Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2019-07 (V2)

21-06-2019 21:40 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1202 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030442).

Mededelingen HR Core in-huis klanten

 • Bij het installeren van de upgrade dient u ook de cliënt upgrade Koppel/batchserver uit te voeren. Als dit niet is gebeurd, kunnen er blauwe schermen verschijnen met als gevolg dat de mutaties niet doorkomen vanuit andere systemen. 
 • Indien u op niet upgrade 030439 (april release) of hoger  zit, dan ontvangt u meldingen ten aanzien van het verlopen van de licentie. U kunt alleen nog upgraden door de licentie te vervangen. Zie hiervoor berichtgeving op de portal. 
 • Bij de installatie van upgrade 030439 (april release) mag het conversieprogramma NIET gedraaid worden. (zie hiervoor berichtgeving op de portal). Met upgrade 030441 wordt ervoor gezorgd dat deze conversie niet meer gedraaid kan worden, indien u de conversie nog niet heeft gedraaid. Indien u de conversie wel gedraaid heeft, dan kunt u contact opnemen met het service center.

Wijzigingen in wet- en regelgeving

Minimumloon aangepast

Vanaf 01-07-2019 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): 1635,60.
 • W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): 1509,80.

De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast.

Minimumloon leeftijd 100% naar 21 jaar

Vanaf 01-07-2019 is de berekening van het minimumloon voor jongeren gewijzigd. Vanaf dit moment is de leeftijd voor 100% berekening van het minimumloon gezet naar 21 jaar i.p.v. 22 jaar. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden dan de onderstaande percentages:

Leeftijd WET + W4W WMB + W4B
20 80 61,5
19 60 52,5
18 50 45,5
17 39,5 39,5
16 34,5 34,5
15   30  30

De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast.

Gewijzigd en verbeterd

Hanteren unieke naam downloadbestanden

Waarom

De functie 'Import / verdelen sal resultaten' (Functie 218061) kon bestanden van Gemal Direct, bijvoorbeeld het bestand 'BEST000001.DAT' niet inlezen. Ondanks dat op het scherm bij de naam voor het te importeren bestand 'BEST######.DAT' wordt aangegeven.

Hoe

Bovenstaande functie is zo gewijzigd dat bestanden die voldoen aan de gehanteerde naamgeving worden ingelezen. Andere/overige functies die BEST-bestanden van Gemal Direct kunnen inlezen zijn onveranderd gebleven.

Uw actie

U hoeft geen actie te ondernemen.

Inrichtingswijzigingen

Uitbreiding aantal verlofregelingen

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07.

