Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2020-04

20-03-2020 20:03 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 734 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030451)

Mededeling voor HR Core in-huis klanten

Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen

Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is.

Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren. Op de HR Core Beaufort Community  vindt u meer informatie waarom en hoe u dit moet doen.

Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd.

Mededeling voor HR Core Online klanten

Citrix update 11 april 2020

Op het Youforce portaal en op de HR Core Beaufort Community hebben wij begin februari een belangrijke mededeling gepubliceerd over de toegang tot HR Core Beaufort Online na 11 april 2020.

Op 11 april installeren wij een update van Citrix. Voorafgaand aan deze update is het noodzakelijk dat de volgende versies van de Citrix Receiver en/of de Workspace App geïnstalleerd zijn:

  • Citrix Receiver 4.9.7000 (Long Term Service Release) of hoger.
  • Citrix Workspace App 1907 of hoger.
Als u na de installatie van de update niet de bijbehorende versie van de Citrix receiver heeft, dan kunt u niet meer inloggen in de applicaties waarvoor Citrix gebruikt wordt. Dit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een lokaal geïnstalleerde Citrix Receiver of de Citrix Workspace App.

Inrichtingswijzigingen

Percentage bijzondere beloning in uitvoercode

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04.

Nieuwe rubriek en uitvoercode
Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P93826 Perc. bijzondere beloning 02826 Perc. Bijz. Bel

Uitbreiding percentage over inpasnummer

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04.

Het aantal decimalen voor de onderstaande rubrieken is vergroot van 2 naar 3 posities.

Rubriekcode Omschrijving Exportcode Omschrijving
P05182 Procentuele toelage percentage 1 01182 Proc toel prct 1
P01281 Procentuele toelage percentage 2 01281 Proc toel prct 2
P01282 Procentuele toelage percentage 3 01282 Proc toel prct 3

Als u gebruik maakt van bovenstaande rubrieken om een procentuele toelage op basis van een inpasnummer te specificeren, moet u rekening houden met het volgende:

  • Als u mutaties van deze rubrieken met terugwerkende kracht wil vastleggen, dan is dit alleen mogelijk met terugwerkende kracht tot 2020-01
  • Als u mutaties van deze rubrieken wilt vastleggen, dan moet u gebruik maken van release 2020-04 van HR Core Online, aangezien Payroll Gemal vanaf release 2020-04 uitgaat van de gewijzigde definitie.

Invoercode 02492 instantiebetaling opnieuw geactiveerd

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-04.

In release 2020-03 is rubriek P00492 Instantiebetaling ten onrechte vervallen verklaard. Deze rubriek is weer in gebruik genomen.

Gewijzigde rubriek en exportcode
Rubriekcode Omschrijving exportcode Omschrijving
P00492 Instantiebetaling 02492

Instantiebetaling

CAO code toegevoegd

Er is een nieuwe Cao-code toegevoegd aan rubriek P00842 Code CAO CBS/LA.

Code  Omschrijving
4091 BRANCHE CAO SAMENWERKENDE GEMEENTELIJKE ORG

Opgeloste meldingen

Proefproductie werkt niet goed (change 1894832)

Melding

Bij het aanmaken van een proefproductiebestand bepaalt HR Core de exportkenmerken van de rubrieken die in het bestand aanwezig zijn. Echter als een exportkenmerk in HR Core is verwijderd en deze kan daarom niet bepaald worden, verschijnt een foutmelding op het scherm dat de exportkenmerk van de bewuste rubriek niet gevonden kon worden. Vervolgens stopt het aanmaken van het proefproductiebestand.

Oplossing

Als bij het aanmaken van een proefproductiebestand geen exportkenmerk door HR Core wordt gevonden, wordt er een regel hierover aangemaakt in de proefproductie.log ((PI_2251) Exportkenmerk P0xxxx- van de mutatie niet gevonden).

Het aanmaken van het bestand wordt voortgezet. Bij het aanmaken van een normaal productiebestand wordt trouwens ook een melding weggeschreven in de logging en wordt de verwerking ook gewoon voortgezet. De locatie van de ProefProductie.log is trouwens verplaatst naar de PRT map.

Startdatum zwangerschapsverlof kan niet worden aangepast (change 1171819)

Melding

Als een gebruiker de 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, wil wijzigen naar 1 dag  de bevallingsdatum, verschijnt onderin HR Core ten onrechte de melding 'De eerste AO-dag mag niet meer dan een dag na de bevallingsdatum liggen'. De gebruiker kan hierdoor ten onrechte de gewenste datum niet opslaan. Overigens gaat in geval van indirecte mutaties de verwerking in deze situatie wel goed.

Oplossing

De programmatuur is zodanig aangepast dat een 'datum eerste ao-dag' bij een ziekteregistratie in geval van een zwangerschapsverlof, gewijzigd kan worden naar 1 dag na de bevallingsdatum.

Melding 'Nog mutaties aanwezig' voor functies raadplegen/overzicht systeemmutaties (change 1966842)

Melding

Na het activeren van de autorisatielogging verschijnt er bij het opstarten van de functies Raadplegen systeemmutaties (100026) en Overzicht systeemmutaties (160216) een pop-up melding met de tekst 'Er zijn nog mutaties in het loggingsbestand aanwezig'.  Dit heeft verder geen consequenties voor de werking van de functies.

Oplossing

De melding is onterecht. De programmatuur is hierop aangepast zodat de melding niet meer verschijnt. De melding verscheen ook in functie 'Overzicht gebruikersmutaties (160210)'. Deze functie is ook aangepast.

Foutmelding initialisatie AVG logging (change 1968909)

Melding

Bij het starten van de initialisatie AVG logging in Beaufort Service verschijnt een blauw scherm met een foutmelding. De initialisatie wordt niet uitgevoerd.

Oplossing

Deze melding treedt op bij HR Core Beaufort als u nog gebruik maakt van een versie van Microsoft SqlServer database van voor 2012. In dit geval worden de gebruikte statements in de programmatuur nog niet ondersteund. De functie 'Initialisatie AVG logging' in Beaufort Service is aangepast zodat ook rekening wordt gehouden met oudere versies van Microsoft SqlServer database.

Percentage loondoorbetaling bij UWV melding (change 986134)

Melding

Het percentage loondoorbetaling moet nu altijd door de klant worden gevuld en is verplicht bij de UWV-melding met reden aangifte 04 'Ziek art 29b ZW'. Het zou mooi zijn als deze rubriek default gevuld zou kunnen met de werkgeverrubriek Percentage ziekengeld (S07113).

Oplossing

Op het scherm 'Aanvullende gegevens UWV Digi-ZSM', als onderdeel van een Ziekteregistratie, is de rubriek P02244 'Percentage loondoorbetaling bij ziekte' toegevoegd. De rubriek wordt geïnitialiseerd met de waarde van de WG rubriek S07113 (Percentage ziekengeld) en is muteerbaar.

Een voordeel van de aanwezigheid van P02244 op dit scherm is dat de klant niet zelf een scherm met deze rubriek hoeft te maken. Daarnaast wordt de rubriek gevuld met een initiële waarde omdat WG rubriek S07113 toch al (ingevuld) aanwezig is. Overigens is de waarde van de rubriek P02244 verplicht gesteld op het scherm zodra het veld 'Cd reden aangifte AO' de waarde '04' ('Ziek art 29b ZW'.) heeft.

Publishing Date : 3/24/2020

Medewerkers