Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-01

05-01-2022 18:56 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1316 Weergaven

Deze release notes zijn voor HR Core Beaufort Online en voor HR Core Beaufort in-huis

Mededelingen

Eerder gepubliceerde nieuwsbericht op de community:

Teruggedraaid: Berekening te verjaren verlof

In de 2021-12 release hebben we een aanpassing doorgevoerd in de eindejaarsberekening met betrekking tot het te verjaren verlof. Helaas is gebleken dat de berekening van het te verjaren verlof niet in alle gevallen correct  is. Om te voorkomen dat foutieve saldi aan de medewerkers worden getoond hebben we besloten deze wijziging terug te draaien. Voor meer informatie zie de berichtgeving op de community.

Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 

Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar.

Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.

Aantal posities en aanlevering Functie/Beroep aangepast

Waarom

In release 2020-09 van HR Core Beaufort hebben we beschreven dat er een aanpassing is doorgevoerd in het aanleveren van invoercode 02311 Functie/Beroep aan Payroll Gemal waarbij invoercode 02311 niet langer gekoppeld is aan rubriek P00311 Functie/beroep, maar voortaan gekoppeld wordt aan rubriek P01107 Primaire functie.

In release 2020-10 hebben we geschreven dat er een eenmalige conversie is toegevoegd aan Beaufort Service waarmee de omzetting van invoercode 02311 in één keer gerealiseerd kan worden voor alle actieve dienstverbanden. Vanuit Payroll Gemal hebben we de informatie ontvangen dat een aanzienlijk aantal organisaties deze eenmalige conversie nog niet heeft uitgevoerd.

Daarom bij deze het verzoek deze conversie alsnog uit te voeren. Als de conversie reeds is uitgevoerd, dan zul je de conversie niet meer aantreffen in Beaufort Service

Hoe

De eenmalige conversie is toegevoegd aan Beaufort Service: Uitvoeren conversie Beaufort > Aanmaken salarismutaties functiegegevens

Actie

Om deze conversie ongestoord en vlot te laten verlopen is het advies om deze conversie uit te voeren op een moment waarop er geen gebruikers zijn ingelogd

Mededeling voor HR Core in-huis klanten

Installeren upgrade 2022-01

Recent heeft staatssecretaris Wiersma van SZW in een kamerbrief beschreven dat de juridische basis blijkt te ontbreken voor een premiedifferentiatie in de WW bij tijdelijke contractuitbreidingen. Het gevolg van deze constatering is dat het WW-tarief van de uitbreiding gelijk zou moeten zijn aan die van de vaste overeenkomst. Als voor het vaste contract de lage WW-premie geldt, dan geldt die dus ook voor de tijdelijke uitbreiding. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de Payroll Gemal release notes 2022-01. Om deze nieuwe situatie goed te ondersteunen in de keten Beaufort-Gemal wordt vanaf de 2022-01 release rubriek P01404 (Percentage deelbetrekking contract) niet meer aangeleverd aan Gemal.

Je wordt dan ook dringend geadviseerd de 2022-01 upgrade zo spoedig mogelijk te installeren. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan kun je in de functie 210001 bij rubriek P01404 het vinkje bij 'Aanleveren salarisverw.' (en bij de gerelateerde vinkjes 'DIW <> begindt loonper' en 'Herrek. huidig jaar') uitvinken. Ook de exportkenmerken dienen verwijderd te worden. Dit doet je door in de regel van de exportkenmerken te gaan staan en op de knop met het zwarte kruis te klikken. Bij het starten van deze functie verschijnt een waarschuwing. Hier kun je bij uitzondering op 'Doorgaan' klikken.

Upgrade 030518 voor periode 2022-01 komt maandag 10 januari beschikbaar op Youforce bij Zenden en Ontvangen.

Ook in het geval u met Beaufort Online werkt en vóór het weekend van 8 en 9 januari de januari productie draait, word je geadviseerd het genoemde vinkje uit te zetten en de exportkenmerken te verwijderen.

Gewijzigd en verbeterd

Geen apart WW-tarief meer voor tijdelijke uitbreidingen

Waarom

Als gevolg van de WAB is het sinds januari 2020 in HR Core Beaufort mogelijk om tijdelijke uitbreidingen op een dienstverband vast te leggen door vaste contracturen en tijdelijke uitbreidingsuren apart vast te leggen. Achterliggend doel is het kunnen toepassen van een apart WW-tarief voor tijdelijke uitbreidingen. De mogelijkheid tot gescheiden vastlegging betreft een eerder door jouw gemaakte keuze in Beaufort Service, zie hiervoor het stuurgegeven UURMETH Contract- en uitbreidingsuren vastleggen.

