Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-06 (upgrade 23)

20-05-2022 09:45 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1614 Weergaven

Mededeling

CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum (Herhaling mededeling van release notes 2021-12)

De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen.

Gewijzigd en verbeterd

Indirect mutaties zonder productiesoort

Waarom

Er zijn situaties waarbij indirecte mutaties worden aangeleverd zonder productiesoort. In een dergelijk geval worden deze tijdens het proces 'Verwerken indirecte mutaties' verwerkt als zijnde NOR mutaties (productiesoort NOR). Deze werkwijze is niet in alle gevallen wenselijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mutaties uit een extern systeem die in een jaarwerkproductie meegenomen moeten worden.

Hoe

Indirecte mutaties zónder productiesoort worden tijdens de verwerking nu toegekend aan de productiesoort zoals vastgelegd in de 'Afwijkende sessiegegevens'  (functie 150102). Indirecte mutaties mét een productiesoort worden - conform bestaande werking - verwerkt op basis van de bij de mutatie vastgelegde productiesoort.

Actie

Heb je een bestand met mutaties waarbij de productiesoort niet is ingevuld en je wilt deze in een afwijkende sessie (bijvoorbeeld in een jaarwerksessie) verwerken, dan dien je het volgende te doen:

 • Start de functie 'Afwijkende sessiegegevens' en wijzig de Srt. productie (sessie) naar JWP (Jaarafsluit producties)
 • Verwerk het mutatiebestand via de functies 'Import externe ind. mutaties' en 'Verwerken indirecte mutaties'. 
 • Start de functie 'Afwijkende sessiegegevens' en wijzig de Srt. productie (sessie) weer terug naar de gewenste waarde.

Naamswijziging tabbladen functie 'Status import/export'

Waarom

Via de functie 'Status import/export bestanden' (430015) kun je inzicht krijgen in de status van diverse import- en exportbestanden. De naamgeving van de tabbladen 'Import externe systemen' en 'Overige indirecte mutaties' dekken niet de volledige lading en kunnen voor verwarring zorgen.

Hoe

De naamgeving van het tabblad 'Import externe systemen' is gewijzigd naar 'Import DPIA100 formaat'. De naamgeving van het tabblad 'Overige indirecte mutaties' is gewijzigd naar 'Overige import/export'.

Actie

Er is geen actie nodig.

Nieuwe rubriek voor Uren bereikbaarheidsdienst +50%

Waarom

Voor het vastleggen van uren bereikbaarheidsdienst +50% is een nieuwe rubriek toegevoegd: P03454.

Voor meer informatie zie de release notes van Payroll Gemal 2022-06 onderwerp Bereikbaarheidsdiensten, consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten.

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving

P03454

Uren bereikbaarheid + 50 %

02454

Uren bereikbd + 50%

Opgeloste meldingen

Correctie transitievergoeding in een correctie sessie (change 3277125) 

Melding

Bij het corrigeren van een aangeleverde en verwerkte transitievergoeding in een Correctieproductie wordt een nieuw gelijktijdig IKV-nummer gegenereerd voor deze correctie. Dit resulteert in een afkeuring in Gemal.

Oplossing

De oplossing ligt in het volgen van de juiste procedure bij het gebruik van een correctieproductie. In het geval sprake is van het corrigeren van eerder aangeleverde en verwerkte werknemermutaties in een correctieproductie, moet de procedure Kopiëren t.b.v. corr. productie (functie 700005) uitgevoerd worden.

Actie

De help informatie over dit onderwerp is verduidelijkt met betrekking tot het optioneel uitvoeren van de procedure Kopiëren t.b.v. corr. productie (Over Beaufort/Speciale mutaties/Mutaties voor een correctieproductie vastleggen).

Tijdregistratie: dubbeltelling thuiswerkvergoeding in geval van TWK mutaties (change 3461221)

Melding

Bij de periodeberekening van tijdregistratie wordt 'thuiswerk' over een vorige periode (TWK) dubbel geteld. 

Oplossing

De programmatuur is hierop aangepast zodat thuiswerk met TWK niet meer dubbel wordt geteld.

Actie

Bovengenoemde wijziging zal er voor zorgen dat er geen nieuwe dubbeltellingen meer plaatsvinden. In die gevallen waar je nog correcties op bestaande gevallen moet doorvoeren, kunnen deze handmatig met TWK tegengeboekt worden op de rubrieken P09011 en P09012.

Inlezen verlof vanuit Roosterplanning worden afgekeurd (change 3536413)

Melding

Bij het verwerken van de indirecte verlofmutaties vanuit Roosterplanning worden deze afgekeurd met de vermelding 'Het verloftijdvak volgnummer van DV verlof tijdvak ligt niet in het bereik van 0 t/m 0.'  

Oplossing

Door een aanpassing in release 2022-05 is abusievelijk geen rekening mee gehouden met de verloftijdvak volgnummers vanuit Roosterplanning.

Deze wijziging is aangepast zodat de verlofmutaties vanuit Roosterplanning weer worden geaccepteerd met dezelfde verloftijdvak volgnummers als voorheen.

Actie

Indien gewenst kunnen de afgekeurde mutaties worden gedeblokkeerd met de functie 'Beoordelen indirecte mutaties' om vervolgens weer verwerkt te worden.

