Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2019-11 V2

25-10-2019 19:14 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 1257 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030446)

Mededelingen

Splitsing code SV

Het forceren van een conversie van rubriek P01182 naar de rubrieken P02122 t/m P02124 inclusief bijbehorende salarismutaties, kunt u realiseren door het uitvoeren van de procedure 'Stamblad werknemer (700112)'.

Aankondiging december release

In de december release worden er belangrijke wijzigingen naar aanleiding van de wetgeving per 2020 geleverd, die mogelijk impact hebben op de formulieren die u gebruikt in Self Service. In de oktober release hebben we al voor een deel van de aankomende wijzigingen de inrichting geleverd, zodat u de formulieren hierop kunt voorbereiden.

Belangrijke wijzigingen:

  • Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).
  • Reden uit dienst t.b.v. loonaangifte.

Aankondiging januari release

Afwijkend wat wij in de release notes van oktober hebben geschreven - In de volgende release van HR Core Beaufort komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle.-  zal de aanpassing pas met de release van januari worden verwijderd. Dit betekent voor u dat u tot deze release een waarde moet opgeven bij de code P02266.

Gewijzigd en verbeterd

Uitbreiden bezettingstabel met indirecte mutaties

Waarom

De procedure voor het berekenen van bezettingsgegevens is gewijzigd ten behoeve van Management Informatie. Indirecte mutaties op rubrieken die van invloed zijn op deze berekening, dienen te worden meegenomen in de bezettingsgegevens. Het tonen van de toekomstige mutaties in de bezettingstabel staan voor Management Informatie gepland voor de december release.

Hoe

Bij het importeren en verwerken van indirecte mutaties voor de rubrieken P01107, P01106, P01151, P00326, P00314, P01109, P00404, PE0404, P02486, P01103, P01104, P00322 en P00830 wordt automatisch een record aangemaakt in de bezettingstabel. Dit zorgt voor het opnieuw berekenen van de bezettingsgegevens.

Technisch issue uitlezen stuurgegevens

Waarom

In bepaalde gevallen werd in de database bij het uitlezen van een stuurgegeven het database record gelockt. Hierdoor kon dit stuurgegeven niet meer door andere Beaufort instanties geraadpleegd worden met foutmeldingen tot gevolg.

Hoe

Door een andere technische implementatie van het uitlezen van stuurgegevens zal dit probleem niet meer optreden.

Opgeloste meldingen

Uitlevering onjuiste uitvoercodes (change 12457973)

Melding

In de september release zijn in het kader van 'uitbreiding doorbetaling bij verlof' abusievelijk een aantal onjuiste uitvoercodes uitgeleverd.

Oplossing

De correcte inrichting is toegevoegd en de foutieve inrichting op vervallen gezet. Voor details zie verder bij 'Inrichtingswijzigingen'.

Aanmelden geeft foutmelding op blauw scherm (change 1576688)

Melding

Bij het aanmelden in HR Core Beaufort worden de licentiegegevens gecontroleerd. Als hierin een fout is geconstateerd, wordt er een blauw scherm getoond met een onduidelijke melding, waarna de applicatie wordt afgesloten.

Oplossing

Bij het aanmelden met foutieve licentiegegevens wordt nu een duidelijke melding gegeven, waarna de applicatie wordt afgesloten.

Inrichtingswijzigingen

Uitbreiding doorbetaling bij verlof 

Betreft een correctie van de uitvoercodes opgeleverd in de 2019-09 release.

Vervallen uitvoercodes

 

Rubriekcode
Omschrijving
Uitvoercode
Omschrijving
P91160 Langdurig ziek bedrag doorbetaling (Vervallen) 01160 Vervallen
P91670 Seniorenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00670 Vervallen
P90671 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00671 Vervallen
P91672 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00672 Vervallen
P90673 Levensloopverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00673 Vervallen
P90674 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00674 Vervallen
P91693 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00693 Vervallen
P90981 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling (Vervallen) 00981 Vervallen
P90982 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00982 Vervallen
P90983 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00983 Vervallen
P90984 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00984 Vervallen
P90985 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00985 Vervallen
P91986 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00986 Vervallen
P91987 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00987 Vervallen
P90988 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling (Vervallen) 00988 Vervallen
Nieuwe uitvoercodes

 

