Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2019-06

07-06-2019 13:19 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1595 Weergaven

 

Voor deze release worden twee upgrades uitgeleverd, namelijk upgrade 030440 en upgrade 030441.

Nieuw

Signaaldefinitie koppelen aan rol in organisatorische eenheid

Waarom

Een wens, ingediend via het Ideeën portal, is of een signaaldefinitie die getoond wordt in Youforce ook gekoppeld zou kunnen worden aan één van de rollen die binnen de organisatorische eenheid bekend zijn. Momenteel kan een signaaldefinitie als die in Youforce getoond wordt, alleen gekoppeld worden aan de rol van die van manager. U kunt bijvoorbeeld de rol van secretaresse opvoeren bij een organisatorische eenheid en bij de signaaldefinitie aangeven dat deze rol een specifiek signaal moet ontvangen (bijvoorbeeld het sturen van een kaartje bij een verjaardag van een medewerker).

Let op: de huidige signalen krijgen standaard de rol MGR. Indien u een signaal aan meerdere rollen wilt sturen, dan dient u per rol een signaaldefinitie aan te maken.

Hoe

Actieve signalering > AS Generiek > Signaaldefinitie (417610)

Als u bij het definiëren van een signaal aangeeft dat de signaaldefinitie getoond moet worden op de centrale takenlijst van Youforce verdwijnt het veld Actienemerrol en komt het veld Rol org. eenheid daarvoor in de plaats. U kunt nu uit een dropdownlist uw keuze maken. De rollen kon u al opvoeren via de functie Rollen org. eenheid 170010.

Organisatie > Tabellen org. eenheid > Rollen org. eenheid (170010)

In de koppeling met andere systemen zijn er een aantal standaard rollen die niet beschikbaar zijn voor het gebruik in HR Core Beaufort. De twee rollen met codes WNR en STD kunt u niet opvoeren.

Uw actie

Als u al rollen had opgevoerd, zullen ze in de dropdownlist verschijnen. Als een rol gekoppeld is aan een signaal, kan deze niet meer verwijderd worden.

Het XSD bestand dat gebruikt wordt om de nieuwe rollen door te kunnen geven aan de Youforce portal, wordt bij installatie meegeleverd. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Splitsen export tactische modules

Waarom

Omdat klanten problemen ondervinden bij de performance van het exporteren van gegevens, is besloten hierop verbeteringen aan te brengen.

Bij het exporteren van gegevens werden er verschillende bestanden tegelijkertijd aangemaakt, namelijk exportbestanden voor Self Service (HI-bestanden), de tactische modules (TI-bestanden) en gebruikersbeheer (dienstverbanden_beaufort bestanden).

In deze release hebben we een verbetering in de export doorgevoerd door middel van het splitsen van de export. U kunt nu per export aangeven in welke frequentie bestanden geëxporteerd kunnen worden, bijvoorbeeld de export naar gebruikersbeheer of naar de tactische modules op één keer per dag zetten en voor Self Service elk kwartier.

Hoe

Selectierubrieken P05009 / S05009 werden altijd gebruikt voor het afroepen van een dienstverband van een werknemer of een instelling voor een werkgever. Om de export te kunnen splitsen, zijn nieuwe selectierubrieken aangemaakt en worden P05009 / S05009 vanaf deze release op een andere wijze gebruikt. In de tabel op onderstaande tabel hebben we de oude en nieuwe functies naast elkaar gezet. Zodat duidelijk is welke rubriek voor welke export moet worden gebruikt.

Bij de installatie van de release vindt een conversie plaats van de oude selectierubrieken naar de nieuwe rubrieken. 

Stuurgegeven HRSS2TM, kopiëren waarde P05009 naar P05022, P05023

Omdat de andere invulling van P05009 impact heeft op de door u gebruikte formulieren in Self Service, is er een stuurgegeven geïntroduceerd, HRSS2TM met default waarde 'J', om de overgang naar de splitsing te vergemakkelijken.