In een recente kamerbrief van het ministerie van SZW is bekend gemaakt dat de wettelijke basis ontbreekt voor het toepassen van een apart WW-tarief. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de Payroll Gemal release notes 2022-01.

in de oude situatie werden de rubrieken P01404 Percentage deelbetrekking contract, P02404 Percentage deelbetrekking uitbreiding vastgelegd en werd rubriek P00404 Percentage deelbetrekking berekend. De rubrieken P01404 en P00404 werden aangeleverd aan Payroll Gemal.

Hoe

In overleg met Payroll Gemal is besloten om de vastlegging van een tijdelijke uitbreiding en de daaruit voortvloeiende berekening van het  percentage deelbetrekking in HR Core Beaufort niet aan te passen, maar in plaats daarvan de aanlevering van gegevens aan Payroll Gemal aan te passen. Met dit besluit bereiken we 2 doelen. Ten eerste zorgen we er voor dat het vastleggingsproces van contract- en uitbreidingsuren in aanleverende systemen zoals HR Self Service niet aangepast hoeft te worden. Ten tweede zijn we voorbereid op toekomstige besluiten over de toepassing van de premiedifferentiatie.

De aanlevering van gegevens aan Payroll Gemal wordt gewijzigd: rubriek P01404 Percentage deelbetrekking contract wordt niet langer aangeleverd. De aanlevering van rubriek P00404 Percentage deelbetrekking wijzigt niet.

Voor het gemak hieronder de relatie tussen Beaufort rubrieken en Gemal invoercodes:

Rubriek

Invoercode

P01404

2511

P00404

2404

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen, tenzij je over de jaren 2021 en/of 2020 wilt corrigeren. Op de community staat een stappenplan beschreven hoe deze kunnen worden doorgevoerd. Zie hiervoor https://community.visma.com/t5/Nieuws/Toch-geen-apart-WW-tarief-bij-tijdelijke-contract-uitbreidinge....

Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling

Waarom

Met ingang van deze release komt de aansturing voor de levensloop regelingen en de toelage te vervallen. In de volgende release wordt het toelage deel van de vervallen regeling hergebruikt en omgevormd tot een generieke toelageregeling. Zie release notes Payroll Gemal 2022-01

Vervallen rubrieken

Rubriek

Omschrijving

P00695

(Vervallen) Levensloop inleg

P01307

(Vervallen) Opname levensloop 2

P01336

(Vervallen) Opname levensloop

P01398

(Vervallen) Levensloopverlofkorting

P01688

(Vervallen) Inleg levensloop 2

P02531

(Vervallen) ABP levensloop

P02616

(Vervallen) Jaren levensloop

P02694

(Vervallen) Levensloop inleg percentage

P01393

(Vervallen) Perc.tlg levens 1

P01396

(Vervallen) Perc.tlg levens 3

P01399

(Vervallen) Percentage toelage levensloop 3

P02567

(Vervallen) Toelage levensloop 1

P02568

(Vervallen) Toelage levensloop 2

P02569

(Vervallen) Toelage levensloop 3

P02875

(Vervallen) Cumulatieve corr. saldo levensloop 2

P08060

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1

P08061

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2

P08062

(Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3

Vervallen importrubrieken

Rubriek

Omschrijving

P90307

(Vervallen) Opname levensloop 2

P90336

(Vervallen) Opn Levensloop

P90688

(Vervallen) Inleg levensloop 2

P90695

(Vervallen) Levensloop inleg

P90839

(Vervallen) Saldo levenslooprekening 2

P90875

(Vervallen) Cc levensloop saldo2

P90895

(Vervallen) Cumulatief levensloop

P91398

(Vervallen) Levensloopverlofkorting

P92101

(Vervallen) Totale opname levensloop

P91393

(Vervallen) Toel levens 1

P91396

(Vervallen) Toel levens 2

P91399

(Vervallen) Toelage levensloop 3

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Doorgeven verloonde uren naar PFZW

Waarom

In de UPA-interface tussen Gemal en pensioenfonds PFZW is een bekend probleem met normuren aangepakt door Gemal. Als onderdeel van de oplossing introduceert Gemal een nieuwe uitvoercode. Deze code is opgenomen HR Core Beaufort. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2022-01.

