Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2019-04 V2

22-03-2019 17:16 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 442 Weergaven

 

Gewijzigd en verbeterd

Salarisschalen en inpasnummers

Waarom

Het vastleggen van salarisschalen en inpassingsnummers in Payroll Gemal is gebaseerd op een werkwijze die inmiddels door de tijd is achterhaald. In deze werkwijze wordt een salarisschaal (Rubriek P01151) en een inpasnummer (P01152) in Payroll Gemal vastgelegd met dezelfde invoercode: 02351.

Deze werkwijze leverde tot nu toe geen problemen op. Echter: met de toevoeging van het onderwijsdomein aan HR Core Beaufort. levert deze werkwijze wel problemen op omdat voor de aanlevering van salarisgegevens voor het onderwijsdomein aan Payroll Gemal andere afspraken gelden.

Hoe

Het vastleggen van werknemers die verloond worden via een inpasnummer verandert niet in HR Core Beaufort. Wat verandert is de aanlevering aan Payroll Gemal: het inpasnummer wordt voortaan aangeleverd met invoercode 02316. De aanlevering van de salarisschaal blijft gebeuren met invoercode 02351.

De gewijzigde vastlegging van het inpasnummer in Payroll Gemal wordt aangestuurd door een conversie in HR Core Beaufort waarbij de salarisgegevens van dienstverbanden die worden verloond via een inpasnummer opnieuw worden aangeleverd aan Payroll Gemal. De conversie wordt uitgevoerd voor alle dienstverbanden die op of na 1 januari 2019 worden verloond via een inpasnummer.

Samen met het aanleveren van de salarisgegevens van de dienstverbanden wordt ook de werkgeverrubriek S03001 (Splitsing invoercode schaal/inpasnr) aangeleverd met waarde 1 aan Payroll Gemal voor instelling 0001 ten teken dat de conversie van schaal en inpasnummer is uitgevoerd.

Wat moet u doen

U moet de conversie van schaal en inpasnummer zelf uitvoeren. Het beste moment om de conversie uit te voeren is het moment waarop u aanlevering naar Payroll Gemal heeft uitgevoerd, inclusief aanleveringen voor een eventuele correctieproductie.

U kunt de conversie vinden in Beaufort Service > Uitvoeren conversie Beaufort > Conversie aanlevering inpasnummers.

Als u de conversie start moet u een printer kiezen om het beknopte verwerkingsverslag af te drukken of te tonen. Het beknopte verwerkingsverslag is terug te vinden in de PRT-map met de naam ppiz3402_<jjjjmmddtttttttt.txt.

Nadat de conversie is uitgevoerd wordt de menu-keuze 'Conversie aanlevering inpasnummers' niet meer getoond in het menu 'Uitvoeren conversie Beaufort'.

Selectiemogelijkheden uitgebreid bij bepalen bruto salarissen

Waarom

Een wens van een klant is om de selectiemogelijkheden bij het bepalen van de bruto salarissen uit te breiden. Deze wens heeft zijn basis in het feit dat de functie bij de huidige selectiemogelijkheden te lang duurt als een grote hoeveelheid bruto salarissen opnieuw berekend moet worden.

Hoe

Salarisadministratie > Salarisregelingen > Bepalen bruto salarissen (160060) (417610)

Aan het bestaande venster voor het selecteren van de dienstverbanden waarvoor het bruto salaris opnieuw bepaald moet worden, hebben we de volgende selectiemogelijkheden toegevoegd:

  • Soort arbeidsrelatie
  • Hiërarchische organisatorische eenheid + boom optie
  • Opdrachtgever
  • Instelling

Inrichtingswijzigingen

Schoning 2019

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-03/7.