Heeft dit stuurgegeven de waarde 'J', dan krijgen bij de verwerking van indirecte mutaties de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 dezelfde waarde als de P05009. Indien het stuurgegeven de waarde 'N' heeft, dan moet bij de verwerking van de mutaties ook de nieuwe selectierubriek (P05022, P05023) gevuld worden o.b.v. de gewenste export.

Indien u in HR Core handmatig de waarde voor selectierubriek P05009 aanpast zult u dit, indien wenselijk, ook altijd moeten doen voor de andere selectierubrieken P05022, P05023. Bij handmatige vastlegging wordt niet gekeken naar het stuurgegeven HRSS2TM.

Overige selectierubrieken zoals P05007, P05010

De werking van de selectierubrieken om aan te geven of een dienstverband wel/niet moet worden verwerkt in de ontvangende modules.

Wijziging functies Afroep

 

(oude) functie is opgesplitst in menu / pad selectierubriek Dienstverband / Instelling OUD selectierubriek Dienstverband / Instelling NIEUW
 Afroep werknemer HSS  

Afroep werknemer HSS

(HI-bestanden)

Tactische HR modules  P05009 P05009

Afroep werknemer TM

(TI-bestanden)

Tactische HR modules  P05009 P05022

Afroep werknemer Gebruikersbeh

(dienstverbanden_beaufort bestanden)

Tactische HR modules  P05009 P05023

Afroep werkgever HSS

Afroep werkgever HSS Tactische HR modules  S05009 S05009

Wijziging functies Aanmaken export

 

(oude) functie
is opgesplitst in
menu / pad
Aanmaken export TM Aanmaken export HRSS (functie 175500) Tactische HR modules
  Aanmaken export Tact. modules (functie 175505) Tactische HR modules
  Aanmaken exp. Gebruikersbeheer (functie 180127) Applicatiebeheer > Autorisatie > Gebruikersbeheer Youforce

Naamswijzigingen functies

 

(oude) naam functie
nieuwe naam functie
pad / menu (niet gewijzigd)
Incidentele export TM Incidentele export TM en HSS Tactische HR modules
Samenstellen rubriekenset TM Samenst. rubriekenset TM/HSS Tactische HR modules

Uw actie

Indien gebruik gemaakt wordt van het automatisch uitvoeren van de batch dan moet u onderstaande stappen uitvoeren

De functie 'Aanmaken export HRSS' is de oude functie 'Aanmaken export TM'. Dit houdt in dat deze functie blijft werken in uw standaard batchopdrachten.

De nieuwe functies 'Aanmaken export Tact. modules' en 'Aanmaken export Gebruikersbeheer' moet u nog opgeven in de batch. De frequentie kunt u dus anders instellen dan de frequentie voor de export richting Self Service.

Direct na het uitvoeren van de upgrade dient u de batchopdrachten zelf op te  nemen cq in te richten.

Hoe de export moet worden opgenomen is in een kennisartikel beschreven:

 • BO4 aanmaken export Gebruikersbeheer
 • BOL aanmaken export Gebruikersbeheer
 • BO4 aanmaken export Tact. Modules
 • BOL aanmaken export Tact. Modules

Indien u geen gebruik maakt van de batchopdrachten kunt u handmatig de functie175500 Aanmaken export HRSS en/of de functie 175505 Aanmaken export Tact. Modules of de functie 180127 Aanmaken exp.Gebruikersbeheer opstarten om de export aan te zetten.

Let op

1 - Indien u de selectierubriek P05009 gebruikt in Self Service op formulieren, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken P05022 en P05023 ook toevoegen aan deze formulieren om de verschillende exports apart af te roepen. Dit kan bijvoorbeeld bij het opvoeren van een nieuwe medewerker of nieuw dienstverband om een selectierubriek van een initiële waarde te voorzien.

Indien u deze selectierubrieken op de HRSS formulieren heeft gezet, dan dient u het stuurgegeven 'HRSS2TM' op 'N' te zetten. Als dit stuurgegeven de waarde 'J' nog heeft, worden de waarden uit P05022 en P05023 genegeerd en wordt dus automatisch de waarde uit P05009 gebruikt.

