Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2021-07

18-06-2021 16:51 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 659 Weergaven

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030513)

Wet- en regelgeving

Minimumloon aangepast

Vanaf 01-07-2021 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1701,00.
 • W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL): € 1570,20.

De benodigde tabellen in HR Core Beaufort (Online) zijn hierop aangepast.

Gewijzigd en verbeterd

Toepassen standaard import pad

Waarom

Beaufort kent een aantal functies waarin je een import pad dient te selecteren. In sommige gevallen zal Beaufort standaard het pad tonen zoals je dat in Mijn Beaufort hebt vastgelegd. Bijvoorbeeld in geval van functie 100257- Importeren (kolom)mutaties. In andere gevallen zal het standaard pad worden bepaald op basis van een stuurgegeven. Bijvoorbeeld bij de functie 200297- Import tijdregistratie waarbij de waarde uit stuurgegeven DRPIPATH wordt toegepast.

Echter waar geen standaard waarde kon worden bepaald - doordat bijvoorbeeld het stuurgegeven leeg is - werd als standaard pad de CFG folder van de Beaufort installatie toegepast. Dit is niet wenselijk omdat je deze folder niet kunt benaderen.

Hoe

Als Beaufort niet op de gebruikelijke wijze het standaard pad kan bepalen, zal Beaufort de waarde uit het Raet stuurgegeven IMP_PAD toepassen. Uiteraard kun je dan alsnog een ander pad kiezen als dat wenselijk is.

Actie

Er is geen actie nodig.

Extra gegevens zichtbaar bij batch gerelateerde functies

Waarom

In Beaufort kun je een groot aantal functies in batch uitvoeren. Met diverse ondersteunende functies kun je deze batchopdrachten beheren. Hierbij was het niet altijd makkelijk om de juiste batchopdracht te selecteren. Door een aantal aanvullende kenmerken te tonen, hebben we het onderhouden van de juiste batchopdrachten wat eenvoudiger gemaakt.

Hoe

Na installatie van deze release zullen bij de diverse batchfuncties zoals 'wachtrij alle/eigen batchopdrachten', 'terugzetten alle/eigen batchopdrachten', 'raadplegen historische batchopdrachten' en 'stoppen batchverwerking' indien van toepassing en indien beschikbaar de productiesoort, het aanleverend proces en de gekozen rubriekenset gerelateerd aan de betreffende batchopdracht worden weergegeven. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Opgeloste meldingen

Roltoewijzingen en mutatieverantwoording (change 1576574 )

Melding

Als voor rubrieken van gegevenssoort RT Roltoewijzing de Mutatieverantwoording wordt aangevinkt, dan resulteert het schrijven van de mutatieverantwoording in een ernstige foutsituatie.

Oplossing

Met ingang van deze release is het mogelijk om mutaties van de rubrieken van de gegevenssoort RT Mutatieverantwoording op te slaan in de Mutatieverantwoording.

Actie

Als je wilt dat mutaties van de gegevenssoort RT voortaan worden opgeslagen in de Mutatieverantwoording, moet je in functie 210000 Rubrieken het veld Mutatieverantwoording aanvinken. Het betreft de rubrieken P01061 Org.eenheid, P01062 Rol, P01063 Ingangsdatum, P01064 Einddatum en P01065 Omschrijving.

Contractindicaties niet altijd verplicht (change 2596350)

Melding

In de functie 160041 Premiedifferentiatie WAB zijn de rubrieken P08259 Code contract (on)bepaalde tijdP12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst en P12474 Code oproepovereenkomst in alle gevallen verplicht. Sinds 1 januari 2021 zijn deze contractindicaties echter niet meer in alle gevallen verplicht, bijvoorbeeld bij een stagiair.

Oplossing

De functie 160041 Premiedifferentiatie WAB is aangepast. De hiervoor genoemde rubrieken zijn niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband niet is aangevinkt.

Bovendien zijn de hiervoor genoemde rubrieken niet verplicht als de Indicatie salarisverwerking van P01102 Code soort arbeidsrelatie van het dienstverband is aangevinkt èn rubriek P02268 Code aard arbeidsverhouding één van de volgende waardes heeft:

 • 04 Deelvisser
 • 06 Musicus / artiest
 • 07 Stagiair
 • 18 Publiekrechtelijke aanstelling
 • 79 Opting-in regeling
 • 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen

Actie

Er is geen actie nodig.

Onjuiste productiesoort (en verrekenperiode) bij verwerken indirecte mutaties (change 1917382)

Melding

Bij het verwerken van indirecte mutaties genereert Beaufort in sommige gevallen aanvullende mutaties. Indien de productiesoort van de indirecte mutaties en de Beaufort sessie waarin de mutaties verwerkt worden niet gelijk waren, kon dat tot problemen leidden. De indirecte mutaties werden dan weggeschreven onder de productiesoort van de indirecte mutaties (bv JWP), maar de aanvullende automatisch gegenereerde mutaties kregen de Beaufort sessie mee (bv NOR).

Oplossing

De functie Verwerken indirecte mutaties (100252) is zodanig aangepast dat indirecte mutaties nu automatisch per productiesoort verwerkt worden, ongeacht de Beaufort sessie. Uiteraard nog steeds uitsluitend voor het geselecteerde aanleverende proces. Hierdoor zullen aanvullende mutaties gebaseerd op procesacties de juiste productiesoort en gerelateerde kenmerken als verrekenperiode meekrijgen.

Beaufort zal per productiesoort controleren of er relevante mutaties gereed staan en deze vervolgens in de volgorde NOR-COR-JWP-GSA daadwerkelijk verwerken. Mochten er bijvoorbeeld geen COR mutaties gereed staan zal die stap worden overgeslagen en wordt de volgende productiesoort (JWP) verwerkt.

Per verwerkte productiesoort wordt een verwerkingsrapport gegenereerd. Als je de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) handmatig start, zal dit ook gebeuren in situaties waarin er geen mutaties te verwerken bleken te zijn. Dit om je daarvan op de hoogte te stellen. Als de functie 100252 automatisch wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld via batch), dan zullen er uitsluitend rapporten worden gegenereerd indien er daadwerkelijk mutaties verwerkt zijn.

Actie

Omdat de wijzigingen in de verwerking van indirecte mutaties volledig in de functie Verwerken indirecte mutaties (100252) zijn opgenomen, is geen aanvullende actie nodig. 

Discrepantie in verwerking te importeren bestanden bij foutieve IMP_BUL (change 1648201)

Melding

Als bij het handmatig importeren met de functie 'Import. externe ind. mutaties' de locatie uit het stuurgegeven IMP_BUL onbekend was, dan ging het importproces verder zonder een back-up te maken.

Oplossing

De werking is gewijzigd: als het importbestand niet verplaatst kan worden in de locatie van het stuurgegeven IMP_BUL, dan wordt het importproces gestopt. Op het importverslag wordt vermeld dat de locatie niet beschikbaar is en het importbestand wordt niet verwijderd. 

Actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 6/28/2021

Medewerkers