Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2019-10 V3

20-09-2019 16:33 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1411 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030445)

In deze versie...

Aangepast in versie 3

Het onderwerp 'Aanpassing stuurgegeven standaardwaarde burgerlijke staat (change 1670656)' is verwijderd. Deze melding wordt in een volgende release opgelost.

Aangepast in versie 2

Onderwerp: Splitsing code SV

De tekst van de een na laatste alinea bij de paragraaf 'Venster Sociaal/Fiscaal (functie 700104)' is aangepast. Ook is de tekst bij 'Uw actie' aangepast.

Mededelingen

HR Core Online starten zonder Citrix receiver (Zero Footprint)

In de loop van de maand oktober vindt er een technische aanpassing plaats in de online omgeving, waardoor het mogelijk is om HR Core Online te starten zonder gebruik te maken van de lokale Citrix receiver. Als u reeds HR Core Online gebruikt met Citrix receiver dan verandert er voor u niets.

Wilt u gebruik maken van HR Core Online zonder Citrix receiver, dan kunt u ofwel:

 • de lokale installatie van de receiver ongedaan maken.
 • de receiver wijzigen.

Bij gebruik van HR Core Online zonder receiver moet u rekening houden met het volgende:

 • Het printen vanuit HR Core Online werkt op een andere manier dan u gewend bent. U kunt dan printen naar een pdf-file en deze vervolgens printen naar uw lokale printer.
 • De oplossing werkt niet met de browser Internet Explorer versie 11.
 • De oplossing werkt wel met de browsers Edge, Firefox en Chrome.

Na het klikken op de Beaufort-tegel in het Youforce portaal, krijgt u het volgende scherm te zien:

Dit scherm krijgt u altijd te zien, ongeacht of u een lokaal geïnstalleerde receiver heeft, of deze gedeïnstalleerd heeft.

Mocht u nog een lokaal geïnstalleerde receiver hebben, dan kunt u via de menu-optie onder uw gebruikersnummer de receiver wijzigen (zie voorbeeld linkerscherm hieronder).

Als u de optie 'Receiver wijzigen...' selecteert, dan krijgt u het rechterscherm hieronder te zien. 

 • Kies 'Detect Receiver' voor het starten en gebruik van Beaufort via de lokaal geïnstalleerde receiver.
 • Kies 'Use light version', voor het starten en gebruik van Beaufort zonder gebruik te maken van de lokaal geïnstalleerde receiver.

Mocht u de receiver gedeïnstalleerd hebben en deze toch weer willen gebruiken, dan dient u de receiver opnieuw te installeren. 

In de menu-optie onder uw gebruikersnummer is dan de optie aanwezig om de receiver te installeren.

CAO gemeenten

In oktober komen er twee salarisregelingen beschikbaar op Youforce, die u kunt downloaden:

 • Regeling 34: Gemeente
 • Regeling 02: Kunstzinnige vorming

Indien u gebruik maakt van één van deze regelingen, dan dient u de regeling te downloaden en te importeren in HR Core Beaufort met behulp van functie 'Import geg.salarisregeling (215015)'.

Lees voor aanvullende informatie de release notes van Payroll Gemal 2019-10 onderwerp CAO gemeenten - Nieuwe CAO 2019-2021.

Nieuw

Splitsing code SV

Waarom

Zoals we in augustus en september hebben aangekondigd, wordt in het kader van de gewijzigde wet- en regelgeving de huidige exportcode 02356 Code SV gesplitst in drie afzonderlijke exportcodes:

 • 02122 Code WW
 • 02123 Code WIA
 • 02124 Code ZW

Dit houdt in dat de huidige rubriek P01182 Soort WN-verzekering vanaf de oktober release niet langer wordt getoond in HR Core Beaufort en gesplitst gaat worden in de volgende rubrieken:

 • P02122 Werknemersverzekering WW
 • P02123 Werknemersverzekering WIA
 • P02124 Werknemersverzekering ZW

Hoe 

Aangepaste rubriekkenmerken

De nieuwe rubrieken zijn in de augustus release al uitgeleverd. Dit om u in staat te stellen uw Self Service formulieren aan te passen en de HSSK tabel uit te breiden (zie ook de release notes van 2019-08). Om voortijdige verwerking in HR Core Beaufort en Payroll Gemal te voorkomen, waren deze rubrieken geblokkeerd voor indirect muteren en aanlevering aan de salarisverwerker.