Als u vanuit Self Service na het omzetten van het stuurgegeven naar de waarde 'N' workflows exporteert waarop de nieuwe rubrieken P05022 en P05023 nog niet zijn opgenomen, dan moet u bij die dienstverbanden deze nieuwe rubrieken op 'A' zetten in HR Core (Online).

2 - Als u gebruik maakt van profielen in HR Core, dan kunt u de nieuwe selectierubrieken ook hierin opnemen.

3 – Comform de standaard werking van HR Core Beaufort wordt een nieuwe rubriek niet op een eigen venster ingedeeld. U kunt deze rubrieken op een eigen venster opnemen. Zie hiervoor het kennisartikel:

 • BO4 Rubriek opnemen op een eigen venster
 • BOL Rubriek opnemen op een eigen venster

Gewijzigd en verbeterd

Correctie op historie rubriek P08255

Waarom

In upgrade 030437 (februari release) is het corrigeren van de historie voor rubriek P08255 Code reden geen bijtelling auto uitgevoerd. Met het doorvoeren van de wijziging in de historie in de februari release, kan het zijn dat er onterecht ook andere historie van rubrieken gewijzigd zijn. In deze release voor periode 06 wordt de historie van deze rubriek gecorrigeerd. De voorwaarden voor een foutieve aanpassing van de historie is:

 • Medeweker heeft een auto van de zaak
 • Medewerker heeft een reden m.b.t. geen bijtelling auto op de rubriek P08255
 • Medewerker had een andere rubriek met de waarde 6 in de historie staan

Dan is het mogelijk dat een andere rubriek is aangepast ipv. De rubriek P08255. Voor de desbetreffende medeweker wordt er dan een rapport gegenereerd. Op dit rapport staan de rubrieken die de waarde 0 hebben. Deze rubrieken dient u te controleren en aan te passen naar de juiste waarde. Bij voorgenoemde rubrieken is de aanpassing foutief geweest. Helaas kunnen wij niet aangeven welke rubriek dat is geweest.

Uw actie

Bij het installeren van deze release wordt het 'rapport_rubrieken_te_controleren_historie <klantnummer>.prt' aangemaakt in de standaard PRT-directory. U kunt dit rapport gebruiken om de historie van de genoemde rubrieken te corrigeren met de functie 'Onderhouden historie'.

Indien er geen onvolkomenheden zijn gesignaleerd, dan wordt er geen rapport aangemaakt.

Automatische import / export

Waarom

In sommige situaties kon er bij de automatische import / export een blauw scherm zichtbaar worden in HR Core Beaufort.

Hoe

Na een analyse bleek er een fout in de programmatuur voor te komen, dit is hersteld. De fout veroorzaakte het blauwe scherm maar had verder geen gevolgen.

Uw actie

U hoeft hier niets voor de doen. Na de update is de nieuwe software direct actief.

Naamswijziging downloadbestanden

Waarom

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/5.

Bij het afroepen van (lijstnummer) bestanden in Gemal Direct in een salaris/correctie of speciale productie, kunnen deze met dezelfde bestandsnaam beschikbaar worden gesteld. Het gaat om de naam Best000001.dat , Best000002.dat, Best000003.dat enzovoorts. Voor verschillende lijstnummers is deze naam gelijk, waarbij de Integratie Module voor de ophoging van het nummer zorgt. Hierdoor heeft het lijstnummer weliswaar een unieke naam, maar het is niet herkenbaar.

Hoe

Vanaf periode 1 juni 2019 worden de onderstaande lijstnummers voorzien van een unieke naam:

 • 1901 t/m 1916 Terugkoppeling uitvoercodes periode 1 t/m 15 en nr 16 betreft het hele jaar.
 • 4701 Financiële ziektegegevens UWV.
 • 4703 Journaalpost 1 via Youforce.
 • 4704 Journaalpost 2 via Youforce.
 • 9601 Salarisnummers ABP.