Vervallen rubrieken/invoercodes

 

Rubriek
Omschrijving
Invoercode
Omschrijving
P07182 Premie aanvulling IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen
P01543 Restitutie ZVW (Vervallen)  01543 Vervallen
P01769 Correctie jaargrondslag flex (Vervallen)  01769 Vervallen
P08046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen)  02046 Vervallen
P08047 Correctie maandgrondslag PFZW (Vervallen)  02047 Vervallen
P00369 Code blokkade gegevensuitwisseling GMA/VB6.(Vervallen)  02369 Vervallen
P00474 Korting dgn ziekengeld ORT ged.ziek (Vervallen)  02474 Vervallen
P02511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen)  02511 Vervallen
P02516 Vrijwillige voortzetting PFZW (Vervallen) 02516 Vervallen
P00591 Roosterdagen (Vervallen) 02591 Vervallen
P02889 Code IP aanvullingsplan 2 (Vervallen) 02889 Vervallen
P00837 Datum ingang arbeidsongeschiktheid (Vervallen) 02930 Vervallen
Vervallen rubrieken/uitvoercodes

 

Rubriek
Omschrijving
Invoercode
Omschrijving
P91985 Eindejaarsuitk 4 (Vervallen) 00985 Vervallen
P90182 Premie aanv IP2 (Vervallen) 01182 Vervallen
P90543 Restitutie ZVw (Vervallen) 01543 Vervallen
P90555 Suppletie USW (Vervallen) 01555 Vervallen
P90557 Suppletie WAO-WIA (Vervallen) 01557 Vervallen
P90558 Coord.ln.zwngschp (Vervallen) 01558 Vervallen
P90559 Wachtdagen (Vervallen) 01559 Vervallen
P90591 Roosterdagen (Vervallen) 01591 Vervallen
P90602 Loon ziekgengeld (Vervallen) 01602 Vervallen
P90607 Dagen berekening ZG (Vervallen) 01607 Vervallen
P90680 Afdrgrsl aanv IP2 (Vervallen) 01680 Vervallen
P91769 Jaargrndslg flex (Vervallen) 01769 Vervallen
P91798 Wgbijdrg aanv IP2 (Vervallen) 01798 Vervallen
P90393 Wedde ziek (Vervallen) 01893 Vervallen
P90433 Ziekt t.g.v. zwangerschap (Vervallen) 01933 Vervallen
P92046 Correctie jaargrondslag pensioen (Vervallen) 02046 Vervallen
P92047 correcite maandgrondslag PFZW (Vervallen) 02047 Vervallen
P92232 ABP jr. in 2017 (Vervallen) 02232 Vervallen
P91511 Cumulatieve correctie jaargrondslag (Vervallen) 02511 Vervallen
P90753 Cum. ziekengld ORT (Vervallen) 02753 Vervallen
P90792 Oorspronkelijke grondslag (Vervallen) 02792 Vervallen
P90802 Cum. coord.ln.zg (Vervallen) 02802 Vervallen
P90807 Cum. dagen berekening zg (Vervallen) 02807 Vervallen
P90874 PFZW ORT dit jaar (Vervallen) 02874 Vervallen
P90876 PFZW %db dit jaar (Vervallen) 02876 Vervallen
P90898 Cum. factor ziek (Vervallen) 02898 Vervallen
P90899 Cum. wedde in dnst (Vervallen) 02899 Vervallen
P90900 Cum. wedde ziek (Vervallen) 02900 Vervallen

Code burgerlijke staat waarde 0 (Onbekend).

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/3.

Aan de code/waarde tabel Burgerlijke staat is de volgende waarde toegevoegd:

Code Omschrijving Ext.code Omschrijving
ONB Onbekend 0 Onbekend

Uitbreiding afbouwregelingen

Payroll Gemal heeft 3 nieuwe afbouwregelingen geïntroduceerd en de huidige afbouwregeling ORT omgezet naar afbouwregeling 1.

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-04/2.