Rubriekcode
Omschrijving
Uitvoercode
Omschrijving
P92635 Langdurig ziek bedrag doorbetaling 00635 Ld zk doorbet.
P92636 Seniorenverlof bedrag doorbetaling  00636 Sen vrl doorbet.
P92637 Ouderschapsverlof bedrag doorbetaling 00637 OSV doorbet.
P92638 Onbetaald verlof bedrag doorbetaling  00638 Onb vrl doorbet.
P92639 Levensloopverlof bedrag doorbetaling  00639 LL vrl doorbet.
P92640 Kortdurend zorgverlof bedrag doorbetaling  00640 Kzg vrl doorbet.
P92641 Langdurig zorgverlof bedrag doorbetaling 00641 Lzg vrl doorbet.
P92642 Calamiteitenverlof bedrag doorbetaling  00642 Cal vrl doorbet.
P92643 Verlofregeling 9 bedrag doorbetaling  00643 Vrlr 9 doorbet.
P92644 Verlofregeling 10 bedrag doorbetaling 00644 Vrlr 10 doorbet.
P92645 Verlofregeling 11 bedrag doorbetaling  00645 Vrlr 11 doorbet.
P92646 Verlofregeling 12 bedrag doorbetaling  00646 Vrlr 12 doorbet.
P92647 Verlofregeling 13 bedrag doorbetaling  00647 Vrlr 13 doorbet.
P92648 Verlofregeling 14 bedrag doorbetaling  00648 Vrlr 14 doorbet.
P92649 Verlofregeling 15 bedrag doorbetaling 00649 Vrlr 15 doorbet.

 

Transitievergoeding automatisch berekend

Met de introductie van de wet WAB in 2020 biedt Payroll Gemal de mogelijkheid om een benadering te berekenen van het uit te betalen bedrag transitievergoeding aan werknemers die onvrijwillig uit-dienst gaan om zo een inzicht te krijgen in de mogelijke kosten. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-11.
Nieuwe invoercodes

 

Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving
P03660 Grondslag transitieverg variabel huidig jr 01660 Grsl trv var hdjr
P01557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 01557 Grsl trv var jr-1
P01558 Grondslag transitieverg variabel jr-2 01558 Grsl trv var jr-2
P01559 Grondslag transitieverg variabel jr-3 01559 Grsl trv var jr-3
P01658 Grondslag transitieverg salaris 01658 Grsl transv sal
P01659 Grondslag transitieverg vast 01659 Grsl transv vast
P02930 Datum indienst transitieverg 02930 Dat indienst trnsv
Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschijving
P92556 Grondslag transitieverg variabel jr-0 02556 Grsl trv var jr-0
P92557 Grondslag transitieverg variabel jr-1 02557 Grsl trv var jr-1
P92558 Grondslag transitieverg variabel jr-2
02558
Grsl trv var jr-2
P92559 Grondslag transitieverg variabel jr-3
02559
Grsl trv var jr-3
P91555 Transvergoeding  indicatief 01555 Transverg ind

 

Ons®Connector

Ons®Connector - Nieuwe elementen

Waarom

Vanaf woensdag 6 november zijn er nieuwe elementen beschikbaar in de ONS-Connector.

 

HR Core Beaufort-code

Omschrijving

WKKRT1

Weekkaartprofiel

P01162

Bruto uurloon

COMP01

Compensatie berekenen

COMP02

Compensatie begindatum

COMP03

Compensatie uitbetalen

 

Hoe

Het element P01162 (Bruto uurloon) is een standaard HR Core Beaufort-element. De overige elementen moeten zoals hieronder in HR Core Beaufort worden gedefinieerd.

Uw actie

Als u de ONS connector gebruikt moet u de rubriekenset in het interface van HR Core Beaufort aanpassen als u deze nieuwe elementen wilt gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Service Center. Zij regelen dat u de de nieuwe noodzakelijke bestanden zult ontvangen (DPIA028 and DPIA029) voor uitbreiding van de "rubriekentabel" in HR Core Beaufort.

Ons®Connector - Cluster- en contractgegevens bepalen per Ons®-gebruiker (wijziging #1466457)

Waarom 

Release 2019-05 bevatte een functionele verbetering in de NedapOns® Connector. Dankzij deze verbetering worden alleen toekomstige, huidige en tot 30 dagen oude Inzetgegevens in de export opgenomen. Daardoor wordt het aantal waarschuwingen met betrekking tot het cluster en het contract in het verwerkingsrapport van de import tot het minimum beperkt.
Sommige klanten kunnen echter mutaties niet tijdig in HR Core Beaufort rapporteren en registreren. Daardoor verschenen inzetgegevens die in HR Core Beaufort waren geregistreerd van meer dan 30 dagen oud niet meer in de importbestanden voor NedapOns®. Uit een enquête onder de gebruikers van de export bleek dat deze periode standaard 30 dagen moet zijn, maar daarnaast ook door de gebruiker instelbaar.

Hoe

Bepaal cluster- en contractgegevens met 'Inzet'-gegevens met een instelbaar aantal dagen in het verleden, het heden en de toekomst.

Uw actie

Neem als je het aantal dagen in het verleden wilt wijzigen contact op met het Service Center. Standaard is deze periode 30 dagen.

Publishing Date : 10/30/2019

Medewerkers