Nieuwe invoercodes
Rubriekcode Omschrijving Invoercode Omschrijving kort
P00675 Korting verlofregeling 11 00675 Kort verlofreg 11
P00676 Korting verlofregeling 12 00676 Kort verlofreg 12
P00677 Korting verlofregeling 13 00677 Kort verlofreg 13
P00678 Korting verlofregeling 14 00678 Kort verlofreg 14
P00679 Korting verlofregeling 15 00679 Kort verlofreg 15
P11925 Percentage korting verlofregeling 11  01925 Verlofreg 11 % krt
P11926 Percentage korting verlofregeling 12  01926 Verlofreg 12 % krt
P11927 Percentage korting verlofregeling 13  01927 Verlofreg 13 % krt
P11928 Percentage korting verlofregeling 14  01928 Verlofreg 14 % krt
P11929 Percentage korting verlofregeling 15  01929 Verlofreg 15 % krt
P01935 Verlofregeling 11 uren/wk 01935 Verlofr 11 urn wk
P01936 Verlofregeling 12 uren/wk 01936 Verlofr 12 urn wk
P01937 Verlofregeling 13 uren/wk 01937 Verlofr 13 urn wk
P01938 Verlofregeling 14 uren/wk 01938 Verlofr 14 urn wk
P01939 Verlofregeling 15 uren/wk 01939 Verlofr 15 urn wk
P01945 Verlofregeling 11 uren/mnd 01945 Verlofr 11 urn mnd
P01946 Verlofregeling 12 uren/mnd  01946 Verlofr 12 urn mnd
P01947 Verlofregeling 13 uren/mnd 01947 Verlofr 13 urn mnd
P01948 Verlofregeling 14 uren/mnd 01948 Verlofr 14 urn mnd
P01949 Verlofregeling 15 uren/mnd 01949 Verlofr 15 urn mnd
P01955 Verlofregeling 11 pensioenpremie 01955 Verlofr 11 pens.pr
P01956 Verlofregeling 12 pensioenpremie 01956 Verlofr 12 pens.pr
P01957 Verlofregeling 13 pensioenpremie 01957 Verlofr 13 pens.pr
P01958 Verlofregeling 14 pensioenpremie 01958 Verlofr 14 pens.pr
P01959 Verlofregeling 15 pensioenpremie 01959 Verlofr 15 pens.pr
P11965 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 11 01965 Vrl pr pfzw vv 11
P11966 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 12 01966 Vrl pr pfzw vv 12
P11967 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 13 01967 Vrl pr pfzw vv 13
P11968 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 14 01968 Vrl pr pfzw vv 14
P11969 Verlofpremie PFZW vrijw. voortzetting verlofr 15 01969 Vrl pr pfzw vv 15
P01985 Percentage pensioenpremie verlofr 11 01985 verlofrg 11 prc pp
P01986 Percentage pensioenpremie verlofr 12 01986 verlofrg 12 prc pp
P01987 Percentage pensioenpremie verlofr 13 01987 verlofrg 13 prc pp
P01988 Percentage pensioenpremie verlofr 14 01988 verlofrg 14 prc pp
P01989 Percentage pensioenpremie verlofr 15 01989 verlofrg 15 prc pp
P01995 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 11 01995 Vrl rg 11 mtw ABP
P01996 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 12 01996 Vrl rg 12 mtw ABP
P01997 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 13 01997 Vrl rg 13 mtw ABP
P01998 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 14 01998 Vrl rg 14 mtw ABP
P01999 Meetelwaarde ABP pesioenopbw verlofr 15 01999 Vrl rg 15 mtw ABP
P11915 Verlofuren per jaar verlofr 11 01915 Verlofuren vlrg 11
P11916 Verlofuren per jaar verlofr 12 01916 Verlofuren vlrg 12
P11917 Verlofuren per jaar verlofr 13 01917 Verlofuren vlrg 13
P11918 Verlofuren per jaar verlofr 14 01918 Verlofuren vlrg 14
P11919 Verlofuren per jaar verlofr 15 01919 Verlofuren vlrg 15
P12218 Correctie grondslag kortingsregeling 11 02218 Corr krt reg 11
P02381 Correctie grondslag kortingsregeling 12 02381 Corr krt reg 12
P02384 Correctie grondslag kortingsregeling 13 02384 Corr krt reg 13
P02387 Correctie grondslag kortingsregeling 14 02387 Corr krt reg 14
P02394 Correctie grondslag kortingsregeling 15 02394 Corr krt reg 15
Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01955 / P01956 / P01957 / P01958 / P01959
waarde omschrijving
0 Conform WG code 13008
1 WG/WN verdelen premie
2 WG betaalt premie vrlfdl
3 WN betaalt premie vrlfdl
Geen premiebet verlofdeel
Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P11965 / P11966 / P11967 / P11968 / P11969
waarde omschrijving
0 Geen korting PFZW toep.
1 Wel korting PFZW toep.
Nieuwe referentiecodes voor rubrieken P01995 / P01996 / P01997 / P01998 / P01999
waarde omschrijving
0 Cfm waarde WG code 13022
1 Geen aanp meetelwaarde
Aanpasing meetelwaarde
Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving kort
P92675 Verlofreg 11 00675 Verlofreg 11
P92676 Verlofreg 12 00676 Verlofreg 12
P92677 Verlofreg 13 00677 Verlofreg 13
P92678 Verlofreg 14 00678 Verlofreg 14
P92679 Verlofreg 15 00679 Verlofreg 15
P92236 Verlofreg 11 uren  02236 Verlofreg 11 uren 
P92237 Verlofreg 12 uren  02237 Verlofreg 12 uren 
P92238 Verlofreg 13 uren  02238 Verlofreg 13 uren 
P92239 Verlofreg 14 uren  02239 Verlofreg 14 uren 
P92240 Verlofreg 15 uren  02240 Verlofreg 15 uren 
P92329 Lk.wg.verlrg 11 02329 Lk.wg.verlrg 11
P92330 Lk.wg.verlrg 12 02330 Lk.wg.verlrg 12
P92331 Lk.wg.verlrg 13 02331 Lk.wg.verlrg 13
P92332 Lk.wg.verlrg 14 02332 Lk.wg.verlrg 14
P92333 Lk.wg.verlrg 15 02333 Lk.wg.verlrg 15
P92334 Fc bzt verlofrg 11 02334 Fc bzt verlofrg 11
P92335 Fc bzt verlofrg 12 02335 Fc bzt verlofrg 12
P92336 Fc bzt verlofrg 13 02336 Fc bzt verlofrg 13
P92337 Fc bzt verlofrg 14 02337 Fc bzt verlofrg 14
P92338 Fc bzt verlofrg 15 02338 Fc bzt verlofrg 15
P92218 Corr krt reg 11 02218 Corr krt reg 11
P92381 Corr krt reg 12 02381 Corr krt reg 12
P92384 Corr krt reg 13 02384 Corr krt reg 13
P92387 Corr krt reg 14 02387 Corr krt reg 14
P92394 Corr krt reg 15 02394 Corr krt reg 15

