265

Aant verzekerden VGZ Bewuzt regeling 6

03265

Aant VGZ Bewu r6

P02288​

Aantal verzekerden VGZ extra 2       

02288

AT VGZ Extra 2

P02290​

Aantal verzekerden VGZ extra 3       

02290

AT VGZ Extra 3

P02291​

Aantal verzekerden VGZ bijz bewuzt

02291

AT VGZ Bijz Bewu

P02292​

Aantal verzekerden VGZ extra 1       

02292

At VGZ Extra 1

P02294​

Reserve                              

02294

reserve

P09125​

Reserve                               

03125

reserve

P09126

Aantal verzekerden VGZ Fysio Goed    

03126

At VGZ Fysio Goed

P09127​

Aantal verzekerden VGZ Fysio Beter  

03127

At VGZ Fysio Beter

P09128​

Aantal verzekerden VGZ Tand Goed 

03128

At VGZ Tand Goed

P09129​​

Aantal verzekerden VGZ Tand Beter    

03129

At VGZ Tand Beter

P09130​

Aantal verzekerden VGZ Buitenl Europa

03130

At VGZ B Europa

P09131​

Aantal verzekerden VGZ Buitenl Wereld

03131

At VGZ B Wereld

De volgende uitvoercodes hebben een gewijzigde omschrijving
Rubriekcode Omschrijving Exportcode  Omschrijving

P90181

IZZ VGZ basis

01181

IZZ VGZ basis

P90183

IZZ VGZ aanvullend

01183

IZZ VGZ aanv

Schoning codes oude ziekengeldberekening

Vanaf 2019 is er een aantal codes komen te vervallen. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-01/6.

Vervallen invoercodes

 

Rubriekcode
Omschrijving
Exportcode 
Omschrijving
P00433 Zwangerschapsdagen(berekening uitkering) 02433 Zwangersch.dgn (cor.uitk)
P02454 Conversie ziekengeld 02454 Conversie ziekengeld
P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek 02474 Uitk dgn tgv zwangerschap
P00482 Uitkeringsdagen afwijkend 02482 Uitkeringsdgn afwijkend
Vervallen uitvoercodes

 

Rubriekcode
Omschrijving
Exportcode 
Omschrijving
P90558 Coord.ln.zwngschp 01558 Coord.ln.zwngschp
P90560 Dgnber.zwngrs.zg 01560 Dgnber.zwngrs.zg
P90561 USW dgn zwangerschap 01561 USW dgn zwngrschp
P90602 Loon ziekengeld 01602 Loon ziekengeld
P90607 Dagen.berekening ZG 01607 Dgn.berekening ZG
P90393 Wedde ziek 01893 Wedde ziek
P90433 ZG t.g.v. zwangerschap 01933 ZG tgv zwangerschap
P90753 ***.ziekengld.ORT 02753 ***.ziekengld.ORT
P90898 ***. factor ziek 02898 ***.factor ziek
P90900 ***. wedde ziek 02900 ***.wedde ziek

Vervallen referentiecodes CAO UWV

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-02/3.

Rubriek Code CAO UWV (P00842) bevat diverse referentiewaarden waarvan de volgende zijn komen te vervallen:

  • 1722
  • 1774
  • 2321

Opgeloste meldingen

BSN mag niet in exportbestand personen.edu voorkomen (change 1025382)

Melding

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een aanvullende rubriekenset in de functie Export Edumanager, wordt toch het BSN-nummer geëxporteerd.

Oplossing

De export is aangepast zodat het BSN-nummer niet meer wordt geëxporteerd ook al wordt er een aanvullende rubriekenset geselecteerd.

Keuze 'Impromptu' in pulldown menu 'Extra' (change 367140) 

Melding

De keuze 'Impromptu' in het pulldown menu 'Extra' zou niet beschikbaar moeten zijn voor HR Core Online klanten.

Oplossing

De keuze 'Impromptu' is niet meer beschikbaar in het pulldown menu 'Extra' voor HR Core Online.

Fiscaal woonland in rubriekenset HSS (change 1222238) 

Melding

Kan de rubriek Fiscaal woonland P12323 worden toegevoegd aan de rubriekenset HSS omdat deze van belang is bij registratie van dienstverband.

Oplossing

Rubriek P12323 (Indicatie fiscaal woonland) is toegevoegd aan de rubriekenset HSS.

 

Publishing Date : 2/28/2019
Medewerkers