Vanaf periode 1 juli 2019 wordt het onderstaande lijstnummer voorzien van een unieke naam:

 • 1917 Terugkoppeling uvc huidige periode + herrek. verschillen

De nieuwe bestandsnamen beginnen met 'BEST.', gevolgd door het cea-nummer, instellingsnummer, lijstnummer, periode, afroepdatum en soort productie, gevolgd door het jaar en eindigend met '.dat'.

Let op: De naamgeving van de bestanden met salarisregelingen (lijst 022xx) en inpasnummers (lijst (020xx) wijzigt niet.

Voorbeeld

Voor periode 06 heette het 4701 bestand van cea-nummer 23608: Best000001.dat. Vanaf 1 juni heet dit bestand: Best.23608.0001.470106.190304112102.O.2019.dat.

Uw actie

HR Core Beaufort kent een 5 tal functies waarmee bestanden ingelezen worden die zijn gedownload vanaf Payroll Gemal:

 • 407010 Import fin. ziektegegevens (lijst 4701)
 • 165000 Importeren resultaatgegevens (TRES) (lijst 1901 t/m 1917)
 • 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB) (lijst 1916 en 1917)
 • 215015 Import geg. salarisregeling (lijst 022xx)
 • 215010 Importeren inpastabellen (lijst 020xx)

Bovenstaande functies, met uitzondering van 218061 Import/verdelen salarisresultaten (PKB), maken gebruik van een stuurgegeven waarin het filemasker van de te importeren bestanden is gespecificeerd.

 • DEFIFILE Standaard naam importbestand TRES
 • FZKFILE  Standaard naam importbestand Fin. ziektegegevens
 • SALFILE  Importbestand(den) inpastabellen

Bij uitlevering bevatten al deze stuurgegevens de waarde 'Best*.dat'.

Als deze stuurgegevens in uw inrichting van HR Core Beaufort de oorspronkelijke waarde bevatten, dan hoeft u niets te doen: het  filemasker herkent zowel de 'oude' als de 'nieuwe' bestandsnamen.

Als u de waarde van 1 of meer van deze stuurgegevens hebt aangepast, dan moet u deze aanpassen.

Inrichtingswijzigingen

Afbouwregelingen - naamgeving rubrieken gewijzigd

In de vorige release zijn onderstaande rubrieken uitgeleverd. De omschrijvingen waren echter niet in overeenstemming met Payroll Gemal en zijn nu aangepast.

 

Rubriekcode 
Omschrijving
P01705 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 1
P03234 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 2
P03271 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 3
P03277 Afwijkend aantal perioden per stap afbouwreg 4
P01704 Wijze korten afbouwregeling 1
P03240 Wijze korten afbouwregeling 2
P03270 Wijze korten afbouwregeling 3
P03276 Wijze korten afbouwregeling 4

 

Auto van de zaak 2019 - referentietabel toegevoegd

Aan de rubriek P08321 Keuze % fiscale bijtelling 2 is de onderstaande referentietabel toegevoegd.

 

Waarde
Omschrijving
1 %WG code 03517 volgnr 01
2 %WG code 03517 volgnr 02
3 %WG code 03517 volgnr 03
4 %WG code 03517 volgnr 04
5 %WG code 03517 volgnr 05
6 %WG code 03517 volgnr 06
7 %WG code 03517 volgnr 07
8 %WG code 03517 volgnr 08
9 %WG code 03517 volgnr 09
10 %WG code 03517 volgnr 10
11 %WG code 03517 volgnr 11

 

Uitschakelen loonheffingstabel

Aan de tabel Soort loonheffingstabel extern is de onderstaande waarde toegevoegd waarmee het gebruik van de loonheffingstabel kan worden uitgeschakeld.

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-05/2.