Nieuwe rubrieken en invoercodes
Rubriek Omschrijving Invoercode Omschrijving
P01705 Afwijkend aantal stappen per periode 1
01705
Afb reg 1 ppstp
P03234 Afwijkend aantal stappen per periode 2
03234
Afb reg 2 ppstp
P03271 Afwijkend aantal stappen per periode 3
03271
Afb reg 3 ppstp
P03277 Afwijkend aantal stappen per periode 4
03277
Afb reg 4 ppstp
P03235 Afbouwregeling 2
03235
Afbouwreg 2
P03266 Afbouwregeling 3
03266
Afbouwreg 3
P03272 Afbouwregeling 4
03272
Afbouwreg 4
P03237 Afwijkend percentage afbouw 2
03237
Afw perc afb reg 2
P03267 Afwijkend percentage afbouw 3
03267
Afw perc afb reg 3
P03273 Afwijkend percentage afbouw 4
03273
Afw perc afb reg 4
P03238 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 2
03238
Afw gem afb reg 2
P03268 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 3
03268
Afw gem afb reg 3
P03274 Afwijkende gemiddelde afbouwregeling 4
03274
Afw gem afb reg 4
P03239 Kortingsbedrag afbouwregeling 2
03239
Kort afb reg 2
P03269 Kortingsbedrag afbouwregeling 3
03269
Kort afb reg 3
P03275 Kortingsbedrag afbouwregeling 4
03275
Kort afb reg 4
P03240 Wijze korting afbouwregeling 2
03240
Wijz krt afb reg 2
P03270 Wijze korting afbouwregeling 3
03270
Wijz krt afb reg 3
P03276 Wijze korting afbouwregeling 4
03276
Wijz krt afb reg 4
Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P92267 Periodes afbreg 2
02267
Periodes afbreg 2
P92290 Periodes afbreg 3
02290
Periodes afbreg 3
P92294 Periodes afbreg 4
02294
Periodes afbreg 4
P92268 Gem afb reg 2
02268
Gem afb reg 2
P92291 Gem afb reg 3
02291
Gem afb reg 3
P92295 Gem afb reg 4
02295
Gem afb reg 4
P92269 Dremp afb reg 2
02269
Dremp afb reg 2
P92292 Dremp afb reg 3
02292
Dremp afb reg 3
P92296 Dremp afb reg 4
02296
Dremp afb reg 4
P92270 Grsl afb reg 2
02270
Grsl afb reg 2
P92293 Grsl afb reg 3
02293
Grsl afb reg 3
P92297 Grsl afb reg 4
02297
Grsl afb reg 4
P91690 Grsl afb reg 2
00690
Afb reg 2
P91691 Grsl afb reg 3
00691
Afb reg 3
P91692 Grsl afb reg 4
00692
Afb reg 4
Gewijzigde omschrijving invoercodes
Invoercode Omschrijving
1700 Afbouwreg 1
1701 Afw perc afbreg 1
1702 Afw gem afbreg 1
1703 Kort afbreg 1
1704 Wijz krt afbreg 1
Gewijzigde omschrijving en prompt van rubrieken
Rubriek omschrijving prompt
P01700 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1
P01701 Afw perc afbouwreg 1 Afw perc afbreg 1
P01702 Afw gem afbouwreg 1 Afw gem afbreg 1
P01703 Kort afbouwreg 1 Kort afbreg 1
P01704 Wijz krt afbouwreg 1 Wijz krt afbreg 1
Gewijzigde uitvoercodes
Uitvoercode omschrijving
01076 Afb reg 1
02109 Periodes afbreg 1
02128 Gem afbreg 1
02129 Dremp afbreg 1
02130 Grsl afbreg 1
Gewijzigde omschrijving en prompt van uitvoercodes
Rubriek omschrijving prompt
P90076 Afbouwreg 1 Afbouwreg 1
P91109 Periodes afbouwreg 1 Periodes afbreg 1
P91128 Gemiddelde afbouwreg 1 Gem afbreg 1
P91129 Drempel afbouwreg 1 Dremp afbreg 1
P92130 Grsl afbouwreg 1 Grsl afbreg 1

Opgeloste meldingen

Berekening bruto salaris stopt (change 569350)

Melding

Als er een garantie schaal/anciënniteit is vastgelegd die niet meer bestaat in de salarisregeling, dan komt de functie 'bepalen bruto salaris' niet netjes tot een einde. 