Nieuwe uitvoercode

Uitvoercode

Omschrijving

02242

Afw verl uren UPA

Nieuwe importrubriek

Rubriek

Omschrijving

P92242

Afwijkende verloonde uren per periode UPA/Pfzw

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Opgeloste meldingen

Verlofoverzicht medewerker niet correct (change 21802067) 

Melding

In sommige gevallen verliep de export van de 365 dagen tabel vanuit Beaufort naar Self Service niet correct waardoor het verlofoverzicht van de medewerker in Self Service niet alle gegevens bevatte. Zo werden bijvoorbeeld ziektedagen niet correct weergegeven.

Oplossing

De export van de 365 dagen tabel is aangepast waardoor nu alle gegevens correct naar Self Service worden geëxporteerd om daar vervolgens in het verlofoverzicht te worden getoond.

Actie

Na installatie van deze release zal de export correct verlopen. Als je echter een bestaande foutieve weergave wilt corrigeren kun je rubriek P05012 (Selectierubriek 365 dgn tabel HR Self Service) muteren met de datum vanaf wanneer de 365 dagen tabel voor die medewerker geëxporteerd moet worden. Vervolgens kun je handmatig een mutatiebestand afroepen dan wel de bestaande automatische export afwachten.

Let op: de te exporteren dienstverbanden moeten de rubriek P05009 op de waarde 'M' hebben staan. In geval van een waarde 'A' wordt immers maximaal 3 maanden historie geëxporteerd (ongeacht de waarde van rubriek P05012).

Ziekmelding niet verwijderd (change 3032356)

Melding

Bij het verwijderen van een ziektegeval via Self Service werd de ziekmelding niet verwijderd.

Oplossing

De programmatuur is hierop aangepast en een te verwijderen ziektegeval via Self Service wordt nu weer correct verwijderd.

Actie

Indien je nog ziektegevallen in Beaufort heeft staan die door dit issue niet correct zijn verwijderd kun je deze met behulp van het volgende stappenplan alsnog verwijderen:

 1. Zoek het HE bestand op waarmee deze ziekmelding in Beaufort terecht is gekomen. Deze is doorgaans terug te vinden in de Backup map. Kijk in Applicatiebeheer, Stuurgegevens, Wijzigen stuurgegevens naar de waarde in het stuurgegeven HSS_BUL voor de precieze locatie.
 2. Open het bestand, dat ziet er ongeveer zo uit:
  7484.png
 3. Selecteer de regel met de P01600, de 1e AO dag.
 4. Knip of kopieer deze regel via de rechter muisknop of CRTL-X of C.
 5. Plak hem in een nieuw bestand via Bestand/File, Nieuw/New en dan rechtermuisknop Plakken of CRTL-V. Er staat dus maar 1 regel in dit nieuwe bestand met de gevulde eerste AO-dag.
 6. Sla het bestand op de gewenste netwerklocatie en met de gewenste naam op.
  2821.png
 7. Importeer en verwerk dit bestand opnieuw in Beaufort via menu Divers, Indirect muteren.
 8. Laat de verslagen naar het scherm komen om te zien of alles goed verwerkt is.
 9. Het veld 1e AO dag is nu gevuld bij het ziektegeval.
 10. De Ziekmelding kan nu verwijderd worden uit beaufort.

In die gevallen waarbij je het specifieke bestand niet meer ter beschikking hebt (of je werkt met de API*) kun je de volgende methodiek toepassen:

 • Bepaal met de functie 'Raadplegen systeemmutaties'  het ID van het te verwijderen ziektegeval. Dit doe je als volgt:
  • Start systeemfunctie 100026
  • Geef als selectiecriteria de keuze 'werknemer', het persoonsnummer, de mutatieperiode waarin het ziektegeval is verwerkt en de gegevenssoort 'ZG' op
  • In het resultatenscherm klikt u bij de P01600 mutatie met de lege nieuwe waarde op het veld Identificatie en vervolgens op de toetsencombinatie CTRL-Z
  • In de popup is vervolgens de identificatie van het ziektegeval te zien. In dit schermvoorbeeld is dat 4000003147:
   2021_12_13_134543.png
 • Neem een dpia100 importbestand met een P01600 mutatie (zie stap 3 in het stappenplan hierboven) en wijzig de P01600 mutatie door:
  • de identificatie van de mutatie te wijzigen:
   • vervang in dit voorbeeld 17390 met het persoonsnummer dat van toepassing is
   • vervang in dit voorbeeld 1 met het volgnummer dienstverband dat van toepassing is
   • vervang in dit voorbeeld 4000004305 met het ziektegeval ID dat van toepassing is
  • zorg dat de datum eerste AO dag gevuld is, in dit voorbeeld 15-10-2021
   7673.2021_12_13_140801.png
 • Ga verder met stap 4 uit het stappenplan hierboven.