 

Waarde
Omschrijving
3 Geen loonheffingstabel

Deze externe code moet u zelf koppelen aan uw eigen gemaakte codes van de loonheffingstabel met de functie 'Soort loonheffingstabel 203010'. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat de juiste code loonheffing naar Payroll Gemal wordt doorgegeven.

Bijstandsvergoeding vrijwilligers vervallen

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/4.

Voor rubriekcode P02887 Dienstbetrekking (invoercode 02887) is waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) komen te vervallen.

Uw actie

U dient zelf te zorgen voor de conversie van deze rubriek van waarde 2 (Vrijwilliger met bijstand) naar waarde 1 (Vrijwilliger) door het definiëren van een collectieve mutatie of door het individueel muteren van deze waarde bij de daarvoor in aanmerking komende dienstverbanden. Voor beide methodes moet u rekening houden met het volgende:

 • Voor dienstverbanden in-dienst op 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet zijn 1 januari 2019.
 • Voor dienstverbanden in-dienst na 1 januari 2019: de ingangsdatum van de mutatie moet gelijk zijn aan de datum in-dienst.

Rubriek P00451 gewijzigd

Rubriek P00451 Percentage bijzonder tarief is gewijzigd. Vanaf de nieuwe release staat de eigenschap 'Herreken huidig jaar / Automatisch herrekenen bij jaarwaarde' niet meer op 'JA'.

Opgeloste meldingen

Mutatie niet als salarismutatie weggeschreven (change 820823)

Melding

Als er meerdere rubrieken op een eigen variabel scherm zijn gedefinieerd, komt het soms voor dat de waarde niet wordt opgeslagen als er genavigeerd wordt naar een gerelateerde functie. De melding 'gegevens opslaan' met antwoord 'ja' werd niet juist verwerkt. 

Oplossing

De functie 'eigen scherm variabel' is aangepast.

Foutmelding PI_3115 onterecht op verslag controleren indirecte mutaties (change 1335764)

Melding

Als stuurgegeven VRZM_REG de waarde 'Anders' heeft, verschijnt de melding 'De indirecte ziektemutaties van het aanleverende proces HSS zijn afgekeurd' terwijl er alleen dienstverbandgegevens worden geïmporteerd. De mutaties worden wel ingelezen en verwerkt maar de melding is onnodig.

Oplossing

De melding wordt in dit geval niet meer getoond op het verslag.

Blokkade WGA-WIA per registratienummer (change 1334343)

Met ingang van periode 11-2018 is in Payroll Gemal invoercode 02103 Code blokkade werknemersbijdrage WIA-WGA omgezet naar een gegeven op registratienummer niveau. Voor meer informatie lees de release notes Payroll Gemal 2018-11/7.

Melding

Bij rubriek P08103 (invoercode 02103) moet de indicatie 'check meerdere dienstverbanden' uit worden gezet.

Oplossing

De indicatie 'check meerdere dienstverbanden' is uitgezet voor rubriek P08103. Hiermee is de werking van deze rubriek weer conform de werking in Payroll Gemal.

Hernoemen verwerkingsverslagen (change 1342110)

Melding

In de aanpassing van het hernoemen van de verwerkingsverslagen werd er ten onrechte 'p_' toegevoegd aan de naam van het verwerkingsverslag.

Oplossing

De 'p_' is voor de verwerkingsverslagen verwijderd uit de naam en de afkorting 'vwv' in de naamgeving is vervangen door 'verwerkingsverslag'.

Verlofregelingen en afwijkende startmaand (change 723984)

Melding

Als in de functie 'Verlofregeling werknemer' meerdere verlofregelingen gedurende het jaar worden toegevoegd en het zijn verlofregelingen met een afwijkende startmaand, dan worden niet alle verlofregelingen meegenomen in de verlofrechtberekening. Mutaties op een aan de verlofrechtberekening gerelateerde rubriek zorgen niet altijd voor een berekening voor het correcte jaar. Bovendien wordt de eindejaarsverwerking voor het eerste jaar waarin de verlofregeling geldig is, niet goed uitgevoerd.