Vanaf deze release is de functionaliteit volledig operationeel en kunnen de rubrieken daadwerkelijk toegepast worden. Hiertoe zijn de blokkades voor indirect muteren en salarisaanlevering komen te vervallen.

Venster ‘Sociaal/Fiscaal’ (functie 700104)

Rubriek P01182 Soort wn-verzekering is van dit venster verwijderd en vervangen door de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW. Voor bestaande medewerkers zal HR Core Beaufort automatisch de oude P01182 waarde converteren naar de nieuwe waarden conform onderstaande tabel:

P01182

Soort wn-verzekering

P02122 

Code WW 

P02123

Code WIA 

P02124

Code ZW 

0 - Geen ZW/WW/WAO 

1 - ZW/WW/WAO 

2 - ZW/WW 

3 - ZW/WAO 

4 - ZW 

5 - WW/WAO 

6 - WW 

7 - WAO 

Als deze conversie niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij een nieuwe medewerker), kunnen de nieuwe rubrieken standaard worden gevuld op basis van drie nieuwe stuurgegevens:

 • P02122 op basis van stuurgegeven DEFVZWW (standaardwaarde werknemersverzekering WW)
 • P02123 op basis van stuurgegeven DEFVZWIA (standaardwaarde werknemersverzekering WIA)
 • P02124 op basis van stuurgegeven DEFVZZW (standaardwaarde werknemersverzekering ZW)

Deze waarden kunt u uiteraard wijzigen. Als alle drie de rubrieken een waarde 0 hebben, moet rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep leeg zijn. Als minimaal één van de drie rubrieken een waarde > 0 heeft, is rubriek P02266 verplicht. U kunt hier de waarde 0 (nul) invullen. In de volgende release van HR Core komt de rubriek P02266 Afwijkende risicopremie groep te vervallen en daarmee ook deze controle.

Om zowel de oude als de nieuwe situatie te kunnen ondersteunen zal tijdelijk ook een omgekeerde conversie plaatsvinden, waarbij op basis van de waarden van de drie nieuwe rubrieken de oude P01182 rubriek zal worden gevuld. Omdat de nieuwe rubrieken meer opties kennen dan de oude rubriek, zal daar waar geen waarde bepaald kan worden een waarde 99 worden opgeslagen. Dat is het geval waarbij minimaal een van de nieuwe rubrieken een waarde ongelijk aan 0 of 1 heeft.

Venster ‘Loonaangiftegegevens’ (functie 700116)

Dit venster bevatte een controle die rubriek P08259 Code contract (on)bepaalde tijd verplicht maakt indien rubriek P00893 Code soort inkomstenverhouding een waarde 11, 12, 13, 14, 15 of 18 heeft en rubriek P01182 Soort wn-verzekering niet gelijk is aan 0. Deze controle is komen te vervallen.

Stamblad werknemer (functie 700112)

In de sectie ‘Sociaal/Fiscale gegevens’ van het stamblad werd rubriek P01182 Soort wn-verzekering getoond. In plaats hiervan worden nu de drie nieuwe rubrieken P02122 Werknemersverzekering WW, P02123 Werknemersverzekering WIA en P02124 Werknemersverzekering ZW getoond. Ook hier geldt dat als er nog geen nieuwe waarden bekend zijn, dan zal HR Core Beaufort deze automatisch converteren op basis van de oude P01182 waarde (zie de eerder beschreven conversie voor het venster ‘Sociaal/Fiscaal’).

Verwerken indirecte mutaties (functie 100252)

Bij het verwerken van indirecte mutaties met betrekking tot de oude (P01182) en de nieuwe rubrieken (P02122, P02123 en P02124) zal eenzelfde conversie plaatsvinden zoals beschreven voor het venster 'Sociaal/Fiscaal'. Dit betreft zowel de conversie van P01182 naar de drie nieuwe rubrieken als vice versa.