WIA vastlegging met VTWK

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-07.

Voor de volgende rubrieken met betrekking tot een WIA-situatie is de 'indicatie herreken vorig jaar ' op 'J' gezet.

Rubriekcode Omschrijving
P00077 Uitkering IP
P00431 Dagen WAO-WIA-uitkering​
P00457 SV pl WW/WAO-WIA​
P00492 Instantiebetaling​
P02338 Samenvoeg 2 IKV​
P02427 Correctie garantieloon​
P02607 Code WAO-WIA​
P02618 Percentage WAO-WIA​
P02619 Percentage loonaanvulling​
P07107 Aanvulling WAO-WIA​
P07435 Tegemoetkoming ziektekosten UWV

 

Uitvoercode voor afdracht loonheffing

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-07.

Nieuwe rubriek en uitvoercode

 

Rubriek
Omschrijving
Uitvoercode
Omschrijving
P91518 Afdracht loonheffing ingehouden bij wn
01518
Afdr LH wkn

 

Opgeloste meldingen

Waarde selectierubriek P05023 blijft op ‘A’ staan (change 1603499)

Melding

Het blijkt dat als selectierubriek P05023 Selectie dienstverband usermanagement op de waarde ‘A’ is gezet deze na de export niet terug wordt gezet naar ‘M’ maar op ‘A’ blijft staan. Hierdoor worden ten onrechte elke keer de personen opnieuw geëxporteerd.

Oplossing

De functie Aanmaken export gebruikersbeheer is aangepast zodat na de export de waarde van selectierubriek P05023 van ‘A’ op ‘M’ wordt gezet.

Incorrecte uitbetaling ORT in januari (change 432643)

Melding

Indien een werknemer in januari met terugwerkende kracht beter wordt gemeld, dan worden er in de aanlevering van januari toch nog dagen voor berekenen ziekengeld doorgeven aan Payroll Gemal, net alsof de werknemer nog steeds ziek was in december. Het gevolg is een incorrecte uitbetaling in januari.

Oplossing

De programmatuur is zo aangepast dat deze fout niet meer optreedt.

Foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' in log file bij verwerken indirecte mutaties (change 220926)

Melding

Bij het verwerken van indirecte mutaties wordt in een aantal gevallen de foutmelding '[SQL Server]Objectnaam DPIA200 is ongeldig.' vermeld in de logging. Deze foutmelding kan geen kwaad, maar kan de indruk wekken dat er fouten zijn opgetreden bij de verwerking van de indirecte mutaties.

Oplossing

De programmatuur is zo aangepast dat deze foutmelding niet meer wordt vermeld in de logging.

CAO gerelateerde informatie

CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07

In de lopende CAO rijkspersoneel is onder andere een salariswijziging afgesproken per juli 2019. Daarnaast is er sprake van een aanpassing van de salarisstructuur waarbij het aantal anciënniteiten binnen de salarisschalen 2 tot en met 5 wordt teruggebracht.