Oplossing

De verlofrechtberekening is aangepast zodat alle verlofregelingen worden meegenomen in de berekening. De eindejaarsverwerking is aangepast op de verwerking van afwijkende startmaand in de verlofregeling.

Meldingen bij verwerken indirecte mutaties voor rubriek P00433, P00482 (change 1353034)

Melding

In upgrade 030438 zijn de rubrieken P00433 en P00482 vervallen verklaard. Echter de functie 'Aanmaken ziektemutaties salarisverwerker' maakt nog ten onrechte mutaties aan voor deze vervallen rubrieken. Deze mutaties leveren uitval op op het verwerkingsverslag van het verwerken van indirecte mutaties.

Oplossing

De functie is aangepast zodat er geen mutaties meer worden aangemaakt voor de reeds vervallen rubrieken.

Controle vooraf bij nieuw dienstverband voor via indirect muteren werkt niet (change 1353145)

Melding

In release 2019-02 is de controle vooraf bij een nieuw dienstverband via indirecte mutaties live gegaan (voor uitgebreidere informatie over deze functionaliteit zie de release notes van 2019-02). Deze controle signaleert als één of meer verplichte rubrieken een ongeldige waarde heeft: alle rubrieken van het nieuwe dienstverband worden dan afgekeurd en er vindt geen import plaats van de dienstverbandgegevens, deze worden dus niet verwerkt. De controle blijkt echter alleen te werken als de stuurparameter VRZM_REG de waarde 'HSS' heeft.

Oplossing

De programmatuur is zo gewijzigd dat de controle vooraf ook werkt voor alle andere waarden voor de stuurparameter VRZM_REG, dus ook voor bijvoorbeeld 'RVM'.

Organisatorische eenheid verwijderen uit structuur geeft foutmelding (change 1245987)

Melding

Bij het verwijderen van een organisatorische eenheid uit de structuur verschijnt de melding dat het niet mogelijk is omdat er nog een relaties is met een andere tabel.

Oplossing

Door onvolkomenheden in de metadata kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om een organisatorische eenheid te verwijderen. De metadata wordt tijdens het installeren van de upgrade opgeschoond.

Onderwijs

HBO eenmalige uitkering juni 2019

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal onderwerp 2019-06/nn.

De werktijdfactor op peildatum 01-06-2019 kunt u in HR Core Beaufort berekenen door, na 1 juni 2019 en nadat de aanlevering van periode 05 is afgerond, de functie 160091 Berekenen WTF factor peildatum uit te voeren. Deze functie berekent rubriek P02853 en maakt een salarismutatie aan die wordt doorgegeven aan Payroll Gemal.

Beaufort beschikt niet over functionaliteit om de uitkering te blokkeren bij volledig onbetaald verlof. Het vastleggen van een blokkade, zoals beschreven in de release notes moet u zelf handmatig vastleggen in Beaufort in rubriek P00055.

Introductie WTF als vervanging van percentage deeltijd

Binnen het onderwijs is het gebruikelijk om te praten in WTF (WerkTijdFactor) en niet in percentages. Met de introductie van de gebroken maand berekening voor het MBO is besloten om de term WTF binnen HR Core Online te introduceren. Deze wijziging geldt voor alle onderwijssectoren binnen HR Core Online.

In de volgende paragrafen leggen we uit wat de introductie WTF betekent:

 1. Generieke informatie (voor alle onderwijsklanten)
 2. Uw actie (voor alle onderwijsklanten)
 3. Informatie voor het gebruik van de gebroken maandberekening (alleen MBO)

Generieke informatie (voor alle onderwijsklanten)