Uw actie

 • U kunt, naar keuze, de drie nieuwe stuurgegevens DEFVZWW, DEFVZWIA en DEFVZZW van de binnen uw organisatie van toepassing zijnde standaard waarden voorzien.
 • Vanuit HR Core Beaufort is geen sprake van een volledige conversie (P01182 naar P02122/P02123/P02124) vooraf. U kunt op standaard wijze de benodigde mutaties op de nieuwe rubrieken doorvoeren, welke vervolgens worden aangeleverd aan Payroll Gemal. Om een correcte werking te garanderen zal Payroll Gemal voor alle medewerkers zonder aangeleverde mutaties zelf een conversie naar de nieuwe waarden uitvoeren.

Gewijzigd en verbeterd

Temporisering stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

Waarom

Recentelijk is het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt deze leeftijd door de wet uit op 67 jaar. Deze langzamere stijging is onderdeel van het onlangs gesloten pensioenakkoord en zal per 1 januari 2020 in werking treden. Deze temporisering heeft gevolgen voor de berekening van de AOW-leeftijd. Met ingang van 2025 wordt de AOW-leeftijd voor 2/3 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Hoe

De startdatum AOW (rubriek P00323) wordt in HR Core (Online) op twee manieren automatisch berekend. In Beaufort Service kunt u met de functie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen' voor alle medewerkers de nieuwe startdatum AOW laten berekenen en opslaan in de database. Daar waar deze functie voorheen slechts eenmalig kon worden uitgevoerd, is deze nu permanent beschikbaar. Daarnaast zal HR Core (Online) in geval van nieuwe dienstverbanden de berekening automatisch uitvoeren.

In beide gevallen vindt de berekening plaats op basis van de geboortedatum en de waarden uit de volgende tabel: 

Uw actie

Om voor bestaande medewerkers de nieuwe getemporiseerde waarden door te voeren dient u in Beaufort Service de conversie optie 'Bepalen van de startdatum AOW pensioen'  uit te voeren. Dit kunt u al direct doen; u hoeft niet te wachten tot 01-01-2020. Voor nieuwe medewerkers zal automatisch de nieuwe startdatum AOW berekend worden.

Verbeteren performance 'Opschonen systeemmutaties (functie 100500)'

Waarom

De tabel systeemmutaties bevat de mutatieverantwoording van een groot aantal rubrieken binnen HR Core Beaufort. Omdat deze tabel in de loop der tijd enorm in omvang toeneemt, heeft u de functie 'Opschonen systeemmutaties' (100500) ter beschikking. Hiermee kunt u alle mutaties vastgelegd vóór een door u op te geven mutatiedatum verwijderen. De performance van deze functie laat echter te wensen over.

Hoe

Door het opschonen een andere manier (technisch) vorm te geven is de performance verbeterd. Tevens is de gebruikersvriendelijkheid verbeterd in die zin dat HR Core Beaufort op basis van de door u ingegeven datum zal aangeven hoeveel records er zullen worden verwijderd. Op basis daarvan kunt u alsnog beslissen om tot daadwerkelijke verwijdering over te gaan, dan wel de verwijdering te annuleren.

Wij adviseren u de opschoning van systeemmutaties in stappen te blijven doen, dus niet in één keer 10 jaar opschonen.

Uw actie

Er is geen actie vereist. U kunt het opschonen op dezelfde manier als voorheen uitvoeren.

Inrichtingswijzigingen

Onderhoud CAO codelijst UWV

Voor rubriek P00842 Code CAO UWV worden een aantal inrichtingswijzigingen doorgevoerd. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-09. 