( * ) Indien je gebruik maakt van de API om mutaties uit te wisselen, kun je zelf een dpia100 bestand aanmaken. Indien je hiermee geen ervaring heeft, kan de Servicedesk een voorbeeldbestand aanleveren.

Wet- en regelgeving

Minimumloon aangepast

Vanaf 01-01-2022 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL): € 1725,00
 • W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. min.loon 4-wkb BBL): € 1592,40

Updaten controlelijsten CAO's, nationaliteiten en sectoren

De Belastingdienst en CBS beheren lijsten met codes voor nationaliteiten en codes voor CAO's en sectoren. Voor 2022 is het volgende gewijzigd:

Nationaliteiten

code

Omschrijving (oud)

Omschrijving (nieuw)

0086

Macedonische

Vervallen

0124

Zairese

Vervallen

0404

West-Samoaanse

Vervallen

0454

Burger van Servië

Servische

0041

Burger van Rusland

Russische

0110

Kongolese

Burger van Congo

0088

-

Macedonische/N-Macedonië

0405

-

Samoaanse

0432

-

Palause

De conversie van vervallen naar nieuwe waardes van rubriek P01004 Nationaliteit dien je zelf op een voor jouw geschikt moment uit te voeren door de vervallen waarden bij het dienstverband te wijzigen naar de nieuwe waarde. Dit kan individueel maar bijvoorbeeld ook met de procedure 700120 Collectieve mutaties als volgt:

Oude waarde

Nieuwe waarde

0086

0088

0124

0110

0404

0405

CAO codes

De wijzigingen betreffen de referentiewaardes die zijn vastgelegd voor de rubriek P00842 Code CAO CBS/LA

Waarde

Omschrijving (oud)

Omschrijving (nieuw)

0475

SPORT

Sport, werkgeversorganisatie in de 

1022

BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE, BVE

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, MBO

1027

SNS REAAL GROEP

De Volksbank (VH SNS BANK NV)

1471

ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN, WNB SECTOR CAO AFVAL EN

Energie-/nutsbedr WenB Sect CAO Geo Proc/ Services

1625

KEMA

DNV GL Netherlands B.V.

2894

SNT NEDERLAND CAO

Webhelp Nederland CAO

4215

-

MKMB Kinderopvang

Loonaangifte/UPA rubriekswijzigingen 2022

Jaarlijks worden de nodige wijzigingen doorgevoerd in de loonaangifte en de UPA. HR Core Beaufort volgt hierin de wijzigingen die in release 2021-12 van Payroll Gemal zijn doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12/6. Payrol Gemal zal de conversies die het gevolg zijn van deze wijzigingen uitvoeren per 2022-01.

Om vervolgens de corresponderende gegevens in Beaufort gelijk te maken aan de reeds geconverteerde situatie in Payroll Gemal, zal in release 2022-02 van HR Core Beaufort een conversie beschikbaar komen. Omdat deze conversie uitsluitend is bedoeld om de gegevens gelijk te trekken zal deze deze conversie technisch gezien uitgevoerd worden als een GSA sessie (= Geen mutaties sal.verw.).

Gewijzigde/vervallen/nieuwe referentiewaardes

P00850 - Reden uit dienst LA/UPA

Waarde

Omschrijving

Status

-

05

Arbeidsongeschiktheid met toestemming UWV

nieuw

-

06

Bedrijfseconomische reden met toest UWV

nieuw

-

80

(Vervallen 1-1-2022) Arb.ongeschikth. toest. UWV

vervallen

-

81

(Vervallen 1-1-2022) Bedrijfsec.reden toest. UWV

vervallen

P00893 - Code soort inkomstenverhouding

Waarde

Omschrijving

Status

-

63

Ov. pensioenen/samenloop

gewijzigd

-

54

(Vervallen 1-1-2022)

vervallen

-

35

(Vervallen)

vervallen

P02268 - Code aard arbeidsverhouding

Waarde 

Omschrijving

Status

-

21

WSW beschut werk

nieuw

-

22

WSW detachering

nieuw

-

23

WSW begeleid werk

nieuw

-

24

Particip.wet beschut werk

nieuw

-

10

(Vervallen 1-1-2022) WSW

vervallen

P02267 - Fase indeling F&Z

Waarde

Omschrijving

Status

-

1

Fase 1-2 met uitzendbeding

gewijzigd

-

41

Fase 1-2 zonder uitzendbeding

gewijzigd

-

43

Fase 1-2 z. uitzendbed m. uitsluiting loondoorbet.