Inrichting
 • Nieuw stuurgegeven URN_WTF.
  Hiermee kunt u aangeven of u uren of werktijdfactor wilt gebruiken bij de registratie van dienstverbanden en tijdelijke uitbreidingen. De standaard waarde staat op WTF. Met de functie 'Onderhouden stuurgegevens' kunt u eventueel deze waarde aanpassen.
 • Nieuwe werkgeverrubriek S03005 methode berekenen aantal salarisdagen.
  Deze rubriek wordt met de synchronisatie van werkgevergegevens meegenomen vanuit Payroll Gemal. U dient deze synchronisatie zelf uit te voeren voor in gebruik name van de gebroken maand berekeningen.
 • Nieuwe dienstverbandrubrieken voor het gebruik van WTF en het kunnen uitvoeren van een gebroken maand berekening. Deze rubrieken zijn beschikbaar voor indirect muteren: 

 

Rubriek
Omschrijving
PE1230 WTF ma
PE1231 WTF di
PE1232 WTF wo
PE1233 WTF do
PE1234 WTF vr
PE1235 WTF za
PE1236 WTF zo
PE1237 WTF week dienstverband
PE1238 WTF week incl.
PE1239 UREN ma
PE1240 UREN di
PE1241 UREN wo
PE1242 UREN do
PE1243 UREN vr
PE1244 UREN za
PE1245 UREN zo
PE1246 UREN per week dienstverband
PE1247 Ind. blokkeren startmaand
PE1248 Indicatie blokkeren eindmaand
PE1249 Ind. bovenschoolse functie
PE1250 Indicatie zij-instromer
PE1251 Financieringsbron
PE1252 Vervangt

Tijdelijke uitbreidingen

De rubrieken voor het vastleggen van uren/WTF op zaterdag en zondag zijn van het scherm verwijderd, aangezien deze momenteel nog niet gebruikt worden. Verder zijn er twee indicaties toegevoegd waarmee u kunt aangeven of de gebroken maand berekening voor de begin en-of einddatum moet worden geblokkeerd. Bij het opgeven van uren wordt de WTF berekend en visa versa. Op basis van de uren die u op instellingsniveau hebt opgegeven, wordt de berekening uitgevoerd.

Als u bij het dienstverband afwijkende norm-uren opgeeft, worden de bijbehorende uren van de instelling gebruikt.

In-en uitdienstgegevens

Op het scherm zijn de rubrieken voor het kunnen vastleggen van de uren/WTF per dag/week toegevoegd. De rubriek 'PE0404, percentage dienstverband', wordt omgezet naar 'PE1237, WTF-week dienstverband'.

Op het scherm wordt ook de tegenhanger van rubriek 'P00404, percentage deeltijd incl. tijdelijke uitbreidingen' toegevoegd te weten rubriek 'PE1238, WTF week incl. tijdelijke uitbreidingen'.

Bij het opvoeren van een nieuw dienstverband, worden de nieuwe rubrieken met de default waarden gevuld op basis van de gegevens van de instelling. Verder zijn er twee indicaties toegevoegd waarmee u kunt aangeven of de gebroken maand berekening voor de begin en-of einddatum van het dienstverband moet worden geblokkeerd. Bij het opgeven van uren wordt de WTF berekend en visa versa. Op basis van de uren die u op instellingsniveau hebt opgegeven, wordt de berekening uitgevoerd.

Als u bij het dienstverband afwijkende norm-uren opgeeft, worden de bijbehorende uren van de instelling gebruikt. Als u op een bepaald moment de afwijkende normuren op dienstverband wijzigt, worden de uren/WTF ook opnieuw berekend, gebaseerd op het stuurgegeven URN_WTF. Heeft u bijvoorbeeld aangegeven alles op uren in te voeren, dan zal de WTF opnieuw worden berekend.

Indirect muteren

Bij het verwerken van de indirecte mutaties die betrekking hebben op de uren/WTF per dag/week worden ook procesacties uitgevoerd zoals deze ook op de schermen zijn ingevoerd:

 • als uren worden aangeleverd, worden deze omgerekend naar WTF en visa versa.
 • als de indicatie normuren (P02486) wordt aangeleverd, worden de uren/WTF opnieuw berekend op basis van het stuurgegeven URN_WTF.
 • als de uren/WTF per dag zijn ingevuld, wordt het totaal aantal uren/WTF per week berekend.
 • uren/WTF per dag hebben prioriteit over de uren/WTF per week als beide worden aangeleverd.
 • als alleen de uren/WTF per week worden aangeleverd, worden de urn/WTF per dag leeggemaakt. 

