Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort Online 2021-09

20-08-2021 19:17 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 722 Weergaven

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030515)

Mededelingen

Geen release in oktober

Wegens een verhuizing van ons datacenter begin oktober, is er geen release van Beaufort voor periode 10. Voor meer informatie zie de Youforce community:

Verhuizing datacenter op 1,2, en 3 oktober

Nieuw

Zoeken op roepnaam

Waarom

Eén van de ideeën in het Ideeënportaal was om te kunnen zoeken op Roepnaam.

Hoe

Deze functionaliteit is nu opgenomen in HR Core Beaufort. Op de diverse selectieschermen is op het selectietabblad Persoon het veld Roepnaam toegevoegd. Dit selectieveld kan op dezelfde wijze worden toegepast als alle andere reeds bestaande selectievelden. 

Gewijzigd en verbeterd

Controle ingangsdatum roltoewijzing

Waarom

Bij de opgave van een 'foutieve' ingangsdatum bij een roltoewijzing (bijvoorbeeld: 01-02-0221 ipv 01-02-2021) kon er een blauw scherm ontstaan. 

Hoe

De controle op 'ingangsdatum' is aangescherpt; een datum vóór 01 januari 1900 wordt niet meer geaccepteerd.

Actie

Er is geen actie nodig.

Nieuwe en gewijzigde exportcodes

Waarom

In navolging van Payroll Gemal (zie Release notes Payroll Gemal 2021-08/03) en vooruitlopend op de IKV-functionaliteit die per 2023 beschikbaar komt, worden in HR Core Beaufort een aantal wijzigingen doorgevoerd in de exportcodes. Een tweetal exportcodes wijzigt qua naamgeving en een drietal nieuwe exportcodes wordt toegevoegd.

Hoe

Gewijzigde exportcodes:

Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw
02922 Datum in dienst Startdatum IKV
02924 Datum uit dienst Einddatum IKV

Nieuwe exportcodes:

Exportcode Omschrijving
02219 Code nieuwe IKV
02220 Datum in-dienst
02221 Datum uit-dienst

Actie

Verdere actie is op dit moment niet nodig in HR Core Beaufort. Je blijft de rubrieken P00322 Datum in dienst (Exportcode 02922) en P00830 Datum uit dienst (Exportcode 02924) vastleggen in HR Core Beaufort. HR Core Beaufort levert zoals gebruikelijk de invoercodes 02922 Startdatum IKV en 02924 Einddatum IKV aan Payroll Gemal; Payroll Gemal genereert op basis van de aangeleverde invoercodes de invoercodes 02220 Datum in-dienst en 02221 Datum uit-dienst.

Opgeloste meldingen

Berekening WTF-factor incorrect (change 16353731)

Melding

De berekening van de WTF-factor is in sommige gevallen niet correct.  

Oplossing

Als de WTF-factor was gewijzigd op de peildatum, dan werd niet de juiste factor bepaald. De programmatuur is hierop aangepast.

Maximum posities waardeomschrijving (change 2759590)

Melding

De lengte van een waardeomschrijving van een rubriek in een tabel was op het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) gemaximeerd tot 25 posities ondanks dat de tabellengte 50 posities kan bevatten.

Oplossing

Via het scherm (Rubrieken of Standaardrubrieken) kan als waarde omschrijving nu 50 posities worden opgegeven.

Ontbrekende uitvoercodes (change 2843657)

Melding

Een tweetal uitvoercodes en de daaraan gekoppelde rubriekcodes zijn niet aanwezig in HR Core Beaufort, waardoor deze gegevens niet geïmporteerd kunnen worden.

Oplossing

De ontbrekende uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd:

Rubriek Omschrijving uitvoercode Omschrijving
P92170 PFZW francise AP 02170 Pfzw franch.AP
P92171 PFZW francise OP 02171 Pfzw franch.OP

Totalen met sterretjes op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' (change 2859286)

Melding

Op het 'Berekeningsverslag tijdregistratie Totaal generaal' worden sterretjes vermeld voor en na de totaal waarden.

Oplossing

Het formaat van de waarde is aangepast, zodat er geen sterretjes meer worden vermeld bij de totaal waarden.

Controle op wijzigen registratienummer bij dienstverband (change 2271715)

Melding

Bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll kan het registratienummer worden leeggemaakt via Indirect Muteren. Het gevolg is dat het afroepen van de salarisaanlevering een blauw scherm oplevert.

Oplossing

De controle is zodanig aangescherpt dat bij een dienstverband met een arbeidsrelatie naar de Payroll het registratienummer niet kan worden leeggemaakt met Indirect Muteren. In dit geval wordt de volgende melding op het verslag weergegeven en de mutatie wordt afgekeurd.

Melding (PI_0490): Het leegmaken van het registratienummer (P01105) is teruggedraaid omdat dit niet is toegestaan in geval van een bestaande arbeidsrelatie met een koppeling naar de salarisverwerker.

Publishing Date : 8/20/2021

Medewerkers