  Waarde oud Waarde nieuw
Vervallen referentiewaarden  0627 - TNT CAO ZATERDAGBESTELLERS Vervallen 10-2019
  1521 - TNT CAO (  VH TPG) Vervallen 10-2019
  1577 - DANS Vervallen 10-2019
  2025 - TNT CAO POSTBEZORGERS Vervallen 10-2019
  2580 - STICHTING TONEELGEZELSCHAP MONK Vervallen 10-2019
  2881 - GVB Vervallen 10-2019
  3690 - SBW STICHTING BIBLIOTHEEKWERK Vervallen 10-2019
  3697 - SPORTVERENIGINGEN Vervallen 10-2019
Gewijzigde referentiewaarde  2948 - VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN EN THUISZORG (VVT) 2948 - VVT THUISZORG EN JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Nieuwe referentiewaarden Nvt 3821 - APOTHEKERS IN DIENSTVERBAND
  Nvt 3924 - KRAAMZORG CAO
  Nvt 4061 - ZIGGO
  Nvt 8105 - TANDARTS-PRAKTIJKHOUDERS KNMT
Gewijzigde exportcode 02842 - Code CAO UWV 02842 - WN - Code CAO CBS/LA
Gewijzigde rubriekomschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA 
Gewijzigde vensteromschrijving P00842 Code CAO UWV Code CAO CBS/LA

WAB: Premiedifferentiatie WW

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit 'WAB: Premiedifferentiatie' die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2019-10.

Nieuwe invoercodes
Rubriekcode
Omschrijving
Exportcode 
Omschrijving
P12170 Code tarief WW Awf 02170 Code tarief WW Awf
P08259 Code contract (on)bepaalde tijd (*) 02259 Ind aovk onbep td
P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst 02294 Schriftelijke AO
P12474 Code oproepovereenkomst 02474 Oproepovereenkomst
(*) Rubiek bestond al, echter nu is invoer van een afwijkende ingangsdatum ook mogelijk.
De volgende referentiewaarden zijn mogelijk:
Rubriekcode Mogelijke referentiewaarden (../..)
P12170 automatisch berekenen / hoog tarief / laag tarief / herzien tarief
P12294 Schriftelijke arbeidsovereenkomst / Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst 
P12474 Geen oproepovereenkomst / Oproepovereenkomst
(Voor P08259 waren de referentiewaarden 'Onbepaalde tijd' / 'Bepaalde tijd' al aanwezig in HR Core (Online))
Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode
Omschrijving
Uitvoercode
Omschrijving
P92339 Grsl WW hoog 02339 Grsl WW hoog
P92340 Afdr WW hoog 02340 Afdr WW hoog
P92341 Grsl WW laag 02341 Grsl WW laag
P92342 Afdr WW laag 02342 Afdr WW laag
P92343 Grsl WW herzien 02343 Grsl WW herzien
P92344 Afdr WW herzien 02344 Afdr WW herzien

Toevoeging aan rubriekenset Self service

De rubrieken:

 • P12170
 • P08259
 • P12294
 • P12474

zoals hierboven gedefinieerd onder WAB: Premiedifferentiatie WW, zijn toegevoegd aan de rubriekenset van Self Service.

WAB: Het ontslagrecht (Transitie- en ontslagvergoeding/IKV)

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als voorbereiding (op aanpassing van de formulieren in Self Service) in verband met de nieuwe functionaliteit van de WAB ten aanzien van de transitie- en ontslagvergoeding die naar verwachting 2019-11 of 2019-12 wordt opgeleverd. In de desbetreffende release notes zal de functionaliteit ook worden beschreven.

Nieuwe invoercodes
Rubriekcode
Omschrijving
Exportcode 
Omschrijving
P03699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg
P02378 Gelijktijdig volgnr inkomstenverhouding 02378 Code gelijkt IKV
P00694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg
Nieuwe uitvoercodes
Rubriekcode
Omschrijving
Uitvoercode
Omschrijving
P91699 Transitievergoeding 00699 Transitieverg
P91694 Ontslagvergoeding 00694 Ontslagverg

Deze nieuwe invoer- en uitvoercodes zijn geïntroduceerd in de release notes Payroll Gemal 2019-08/3. 

Onderwijs

Foutieve waarden PE1246 (change 1633901)

Melding

In bepaalde situaties werd op het scherm 'In- en uitdienstgegevens' een van de historie afwijkende waarde voor rubriek PE1246 Uren per week dienstverband getoond. Dit betreft alle actieve medewerkers waarvan de uren per week afwijken van de standaard werktijd van de instelling.

Oplossing

Zowel de actuele als de historische waarden zijn gecorrigeerd.

Publishing Date : 9/26/2019

Medewerkers