 • Je selecteert aanleverend proces 'RWB' en kiest de waarde Ja bij de de optie Afgekeurd. Overige invulrubrieken kunnen naar eigen inzicht worden ingevuld. En selecteer dmv Accepteren.
 • De mutaties van het aanleverend proces RWB worden weergegeven en per rubriek kun je de optie afgekeurd uitvinken. Helaas is er geen optie om dit collectief te doen.
 • Als je alle mutaties hebt verwerkt klik je op Accepteren.
 • De RWB mutaties worden nu in een volgende verwerkingsproces van de indirect mutaties verwerkt.

Als alle mutaties zijn afgekeurd is het ook een optie om het bestand opnieuw in te lezen. Eerder afgekeurde mutaties kunnen daarna collectief worden verwijderd.

Wet- en regelgeving

Levensloopregeling

Voor de vervallen levensloopregeling zijn van de onderstaande rubrieken de export kenmerken verwijderd.

 • P01393 (Vervallen) Perc.tlg levens,
 • P01396 (Vervallen) Perc.tlg levens 2,
 • P01399  (Vervallen) Percentage toelage levensloop 3,
 • P08060 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 1,
 • P08061 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 2,
 • P08062 (Vervallen) Correctie grondslag levensloop 3,
 • P02567 (Vervallen) Toelage levensloop 1,
 • P02568 (Vervallen) Toelage levensloop 2,
 • P02569 (Vervallen) Toelage levensloop 3.

Betaald ouderschapsverlof - Inrichting

Zoals aangekondigd in de release notes van release 2022-04 bevat de komende releases de benodigde inrichting om de wetgeving voor betaald ouderschapsverlof te ondersteunen.

De functionaliteit voor betaald ouderschapsverlof komt beschikbaar in een latere release; de wetgeving zelf is pas van kracht met ingang van 2 augustus 2022.

We stellen in deze release meer rubrieken beschikbaar zo dat Self Service de benodigde voorbereidingen kan treffen om workflows in te richten.

Het betreft de rubieken PI0172 t/m PI0223.

rubriek kode

rubriek omschrijving

PI0172

Naam kind 1

PI0173

Geboortedatum kind 1

PI0174

Bet. OSV kind 1 begindatum

PI0175

Bet. OSV kind 1 einddatum

PI0176

Bet. OSV kind 1 op te nemen uren

PI0177

Bet. OSV kind 1 berekend saldo

PI0178

Bet. OSV kind 1 opgenomen saldo

PI0179

Onbet. OSV kind 1 begindatum

PI0180

Onbet. OSV kind 1 einddatum

PI0181

Onbet. OSV kind 1 op te nemen uren

PI0182

Onbet. OSV kind 1 berekend saldo

PI0183

Onbet. OSV kind 1 opgenomen saldo

PI0184

Kind 1 hoeveelste betaling tbv WAZO

   

PI0185

Naam kind 2

PI0186

Geboortedatum kind 2

PI0187

Bet. OSV kind 2 begindatum

PI0188

Bet. OSV kind 2 einddatum

PI0189

Bet. OSV kind 2 op te nemen uren

PI0190

Bet. OSV kind 2 berekend saldo

PI0191

Bet. OSV kind 2 opgenomen saldo

PI0192

Onbet. OSV kind 2 begindatum

PI0193

Onbet. OSV kind 2 einddatum

PI0194

Onbet. OSV kind 2 op te nemen uren

PI0195

Onbet. OSV kind 2 berekend saldo

PI0196

Onbet. OSV kind 2 opgenomen saldo

PI0197

Kind 2 hoeveelste betaling tbv WAZO

   

PI0198

Naam kind 3

PI0199

Geboortedatum kind 3

PI0200

Bet. OSV kind 3 begindatum

PI0201

Bet. OSV kind 3 einddatum

PI0202

Bet. OSV kind 3 op te nemen uren

PI0203

Bet. OSV kind 3 berekend saldo

PI0204

Bet. OSV kind 3 opgenomen saldo

PI0205

Onbet. OSV kind 3 begindatum

PI0206

Onbet. OSV kind 3 einddatum

PI0207

Onbet. OSV kind 3 op te nemen uren

PI0208

Onbet. OSV kind 3 berekend saldo

PI0209

Onbet. OSV kind 3 opgenomen saldo

PI0210

Kind 3 hoeveelste betaling tbv WAZO

   

PI0211

Naam kind 4

PI0212

Geboortedatum kind 4

PI0213

Bet. OSV kind 4 begindatum

PI0214

Bet. OSV kind 4 einddatum

PI0215

Bet. OSV kind 4 op te nemen uren

PI0216

Bet. OSV kind 4 berekend saldo

PI0217

Bet. OSV kind 4 opgenomen saldo

PI0218

Onbet. OSV kind 4 begindatum

PI0219

Onbet. OSV kind 4 einddatum

PI0220

Onbet. OSV kind 4 op te nemen uren

PI0221

Onbet. OSV kind 4 berekend saldo

PI0222

Onbet. OSV kind 4 opgenomen saldo

PI0223

Kind 4 hoeveelste betaling tbv WAZO

 

Medewerkers