Zie voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal voor periode 07 onderwerp CAO rijkspersoneel - Salariswijziging 2019-07. Hierin staat beschreven welke acties u in Payroll Gemal moet uitvoeren om de wijzigingen te activeren.

Ook in HR Core Beaufort moet u een aantal acties uitvoeren die hierna zijn beschreven.

Downloaden salarisregeling

De gewijzigde salarisregeling 13 Rijkspersoneel kunt u vanaf 2 juli downloaden via Youforce bij Zenden en Ontvangen en importeren in HR Core Beaufort met de functie 215105 Import geg. salarisregeling.

Periodieken toekennen

Alvorens de anciënniteiten worden aangepast moeten eerst de periodieken worden toegekend voor juli 2019. Hiervoor is functie 160059 Toekennen periodieke verhoging beschikbaar.

Aanpassen anciënniteit voor werknemers in dienst in de schalen 2 tot en met 5

De aanpassing van de anciënniteit van de dienstverbanden die zijn ingeschaald in de schalen 2 t/m 5 kunt u op twee manieren uitvoeren:

 • Per dienstverband. Hiervoor is beschikbaar procedure 700101 Alle dienstverbandgegevens, procedure stap 160052 Salaris.
  Let erop dat u, indien van toepassing, ook de anciënniteit van het garantiesalaris aanpast.
  Let erop dat u de wijzigingen vastlegt met de juiste ingangsdatum van 1 juli 2019.
 • Collectieve mutatie van dienstverbanden. Hiervoor is beschikbaar procedure 700120 Collectieve mutaties. Na het selecteren van de dienstverbanden waarvan de anciënniteit moet worden gewijzigd, moet u een collectieve mutatie vastleggen voor doelrubriek P00326 anciënniteit.
 • Wij adviseren u als volgt om per schaal een collectieve mutatie te definiëren met (afwijkende) ingangsdatum 1 juli 2019:
 • Selecteer dienstverbanden:

 • Kies in de menubalk Rubriek en vervolgens Ingangsdatum wijziging en leg de datum van 1 juli 2019 vast als afwijkende ingangsdatum:

 • Definieer een collectieve mutatie:

 • Wanneer er sprake is van dienstverbanden met een garantiesalaris binnen de de garantieschalen 2 t/m 5, moet u ook vergelijkbare collectieve mutaties definiëren voor de rubriek P01158 Ancienniteit garantieschaal voor de dienstverbanden die u selecteert via de rubrieken P08307 Salarisregeling garantiesalaris, P001157 Garantieschaalnummer en P01158 Ancienniteit garantieschaal.
 • Nadat alle collectieve mutaties zijn aangemaakt, kunt u de resulterende indirecte mutaties desgewenst eerst beoordelen en vervolgens verwerken.

Bepalen bruto salarissen

Nadat alle aanpassingen zijn verwerkt en uitgevoerd, moet u de functie 160090 Bepalen brutosalarissen uitvoeren.

Verwijderen vervallen anciënniteiten

Bij het importeren van de gewijzigde salarisregeling worden niet automatisch de vervallen anciënniteiten verwijderd. Nadat alle anciënniteiten zijn aangepast, kunt u de vervallen anciënniteiten van de schalen 2 t/m 5 verwijderen. Hiervoor is functie 215000 Salarisregeling beschikbaar. De vervallen anciënniteiten zijn:

  Anciënniteit
2 11
3 12
4 11
5 11

Als het niet mogelijk is om een vervallen anciënniteit te verwijderen omdat een dienstverband met een uitdienstdatum nog is ingeschaald op de te verwijderen anciënniteit, dan moet u bedacht zijn op problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch toekennen van periodieke verhogingen via de functie 160059 Toekennen periodieke verhoging.

Als u deze functie namelijk uitvoert voor een dienstverband dat bijvoorbeeld is ingeschaald in schaal 2 anciënniteit 10, dan zal dit dienstverband na de periodieke verhoging ingeschaald worden in de vervallen maar niet verwijderde anciënniteit 11.

U kunt er voor kiezen om voor dienstverbanden in de hoogste trede van de betreffende schaal te blokkeren voor de periodieke verhoging door het veld Blokkade periodiek aan te vinken in het venster 160058 Periodieken.

Publishing Date : 6/27/2019

Medewerkers