Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2019-08 V2

06-09-2019 20:41 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 534 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030443).

Mededelingen

Splitsing code SV

In het kader van de gewijzigde wet-en regelgeving gaat de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst worden in drie afzonderlijke exportcodes:

 • 02122 Code WW
 • 02123 Code WIA
 • 02124 Code ZW
Voor HR Core Beaufort houdt dit in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering in de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken:
 • P02122  Werknemersverzekering WW 
 • P02123  Werknemersverzekering WIA  
 • P02124  Werknemersverzekering ZW 

Om u de gelegenheid te geven uw formulieren in Self Service aan te passen aan de toekomstige situatie, leveren we in deze upgrade alvast de nieuwe rubrieken uit. Deze rubrieken moet u zelf toevoegen aan de HSSK tabel.

Met het draaien van de functie 175510 incidentele export TM en HSS wordt de definitie van de rubrieken geëxporteerd. 

De indicatie Blokk. indirect mut. staat aan en de indicatie Aanleveren salarisverw. staat uit zodat eventuele mutaties op deze nieuwe rubrieken nog niet verwerkt worden in HR Core Beaufort en Payroll Gemal.

In de oktober release gaan we de overige aanpassingen in HR Core Beaufort aanleveren. Hieronder vallen onder meer het aanpassen van diverse schermen, zodat de nieuwe rubrieken in HR Core Beaufort kunnen worden ingevoerd, en het overzicht stamblad werknemer. 

Daarom is het vanaf deze release mogelijk de nieuwe codes aan te leveren vanuit Self Service.

Wilt u na de oktober release gebruik maken van het aangepaste waardebereik van de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124), dan moet u of uw formulier in Self Service aanpassen of de waardes van de nieuwe rubrieken onderhouden in HR Core Beaufort.

Uw actie

Als u alvast gebruik wilt maken van de rubrieken in HR Self Service om uw formulieren aan te passen, dan moet u de volgende acties uitvoeren:

 1. Toevoegen van de rubrieken P02122, P02123 en P02124 aan de HSSK tabel.
 2. Draaien van de  functie 175510 incidentele export TM en HSS.

Gewijzigd en verbeterd

Rubriek P08321 in opslag termijn historie gewijzigd naar 12 maanden

In een vorige release is rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 opgeleverd met 0 maanden in de opslag termijn historie. Dit is gewijzigd naar 12 maanden.

Inrichtingswijzigingen

Toelage over inpasnummer

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-08. 

Nieuwe invoercodes

 

Rubriekcode
Omschrijving
Exportcode 
Omschrijving

P05182

Procentuele toelage percentage 1

01182

Proc toel prct 1

P01281

Procentuele toelage percentage 2

01281

Proc toel prct 2

P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3
P03256 Procentuele toelage inpasnummer 1 03256 Proc toel inpsnr 1
P03257 Procentuele toelage inpasnummer 2 03257 Proc toel inpsnr 2
P03258 Procentuele toelage inpasnummer 3 03258 Proc toel inpsnr 3
P03259 Procentuele toelage rato 1 03259 Proc toel rato 1
P03278 Procentuele toelage rato 2 03278 Proc toel rato 2
P03279 Procentuele toelage rato 3 03279 Proc toel rato 3
Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P91182 Toelage over inpasnummer 1 01182 Proc toel inpsnr 1
P91281 Toelage over inpasnummer 2 01281 Proc toel inpsnr 2
P91282 Toelage over inpasnummer 3 01282 Proc toel inpsnr 3

 

Opgeloste meldingen

Opslaan waarde P02486 lukt niet bij in- en uitdienstgegevens (change 1609896)

Salarisadministratie > Werknemer > Dv-gegevens per soort > In- en uitdienstgegevens (700102)

Melding

Na upgrade 41 kan veld P02486 Std.werktijd inst. niet opgeslagen worden. Voorheen kon de code 2 wel als waarde voor rubriek P02486 opgeslagen worden.

Oplossing

De functie in- en uitdienst is aangepast zodat de waarde nu weer opgeslagen kan worden. 

Salarisspecificatie met fout Verlofsaldo (change 396604)

Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Aanmaken verlofgeg. sal. verw. (163019)

Melding

Bij het aanmaken van de verlofgegevens salarisverwerker (functie 163019) werd het verlofsaldo voor Payroll Gemal niet altijd correct bijgewerkt als een persoon daarvoor uit dienst was gemeld.

Oplossing

De programmatuur is zodanig aangepast dat de verlofrechten nu correct worden bepaald.

Afwijkende selectieschermen in functie 'Loonaangifte gegevens' (change 1334365)

Salarisadministratie > Werknemer > DV-gegevens per soort > Loonaangifte gegevens (700116)

Melding

Wanneer in de functie 'Loonaangifte gegevens' op de index knop bij ' landcode ISO' of ' Wao-Wia afd 2017' wordt gedrukt, verschijnt een ander index scherm dan bij de overige rubrieken op het scherm.

Oplossing

De programmatuur is zodanig aangepast dat niet alleen in deze functie maar ook in alle andere functies hetzelfde standaard index scherm wordt getoond.

Publishing Date : 7/25/2019

Medewerkers