Uw actie (alle onderwijsklanten)

De aanpassingen voor het gebruik van WTF betekent dat u aanpassingen op formulieren moet doorvoeren in Self Service. Alle formulieren die gebruik maken van de rubriek 'PE0404, percentage dienstverband' dienen aangepast te worden. U kunt hiervoor gebruik maken van de 'best practice formulieren', opgesteld door Visma | Raet. Ook rapportages of (management) informatie waar gebruik wordt gemaakt van de PE0404 rubriek zullen moeten worden aangepast.

Pas na de aanpassing van Self Service formulieren en bijvoorbeeld rapportages mogen de WTF-rubrieken ook rechtstreeks gevuld worden. Dit omdat er vanuit de WTF-rubrieken geen vertaling terug is naar de rubriek PE0404. Om u de tijd te geven voor het aanpassen van de formulieren in Self Service en ervoor te zorgen dat workflows afgemaakt kunnen worden, is het mogelijk om de komende maanden nog aan te leveren via de rubriek 'PE0404, percentage dienstverband'.

Als HR Core Online waardes ontvangt op de PE0404 rubriek, dan wordt deze omgezet naar de nieuwe rubriek 'PE1237, WTF-week dienstverband' en teruggeleverd aan Self Service.

Informatie voor het gebruik van de gebroken maandberekening (alleen CAO MBO)

Indien u geen gebruik wilt maken van de gebroken maand berekening, dan dient u geen WTF per dag te gebruiken of u moet het dienstverband en/of kort tijdelijke uitbreiding blokkeren voor deze berekening.

Zie de rubrieken in het generieke gedeelte hierboven. 

De 'gebroken maandberekening' wordt uitgevoerd als:

 • de datum in- of uit-dienst ongelijk is aan de eerste of laatste dag van de maand.
 • de begin/einddatum van tijdelijke uitbreiding anders is dan de eerste of laatste dag van de maand.
 • het dienstverband of de tijdelijke uitbreiding korter duurt dan zes maanden.
 • de WTF per dag is ingevuld.

Het resultaat van de berekening is een variabele mutatie met het aanvullende deeltijdpercentage voor een correcte salarisberekening (rubriek P12538).

Gebroken maand berekening

De berekening van de gebroken maand wordt uitgevoerd als er een wijziging plaatsvindt op één of meerdere rubrieken die betrekking hebben op de berekening. Dit gebeurt op de achtergrond in de programmatuur. Het resultaat is een variabele mutatie voor rubriek 'P12538 Aanvullende deeltijdfactor' voor de betreffende maand.

Voorbeeld:

 • Begindatum dienstverband = 31-05-2018.
 • Einddatum dienstverband = 30-06-2018.
 • WTF-factor = 0.5 (maandag t/m vrijdag 0.1).
 • Berekening methode 1 = 1/31 * 0,5 = 0,0161.
 • Berekening methode 2 = (0,5*0 + 0.1) * 3/13) = 0,0231.
 • 'P12538 Aanvullende deeltijdfactor', ingangsdatum 01-05-2018 = (0,0231 - 0,0161)* 100 = 0,7%.

CAO MBO: Aanlevering lerarenregister

In de export naar het lerarenregister zat een probleem met het locatienummer. Dit locatienummer moet leeg zijn of bestaan uit twee posities. Deze wijziging is doorgevoerd zodat de export correct kan worden uitgevoerd. Dit is eind april als een hotfix uitgeleverd op productie en nu geborgd in deze release.

Nieuwe rubriek

De volgende rubriek is nieuw aangemaakt:

 

Rubriek
Omschrijving lang
Omschrijving kort
PO0034 Opmerking werktijdvermindering Opmerking WTV

 

Publishing Date : 6/7/2019

Medewerkers