Oplossing

De functie is aangepast. Indien de garantie schaal/anciënniteit niet meer bestaat, verschijnt er een melding op het verslag voor het betreffende dienstverband dat het salaris niet berekend kan worden.

Melding op het verslag berekenen bruto salaris ontbreekt (change 396588)

Melding

Indien er een wijziging op een van de salariscomponenten met TWK heeft plaatsgevonden, dan wordt het dienstverband niet meegenomen in de berekening in de functie 'Bepalen brutosalarissen 160060'. Er wordt echter geen melding gegeven op het verslag. 

Oplossing

De functie is aangepast zodat de melding wordt weergegeven op het verslag.

Functie 218021 Verdeelde resultaten werknemer uit menu halen (change 607821)

Melding

De functie '218021 Verdeelde resultaten werknemer' gaat nog uit van de oude indeling Verdeelde resultaten (DPIL004) en moet uit het menu worden gehaald.

Oplossing

De functie is uit menu verwijderd.

Codes Afrekenen uit-dienst niet aangeleverd vanuit Self Service maar wel gevuld in HR Core Beaufort (change 1225129)

Melding

Bij het invoeren van een nieuwe medewerker vanuit Self Service worden de rubrieken P00362 en P02375 aangemaakt met waarde 0 terwijl dit niet nodig is.

Oplossing

Bij een nieuw dienstverband wordt vanuit Self Service de datum uit-dienst leeg aangeleverd. Dit zorgde ervoor dat de rubrieken P00362 Code afhandeling vakantietoeslag en P02375 Code afhandeling eindejaarsuitkering met waarde 0 werden aangemaakt. Dit is alleen nodig indien een reeds gevulde datum uit-dienst weer leeg wordt gemaakt. De functionaliteit is aangepast zodat niet meer onnodig de rubrieken P00362 en P02375 worden aangemaakt.

Loonverdeling in JWP 14 lukt niet als salarisaanlevering januari is gedraaid (change 1236329)

Melding

Er verschijnt een melding dat alleen in salarisperiode 01 nog loonverdeling in een JWP-sessie mag worden gedaan. Echter als januari al gedraaid is, is het wenselijk dat dat er nog mutaties voor JWP-14 kunnen worden gedaan.

Oplossing

De ingebouwde controle was te strikt en is verruimd. Het is nu ook mogelijk om loonverdeling in een JWP-sessie te doen als januari al gedraaid is maar februari nog niet.

Aanpassing verwerkingsverslag (incidentele) export Tactische Modules (change 838921)

Melding

Op het verwerkingsverslag van de (incidentele) export TM wordt voor HR Core Beaufort Online gebruikers de melding afgedrukt: 'Het programma voor bestandsuitwisseling met Youforce is niet geïnstalleerd of geregistreerd.

Deze melding is niet terecht omdat het programma waar deze melding op duidt niet meer wordt gebruikt.

Oplossing

De melding wordt niet meer getoond op het verwerkingsverslag van de (incidentele) export Tactische Modules.

Aanlevering P01204 (reden betaling bankgegevens) niet correct in proefproductie (change 1298869)

Melding

Bij het aanmaken van een aanlevering voor een proefproductie wordt de rubriek P01204 (Reden betaling bankgegevens) onjuist getransformeerd naar een Payroll Gemal mutatie.

Oplossing

De transformatie van de rubriek P01204 is gecorrigeerd. De transformatie is nu dezelfde als bij een normale productie.

Publishing Date : 3/22/2019

Medewerkers