gewijzigd

-

2

(Vervallen 1-1-2022) Fase 1 met uitzendbeding

vervallen

-

42

(Vervallen 1-1-2022) Fase 1 zonder uitzendbeding

vervallen

-

44

(Verv 1-1-2022) Fase 1 z. uitz.bed uitsl lndoorbet

vervallen

P02263 - Code incidentele inkomensvermindering

Waarde

Omschrijving

Status

-

1

Kindverlof

nieuw

Vervallen exportcodes

Exportcode

Omschrijving 

Vervaldatum 

02087

Vervallen 

1-1-2022

Nieuwe exportcodes

exportcode

Omschrijving 

02936

Taalvoorkeur UPA

03298

Ind eind reg UPA

Vervallen rubrieken

Rubriek

Omschrijving

Prompt

P02087

(Vervallen) Correctie VT in loonaangifte

Vervallen

Nieuwe rubrieken

Rubriek

Omschrijving

Prompt

P02936

Taalvoorkeur UPA

Taalvoorkeur UPA

P03298

Ind. einde deelname regeling UPA  

Ind eind reg UPA

Nieuwe referentiewaardes

Rubriek

Waarde

Omschrijving

P03298

0

N.v.t.

P03298

1

ja

Reiskostenregeling voor de Youforce Declaratie App

Voor het declareren van de reiskosten woon-werkverkeer (via de Youforce Declaratie App of Self Service) is het nu mogelijk een tweede reiskostenregeling in Gemal aan te sturen. Hiervoor is een nieuwe rubriek aangemaakt in HR Core Beaufort. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Gemal release notes van 2022-01.

Nieuwe rubriek

rubriekcode

omschrijving

P13228

Indicator reiskostenregeling

Nieuwe referentie waarden

rubriek_kd

waarde

waarde_oms

P13228

0

Default (regeling 1)

P13228

1

Reiskostenregeling 1

P13228

2

Reiskostenregeling 2

Nieuwe exportcode

exportcode

omschrijving

03228

Indic reiskstreg

Nieuwe invoercode

export_kd

export_ind

export_oms

03228

WN

Indic reiskstreg

Inrichtingswijzigingen

Vervallen codes 2022-01

Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12/3.

Vervallen exportcodes

Exportcode

Omschrijving 

Vervaldatum 

02844

Vervallen 

1-1-2022

02086

Vervallen

1-1-2022

02087

Vervallen

1-1-2022

02861

Vervallen

1-1-2021

Vervallen uitvoercodes

Uitvoercode

Standaard tekst

2508

Vervallen

1568

Vervallen

2251

Vervallen

2252

Vervallen

2285

Vervallen

2287

Vevallen

2803

Vervallen

2804

Vervallen

Vervallen rubrieken

Rubriekcode

Omschrijving 

Prompt

P00844

(Vervallen) Beroepscode UWV

Vervallen

P02086

(Vervallen) Correctie EJU in LA

Vervallen

P02087

(vervalleb) Correctie VT in LA

Vervallen

P91508

(Vervallen) Reisbewegingen

Vervallen

P91568

(Vervallen) PWrl vrgjr WIW

Vervallen

P92251

(Vervallen) PB-recht VT-LA

Vervallen

P92252

(Vervallen) PB-bet. VT-LA

Vervallen

P92285

(Vervallen) Uren BAPO LA

Vervallen

P92287

(Vervallen) Uren verlof LA

Vervallen

P90803

(Vervallen) Cum. pens.uitk.AWW

Vervallen

P90804

(Vervallen) Cum. pens.uitk.

Vervallen

Vervallen importrubrieken

Importrubriek

Omschrijving

02508

Vervallen

01568

Vervallen

02251

Vervallen

02252

Vervallen

02285

Vervallen

02287

Vervallen

02803

Vervallen

02804

Vervallen

 

 

Medewerkers