Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2021-08

23-07-2021 18:32 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 666 Weergaven

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030514)

Mededelingen

Officelink maakt plaats voor Template Editor

Graag brengen we de melding over het gebruik van Officelink in HR Core Beaufort onder je aandacht, zie het bericht van 1 juli op de community.

Gewijzigd en verbeterd

Afhandelen ontbrekende logon-user gewijzigd

Waarom

Als een gebruiker inlogt in HR Core Beaufort, wordt voor deze gebruiker een logon-id gegenereerd en opgeslagen voor de duur van de sessie. HR Core Beaufort gebruikt deze logon-id bij een aantal (sub)processen, zoals het opslaan van de mutatielogging of het aanmaken van salarismutaties. Zodra de gebruiker uitlogt, wordt de logon-id verwijderd.

Soms wordt de logon-id echter verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd in HR Core Beaufort. Tot nu toe kreeg de gebruiker dan de melding dat er een ernstige foutsituatie was opgetreden. Omdat dit niet de lading dekte, hebben we dit aangepast en melden we voortaan dat de Beaufort-sessie van de gebruiker niet langer actief is en Beaufort zal worden afgesloten.

Hoe

Als de logon-id is verwijderd, terwijl de gebruiker nog is ingelogd, zie je als gebruiker vanaf deze release de melding PI_1195: Je Beaufort-sessie is niet meer actief, Beaufort zal worden afgesloten.

Actie

Er is geen actie nodig.

Rubriek P01100 ook VTWK 

Waarom

Naar aanleiding van opmerkingen van klanten is het in Payroll Gemal mogelijk gemaakt om invoercode 01100 Correctie ORT tijdens vakantieverlof met terugwerkende kracht over de jaargrens heen te kunnen muteren.

Hoe

Rubriek P01100 Corr ORT verlof is aangepast; de eigenschap Herrek. vorig jaar is aangevinkt.

Actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 7/23/2021

Medewerkers